Пропустити навігацію

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту

 

Звіт Пенсійного
фонду України

про базове
відстеження результативності постанови правління

Пенсійного фонду
України від 17.07.2013 № 11-1 “Про внесення змін до деяких постанов правління
Пенсійного фонду України щодо нарахування та сплати єдиного внеску з сум
допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами”

 

1. Вид та назва регуляторного акта

 

Постанова правління Пенсійного фонду України від 17.07.2013 № 11-1 “Про
внесення змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України щодо
нарахування та сплати єдиного внеску з сум допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами” (далі-Постанова), зареєстрована в Міністерстві
юстиції України 01.08.2013 р. за № 1288/23820.

 

2. Виконавець заходів з
відстеження

 

Пенсійний фонд України (департамент надходження доходів).

 

3. Цілі прийняття акта

 

Постанову розроблено Пенсійним фондом України на виконання Закону України
від 14.05.2013 № 231-VII “Про внесення змін до деяких законів України щодо
призначення та індексації пенсії”, з метою приведення
у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів Пенсійного фонду
України, а саме:

 – Інструкції про порядок
обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на
загальнообов’язкове державне пенсійне соціальне страхування до Пенсійного фонду
України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від
19.12.2003 № 21-1 та  зареєстрованої у
Міністерстві юстиції України від 16.01.2004 за № 64/8663, в частині доповнення
переліку платників страхових внесків новою категорією, а саме особами, які
перебувають у відпустці та отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та
пологами;

 – Інструкції про порядок
нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від
27.09.2010 № 21-5 та  зареєстрованої у
Міністерстві юстиції України від 27.10.2010 за № 994/18289, в частині сплати
єдиного внеску за осіб, які перебувають у відпустці та отримують допомогу у
зв’язку з вагітністю та пологами.

Прийняття Акту дозволило забезпечити виконання вимог чинного
законодавства щодо зарахування до стажу періодів перебування осіб у відпустці у
зв’язку з вагітністю та пологами.

 

4. Строк виконання заходів з
відстеження

 

Березень 2014 року.

 

5. Тип відстеження.

 

Базове відстеження.

 

6.    
Методи одержання результатів відстеження

 

Для одержання результатів базового відстеження застосовувався
статистичний метод.

 

7. Дані та
припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи
одержання даних

 

Відстеження результативності
Постанови здійснювалось шляхом аналізу статистичних даних.

 

8. Кількісні
та якісні значення  показників
результативності акта

 

Постановою приведено
нормативно-правові акти Пенсійного фонду України у відповідність до
нормативно-правових актів вищої юридичної сили.

11.08.2013 р. набрав
чинності Закон України від 04.07.2013 № 406-VII “Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України у зв’язку проведенням адміністративної реформи”, відповідно до якого функції з адміністрування
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, в тому
числі і в частині сплати єдиного внеску за осіб, які перебувають у відпустці та
отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, здійснює Міністерство
доходів і зборів України.

У зв’язку з цим
постанова правління Пенсійного фонду України від  27 вересня 2010 року № 21-5 “Про затвердження
Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування”,
зареєстрована в Міністерстві юстиції України  27 жовтня 2010 року за № 994/18289, визнана
такою, що втратила чинність.

До 01.10.2013 р. облік
надходження сум єдиного внеску здійснювався органами Пенсійного фонду України.
За період з дня набрання чинності Закону України від 14.05.2013 № 231-VII “Про
внесення змін до деяких законів України щодо призначення та індексації пенсії” до 01.10.2013 р. нараховано
єдиного внеску на суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами – 121,8 млн.
грн.

 

9.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей.

Прийняття Постанови
дало можливість реалізувати норми Закону України від 14.05.2013 № 231-VII “Про
внесення змін до деяких законів України щодо призначення та індексації пенсії”, в частині приведення нормативно-правових актів
Пенсійного фонду України у відповідність із цим Законом щодо сплати єдиного
внеску за осіб, які перебувають у відпустці та отримують допомогу у зв’язку з
вагітністю та пологами, до 11.08.2013 р. (набрання чинності Закону України від
04.07.2013 № 406-VII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у
зв’язку проведенням адміністративної реформи”).

 

В. о. Голови правління                                                                 
В. О. Кравчук

 

background Layer 1