Пропустити навігацію

ГАЗЕТА “ПРАЦЯ І ЗАРПЛАТА” № 18 (982): “ТРАВНЕВИЙ ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ”

Роз’яснює начальник відділу з питань призначення пенсій Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Галина МАСТЮГІНА

За статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 1 травня становить 1130 грн. Відтепер для осіб, що втратили працездатність, прожитковий мінімум підвищився з 1074 до 1130 грн, у зв’язку з чим органи Пенсійного фонду України перерахували пенсії, внаслідок чого зросли розміри виплат, які визначаються з урахуванням прожиткового мінімуму.

Якщо розмір пенсії особи, обчислений з урахуванням наявного у неї страхового стажу та з урахуванням її заробітку, не досягає мінімального розміру пенсії, який за повний страховий стаж (20 років (для жінок) і 25 років (для чоловіків) для осіб, яким пенсію призначено до 1 жовтня 2011 р. та які після цієї дати не провадили перерахунку пенсії з урахуванням страхового стажу та заробітку, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії; 30 років (для жінок) та 35 років (для чоловіків) для осіб, яким пенсію призначено після 1 жовтня 2011 р. чи до цієї дати, але після їм було проведено перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу та заробітку, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії) установлюють на рівні прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, що втратили працездатність, пенсію встановлюють на рівні цього прожиткового мінімуму.

Якщо страховий стаж неповний, то розмір пенсії також визначають пропорційно до стажу, враховуючи названий прожитковий мінімум.

Якщо особа має більше страхового стажу, до її пенсії встановлюється доплата за понаднормовий стаж. При цьому мінімальний розмір пенсії за віком та доплату за понаднормовий стаж визначають з урахуванням прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, що втратили працездатність. Тому з травня ці пенсії перераховано.

Якщо розмір пенсії особи, обчислений за формулою, наведеною ст. 27 Закону України від 09.07.2003 р. «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон № 1058), не перевищує розмір прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, що втратили працездатність, доплату за понаднормовий стаж визначають, ураховуючи розмір пенсії особи.

Слід зауважити, що перерахунок мінімального розміру пенсії та доплати за понаднормовий стаж стосується лише непрацюючих осіб. Такий перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам не провадиться (ч. 3 ст. 42 Закону № 1058).

Про перерахунок мінімальних пенсій шахтарям

Якщо шахтар за наявності шахтарського стажу — 15 років (чоловіки) та сім років шість місяців (жінки) — одержує пенсію по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи профзахворювання, то незалежно від того, працює він чи ні, з травня 2016 р. він одержить перерахунок пенсії в розмірі трьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність — 3390 грн (1130 грн х 3).

У разі одержання шахтарями пенсії на пільгових умовах, обчисленої за нормами Закону № 1058, під перерахунок підпадають лише ті шахтарі, які не працюють. Водночас у разі подальшого звільнення з роботи та звернення до управління Пенсійного фонду України за місцем проживання з відповідною заявою пенсію їм буде перераховано з дня, наступного за днем звільнення.

Мінімальний розмір пенсійної виплати

За постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. № 265 (зі змінами), якщо щомісячний розмір, зокрема, пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною та щомісячної доплати до пенсії в разі втрати годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання) не досягає в інвалідів прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, та в осіб, яким призначено пенсію в разі втрати годувальника, на одного непрацездатного члена сім’ї — 100%, на двох — 120%, на трьох і більше — 150% прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, таким особам надається щомісячна державна адресна допомога до пенсії в сумі, що не вистачає до цих розмірів (далі — державна адресна допомога).

Тому пенсії інвалідам та мінімальні пенсії в разі втрати годувальника перераховано виходячи із прожиткового мінімуму — 1130 грн.

Щомісячна доплата до пенсії в разі втратигодувальника членам сімей шахтарів

Розмір щомісячної доплати до пенсії в разі втрати годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, на кожного непрацездатного члена сім’ї становить 1130 грн.

Пенсії в разі втрати годувальника

Розмір пенсії в разі втрати годувальника залежить від страхового стажу та заробітку померлого годувальника.

Згідно зі ст. 37 Закону № 1058 пенсія в разі втрати годувальника призначається в такому розмірі: на одного непрацездатного члена сім’ї — 50% пенсії за віком померлого годувальника; на двох та більше непрацездатних членів сім’ї — 100% такої пенсії, що розподіляється між ними рівними частками.

