Пропустити навігацію

ГАЗЕТА “ПРАЦЯ І ЗАРПЛАТА”, №3(967): “ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ПЕНСІЙ З 1 СІЧНЯ ДО 31 ГРУДНЯ 2016 РОКУ”

Роз’яснює заступник директора Департаменту — начальник управління контролю та розгляду звернень громадян Пенсійного фонду України Олена ОХРІМЕНКО

 24 грудня 2015 р. Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (далі — Закон № 911), яким передбачено зміну законодавчих норм, що стосуються, зокрема, питань установлення особливого порядку виплати пенсій пенсіонерам, які працюють на посадах державних службовців, прокурорів, суддів тощо.

Унесено зміни до 13 «пенсійних» законів, за якими в період роботи на певних посадах призначені пенсії не виплачуються до звільнення з роботи. При цьому пенсіонер має право вибору: продовжувати працювати та одержувати заробітну плату чи звільнитися зі спецпосади та одержувати пенсію.

Розглянемо детальніше зміни, які вносяться до певних законів, і на яку категорію пенсіонерів вони поширюватимуться.

Зупинімося на категорії осіб, на розмір пенсії яких зміни в законодавстві не вплинуть. Це інваліди І та ІІ групи, інваліди війни ІІІ групи, учасники бойових дій та особи, на яких поширюється чинність п. 1 ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», які в період будь-якої роботи одержуватимуть призначену пенсію в повному обсязі.

Крім того, в період роботи на спецпосадах виплачуватимуться пенсії, призначені відповідно до законів України «Про державну службу» та «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» особам, віднесеним до ветеранів військової служби.

Статтею 5 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» визначено категорію осіб, які є ветеранами військової служби.

Крім того, ветеранам військової служби видаються посвідчення «Ветеран військової служби». Порядок видачі таких посвідчень затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.99 р. № 1601.

Отже, для подальшої виплати пенсій названій категорії осіб слід подати до органу Пенсійного фонду України за місцем проживання посвідчення з написом «Ветеран військової служби». Починаючи з 1 січня 2016 р. на підставі цього посвідчення виплату пенсії буде відновлено в повному обсязі.

Зупинімося детальніше на змінах, унесених до ст. 47 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Статтею 47 цього Закону (в редакції, чинній з 1 січня 2016 р.) передбачено, що з 1 січня до 31 грудня 2016 р. особам (крім інвалідів I та II групи, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється чинність п. 1 ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), які працюють на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про судоустрій

і статус суддів», призначені пенсії/щомісячне довічне грошове утримання не виплачуються.

Тобто особі, яка, одержуючи пенсію, зокрема, за віком або по інвалідності ІІІ групи, призначену відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», працює на спецпосаді, виплата пенсії з 1 січня 2016 р. до звільнення з посади проводитися не буде. Винятком є робота на наукових (науково-педагогічних) посадах.

У період роботи на інших посадах/роботах пенсія (крім осіб, на яких такі зміни не поширюються), розмір якої перевищує 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачується в розмірі 85% призначеної пенсії, але не менш як 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Слід зазначити, що ст. 7 Закону «Про Державний бюджет України на 2016 рік» установлено у 2016 р. прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність:

з 1 січня 2016 р. — 1074 грн, з 1 травня — 1130 грн,

з 1 грудня — 1208 грн.

Отже, пенсіонер, якому у період роботи виплачуватимуть 85% призначеної пенсії, не може одержувати менш ніж: з 1 січня 2016 р. — 1611 грн, з 1 травня — 1695 грн,

з 1 грудня — 1812 грн.

Слід зазначити, що аналогічні зміни внесено і до ст. 37 Закону України «Про державну службу».

Так, статтею 37 цього Закону передбачено, що тимчасово, з 1 січня до 31 грудня 2016 р., особам (крім інвалідів I та II групи, інвалідів війни III групи, ветеранів військової служби та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється чинність п. 1 ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), які працюють на посадах і на умовах, передбачених цим Законом, законами України «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», призначені пенсії/щомісячне довічне грошове утримання не виплачуються.

У період роботи на інших посадах/роботах пенсія, призначена відповідно до ст. 37 цього Закону (крім осіб, на яких зміни не поширюються), розмір якої перевищує 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачується в розмірі 85% призначеної пенсії, але не менш як 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Зважаючи на те, що в порядку і на умовах, визначених Законом України «Про державну службу», призначалися пенсії судовим експертам, службовцям Національного банку України, журналістам державних і комунальних засобів масової інформації, посадовим особам місцевого самоврядування, працівникам дипломатичної служби, членам Кабінету Міністрів України та помічникам-консультантам народних депутатів України, то відповідно названий вище порядок виплати пенсій поширюється і на цю категорію пенсіонерів.

Такий порядок виплати пенсій поширюється також

і на пенсії, призначені відповідно до законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про прокуратуру» (крім інвалідів I та II групи, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється чинність

п. 1 ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»).

Відмінним від названого порядку є порядок виплати пенсій науковим (науково-педагогічним) працівникам та військовим пенсіонерам.

Аналізуючи зміни, внесені до ст. 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», слід зазначити, що законодавець змінив порядок виплати пенсій науковим (науково-педагогічним) працівникам, проте залишив за ними можливість одержувати пенсії незалежно від факту роботи на спецпосадах, але в інших розмірах і на інших умовах.

