Пропустити навігацію

Пенсійний фонд України в обличчях

 

Nakonechnyj PL 248x300 Onishhuk VM 248x300 Sorokin A.P 250x300 Kravchuk V.O 257x300
 Наконечний П.Л.,
перший заступник
Голови правління
Пенсійного фонду
Ураїни (1991–1993)
Онiщук В.М.,
перший заступник Го-
лови правління
Пенсійного фонду
України (1993–1998)
 Сорокiн А.П.,
перший заступник
Голови правління
Пенсійного фонду
України (1998–2004)
 Кравчук В.О.,
перший заступник Го-
лови правління Пен-
сійного фонду України
(2004–2014)
Novak V. M 252x300 YAroshenko V. S 252x300 TSesarskyj M.I 251x300 Bondar I. M 253x300
 Новак В. М.,
перший заступник
Голови правління
Пенсійного
фонду України
(2007–2008)
 Ярошенко В. С.,
перший заступник
Голови правління
Пенсійного
фонду України
(2008–2010)
 Цесарський М.I.,
заступник
Голови правління
Пенсійного
фонду України
(1991–2003)
Бондарь I. М.,
начальник Хмельниць-
кого обласного управ-
ління Пенсійного фонду
України (1991–1996), за-
ступник Голови правлін-
ня Фонду (1996–1997)
Arabchuk YA.I 254x300 Bonislavskyj A.V 254x300 Korenyev O. S 252x300 Koronevskyj V.M 252x300
 Арабчук Я.I.,
начальник Івано-
Франківського облас-
ного управління Фонду
(1991–1998), заступник
Голови правління
Фонду (1999)
Бонiславський А.В.,
заступник Голови
правління Пенсійного
фонду України
(1998–2004)
 Коренєв О. С.,
заступник
Голови правління
Пенсійного
Фонду України
(2006–2007)
Короневський В.М.,
заступник Голови прав-
ління Пенсійного фонду
України
(1999–2011 )
Maksymchuk YE.S 250x300 Pidlisnyuk V.B 251x300 Kolbun V.A 251x300 Nykytenko V.S 252x300
 Максимчук Є.С.,
заступник Голови
правління Пенсійного
фонду України
(2008–2011)
 Пiдлiснюк В.Б.,
заступник Голови
правління Пенсійного
фонду України
(2008–2011)
Колбун В.А.,
заступник Голови
правління Пенсійного
фонду України
(2008–2010)
Никитенко В.С.,
заступник Голови
правління Пенсійного
фонду України
(2007–2015)
Suzyj I.M 250x300 Deryzemlya A.M 250x300 Korniyenko ZH. G 251x300 Lyange V. V 251x300
 Сузий I.М.,
радник Голови
правління Пенсійного
фонду України
(1994–1995,1997–2008)
 Дериземля А.М.,
начальник
бюджетного
управління Пенсійного
фонду України
(1991–1995)
Корнiєнко Ж. Г. ,
начальник управління
доходів Пенсійного
фонду України
(1991–1995)
 Лянге В. В.,
начальник відділу
кадрів Пенсійного
фонду України
(1991–1995)
Skorohod T. O 251x300 Protsyuk M. L 252x300 Ivanova T 248x300 Kobzar O. M 248x300
Скороход Т. О.,
начальник
юридичного відділу
Пенсійного фонду
України (1993–1995)
Процюк М. Л.,
начальник бюджетного
управління Пенсійного
фонду України
(1992–1993)
 Iванова Т. Л ,
заступник начальника
управління справами
Пенсійного
фонду України
(1991–1995)
 Кобзар О. М.,
начальник управління
надходження
доходів Пенсійного
фонду України
(1997–1998)
Golubkov V. M 248x300 Morgun L.V 244x300 Dubrovska V. L 254x300 Perelygin YU. D 258x300
Голубков В. М.,
радник відділу взаємо-
дії з засобами масової
інформації Пенсійного
фонду України
(1992–2007)
 Моргун Л.В.,