Дітям-сиротам пенсія в разі втрати годувальника призначається в названих розмірах виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків.

При цьому через збільшення прожиткового мінімуму та з урахуванням державної адресної допомоги мінімальні розміри цих пенсій відповідно становлять: 1130 грн

(1130 грн х 100%); 1356 грн (1130 грн х 120%) та 1695 грн (1130 грн х 150%).

Мінімальний розмір пенсії в разі втрати годувальника, яка призначається членам сімей військовослужбовців, та осіб, які мають право на пенсію за Законом України від 09.04.92 р. № 2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі — Закон № 2262), не може бути нижчим від двох визначених законом розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тому з травня 2016 р. це 2260 грн(1130 грн х 2).

Перерахунок надбавок та підвищень

Виходячи з нового розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, — 1130 грн — обчислено розміри підвищень до пенсій і мінімальні пенсійні виплати для ветеранів війни і жертв нацистських переслідувань, пенсію за особливі заслуги перед Україною, державну соціальну допомогу на догляд, мінімальні пенсії для інвалідів-військовослужбовців та в разі втрати годувальника, призначені членам їхніх сімей, надбавки на утриманців відповідно до Закону № 2262.

Підвищення до пенсій почесним донорам

Статтею 13 Закону України «Про донорство крові та її компонентів» передбачено, що до пенсії почесним донорам України встановлюється надбавка в розмірі 10% затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць. Розмір такого прожиткового мінімуму з 1 травня 2016 р. становить1399 грн, тому розмір надбавки до пенсії почесним донорам України з травня цього року становить 139,90 грн.

Слід зазначити, що перерахунок названих надбавок та підвищень до пенсій проведено усім пенсіонерам, які їх мають, незалежно від того, працює пенсіонер чи ні.

Як збільшилися розміри пенсій у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму, розглянемо на прикладах обчислення розміру пенсії різним категоріям пенсіонерів.

Приклад 1. Інвалід війни ІІ групи, 1934 р. народження, отримав каліцтво у період Великої Вітчизняної війни у восьмирічному віці. Одержує пенсію по інвалідності за Законом № 1058. Страховий стаж — 37 років три місяці (коефіцієнт страхового стажу — 0,50288, коефіцієнт заробітку — 1,73). Заробіток для обчислення пенсії — 2072,38 грн.

Розмір його пенсії до травня 2016 р. обчислювався так:

1042,16 грн (2072,38 грн х 0,50288) — розмір пенсії, визначений за ст. 27 Закону № 1058. Оскільки цей розмір пенсії не досягає мінімального, згідно зі ст. 28 Закону № 1058 пенсію встановлено на рівні мінімальної — в розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб, — 1074 грн;

125,06 грн (1042,16 грн х 12%) — доплата за понаднормовий стаж за 12 років понад 25 років страхового стажу;

260,54 грн (1042,16 грн х 25%) — підвищення розміру пенсії, обчисленого відповідно до ст. 27 Закону № 1058 (з урахуванням стажу й заробітку) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. № 1381;

50 грн — цільова грошова допомога за Законом України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій, та інвалідів»;

429,60 грн — підвищення відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (40% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, — 1074 грн);

799,50 грн — щомісячна державна адресна допомога до 2738,70 грн (у сумі, що не вистачає до 255% прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, що втратили працездатність, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 р. № 656, зі змінами);

100 грн — підвищення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2012 р. № 327;

225,54 грн (1074 грн х 21%) — пенсія за особливі заслуги перед Україною (21% прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, що втратили працездатність).

Загальний розмір пенсійної виплати до перерахунку — 3064,24 грн.

Розмір пенсії з травня 2016 р. становитиме:

1042,16 грн (2072,38 грн х 0,50288) — розмір пенсії, визначений за ст. 27 Закону № 1058. Оскільки розмір пенсії не досягає мінімального, згідно зі ст. 28 Закону № 1058 пенсію встановлено на рівні мінімальної — в розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб, — 1130 грн;

125,06 грн (1042,16 грн х 12%) — доплата за понаднормовий стаж за 12 років понад 25 років страхового стажу;

260,54 грн (1042,16 грн х 25%) — підвищення розміру пенсії, обчисленого відповідно до ст. 27 Закону № 1058 з урахуванням стажу і заробітку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. № 1381;

50 грн — цільова грошова допомога за Законом України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій, та інвалідів»;

452 грн — підвищення відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (40% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, — 1130 грн);

863,90 грн — щомісячна державна адресна допомога до 2881,50 грн (у сумі, що не вистачає до 255% прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, що втратили працездатність, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 р. № 656, зі змінами);

100 грн — підвищення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2012 р. № 327;

237,30 грн (1130 грн х 21%) — пенсія за особливі заслуги перед Україною (21% прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, що втратили працездатність).