Так пенсія, призначена науковим (науково-педагогічним) працівникам відповідно до ст. 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (крім інвалідів I та II групи, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється чинність п. 1 ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), які працюють на посадах і на умовах, передбачених законами України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», виплачується в розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (85% призначеної пенсії). Якщо науковий (науково-педагогічний) працівник, одержуючи наукову пенсію, продовжує працювати на науковій посаді, пенсія йому виплачується в розмірі 85% пенсії, визначеної за Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Якщо пенсія науковим (науково-педагогічним) працівникам відповідно до ст. 24 наукового Закону призначена після набрання чинності Законом України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» — з 1 жовтня 2011 р. (крім осіб, на яких зміни не поширюються), її виплата в період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії в порядку і на умовах, передбачених науковим Законом, провадиться в розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (85% призначеної пенсії).

У період роботи наукового (науково-педагогічного) працівника (крім осіб, на яких зміни не поширюються) на інших посадах (крім випадків, передбачених вище, зокрема, робота на посадах державних службовців, суддів, прокурорів, а також наукових (науково-педагогічних) працівників, пенсія яким призначена після 1 жовтня 2011 р.), пенсії, призначені відповідно до ст. 24 наукового Закону, розмір яких перевищує 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються в розмірі 85% призначеної пенсії, але не менш як 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Після звільнення з роботи виплата пенсії відповідно до цього Закону поновлюється.

Аналізуючи норми законодавства щодо військових пенсіонерів, слід зазначити, що, зважаючи на зміни, внесені до ст. 54 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», цій категорії пенсіонерів також з 1 січня до

31 грудня 2016 р. (крім інвалідів I та II групи, інвалідів війни III групи, ветеранів військової служби та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється чинність п. 1 ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), які працюють на посадах і на умовах, передбачених законами України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», призначені пенсії/щомісячне довічне грошове утримання не виплачуються. Після звільнення з роботи виплату пенсії відповідно до цього Закону буде поновлено.

У період роботи військових пенсіонерів на інших посадах (крім спецпосад) виплата пенсії провадитиметься в повному обсязі. Тобто порядок виплати пенсій, який поширюється на всіх працюючих пенсіонерів щодо виплати 85% пенсії, на військових пенсіонерів законодавець не поширив.

З потребою вибрати: одержувати пенсію чи продовжувати працювати на спецпосаді й одержувати заробітну плату — зіткнулися й чорнобильці.

Цій категорії пенсіонерів з 1 січня до 31 грудня 2016 р. (крім інвалідів I та II групи, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється чинність

п. 1 ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), в період їхньої роботи на посадах і на умовах, передбачених законами України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», призначені пенсії/щомісячне довічне грошове утримання не виплачуються.

У період роботи на інших посадах (крім осіб, на яких названі зміни не поширюються) пенсії, розмір яких перевищує 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються в розмірі 85% призначеної пенсії, але не менш як 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Слід наголосити, що в усіх випадках після звільнення з роботи виплата пенсії поновлюється в повному обсязі.

Не всі пенсіонери, які працюють на спецпосадах, позбавляються права на одержання пенсії.

Так за ч. 3 Прикінцевих положень Закону № 911 обмеження щодо виплати пенсії, щомісячного довічного грошового утримання, передбачені цим Законом, не застосовуються впродовж особливого періоду до пенсій, щомісячного довічного грошового утримання, призначених особам, які проходять військову службу або перебувають на посадах у Міністерстві оборони України, Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, Міністерстві внутрішніх справ України, Апараті Ради національної безпеки і оборони України, Державній спеціальній службі транспорту, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Управлінні державної охорони України, Державній пенітенціарній службі України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національній гвардії України, органах військової прокуратури або беруть участь в антитерористичних операціях, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбитті збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні цих об’єктів у разі захоплення, відбитті спроб насильницького заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою; до пенсій, щомісячного довічного грошового утримання, призначених відповідно до законів України «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», на період виконання особами, яким вони призначені, повноважень членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради юстиції.

Після завершення особливого періоду виплата пенсій таким особам провадиться згідно із законодавством.

Факт військової служби або роботи на посадах в органах, зазначених ч. 3 Прикінцевих положень Закону № 911, підтверджується довідкою (витягами з наказів) про роботу (службу). У разі відсутності відповідної інформації в матеріалах пенсійних справ пенсіонерам для уникнення непорозумінь під час застосування норм Закону № 911 слід дооформити відповідні документи та подати до органів Пенсійного фонду для долучення їх до матеріалів пенсійних справ.

Для підтвердження участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбитті збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні цих об’єктів у разі захоплення, відбитті спроб насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою також до органів Пенсійного фонду України має бути подано документи, які підтверджують такі факти.

Статус пенсіонера — працюючий чи непрацюючий — органи Пенсійного фонду України визначать за матеріалами пенсійних справ та даними системи персоніфікованого обліку. Подавати додаткові документи потрібно лише тим пенсіонерам, хто своєчасно не виконав свого зобов’язання щодо інформування про працевлаштування/звільнення з роботи.

Крім того, внесено зміни до законів, які регулюють питання пенсійного забезпечення, якими передбачено, що тимчасово, з 1 січня до 31 грудня 2016 р., максимальний розмір пенсії та щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 10740 грн.

При цьому положення щодо визначення максимального розміру пенсії застосовується до пенсій, які призначаються починаючи з 1 січня 2016 р.

Названі норми Закону № 911 будуть чинними з 1 січня до 31 грудня 2016 р.

background Layer 1