Пропустити навігацію

Звіт Пенсійного фонду України про повторне відстеження результативності постанови правління Пенсійного фонду України від 17.01.2013 № 1-1

Звіт Пенсійного фонду
України

про повторне відстеження
результативності

постанови правління
Пенсійного фонду України

від 17.01.2013 № 1-1 “Про затвердження форми повідомлення про
проведення планової перевірки платника єдиного внеску


 

 

1.    
Вид та назва регуляторного акта

 

Постанова правління Пенсійного фонду України від
17.01.2013 № 1-1
“Про затвердження форми повідомлення про проведення
планової перевірки платника єдиного внеску
(далі –
Постанова) зареєстрована в Міністерстві юстиції України 31.01.2013р. за № 194/22726.

 

2.    
Виконавець
заходів з відстеження

 

Пенсійний фонд України
(департамент надходження доходів)

 

3.  Цілі прийняття акту

 

Постанову
прийнято для забезпечення реалізації положень
пункту 6
постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2011 № 233 “Про затвердження
Порядку проведення Пенсійним фондом України та його територіальними органами
планових та позапланових перевірок платників єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.
Про планову перевірку платник єдиного внеску інформується письмовим
повідомленням за формою, визначеною Пенсійним фондом України.

 

4.     Строк виконання заходів з
відстеження

 

квітень 2014 року

 

5.    
Тип відстеження – повторне

 

6.     Методи одержання
результатів відстеження

 

Для одержання результатів відстеження застосовувався
статистичний метод.

 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність,
а також способи отримання даних

 

Відстеження результативності Постанови здійснено шляхом аналізу даних
щодо кількості проведених планових перевірок платників.

 

8.  Кількісні та
якісні значення показників результативності акта

 

Прийняття Постанови допомагає уникнути непорозумінь та позитивно
впливає на поліпшення партнерських відносин між органами Пенсійного фонду та
платниками єдиного внеску, що в свою чергу сприяє забезпеченню дотримання вимог
чинного законодавства у сфері загальнообов’язкового державного соціального
страхування.

За 2013 рік
органами Пенсійного фонду України проведено 19950 планових
перевірок платників єдиного внеску, що  в
2,1 рази менше ніж за 2012 рік.

 

9. Оцінка
результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених
цілей

 

Прийняття Постанови  дало можливість
забезпечити виконання органами Пенсійного фонду України покладених на них
завдань і функцій щодо повідомлення платника єдиного внеску за встановленою
формою про проведення планової перевірки.

 

В. о. Голови правління                                                                В.
О.  Кравчук

 

background Layer 1