Пропустити навігацію

ГАЗЕТА “ПРАЦЯ І ЗАРПЛАТА” №10(974): “ПЕРЕРАХОВУЄМО НАУКОВУ ПЕНСІЮ”

Роз’яснює заступник директора Департаменту — начальник управління контролю та розгляду звернень громадян Пенсійного фонду України Олена ОХРІМЕНКО

 Пенсіонери, які після призначення пенсії відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» відпрацювали за строковимтрудовим договором (контрактом) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників і набули не менш як 24 місяці страхового стажу, мають право на проведення перерахунку пенсії з урахуванням стажу наукової роботи після призначення пенсії.

Перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника за весь період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи

з 1 липня 2000 р.

Тобто під час проведення перерахунку пенсії враховується заробітна плата наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 1 липня 2000 р. з урахуванням сум заробітку за сумісництвом.

При цьому заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до 1 липня 2000 р., яка була врахована під час призначення (попереднього перерахунку) наукової пенсії, не враховується.

Заробіток за роботу за сумісництвом враховується виключно за роботу на наукових (науково-педагогічних) посадах.

Отже, для врахування заробітку за роботу за сумісництвом особа має документально підтвердити, що обіймана нею посада (посади) належать до наукових (науково-педагогічних). Підтвердженням цього факту є відповідна довідка.

Крім того, заробіток, з якого обчислюється розмір пенсії, визначається на підставі довідок про заробітну плату.

Якщо період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 1 липня 2000 р. становить менш як 60 календарних місяців, для обчислення пенсії також ураховується заробітна плата за основним місцем роботи за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника поспіль до 1 липня 2000 р. незалежно від перерв, яка підтверджується довідкою.

Тобто, якщо особа після 1 липня 2000 р. не відпрацювала на наукових (науково-педагогічних) посадах 60 місяців, обов’язково враховується заробітнаплата за будь-які 60 календарних місяців роботи на наукових (науково-педагогічних) посадах, але лише за основним місцем роботи, тобто без урахуваннязаробітку за сумісництвом.

При цьому з періоду, за який ураховується заробітна плата для обчислення пенсії, за вибором особи, яка звернулася за перерахунком пенсії, вилучається період до 60 календарних місяців поспіль за умови, що такий період становить не більш як 10% тривалості наукового стажу.

У будь-якому разі період, за який ураховується заробітна плата, з урахуванням вилучення, передбаченого цим Законом, не може бути меншим за 60 календарних місяців.

Під час проведення перерахунку пенсії застосовується показник середньої заробітної плати (доходу), який ураховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Перерахунок пенсій проводиться з урахуванням норм законодавства, які були чинними на час його проведення: пенсія визначається

в розмірі 60% заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника.

Приклад. Гр. С. з 1 лютого 2012 р. призначено пенсію відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» у розмірі 80% заробітної плати наукового працівника. Пенсія обчислена із заробітної плати, визначеної за період роботи на наукових посадах з 1 лютого 1986 до 31 січня 1991 р. та з 1 липня 2000 до 31 січня 2012 р. Після призначення пенсії гр. С. продовжував працювати за строковим трудовим договором на наукових посадах, у тому числі за сумісництвом, та набув права на перерахунок пенсії.

Для проведення перерахунку пенсії гр. С. слід подати до органу Пенсійного фонду України довідки, що підтверджують належність обійманих посад, у тому числі за сумісництвом, до наукових, а також довідки про заробітну плату як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

Під час проведення перерахунку пенсії враховуватиметься заробіток на наукових посадах (у тому числі за сумісництвом) починаючи з 1 липня 2000 р.Крім того, пенсія визначатиметься в розмірі 60% заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника.

Приклад. Гр. К. одержує пенсію, призначену відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», з квітня 2012 р. у розмірі 80% заробітної плати наукового працівника. Пенсія обчислювалася із заробітної плати науково-педагогічного працівника, визначеної за період роботи з

1 квітня 1987 до 31 березня 1992 р. та з 1 червня 2010 до 31 березня 2012 р. Після призначення наукової пенсії гр. К., працюючи на посаді науково-педагогічного працівника з 2 січня 2014 р. і донині, набув права на перерахунок пенсії. При цьому з 2 січня 2014 р. він був викладачем національногоекономічного університету, за сумісництвом — викладачем національного педагогічного університету і національного авіаційного університету.

Зважаючи на те, що після 1 липня 2000 р. гр. К. не відпрацював на наукових (науково-педагогічних) посадах 60 місяців, під час проведенняперерахунку пенсії, крім заробітку за період після 1 липня 2000 р., буде враховано заробіток з 1 квітня 1987 до 31 березня 1992 р., при цьому заробіток за цей період буде врахований лише за основним місцем роботи, тобто буде ураховано суми заробітку, з яких розраховувалася пенсія під час її призначення.

Заробіток за період з 1 червня 2010 до 31 березня 2012 р. і з 2 січня 2014 р. буде врахований як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

Отже, особа має подати до управління Пенсійного фонду України за місцем проживання довідки, котрі підтверджують, що обіймані ним посади як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, належать до наукових (науково-педагогічних), а також довідки про заробітну плату за роботу на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників.

Пенсія визначатиметься в розмірі 60% заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника.

background Layer 1