Пропустити навігацію

Звіт Пенсійного фонду України про базове відстеження результативності постанови правління Пенсійного фонду України від 11.08.2014 № 16-1

Звіт Пенсійного
фонду України
про базове відстеження


результативності постанови правління Пенсійного фонду України від 11.08.2014 № 16-1 “Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 31 жовтня 2011 року № 33-1”


 

1.    
Вид та назва регуляторного акта

 

Постанова правління Пенсійного
фонду України від 11.08.2014 № 16-1-2 “Про внесення змін до постанови правління
Пенсійного фонду України від 31 жовтня 2011 року № 33-1” (далі – Постанова).

 

2.    
Виконавець
заходів з відстеження

 

Пенсійний фонд України
(департамент надходження доходів)

 

3. Цілі
прийняття акта

 

Постанову
правління Пенсійного фонду України “Про
внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 31 жовтня
2011 року № 33-1 (далі – Постанова) розроблено Пенсійним
фондом України у зв’язку з прийняттям Закону України від 13.05.2014 № 1258-
VII “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури
державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб –
підприємців за заявницьким принципом” (далі – Закон №
1258).

Основною
метою Постанови є
приведення
нормативно-правових актів Пенсійного фонду України
до норм чинного
законодавства.

Постановою вилучено положення Порядку заповнення та подання
державному реєстраторові форм повідомлень про початок проведення позапланової
перевірки, про неможливість проведення позапланової перевірки, про наявність
заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в
результаті її ліквідації або підприємницької діяльності фізичної особи –
підприємця за її рішенням, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду
України від 31.10.2011 року            
33-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.11.2011 року за                   № 1335/20073, щодо направлення органами Пенсійного фонду
України повідомлень
про початок проведення позапланової перевірки, про
неможливість проведення позапланової перевірки, про наявність заперечень проти
проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної
особи – підприємця за її рішенням, порядку їх заповнення та подання державному
реєстраторові, оскільки відповідно до
Закону № 1258 процедура державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності фізичних осіб – підприємців не передбачає перевірок, надання довідок
контролюючими органами та здійснюється державним реєстратором у строк до одного
дня.

 

4.   
Строк виконання заходів з
відстеження

 

жовтень 2014 року

 

5.   
Тип відстеження – базове

 

6.   
Методи одержання
результатів відстеження

 

Для
одержання результатів базового відстеження застосовувався статистичний метод.

 

7. Дані та припущення, на основі
яких відстежувалася результативність, а також способи отримання даних

 

Нормами
Закону № 1258 спрощено процедуру
державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб –
підприємців шляхом виключення з Єдиного державного реєстру фізичних
осіб-підприємців за заявницьким принципом та без повідомлень

органів Пенсійного фонду України про початок проведення позапланової перевірки,
про неможливість проведення позапланової перевірки, про наявність заперечень
проти проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності
фізичної особи – підприємця за її рішенням.

 

8.  Кількісні та якісні значення показників
результативності акта

 

Прийняття Постанови надало можливість реалізувати положення
Закону № 1258. Органи Пенсійного
фонду України не направляють державному реєстратору повідомлень про початок проведення позапланової перевірки, про
неможливість проведення позапланової перевірки, про наявність заперечень проти
проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної
особи – підприємця за її рішенням, оскільки
процедура державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних
осіб – підприємців не передбачає перевірок, надання довідок контролюючими
органами та здійснюється державним реєстратором у строк до одного дня.

 

9.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей

 

З прийняттям Постанови
нормативно-правові акти Пенсійного фонду України приведено у відповідність до
нормативно-правових актів вищої юридичної сили.

 

 

 В. о. Голови правління                                                       
         В. О. Кравчук

 

background Layer 1