Пропустити навігацію

П Р О Т О К О Л № 1 засідання правління Пенсійного фонду України від 2 лютого 2016 року

 

П Р О Т О К О Л   № 1

засідання правління Пенсійного фонду України

від  2 лютого  2016  року

 

 

 

Головує  – О. Б. Зарудний – Голова правління Пенсійного фонду України.

 

Присутні члени правління: О. Б. Зарудний, М. І. Шамбір, В. Г. Машкін, С. О. Діденко, В. В. Загородній, В. С. Максимчук, С. О. Притоманов, В. М. Сушкевич, Г. М. Третьякова, С. Я. Українець, О. Б. Шевчук.

 

 

Запрошені:

 –  Розенко П. В. – Міністр соціальної політики України.

–  Максимчук О. С. – перший заступник начальника управління соціальної політики – завідуючий відділом з питань соціального захисту пенсіонерів, ветеранів та інвалідів і соціального страхування департаменту гуманітарної та соціальної політики Кабінету Міністрів України;

–  керівники структурних підрозділів центрального апарату  Пенсійного фонду  України (список додається);

–  начальники головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та м. Києві (список додається).

 

 

 

Порядок денний:

 1. Про підсумки роботи Пенсійного фонду України у 2015 році та завдання на 2016 рік щодо реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення.
 2. Про вдосконалення роботи органів Пенсійного фонду України в сфері масової комунікації.
 3. Про План розгляду питань на засіданнях правління Пенсійного фонду України у 2016 році.
 4. Про реформування друкованих засобів масової інформації, засновником яких є Пенсійний фонд України.

 

 

 

 1. СЛУХАЛИ:

 Зарудного О. Б. – Про підсумки роботи Пенсійного фонду України у             2015 році та завдання на 2016 рік щодо реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення (звіт додається).

 

 

ВИСТУПИЛИ:

Розенко П. В. –Міністр соціальної політики України (тези виступу додаються).

Корчака О. С. – начальник головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області (тези виступу додаються);

Казачук А. В. – начальник головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області (тези виступу додаються);

Сімонян Н. М. – начальник головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області (тези виступу додаються);

Тараторін В. Н. – начальник головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області (тези виступу додаються);

Заярнюк О. С. – начальник головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області (тези виступу додаються).

 

Сушкевич В. М. (член правління, Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю) дав схвальну оцінку роботі органів Пенсійного фонду. Зокрема, позитивно оцінив  якість надання послуг пенсіонерам на окупованих територіях.

Проблемним питанням, з його слів, залишається оподаткування пенсій. Це «спотворює» пенсійну систему України. Також наголосив на сплаті працедавцями єдиного соціального внеску з мінімальних заробітних плат.

Запропонував встановити шкалу відрахувань ЄСВ, обговорити на засіданні правління і винести на засідання Кабміну питання повернення адміністрування єдиного внеску Пенсійному фонду, не оподатковувати пенсії людям з інвалідністю.

 

Третьякова Г. М. (член правління, голова Громадської ради при Пенсійному фонді України) висловила думку, що неможна оподатковувати пенсійні виплати двічі «на вході і на виході». Наголосила, що зменшення ставки нарахування та сплати єдиного внеску є новим викликом при наповненні бюджету Фонду.

Внесла пропозицію створити «резерв» боржників до Пенсійного фонду зі сплати ЄСВ.

 

Українець С. Я. (член правління, заступник Голови Федерації професійних спілок) підняв тему вилучення з обігу трудових книжок і запровадження єдиного електронного реєстру.

 

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Роботу органів Пенсійного фонду України у 2015 році визнати такою, що спрямована на реалізацію державної політики у сфері пенсійного забезпечення та відповідає завданням, визначеним Президентом та Урядом України.
 2. Взяти до уваги, що планом роботи Пенсійного фонду України на 2016 рік, затвердженим Міністром соціальної політики України, визначені пріоритети діяльності та основні завдання щодо реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.
 3. Заступникам Голови правління, керівникам територіальних органів Пенсійного фонду України завершити роботу по формуванню планів роботи на 2016 рік з метою реалізації завдань, визначених Планом роботи Пенсійного фонду України на 2016 рік, та подати їх на затвердження.
 4. Директору бюджетно-фінансового департаменту Король Т. І. підготувати звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2015 рік для представлення громадськості та в строк до 31 березня поточного року забезпечити його оприлюднення в офіційних друкованих виданнях.
 5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови правління Шамбіра М. І.