Загальний розмір пенсійної виплати після перерахунку — 3218,80 грн.

Розмір пенсії підвищився на 154,56 грн.

Приклад 2. Жінка з 2011 р. одержує пенсію за віком, почесний донор, не працює, має 21 рік страхового стажу (коефіцієнт — 0,2835, коефіцієнт заробітку — 1,1234). Заробіток для обчислення пенсії — 2227,29 грн.

(1982,63 грн х 1,1234).

Розрахунок пенсії до перерахунку:

631,44 грн (2227,29 грн х 0,2835) — розмір пенсії, визначений за ст. 27 Закону № 1058. Оскільки розмір пенсії не досягає мінімального, згідно зі ст. 28 Закону № 1058 пенсію встановлено на рівні мінімальної — в розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб, — 1074 грн;

6,31 грн (631,44 грн х 1%) — доплата за понаднормовий стаж;

133 грн — підвищення до пенсії почесному донору згідно зі ст. 13 Закону України «Про донорство крові та її компонентів».

Розмір пенсії до перерахунку — 1213,31 грн.

Розрахунок пенсії після перерахунку:

631,44 грн (2227,29 грн х 0,2835) — розмір пенсії, визначений за ст. 27 Закону № 1058. Оскільки розмір пенсії не досягає мінімального, згідно зі ст. 28 Закону № 1058 пенсію встановлено на рівні мінімальної — в розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб, — 1130 грн;

6,31 грн (631,44 грн х 1%) — доплата за понаднормовий стаж;

139,90 грн — підвищення до пенсії почесному донору згідно зі ст. 13 Закону України «Про донорство крові та її компонентів».

Розмір пенсії після перерахунку — 1276,21 грн.

Розмір пенсії збільшився на 62,90 грн.

Приклад 3. Чоловік одержує пенсію по інвалідності внаслідок професійного захворювання в мінімальному розмірі відповідно до Закону України «Про престижність шахтарської праці».

Розмір пенсії до перерахунку — 3222 грн (1074 грн х 3).

Розмір пенсії після перерахунку — 3390 грн (1130 грн х 3).

Розмір пенсії збільшився на 168 грн.

Право резервістів та членів сімей загиблих резервістів на призначення пенсій по інвалідності та в разі втрати годувальника

Роз’яснює заступник директора Департаменту — начальник управління контролю та розгляду звернень громадян Пенсійного фонду України Олена ОХРІМЕНКО

З 6 травня 2016 р. набрав чинності Закон України від 12.04.2016 р. № 1080-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту резервістів, які постраждали внаслідок участі в антитерористичній операції, та членів їх сімей» (далі — Закон № 1080).

Законом № 1080 унесено зміни до законів України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист».

З урахуванням змін, унесених Законом № 1080 до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», пенсійне забезпечення резервістів, які стали інвалідами внаслідок виконання обов’язків служби у військовому резерві під час безпосередньої участі в антитерористичній операції чи забезпечення її проведення, та членів сімей осіб, які загинули чи померли внаслідок виконання обов’язків служби у військовому резерві під час безпосередньої участі в антитерористичній операції чи забезпечення її проведення, здійснюється в порядку, встановленому цим Законом для військовослужбовців відповідних прирівняних посад та членів їхніх сімей.

До набрання чинності Законом № 1080 резервісти, визнані інвалідами внаслідок названих причин, та члени сімей загиблих резервістів права на призначення пенсії за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» не мали, оскільки служба у військовому резерві не є одним з видів військової служби, визначених ст. 2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», тобто у них відсутній статус військовослужбовця і право на призначення пенсії за цим Законом.

Слід звернути увагу на те, що за Законом № 1080 резервісти не набувають статусу військовослужбовців. Резервістам та членам сімей загиблих резервістів надається лише право на призначення пенсій по інвалідності та в разі втрати годувальника на умовах та в порядку, визначених для військовослужбовців.

