Пропустити навігацію

ГАЗЕТА “ПРАЦЯ І ЗАРПЛАТА”, № 34 (998): “ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ ОСОБАМ, ЗВІЛЬНЕНИМ З ПОЛІЦІЇ”

Роз’яснює заступник директора Департаменту — начальник управління контролю та розгляду звернень громадян Пенсійного фонду України Олена ОХРІМЕНКО

Законодавчо визначено, що особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, іншим особам, зазначеним п. «б»—«д», «ж» ст. 12 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деякихінших осіб» (далі — Закон), крім осіб, зазначених ч. 3 ст. 5, у тому числі і поліцейським, призначаються пенсії за вислугу років відповідно до цього Закону.

Пенсія за вислугу років призначається незалежно від віку, за наявності потрібної вислуги років. Вислуга років залежить від періоду, в який, зокремаполіцейські, звільняються зі служби.

Так правом на призначення пенсії за вислугу років відповідно до Закону користуються особи, звільнені зі служби, зокрема в період з 1 жовтня 2015 до 30 вересня 2016 р., за наявності в них на день звільнення 22 календарних років шести місяців вислуги і більше. Особам, які звільнятимуться в період з 1 жовтня 2016 до 30 вересня 2017 р. на день звільнення потрібно мати вислугу 23 календарних роки і більше.

За пунктом «а» ст. 13 Закону пенсії за вислугу років особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за Законом, та вислугу 20 років і більше (п. «а» ст. 12) призначаються в таких розмірах: за вислугу 20 років — 50%, звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я, особам, звільненим зі служби в поліції за п. 2, 3 ч. 1 ст. 77 Закону України «Про Національну поліцію», — 55% відповідних сум грошового забезпечення (ст. 43); за кожний рік вислуги понад 20 років — 3% відповідних сум грошового забезпечення.

Згідно з п. 2, 3 ст. 77 Закону України «Про Національну поліцію України» поліцейський звільняється зі служби в поліції: через хворобу — за рішенняммедичної комісії про непридатність до служби в поліції або за віком — у разі досягнення встановленого для нього цим Законом граничного віку перебуванняна службі в поліції.

Граничний вік перебування на службі в поліції визначено ст. 76 Закону України «Про Національну поліцію».

Згідно з цією нормою Закону поліцейські, які мають спеціальні звання молодшого складу поліції, перебувають на службі до досягнення ними 55-річного віку.

Особи, які мають спеціальні звання середнього і вищого складу поліції, залежно від присвоєних їм спеціальних звань перебувають на службі до досягнення ними такого віку:

підполковники поліції — 55 років включно;

полковники, генерали поліції — 60 років.

За пунктом 7 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійнезабезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 30.01.2007 р. № 3-1, зареєстрованою в Мін’юсті України 15.02.2007 р. за № 135/13402, до заяви про призначення пенсії за вислугу років і по інвалідності надаютьсявійськово-лікарські документи про стан здоров’я звільненої особи (за винятком осіб, які не проходили військово-лікарську комісію).

Під час призначення пенсії за вислугу років (за 20 років) поліцейським в розмірі 55% відповідних сум грошового забезпечення військово-лікарськідокументи повинні мати інформацію про непридатність до служби в поліції, як це передбачено п. 2 ст. 77 Закону України «Про Національну поліцію».

Слід зазначити, що максимальний розмір пенсії, обчислений відповідно до ст. 13 Закону, не має перевищувати 70% відповідних сум грошового забезпечення (ст. 43), а особам, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені в установленомузаконом порядку до категорії 1, — 100%, до категорії 2 — 95%.

Види служби та періоди часу, які зараховуються до вислуги років для призначення пенсій поліцейським, визначені ст. 17 Закону.

Для призначення пенсії, зокрема поліцейським, ураховуються тільки повні роки вислуги або страхового стажу без округлення фактичного розмірувислуги років чи страхового стажу в бік збільшення.

Вислуга років для призначення пенсії в разі поновлення виплати пенсії після перерви в її одержанні, що була раніше обчислена особі, яка має право на пенсію за Законом, відповідно до законодавства, що було чинним на день попереднього звільнення цієї особи зі служби, перегляду не підлягає.

Порядок обчислення вислуги років та визначення пільгових умов призначення пенсій особам, які мають право на пенсію за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.92 р. № 393 «Про Порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніхсімей».

background Layer 1