Пропустити навігацію

Лібанова Елла Марленівна

Foto libanova 200x300Лібанова Елла Марленівна — науковець у галузі соціоекономіки, демографії та економіки праці, академік Національної академії наук України (2009), доктор економічних наук (1992), професор (2000), заслужений економістУкраїни (2002).

Академік-секретар відділення економіки Національної академії наук України.

Етапибіографії

1950 — народилася у місті Києві.
1971 — закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д. С. Коротченка.
З 07.1971 по 07.1977 — Київський інститут народного господарства ім. Д. С. Коротченка (інженер, потім — молодший науковий співробітник)
1977 — захистила кандидатську дисертацію
З 08.1977 по 10.2000 — Рада з вивчення продуктивних сил України НАН України (від посади старшого інженера до завідувача відділу).
1993 — захистила докторську дисертацію.
З 10.2000 по 01.2005 — науковий консультант Президента України.
2002 — обрана членом-кореспондентом НАН України зі спеціальності «Економіка праці».
З 05.2003 — заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, створеному нею разом з академіком НАН України С. І. Пирожковим.
З 16.03.2007 — очолює Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України.
З 04.2009 — академік-секретар відділення економіки НАН України зі спеціальності «Соціоекономіка».
Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, викладає курс «Соціальна статистика» на економічному факультеті.

Інтереси та членство в організаціях

Член Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки та заступник голови відповідної секції.
Член Координаційного центру з питань здійснення пенсійної реформи, редколегії журналів «Україна: аспекти праці», «Економіка і прогнозування», «Економіка промисловості», «ЕкономікаУкраїни», «Статистика України»‚ «Людина і політика», «Соціальний захист».
Заступник головис пеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності «демографія‚ економіка праці та соціальна політика» в Інституті демографії та соціальних досліджень НАН України.
Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності «статистика» в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.

Запровадила методику вимірювання людського розвитку на рівні областей, яка нині має статус офіційної і використовується Держкомстатом України для щорічних розрахунків.

Була керівником робочих груп із підготовки тематичних доповідей «Проблема бідності в контексті політики соціально-економічних перетворень та стратегії реформ», «Становлення середнього класу в Україні», «Демографічна ситуація в Україні: проблеми та перспективи», «Становлення та розвиток ринку праці в Україні: проблеми та перспективи розв’язання», Послань Президента України до Верховної Ради України у 2000, 2001, 2002 та 2003 роках, співавтором Послання Президента України до Верховної Ради України 2005 року, співкерівником та співавтором серії Національних доповідей.

Керівник робочої групи та співавтор Концепції та Стратегії демографічного розвитку України до 2015 року.

Членом Міжнародного союзу демографів.

Під її керівництвом захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук і 14 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Науковіпраці

Є автором понад 200 праць, опублікованих в українських та міжнародних наукових виданнях, зокрема понад 30 наукових публікацій у міжнародних виданнях — ООНСвітового банкуЮНІСЕФМОП тощо.

Відзнаки та нагороди

  • Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2003).
  • Подяка Кабінету Міністрів України (2004).
  • Орден княгині Ольги III ступеня (2009).
  • Орден княгині Ольги II ступеня (2013).

Лауреат Всеукраїнської премії «Жінка ІІІ тисячоліття» в номінації«Знакова постать» (2012).

background Layer 1