Пропустити навігацію

Звіт Пенсійного фонду України про повторне відстеження результативності постанови правління Пенсійного фонду Українивід 21.10.2013 № 19-2

Звіт Пенсійного фонду України

про повторне відстеження результативності

постанови правління Пенсійного фонду України

від
21.10.2013 № 192 Про внесення змін до постанови
правління Пенсійного фонду України від 31.10.2011 №
33-1

 

1.    
Вид та назва регуляторного акта

 

Постанова правління Пенсійного
фонду України від 21.10.2013 № 19-2 “Про внесення змін до постанови правління
Пенсійного фонду України від 31.10.2011 № 33-1” (далі – Постанова).

 

2.    
Виконавець
заходів з відстеження

 

Пенсійний фонд України
(департамент надходження доходів)

 

3. Цілі
прийняття акта

 

Постанову прийнято з
метою
приведення нормативно-правових актів Пенсійного фонду
України у відповідність із Законом України від 04.07.2013 № 406-
VII “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням
адміністративної реформи” (далі – Закон № 406-
VII),
згідно якого функції з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування передано від Пенсійного фонду України
центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну податкову і митну політику.

 Постановою вилучено положення
Порядку заповнення та подання державному
реєстраторові форм повідомлень про початок проведення позапланової перевірки,
про неможливість проведення позапланової перевірки, про наявність заперечень
проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті
її ліквідації або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її
рішенням, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від
31.10.2011 року № 33-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
22.11.2011 року за № 1335/20073 (далі – Порядок),
в частині
включення до зазначених повідомлень, які направлялись органами Пенсійного фонду
України державному реєстратору, інформації про проведення перевірок органами
Пенсійного фонду нарахування та сплати єдиного внеску, а також наявності
заборгованості зі сплати єдиного внеску.

Положення Порядку в частині направлення повідомлень органами Пенсійного
фонду України державному реєстратору щодо початку проведення позапланової
перевірки, про неможливість її проведення, про наявність заперечень проти
проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної
особи – підприємця за її рішенням, вилучено постановою правління Пенсійного
фонду України від 11.08.2014 № 16-1 “Про внесення змін до постанови правління
Пенсійного фонду України від 31 жовтня 2011 року № 33-1”, яка була прийнята у зв’язку
із набранням

 

чинності
Закону
України від 13.05.2014 № 1258-VII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення
процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних
осіб – підприємців за заявницьким принципом”.

 

4.   
Строк виконання заходів з
відстеження

грудень 2014 року

 

5.   
Тип відстеження – повторне

 

6.   
Методи одержання
результатів відстеження

 

Для
одержання результатів повторного відстеження застосовувався статистичний метод.

 

7. Дані та припущення, на основі
яких відстежувалася результативність, а також способи отримання даних

 

Відстеження результативності Постанови здійснено
шляхом аналізу повідомлень, що направляються державному реєстратору органами
Пенсійного фонду України.

Оскільки, функції з адміністрування єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування передано від
Пенсійного фонду України центральному органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну податкову і митну політику, державному реєстратору інформація про проведення
перевірок органами Пенсійного фонду в
частині нарахування та сплати єдиного внеску, наявності заборгованості зі
сплати єдиного внеску, не надається.

 

8.  Кількісні та якісні значення показників
результативності акта

 

Прийняття
Постанови надало можливість реалізувати положення Закону № 406-VII, а також
сприяє забезпеченню дотримання вимог законодавства при проведенні державної
реєстрації припинення юридичної особи.

 

9.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей

 

З прийняттям Постанови
нормативно-правові акти Пенсійного фонду України приведено у відповідність до
нормативно-правових актів вищої юридичної сили.

Створено механізм практичної
реалізації положень законодавства при направленні повідомлень органами
Пенсійного фонду України державному реєстратору при проведенні державної
реєстрації припинення юридичної особи.

 

 

В. о. Голови правління                                                     
              
М. І. Шамбір

 

 

 

 

 

 

 

 

background Layer 1