заступник начальника
бюджетного управлін-
ня Пенсійного фонду
України
(1991–1994)
 Дубровська В. Л.,
заступник начальника
бюджетного
управління Пенсійного
фонду України
(1993–1997)
Перелигiн Ю. Д.,
заступник
начальника відділу
кадрів Пенсійного
фонду України
(1991–1996)
CHmil G. K 249x300 Golovnya I. D 249x300 Donchenko V. F 249x300 Krylova V. S 249x300
 Чмiль Г. К.,
заступник начальника
юридичного
управління Пенсійного
фонду України
(1991–1993)
Головня I. Д.,
начальник відділу
кадрів Пенсійного
фонду України
(1996–2002)
 Донченко В. Ф.,
начальник відділу
іноземних пенсій
Пенсійного
фонду України
(1998–2006)
Крилова В. С.,
заступник
начальника управління
впровадження персоні-
фікованого обліку
(1995–2005)
Rodina V. G 249x300 Savchenko M. M 249x300 CHerkashyn S. V 249x300 Petrenko I. N 249x300
Родiна В. Г.,
заступник директора
департаменту зведено-
го бюджету Пенсійного
фонду України
(1995–1999, 2006)
Савченко М. М.,
заступник начальника
управління кадрового
забезпечення Пенсій-
ного фонду України
(1992–2003)
 Черкашин С. В.,
начальник
управління кадрового
забезпечення
Пенсійного фонду
України (1998–2002)
 Петренко I. Н.,
начальник
управління справами
Пенсійного
фонду України
(1999–2006)
CHumak M. M 249x300 SHHypka L.M 252x300 Kuvayeva T.P 249x300 Krandakova O.V 249x300
 Чумак М. М.,
директор департамен-
ту адміністративно-
господарського забез-
печення (2005–2008),
генеральний директор
ДП ІЦПО ПФУ (2008-2015)
 Щипка Л.М.,
заступник директора
департаменту
надходження доходів
Пенсійного
фонду України
(1997–2010)
 Куваєва Т.П.,
заступник директора
департаменту
зведеного бюдже-
ту Пенсійного фонду
України
(1996–2010)
Крандакова О.В.,
начальник управління
кадрового забезпечен-
ня Пенсійного
фонду України
(2000–2006)
Lyholit L.P 254x300 Lytvynenko V.V 253x300 Dyachenko S.V 250x300 Zlenko ZH.V 250x300
 Лихолiт Л.П.,
директор департа-
менту організаційно-
інформаційної роботи
та господарського
забезпечення Пенсій-
ного фонду України
(2001–2010)
Литвиненко В.В.,
директор
департаменту
надходження доходів
Пенсійного
фонду України
(1999–2015)
Дяченко С.В.,
директор
департаменту зведе-
ного бюджету Пенсій-
ного фонду України
(2012–2015 )
 Зленко Ж.В.,
начальник контрольно-
ревізійного управління
(2002–2010), директор
департаменту персоналу
та бухгалтерського обліку
(2010–2014)
Prydnya T.G 250x300 Vovk YA.I 254x300 Stelmah N.V 250x300 ZHolnerchyk I.O 257x300
Придня Т.Г.,
директор департамен-
ту зведеного бюдже-
ту Пенсійного фонду
України (1994–2012)
 Вовк Я.I.,
заступник директора
департаменту
персоніфікованого
обліку (1993–2015)
Стельмах Н.В.,
головний спеціаліст
Пенсійного фонду
України
(1991–2005)
Жолнерчик I.О.,
голова ЦК профспілки
працівників Пенсійного
фонду України
(2007–2015)
Krasnogolovyj O.K 250x300 Vasylyev A.I. 252x300 Spinko O.M 250x300 Pavlyshynets YU.I 250x300
 Красноголовий О.К.,
начальник
Чернігівського
обласного управління
Пенсійного фонду
України (1990–1999)
 Васильєв А.I.
