Пропустити навігацію

П Р О Т О К О Л № 3 засідання Громадської ради при Пенсійному фонді України

Дата та час проведення: 25 жовтня 2018 року, 16.00.

Місце проведення: м. Київ, вул. Бастіонна, 11.                                                                                                     

Головує –  Денісова О. В., голова Громадської ради.

 

Присутні:  

– члени Громадської ради при Пенсійному фонді України (далі – Громадська рада) (додаток 1);

–   представники Пенсійного фонду України (додаток 2).

         

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Про забезпечення своєчасності виплати пенсій.
  2. Про захист прав громадян у частині підтвердження стажу роботи при призначенні пенсії

 (зокрема, щодо неврахування періодів роботи на підставі трудової книжки, якщо звільнення з роботи у період 1992-1995 років завірене печаткою колишньої Української РСР;

підтвердження періоду перебування дружини військовослужбовця у місцевостях, де була відсутня можливість її працевлаштування, у разі звільнення чоловіка зі служби після 01.01.1990 р. із військової частини, яка в подальшому була розформована, а документи передано на зберігання до Галузевого архіву Міноборони). 

  1. Про роботу в органах Пенсійного фонду України із зверненнями громадян.
  2. 4. Різне.

 

СЛУХАЛИ:

Денісову О. В., яка повідомила, що на засіданні присутні 10 із 17 членів Громадської ради, засідання є правоможним. Запропонувала обговорити і затвердити розданий проект порядку денного.

 

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний.

“за” –   10, “проти” –  0, “утримались” – 0.

 

СЛУХАЛИ:

  1. Про забезпечення своєчасності виплати пенсій.

Мельник Т. В., яка поінформувала присутніх, що фінансування пенсій жовтня  завершено в повному обсязі. Кошти на виплату спрямовувались у строки і в обсягах, визначених графіком фінансування на жовтень.  Всього на пенсійні виплати профінансовано 29,9 млрд грн, з них 20 млрд грн – банківські установи та 9,9 млрд грн – ПАТ “Укрпошта”.

Фінансування та виплату пенсій за листопад планується розпочати згідно із графіком.

 

ВИСТУПИЛИ:

Денісова О. В., Сальнікова Т. Г., які попросили пояснити ситуацію з фінансуванням пенсійних виплат у липні поточного року.

Ковпашко І. В., відповіла на поставлені питання.

Повідомила, що на сьогодні заборгованість з платежів до Пенсійного фонду України складає 26,2 млрд грн. З них 12,5 млрд грн – заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску.

Зауважила, що Пенсійним фондом визначено ряд заходів, спрямованих на виконання дохідної частини бюджету Фонду. Основні з яких — це робота у напрямку легалізації ринку праці та стягнення заборгованості по обов’язкових платежах до Фонду.

ВИРІШИЛИ:

Інформацію по питанню “Про забезпечення своєчасності виплати пенсій” взяти до відома.

“за” –   10, “проти” –  0, “утримались” – 0.

 

СЛУХАЛИ:

  1. Про захист прав громадян у частині підтвердження стажу роботи при призначенні пенсії

 (зокрема, щодо неврахування періодів роботи на підставі трудової книжки, якщо звільнення з роботи у період 1992-1995 років завірене печаткою колишньої Української РСР або СРСР;

підтвердження періоду перебування дружини військовослужбовця у місцевостях, де була відсутня можливість її працевлаштування за спеціальністю, у разі звільнення чоловіка зі служби після 01.01.1990 р. із військової частини, яка в подальшому була розформована, а документи передано на зберігання до архіву).

Шуту С. Л., яка поінформувала присутніх про діючий порядок підтвердження окремих видів діяльності при призначенні пенсії. Назвала нормативні документи, з урахуванням яких органи Пенсійного фонду України вирішують дані питання.

 

ВИСТУПИЛИ:

Денісова О. В., яка поінформувала про відомі їй випадки неврахування згаданих періодів територіальними органами Пенсійного фонду до трудового стажу пенсіонерів.

Сальнікова Т. Г., яка поцікавилась порядком зарахування стажу, набутого громадянами України на території Польщі.

Шута С. Л., Ковпашко І. В., які відповіли на поставлені питання.

 

ВИРІШИЛИ:

        Інформацію ”Про захист прав громадян у частині підтвердження стажу роботи при призначенні пенсії” взяти до відома.

Рекомендувати Пенсійному фонду України висвітлити у газеті “Пенсійний кур’єр”, журналі “Вісник Пенсійного фонду України” та на інформаційній сторінці веб-порталу Фонду роз’яснення питань щодо порядку підтвердження окремих видів діяльності при призначенні пенсії, зокрема, щодо врахування періодів роботи на підставі трудової книжки, якщо звільнення з роботи у період 1992-1995 років завірене печаткою колишньої Української РСР або СРСР, та щодо підтвердження періоду перебування дружини військовослужбовця у місцевостях, де була відсутня можливість її працевлаштування, у разі звільнення чоловіка зі служби після 01.01.1990 р. із військової частини, яка в подальшому була розформована, а документи передано на зберігання до архіву.

        “за” –   10, “проти” –  0, “утримались” – 0.

 

СЛУХАЛИ:

  1. Про роботу в органах Пенсійного фонду України із зверненнями громадян.

Бричок Л. О., яка поінформувала присутніх, що за 9 місяців цього року до органів Пенсійного фонду надійшло понад 400 тисяч звернень, що на 49,6 % більше у порівнянні з аналогічним  періодом минулого року. Повідомила, що найбільше громадяни звертались з питань осучаснення пенсій, перерахунку та виплат пенсій військовослужбовцям та щодо виплат внутрішньо переміщеним особам.

Розповіла про порядок розгляду скарг в органах Фонду.

 

ВИСТУПИЛИ:

Денісова О. В., яка відзначила вагомість згаданого напрямку роботи Пенсійного фонду України.

 

ВИРІШИЛИ:

        Інформацію “Про роботу в органах Пенсійного фонду України із зверненнями громадян” взяти до відома.

        “за” –   10, “проти” –  0, “утримались” – 0.

 

СЛУХАЛИ:

  1. Різне.

Малецького О. М., який висвітлив питання підготовки до запровадження другого накопичувального рівня пенсійної системи.  Зауважив, що Пенсійний фонд України бере активну участь у процесі підготовки законодавчої бази, готує свої технологічні потужності до запровадження накопичувальної системи, як однієї з підсистем Пенсійного фонду України.  Наголосив, що відпрацьовується питання взаємодії Реєстру застрахованих осіб з іншими державними інформаційними ресурсами. Триває робота щодо створення потужної аналітичної системи. Інформував про співпрацю з міжнародними інституціями.

 

ВИСТУПИЛИ:

Сальнікова Т. Г., яка поцікавились питанням щодо готовності до адміністрування внесків до накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного забезпечення.

 Малецький О. М., який відповів на поставлені питання.

ВИРІШИЛИ:

        Інформацію “Про підготовку Пенсійного фонду України до запровадження другого накопичувального рівня пенсійної системи” взяти до відома.

        “за” –   10, “проти” –  0, “утримались” – 0.

 

 

 

Голова Громадської ради                                                                                                                                                                                                        О. В. Денісова

 

 

Секретар Громадської ради                                                                                                                                                                                                      Л. Б. Соколова

background Layer 1