Пенсії по інвалідності за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» призначаються в таких розмірах:

інвалідам війни I групи — 100%,

II групи — 80%, III групи — 60% відповідних сум грошового забезпечення (заробітку);

іншим інвалідам I групи — 70%,

II групи — 60%, III групи — 40% відповідних сум грошового забезпечення (заробітку).

При цьому законодавчо визначено мінімальні розміри пенсій по інвалідності, а саме: інвалідам війни з числа солдатів і матросів строкової служби I групи — в розмірі 120%,

II групи — 110%, III групи — 105% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

іншим інвалідам з числа солдатів

і матросів строкової служби I групи — 110%, II групи — 105%,

III групи — 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

інвалідам з числа єфрейторів (старших солдатів) і сержантів, старших матросів і старшин строкової служби — в розмірі 110%, з числа прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб молодшого начальницького

і рядового складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України і державної пожежної охорони, осіб молодшого складу Національної поліції — 120%, а з числа осіб офіцерського складу та осіб начальницького складу (крім молодшого) органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України і державної пожежної охорони, осіб середнього і вищого складу Національної поліції — 130% відповідних мінімальних розмірів пенсій, передбачених для інвалідів з числа солдатів і матросів строкової служби.

Коло осіб, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника, визначене ст. 30 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Пенсії в разі втрати годувальника призначаються в таких розмірах:

членам сімей військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які загинули (померли) внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або виконання інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, у партизанських загонах

і з’єднаннях та підпільних організаціях і групах, визнаних такими законодавством України, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи участю у бойових діях у мирний час, які є непрацездатними та перебували на утриманні загиблого (померлого) годувальника (при цьому дітям та іншим особам, зазначеним в абзаці другому ст. 30 цього Закону, незалежно від того, чи перебували вони на утриманні загиблого (померлого) годувальника), — 70% грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника на одного непрацездатного члена сім’ї. Якщо на утриманні загиблого (померлого) годувальника перебували двоє і більше членів сім’ї, пенсія призначається в розмірі 90% грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника, що розподіляється між ними рівними частками, але не менш ніж 40% на кожного непрацездатного члена сім’ї. У таких самих розмірах, незалежно від причини смерті годувальника, обчислюються пенсії членам сімей померлих інвалідів війни та членам сімей, до складу яких входять діти, які втратили обох батьків.

Коло осіб, які належать до інвалідів війни, визначене ст. 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Так пунктом 7 ст. 7 цього Закону до інвалідів війни віднесено військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України й стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення, а також працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах і в період її проведення.

Слід зауважити, що пенсії в разі втрати годувальника, які призначаються членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, не можуть бути нижчими від двох визначених законом розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Крім того, згідно зі ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» чинність цього Закону поширюється, зокрема, на сім’ї військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпечення її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпечення її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення, а також сім’ї працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах і в період її проведення.

До пенсії в разі втрати годувальника членам сімей загиблих (померлих унаслідок зазначених вище причин), зокрема, резервістів на підставі відповідного посвідчення встановлюється підвищення в розмірі 398,58 грн.

Пенсії особам з числа резервістів, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їхніх сімей обчислюються з розміру грошового забезпечення з урахуванням окладів за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентної надбавки за вислугу років, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премій у розмірах, установлених законодавством для військовослужбовців відповідних прирівняних посад на день звільнення зі служби у військовому резерві, загибелі, смерті або оголошення резервіста померлим.

Схеми відповідності посад резервістів та військовослужбовців затверджуються центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями.

Тобто питання щодо порядку визначення грошового забезпечення для призначення пенсій по інвалідності резервістам та в разі втрати годувальника членам сімей загиблих резервістів буде вирішене після затвердження схеми відповідності посад резервістів та військовослужбовців й унесення змін до нормативно-правових актів, якими врегульовано порядок визначення грошового забезпечення під час обчислення пенсій за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Положення Закону № 1080 поширюються на резервістів, які безпосередньо брали (беруть) участь в антитерористичній операції після набрання чинності Указом Президента України від 14.04.2014 р. № 405 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України».

Слід зазначити, що відповідно до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» заяви про призначення пенсій по інвалідності подаються особами до головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та м. Києві (далі — органи, що призначають пенсії) через уповноважені структурні підрозділи відповідних міністерств і   відомств, де особи проходили службу.

