Пропустити навігацію

Газета «Праця і зарплата», № 40 (1004): “Зміни в пенсійному забезпеченні поліцейських”

Роз’яснює заступник директора Департаменту пенсійного забезпечення — начальник управління контролю та розгляду звернень громадян Пенсійного фонду України Олена ОХРІМЕНКО

19 жовтня 2016 р. Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 720 «Про внесення змін до пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393» (далі — постанова № 720), яка регулює порядок визначення додаткових видів грошового забезпечення для осіб, які звільняються з посад поліцейських, починаючи з 7 листопада 2015 р.

Слід нагадати, що з 7 листопада 2015 р. набрав чинності Закон України «Про національну поліцію», яким, зокрема, визначено право поліцейських за дотримання певних умов на призначення пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі — Закон). При цьому особи з числа колишніх працівників міліції, які на день набрання чинності цим Законом проходили службу в органах внутрішніх справ і продовжили службу на посадах поліцейських, у разі звільнення з посад поліцейських мають право на призначення пенсії відповідно до Закону. Для обчислення пенсії враховуються посадовий оклад, оклад за спеціальне звання та надбавка за вислугу років на момент звернення, а додаткові види грошового забезпечення — за 24 календарних місяці. Тобто під час призначення пенсії поліцейському враховуються додаткові види грошового забезпечення як працівника органів внутрішніх справ, так і поліцейського.

З ухваленням постанови № 720 додаткові види грошового забезпечення для осіб, які звільняться з посад поліцейських, починаючи з 7 листопада визначатимуться в іншому порядку.

Порядок визначення грошового забезпечення та види грошового забезпечення, які враховуються під час обчислення пенсій відповідно до Закону, визначено п. 7 постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.93 р. № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей» (далі — Порядок № 393).

Згідно з п. 7 Порядку № 393 пенсії обчислюються з розміру грошового забезпечення, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 р. — страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування з урахуванням таких його видів:

відповідних окладів за посадою, військовим (спеціальним) званням (для осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту — щомісячної надбавки за спеціальне звання) та відсоткової надбавки за вислугу років у розмірах, установлених за останньою штатною посадою, обійманою перед звільненням;

щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення, крім щомісячних надбавок (доплат), установлених особам, які мають право на пенсію за вислугу років згідно із законодавством і залишені за їхньої згоди та в інтересах справи на службі) та премії. Розмір щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається за останні 24 календарних місяці служби поспіль перед звільненням. Середня сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається діленням на 24 загальної суми цих видів грошового забезпечення за останні 24 календарних місяці служби поспіль перед звільненням.

Тобто під час призначення пенсій поліцейським грошове забезпечення, а саме період, за який ураховуються додаткові види грошового забезпечення (останні 24 календарних місяці служби поспіль перед звільненням), визначався з урахуванням названих вище норм.

Постанова № 720 вносить зміни до п. 7 Порядку № 393, згідно з якими для осіб, які на день набрання чинності Законом України «Про Національну поліцію» проходили службу в органах внутрішніх справ і продовжують проходити службу на посадах поліцейських, у разі звільнення із служби після 7 листопада 2015 р., якщо в них немає 24 календарних місяців служби на посаді поліцейського, або які померли (загинули) в зазначений період (крім осіб, виплата грошового забезпечення яким проводилася на умовах і в порядку, визначених постановами Кабінету Міністрів України від 17.08.2005 р. № 748 і від 09.03.2006 р. № 268), середньомісячна сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається діленням загальної суми таких видів грошового забезпечення за останні фактичні місяці служби поспіль перед звільненням (смертю) починаючи з 7 листопада 2015 р. на кількість таких місяців. При цьому для поліцейських, звільнених у листопаді 2015 р., сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається на день звільнення із служби з розрахунку таких виплат за повний місяць.

Тобто, якщо особа звільняється з поліції під час чинності п. 7 Порядку № 393 в редакції, чинній з урахуванням змін, унесених постановою № 720, додаткові види грошового забезпечення та премія під час обчислення пенсії мають бути враховані за період починаючи з 7 листопада 2015 р. При цьому середньомісячна їхня сума визначатиметься діленням загальної суми таких видів грошового забезпечення на кількість фактичних місяців служби перед звільненням.

Слід зазначити, що згідно із Законом поліцейські за наявності певних умов можуть розраховувати на призначення пенсій за вислугу років та по інвалідності, а члени сімей померлих (загиблих) поліцейських — на пенсії в разі втрати годувальника.

Пенсія за вислугу років поліцейським відповідно до Закону призначається незалежно від віку, якщо вони звільнені зі служби, зокрема, у період з 1 жовтня 2016 до 30 вересня 2017 р. і на день звільнення мають вислугу — 23 календарних роки і більше.

Крім того, на призначення пенсії за вислугу років за умови звільнення зі служби можуть розраховувати поліцейські, які досягли на день звільнення зі служби 45-річного віку, за наявності в них страхового стажу — 25 років і більше, з яких не менш ніж 12 календарних років шість місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ, Національній поліції, Державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України.

Поліцейським, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, пенсії по інвалідності, а членам їхніх сімей — пенсії в разі втрати годувальника призначаються незалежно від тривалості служби.

background Layer 1