Пропустити навігацію

звіт про повторне відстеження результативності постанови правління Пенсійного фонду України від 28.10.2013 № 20-1

Звіт Пенсійного фонду України

про  повторне  
відстеження результативності постанови 
правління Пенсійного фонду України від 28.10.2013 № 20-1

“Про
внесення  змін  до постанови правління Пенсійного фонду
України від 27.09.2010 №
21-2”

 

1. Вид та
назва регуляторного акта

 

Постанова правління Пенсійного фонду України від
28.10.2013 № 20-1 “Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду
України від 27.09.2010
№ 21-2”
(далі
– Постанова), зареєстрована в Міністерстві юстиції України 13.11.2013 за
1946/24478.

 

2.
Виконавець заходів з відстеження

 

Пенсійний фонд України (департамент надходження
доходів).

 

3. Цілі прийняття акта

 

Постанову прийнято у зв’язку з набранням чинності
Закону України від 04.07.2013 
 № 406-VII “Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи”, яким
урегульовано питання щодо передачі функцій з адміністрування єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від Пенсійного фонду України  до Міністерства доходів і зборів України.

Актом вилучено положення Порядку щодо ведення
органами Пенсійного фонду України обліку платежів зі сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Акти Пенсійного фонду України приведено у
відповідність з актами вищої юридичної сили.

 

  4. Строк виконання заходів з відстеження

 

  Грудень 2014 року.

 

            5. Тип відстеження
повторне

 

 

6. Методи одержання
результатів відстеження

 

Для одержання результатів відстеження застосовувався
статистичний метод.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також
способи одержання даних

 

Відстеження
результативності Постанови здійснювалось шляхом аналізу статистичних даних.

 

8. Кількісні
та якісні значення  показників
результативності акта

 

Законом
України від 04.07.2013 № 406-VII “Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи” внесено зміни
до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування”, якими 
функції з адміністрування єдиного внеску, його збору, ведення обліку
надходжень від його сплати та здійснення контролю за сплатою єдиного внеску,
покладено на органи Міністерства доходів і зборів України.

Внесеними
змінами до Постанови правління Пенсійного фонду України   № 21-2 від 27.09.2010 ”Про затвердження
Порядку ведення органами Пенсійного фонду України обліку надходження сум
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших
платежів”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.10.2010 р. за №
988/18283, вилучено положення Порядку щодо ведення органами Пенсійного фонду
України обліку платежів зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування.

Постановою приведено
нормативно-правові акти Пенсійного фонду України у відповідність до
нормативно-правових актів вищої юридичної сили.

 

9.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей

 

Прийняття Постанови дало
можливість реалізувати норми Закону
України від 04.07.2013 № 406-VII “Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної
реформи” та привести нормативно-правові акти
Пенсійного фонду України у відповідність із діючим законодавством.

 

 

В. о. Голови
правління                      
                                            М. І. Шамбір

 

 

 

 

 

 

background Layer 1