Заяви про призначення пенсії в разі втрати годувальника подаються членами сім’ї померлого годувальника, якому на момент смерті не було призначено пенсії, до органів, що призначають пенсії, через уповноважені структурні підрозділи міністерств та інших органів.

Якщо померлому годувальникові вже було призначено пенсію, заява про призначення пенсії в разі втрати годувальника подається до органу, що призначає пенсії.

Щодо наявності страхового стажу для призначення пенсій інвалідам ІІ групи

Роз’яснює начальник відділу з питань призначення пенсій Пенсійного фонду України Галина МАСТЮГІНА

Законом України від 19.04.2016 р. № 1110-VIII «Про внесення зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон № 1110) внесено зміни до

п. 4-2 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», якими продовжено до 1 січня 2017 р. право виходу інвалідів ІІ групи на пенсію по інвалідності за страхового стажу від одного до 10 років (залежно від їхнього віку). Закон набрав чинності з 12 травня 2016 р.

За статтею 32 Закону України від 09.07.2003 р. № 1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон № 1058) особи, визнані інвалідами, мають право на пенсію по інвалідності, за наявності потрібного на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією страхового стажу. Вимоги щодо тривалості страхового стажу дещо різняться і залежать від того, яку групу інвалідності встановлено особі органами МСЕК.

Пунктом 4-2 розділу XV Прикінцевих положень Закону № 1058 з 1 жовтня 2011 р. було передбачено, що в період до 1 січня 2016 р. особи, визнані інвалідами II групи, мали право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією, передбаченого абзацами другим — дванадцятим ч. 1 ст. 32 цього Закону (який вимагається для призначення пенсії по інвалідності інвалідам І групи — від одного до 10 років).

Відтак, починаючи з 1 січня 2016 р. пенсії по інвалідності інвалідам ІІ групи призначалися за наявності такої самої тривалості страхового стажу, яка вимагається для призначення пенсії інвалідам ІІІ групи (від одного до 15 років — залежно від віку інваліда), а саме:

до досягнення особою 23 років включно — один рік;

від 24 до 26 років включно — два роки;

від 27 до 28 років включно — три роки;

від 29 до 31 року включно — чотири роки;

від 32 до 33 років включно — п’ять років;

від 34 до 35 років включно — шість років;

від 36 до 37 років включно — сім років;

від 38 до 39 років включно — вісім років;

від 40 до 42 років включно — дев’ять років;

від 43 до 45 років включно — 10 років;

від 46 до 48 років включно — 11 років;

від 49 до 51 року включно — 12 років;

від 52 до 55 років включно — 13 років;

від 56 років до досягнення особою

59 років включно — 14 років.

Проте траплялися випадки, коли інвалід ІІ групи не мав потрібного страхового стажу й органи Пенсійного фонду відмовляли йому в призначенні пенсії по інвалідності.

Законом № 1110 продовжено право інвалідів ІІ групи на вихід на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією, який вимагається для призначення пенсії інвалідам І групи, від одного до 10 років (залежно від віку інваліда).

Тобто, якщо особі в період з січня до 12 травня 2016 р. було відмовлено в призначенні пенсії по інвалідності у зв’язку з тим, що бракувало страхового стажу, але якщо вона має страховий стаж, потрібний для інвалідів І групи, то має право звернутися до органів Пенсійного фонду із заявою та документами, потрібними для призначення пенсії по інвалідності.

Особи, визнані інвалідами після досягнення пенсійного віку, передбаченого ст. 26 Закону № 1058, мають право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу — не менш як 15 років.

Пенсія по інвалідності призначається незалежно від тривалості в інваліда (будь-якої групи) страхового стажу за таких обставин:

якщо інвалідність настала внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 до 21 лютого 2014 р. за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), в особи, яка звернулася по медичну допомогу в період з 21 листопада 2013 до 30 квітня 2014 р.;

інвалідність настала в період проходження строкової військової служби.

Довідково. Страховий стаж, потрібний для призначення пенсії по інвалідності інвалідам І групи:

до досягнення особою 25 років включно — один рік;

від 26 до 28 років включно — два роки;

від 29 до 31 року включно — три роки;

від 32 до 34 років включно — чотири роки;

від 35 до 37 років включно — п’ять років;

від 38 до 40 років включно — шість років;

від 41 до 43 років включно — сім років;

від 44 до 48 років включно — вісім років;

від 49 до 53 років включно — дев’ять років;

від 54 років до досягнення особою

59 років включно — 10 років.

background Layer 1