Пропустити навігацію

Звіт Пенсійного фонду України про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 р. № 528

Звіт Пенсійного фонду України
про повторне відстеження результативності постанови
Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 р. № 528
“Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
органами Пенсійного фонду України”

 

  1. Вид та назва регуляторного акта

           Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 528 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами Пенсійного фонду України” (далі – Постанова).

  1. Виконавець заходів з відстеження

 Пенсійний фонд України (департамент платежів до пенсійної системи та захисту прав застрахованих осіб).

  1. Цілі прийняття акта

 Постанову розроблено на виконання статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.2013  № 752 “Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)” (далі – Постанова КМУ № 752) та у зв’язку із прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406-VII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи”, яким урегульовано питання щодо передачі функцій з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від Пенсійного фонду України Міністерству доходів і зборів України.

Органи Пенсійного фонду України відповідно до статті 64 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” мають право проводити планові та позапланові перевірки платників страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а відповідно до статті 14-1 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” зобов’язані здійснювати контроль за достовірністю відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Основною метою Постанови є:

затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від здійснення господарської діяльності відповідно до Методики, затвердженої Постановою КМУ № 752 та визначення періодичності проведення перевірок в залежності від ступеня ризику;

чітке визначення кількісних показників діяльності суб’єктів господарювання, згідно яких вони будуть  віднесені до високого, середнього, або незначного  ступеню ризику.

  1. Строк виконання заходів з відстеження

Вересень 2016 року.

  1. Тип відстежень

 Повторне відстеження.

 

  1. Методи одержання результатів відстеження

 Для одержання результатів повторного відстеження застосовувався статистичний метод.

 

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Дані, на основі яких відстежувалася результативність Постанови, визначені на підставі звітних даних підвідомчих органів Пенсійного фонду України, щодо  проведення планових перевірок платників.

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

 Прийняття Постанови дало можливість реалізувати положення Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” в частині виконання органами Пенсійного фонду України функцій щодо здійснення контролю за нарахуванням  та  сплатою  страхових внесків, достовірністю поданих відомостей про осіб які підлягають загальнообов’язковому державному  пенсійному страхуванню.

Органи Пенсійного фонду України здійснюють перевірки суб’єктів господарювання згідно чітко встановлених критеріїв ризику у разі допущення порушень у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

У зв’язку з встановленим законодавством обмеженням на проведення перевірок органами Пенсійного фонду України планові перевірки органами Пенсійного фонду України у 2015 році не проводились. У I півріччі                 2016 року органами Пенсійного фонду України здійснено 22138 перевірок, у тому числі 1186 планових перевірок, що становить 5,4 % від загальної кількості.

Із загальної кількості планових перевірок проведено перевірки платників:

– з високим ступенем ризику 587 (49,5 %)

– з середнім ступенем ризику 593 (50, 0 %)

– з незначним ступенем ризику 6 (0,5 %)

 

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

 Прийняття Постанови дозволило забезпечити:

– виконання органами Пенсійного фонду України функцій в частині здійснення перевірок, передбачених чинним законодавством;

– зменшення кількості та частоти здійснення перевірок;

– звуження кола суб’єктів господарювання шляхом перегляду критеріїв, за якими суб’єкти господарювання відносяться до високого та середнього степеня ризику.

Голова правління                                                                        О. Б. Зарудний 

background Layer 1