Пропустити навігацію

Звіт Пенсійного фонду України про базове відстеження результативності постанови правління ПФУ від 10.12.2014 року № 26-1 "Про затвердження Змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України"

1.    Вид та назва регуляторного акта

 

Постанова правління Пенсійного фонду
України від 10.12.2014 року № 26-1
“Про затвердження Змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України” (далі – Постанова).

 

2.  Виконавець заходів з відстеження

 

Пенсійний фонд України (департамент надходження
доходів)

 

3. Цілі прийняття акта

 

Постанову розроблено Пенсійним
фондом України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про створення вільної
економічної зони “Крим” та про особливості здійснення економічної діяльності на
тимчасово окупованій території України” (далі – Закон № 1636), яким
передбачено, що на території ВЕЗ “Крим” не справляється збір на обов’язкове
державне пенсійне страхування, передбачений Законом України “Про збір на
обов’язкове державне пенсійне страхування”, та на виконання Закону України “Про
запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного
зростання в Україні” (далі – Закон № 1166), яким запроваджено сплату збору у
розмірі 0,5 відсотка від сум операцій з купівлі іноземної валюти в
безготівковій таабо готівковій формі юридичними та
фізичними особами.

Основною
метою Постанови є
забезпечення
реалізації положень Закону № 1636, Закону України “Про збір на обов’язкове
державне пенсійне страхування” (з урахуванням змін, внесених Законом № 1166).

Прийняття Постанови викликане необхідністю здійснення обліку сум платежів
та виставлення до відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій,
призначених на пільгових умовах особам, які набули пільговий стаж на підприємствах
місцезнаходженням яких є
ВЕЗ “Крим”.

 

4.      Строк виконання заходів з відстеження

 

лютий 2015 року

 

5.      Тип відстеження  базове

 

6.     
Методи одержання результатів
відстеження

 

Для одержання
результатів базового відстеження застосовувався статистичний метод.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася
результативність, а також способи отримання даних

 

Відстеження
результативності Постанови здійснювалося
шляхом аналізу

показників звітності щодо сплаченого збору з купівлі
іноземної валюти в безготівковій таабо готівковій
формі; аналізу платників, які ліквідуються або змінили місцезнаходження/місце
проживання, у відповідності до положень Закону № 1636.

Діючим законодавством передбачено,
що на території ВЕЗ
Крим не
справляється збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, передбачений
Законом України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”, тому
суми фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій платникам з
місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі не
виставляються до відшкодування.

 У разі якщо
попереднім місцезнаходженням або місцем проживання платника були Автономна
Республіка Крим або місто Севастополь, орган Пенсійного фонду за новим
місцезнаходженням або місцем проживання платника за архівними даними відображає
суми боргу чи помилково (надміру) сплачені суми платежів у відкритих картках
особових рахунків платника. 

При повній ліквідації платника – юридичної особи або
уразі смерті фізичної особи в обліку проводяться відповідні операції, а саме по
платниках, які мають заборгованість, на підставі відомостей з реєстраційної
картки про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи або
припинення підприємницької діяльності фізичної особи здійснюється списання сум
заборгованості.

 

8. 
Кількісні та якісні значення показників результативності акта

 

Постановою
нормативно-правові акти Пенсійного фонду України приведено у відповідність до
норм діючого законодавства.

За квітень – грудень 2014
року платниками
збору з купівлі
іноземної валюти в безготівковій таабо готівковій
формі сплачено – 665,8 млн. грн.

Прийняття Постанови надало
можливість реалізувати положення
Закону № 1636, зокрема підприємствам
та організаціям, які мають місцезнаходження на території ВЕЗ
Крим
”, розрахунки фактичних витрат на виплату
та доставку пільгових пенсій не надсилаються.

 

9. Оцінка результатів реалізації
регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

 

З прийняттям Постанови
нормативно-правові акти Пенсійного фонду України приведено у відповідність до
нормативно-правових актів вищої юридичної сили.

Запровадження сплати збору з купівлі
іноземної валюти в безготівковій таабо готівковій
формі дало можливість отримати у 2014 році додаткові надходження до
спеціального фонду Державного бюджету України.

 

 

Голова правління                                                                        
О. Б. Зарудний

 

 

 

 

 

 

 

 

background Layer 1