Пропустити навігацію

ГАЗЕТА “ПРАЦЯ І ЗАРПЛАТА” № 24 (988): “МЕДИЧНІ ПРАЦІВНИКИ: ПРАВО ВИБОРУ ДОСТРОКОВОЇ ПЕНСІЇ”

Роз’яснює начальник відділу з питань призначення пенсій Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Галина МАСТЮГІНА

Працівники медичних закладів (за дотримання вимог законодавства) мають право на пенсію за вислугу років чи на пенсію за віком на пільговихумовах. Це залежить від того, на якій посаді та в якому саме закладі охорони здоров’я працювала особа.

Отже, спочатку слід визначити, за яких умов мають право на призначення пенсій за вислугу років медичні працівники і за яким законом призначаються такі пенсії.

Законом України від 09.07.2003 р. № 1058-ІV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон № 1058) передбачено, щопенсії за вислугу років призначаються згідно з окремим законодавчим актом через професійні та корпоративні фонди. Оскільки сьогодні такий законодавчий акт не ухвалений, пенсії призначаються за нормами цього Закону в разі досягнення пенсійного віку та за наявності трудового стажу, передбаченого Законом України від 05.11.91 р. № 1788 «Про пенсійне забезпечення» (далі — Закон № 1788).

До 1 січня 2016 р. і чоловіки, і жінки виходили на пенсію за вислугу років незалежно від віку. Умовою для цього була наявність потрібного (25 — 25 років шість місяців) спеціального стажу роботи, і така пенсія призначалася за умови звільнення з посади, яка давала право на пенсію за вислугу років.

З 1 січня 2016 р. і для них установлено пенсійний вік — від 50 до 55 років (залежно від дати народження медичного працівника). При цьому і жінкам,

і чоловікам установлено єдиний вік виходу на пенсію. Пенсійний вік збільшується поступово. Зокрема особи з датою народження до 30 червня 1966 р. виходитимуть на пенсію за вислугу років за досягнення 50-річного віку; які народилися в період з 1 липня до

31 грудня 1966 р., право на таку пенсію матимуть у 50 років шість місяців, а з 1 січня до 30 червня 1967 р. — за досягнення 51-річного віку тощо. Особи, народжені після 1 січня 1971 р., матимуть право на пенсію за вислугу років за досягнення віку 55 років.

Пенсії за вислугу років призначаються за досягнення названого пенсійного віку та за наявності такого спеціального стажу:

з 1 квітня 2015 до 31 березня

2016 р. — 25 років шість місяців;

з 1 квітня 2016 до 31 березня

2017 р. — 26 років;

з 1 квітня 2017 до 31 березня

2018 р. — 26 років шість місяців;

з 1 квітня 2018 до 31 березня

2019 р. — 27 років;

з 1 квітня 2019 до 31 березня

2020 р. — 27 років шість місяців;

з 1 квітня 2020 до 31 березня

2021 р. — 28 років;

з 1 квітня 2021 до 31 березня

2022 р. — 28 років шість місяців;

з 1 квітня 2022 до 31 березня

2023 р. — 29 років;

з 1 квітня 2023 до 31 березня

2024 р. — 29 років шість місяців;

з 1 квітня 2024 р. або після цієї дати — 30 років.

Водночас, якщо медичний працівник має на 1 квітня 2015 р. — 25 років; на 31 грудня 2015 р. — 25 років шість місяців стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугу років, таку пенсію йому призначать незалежно від віку за умови звільнення з роботи, яка дає право на пенсію за вислугу років.

Право на пенсію за вислугу років мають лікарі та середній медичний персонал (незалежно від найменування посад). Перелік посад і закладів, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.93 р. № 909 (зі змінами, далі — Перелік № 909).

Отже, для визначення права на зарахування до спеціального стажу певного періоду роботи потрібно, щоб медичний працівник працював у закладах іна посадах, які дають право на пенсію за вислугу років.

Порядок обчислення спеціального стажу і умови, за яких особа набуває права на пенсію за вислугу років, визначені Законом № 1788.

Під час визначення права на пенсію за вислугу років стаж як до, так

і після 1 січня 2004 р. обчислюється за Законом № 1788 та постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.93 р. № 637 — за даними трудової книжки, а за потреби — уточнюючими довідками.

Якщо підприємства, установи, організації або їхні правонаступники розміщуються на тимчасово окупованій території України або в районах проведення антитерористичної операції, спеціальний трудовий стаж може підтверджуватися за даними, наявними в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Також під час вирішення цього питання може бути розглянуто інші документи (положення про заклад, структуру, штатні розписи, акредитаційнийсертифікат тощо).

Визначаючи право на призначення пенсії за вислугу років, органи Пенсійного фонду України керуються також нормами інших законів, постанов Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, відомств.

Так, наприклад, наказом МОЗ України від 28.10.2002 р. № 385 затверджено Переліки закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою в закладах охорони здоров’я.

Отже, якщо постає питання, чи зараховується той чи інший період до спеціального стажу, працівники управлінь Пенсійного фонду, а такожуповноважені представники установ, які допомагають своєму працівникові визначити право на пенсію за вислугу років, користуються цими Переліками.

Робота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах, передбачених Переліком № 909, дає право на пенсію незалежно від форми власності абовідомчої належності закладів й установ.

background Layer 1