начальник Вінницького
обласного управління
Пенсійного
фонду України
(1991–1992)
Спiнко О.М.,
начальник
Кіровоградського
обласного управління
Пенсійного фонду
України (1990–1994)
Павлишинець Ю.I.,
начальник Закар-
патського обласного
управління Пенсійного
фонду України
(1991–1994)
Zadoya M.K 251x300 Bilan M.O 254x300 Krupskyj V.S 249x300 SHevchenko I. A 252x300
 Задоя М.К.,
начальник Дніпропе-
тровського обласно-
го управління Фонду
(1992–1998)
Бiлан М.О.,
начальник головного
управління Пенсійного
фонду України
в Рівненській області
(1991–2005)
Крупський В.С.,
начальник Одеського
обласного управлін-
ня Пенсійного фонду
України
(1991–1996)
 Шевченко I. А.,
начальник Черкаського
обласного управління
Пенсійного фонду Укра-
їни (1990–1995)
CHernov V.M 252x300 Mahlaj V.O 252x300 Vorobej V.R 245x300 Holodenko A.I 256x300
 Чернов В.М.,
начальник Запорізько-
го обласного
управління
Пенсійного фонду
України (1991–2001)
 Махлай В.О.,
начальник Херсонсько-
го обласного управлін-
ня Пенсійного
фонду України
(1991–1998)
 Воробей В.Р.,
начальник Волинсько-
го обласного управлін-
ня Пенсійного
фонду України
(1991–1997)
 Холоденко А.I.,
начальник
Київського
міського управління
Пенсійного фонду
України (1991–1996)
Kostin M.F 255x300 Norkina 255x300 Beresnyev G.P 247x300 Smakota M.A 255x300
 Костiн М.Ф.,
начальник Вінницького
обласного управлін-
ня Пенсійного фонду
України (1992–2000)
 Норкiна
(Iмельянова) О.Д.,
начальник Харківсько-
го обласного управлін-
ня Пенсійного фонду
України (1991–1998)
Береснєв Г.П.,
начальник Дніпропе-
тровського обласного
управління Пенсійного
фонду України
(1991–1992)
 Смакота М.А.,
начальник Київського
обласного
управління Пенсійного
фонду України
(1991–1998)
Tymoshenko A.I 252x300 CHajka V. D 252x300 Malkov YU.O 245x300 Izotov M.YA 245x300
Тимошенко А.I.,
начальник Полтавсько-
го обласного
управління Пенсійного
фонду України
(1991–1993)
 Чайка В. Д.,
начальник Микола-
ївського обласного
управління Пенсійного
фонду України
(1991–1994)
Малков Ю.О.,
начальник Кримсько-
го республіканського
управління Пенсійного
фонду України
(1991–1993)
Iзотов М.Я.,
начальник Донецького
обласного управлін-
ня Пенсійного фонду
України
(1991–1996)
Kutsakivskyj L.A 252x300 Dumnych M.V 252x300 Pabat M.G 247x300 Mahtyeyev V.M 253x300
 Куцакiвський Л.А.,
начальник Житомир-
ського обласного
управління Пенсійного
фонду України
(1991–1994)
 Думнич М.В.,
начальник
Закарпатського
обласного управління
Пенсійного фонду
України (1997–2000)
 Пабат М.Г.,
начальник головного
управління Пенсійного
фонду України
в Донецькій області
(1997–1998)
Махтєєв В.М.,
начальник Полтавсько-
го обласного
управління Пенсійного
фонду України
(1993–1998)
Drugov O.O 253x300 Tkachenko M.I 253x300 Sulyma V.I 256x300 Kozidubov M.O 256x300
 Другов О.О.,
начальник головного
управління Пенсійного
фонду України у Львів-
ській області
(1991–2014)
 Ткаченко М.I.,
начальник
головного управлін-
ня Пенсійного фонду
України в АР Крим
(1994–2008)
 Сулима В.I.,
начальник
Тернопільського
обласного управління
Пенсійного фонду
України (1991–1995)
Козiдубов М.О.,
начальник
управління Пенсійного
фонду України в Харків-
ській області
(1998–2001)
Mulyavka V.P 252x300 Karpenko M.V 253x300 Pugachov V.I 256x300 Kravtsova T.V 256x300
 Мулявка В.П.,
начальник головного
управління Пенсійного
фонду України в Тер-
нопільській області
(1995–2002, 2010–2011)
 Карпенко М.В.,
начальник Сумського
обласного управлін-
ня Пенсійного фонду
України (1992–1998 )
Пугачов В.I.,
начальник головного
управління Пенсійного
фонду України
в Харківській області
(2001–2010)
Кравцова Т.В.,
начальник
Севастопольського
міського управління
