Пропустити навігацію

Роз’яснення щодо нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування на суми виплат особам, які на день нарахування цих сум не перебувають у трудових відносинах з підприємством;

Відносини, що
виникають між суб’єктами системи загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування, регулюються Законом України “Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування”.

Виключно цим Законом
визначається коло осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному
пенсійному страхуванню, платники страхових внесків, порядок нарахування,
обчислення та сплати ними страхових внесків, умови набуття права та порядок
визначення розмірів пенсійних виплат.

Відповідно до
статті 11 Закону застрахованими особами є громадяни
України, іноземні (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України) та особи без громадянства,
які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, створених відповідно
до законодавства України, незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання,
у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах цих
підприємств та організацій, в об’єднаннях громадян, у фізичних осіб – суб’єктів
підприємницької діяльності та інших осіб (включаючи юридичних та фізичних осіб
– суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб
оподаткування – фіксований податок, єдиний податок, фіксований
сільськогосподарський податок) на умовах трудового договору (контракту) або
працюють на інших умовах, передбачених законодавством, або виконують роботи на
зазначених підприємствах, в установах, організаціях чи у фізичних осіб за
договорами цивільно-правового характеру.

Враховуючи наведене, якщо виплати здійснюються особам, які на момент
нарахування цих виплат не перебувають у трудових відносинах з відповідним
підприємством, то страхові внески у розмірі 33,2% та 2% на зазначені виплати не
нараховуються.

Виплати, на які не нараховуються страхові внески, не відображаються у
відомостях персоніфікованого обліку
та не враховуються в заробітну
плату застрахованої особи для обчислення пенсії.

 

background Layer 1