Пенсійного фонду
України (1991–2009)
Polishhuk L.P 256x300 Bagrijchuk V.P 252x300 Pavelko M.P 253x300 YEvtushenko P.I 254x300
 Полiщук Л.П.,
начальник головного
управління Пенсійного
фонду України
в Кіровоградській
області (2006–2015)
 Багрiйчук В.П.,
начальник головного
управління Пенсійного
фонду України
в Черкаській області
(1998–2014)
Павелко М.П.,
начальник Київського
обласного управління
Пенсійного
фонду України
(1998–2011)
Євтушенко П.I.,
начальник Черкаського
обласного управління
Пенсійного фонду Укра-
їни (1995–1998)
Denisova L.L 254x300 Nadraga V.I 254x300 Solovjov A.G 252x300 SHvydkyj O.V 252x300
Денiсова Л.Л.,
начальник головного
управління Фонду
в АР Крим (1993–1998),
міністр соціальної
політики України
(2007–2010, 2014)
 Надрага В.I.,
начальник головного
управління Фонду
в Луганській області
(1999–2002), міністр
соціальної політики
України (2010)
 Соловйов А.Г.,
начальник головного
управління Пенсійного
фонду України
в Одеській області
(1996–2011)
 Швидкий О.В.,
начальник
управління Пенсійного
фонду України в Хер-
сонській області
(1999–2005)
Mashkina L.YE 252x300 Koval O.M 252x300 Rylyeyev V.P 252x300 Arabchuk G.I 254x300
 Машкiна Л.Є.,
начальник головного
управління Пенсійного
фонду України
в Сумській області
(1998–2013)
Коваль О.М.,
начальник головного
управління Пенсійного
фонду України
в Полтавській області
(1998–2003)
 Рилєєв В.П.,
начальник Херсон-
ського обласного
управління Пенсійного
фонду України
(1998–1999)
 Арабчук Г.I.,
начальник
головного управлін-
ня Фонду в Івано-
Франківській
області (1998–2005)
Pikalova Z.I 254x300 Vernygora N.F 253x300 Harytonchuk M. V 252x300 CHernenko M. A 253x300
Пiкалова З.I.,
начальник головного
управління Пенсійного
фонду України в Дні-
пропетровській області
(1998–2007)
Вернигора Н.Ф.,
начальник Київського
міського управління
Пенсійного
фонду України
(1996–2009)
Харитончук М. В.,
начальник головного
управління Пенсійного
фонду України
в м. Києві
(2012–2014)
 Черненко М. А.,
начальник головного
управління Пенсійного
фонду України
в Вінницькій
області (2002–2015)
Rudenko V.K 252x300 Turayev V.O 252x300 Gorobets A.M 253x300 Danylyuk P.V 252x300
 Руденко В.К.,
начальник головного
управління Пенсійного
фонду України
в Полтавській області
(2003–2015)
 Тураєв В.О.,
начальник головного
управління Пенсійного
фонду України
в Луганській області
(2002–2009)
Горобець А.М.,
начальник головного
управління Пенсійного
фонду України
в Чернівецькій області
(2003–2007)
Данилюк П.В.,
начальник головно-
го управління Пенсій-
ного Фонду в Івано-
Франківській області
(2006–2011)
Mazurok V.M. 253x300 Krolevets A.N 252x300 Homa L 252x300 Kolomyjchuk V.S 256x300
Мазурок В.М.,
начальник головного
управління Пенсійного
фонду України
в Рівненській області
(2005–2010)
Кролевець А.Н.,
начальник головного
управління Пенсійного
фонду України в Кіро-
воградській області
(2004–2006)
Хома Л.З,
начальник головного
управління Пенсійного
фонду України
в Тернопільській
області (2011–2015)
Коломийчук В.С.,
начальник головного
управління Пенсійного
фонду України
в Тернопільській
області (2002–2010)
Komchadalov YE.M 253x300 YAkymenko G.M 251x300 CHornij O.R 251x300 SHul V.S 252x300
 Комчадалов Є.М.,
начальник головного
управління Пенсійного
фонду України в Луган-
ській області
(2010–2015)
 Якименко Г.М.,
начальник головного
управління Пенсійного
фонду України
в Донецькій області
(1998–2011)
Чорнiй О.Р.,
начальник головного
управління Пенсійного
фонду України
в Житомирській
області (2003–2011)
Шуль В.С.,
начальник головного
управління Пенсійного
фонду України у Рівнен-
ській області
(2010–2011)

 

background Layer 1