 

Під час голосування щодо прийняття проекту постанови правління Пенсійного фонду України «Про підсумки роботи Пенсійного фонду України у 2015 році та завдання на 2016 рік щодо реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення»   проголосували: «за» – 11 членів правління,   «проти» – 0,  «утримались» – 0.

 

 

 1. СЛУХАЛИ:

Машкіна В. Г. – Про  вдосконалення роботи органів Пенсійного фонду України в сфері масової комунікації.

Система комунікації – невід’ємна частина діяльності Пенсійного фонду України, головними темами якої є питання пенсійного забезпечення громадян, покращення якості їх обслуговування, своєчасного та стабільного фінансування пенсійних виплат, легалізації трудових відносин тощо. Протягом 2015 року органи Пенсійного фонду активно працювали у цьому напрямку, використовуючи усі можливості масової комунікації.

Масова комунікація в підвідомчих управліннях Фонду сягає 30-ти різного роду форм і методів роботи. Найбільш поширеними, спрямованими на працюючу категорію громадян, є зустрічі у трудових колективах. За минулий рік чисельність проведених заходів, у тому числі на тему щодо впровадження накопичувальної системи, склала близько 40 тисяч. Кількість присутніх на такого роду зустрічах сягнула 713 тисяч осіб.

Загалом, у 2015 році висвітлення актуальних питань діяльності Пенсійного фонду здійснювалось через:

 – регіональні засоби масової інформації, зокрема виступи на сторінках друкованих та електронних видань, коментарі у теле- та радіо ефірах (висвітлено понад 36 тисяч інформаційних повідомлень);

         – публічні заходи (прес-конференції, брифінги, засідання круглого столу), яких проведено більше 7 тисяч;

– зустрічі за місцем проживання, при сільських та селищних радах, квартальних комітетах тощо (проведено біля 22 тисяч);

– виїзні прийоми, в тому числі за участю народних депутатів, депутатів місцевих рад, представників обласних державних адміністрацій (відбулось більш ніж 28 тисяч).

Найактивніше нові інформаційні напрямки використовуються у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Рівненській, Херсонській, Чернівецькій областях.

Поряд з цим, недостатня роз’яснювальна робота серед населення в управліннях Фонду у Волинській, Закарпатській областях та м. Києві.

Щодо інформаційної кампанії на поточний рік, головною комунікаційною темою є запровадження централізованої системи призначення та виплати пенсій.

На часі залишаються теми пенсійного забезпечення внутрішньо переміщених осіб, учасників бойових дій, збільшення прожиткового мінімуму, а відтак і пенсійних виплат з 1 травня та 1 грудня, впровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, легалізації зайнятості населення тощо.

Незважаючи на позитивну  динаміку щодо розвитку комунікацій в органах Фонду, є питання, які потребують вирішення. Зокрема, це стосується  системності в роботі. Не завжди враховується цільова аудиторія, здійснюється недостатньо упереджувальних заходів, які б впливали на формування позитивної думки громадян щодо пенсійних питань. Крім того, комунікаційна робота за різними темами потребує чіткого вибору цілі та методів комунікації.

 

 

ВИСТУПИЛИ:

Українець С. Я. (член правління, заступник Голови Федерації професійних спілок) зауважив, що у Стратегії слід розширити ціль, додати цільові аудиторії (непрацююче населення, роботодавці тощо), переглянути канали зв’язку.

Третьякова Г. М. (член правління, голова Громадської ради при Пенсійному фонді України) наголосила, що портрет сучасного пенсіонера  суттєво змінився, осучаснився. Тому сьогодні слід проаналізувати та сформувати психологічний портрет пенсіонера в розрізі регіонів, його діяльність та потреби.

 

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Інформацію заступника Голови правління Пенсійного фонду України Машкіна В. Г. щодо роботи органів Пенсійного фонду України в сфері масової комунікації взяти до відома.
 2. Затвердити Стратегію розвитку комунікацій Пенсійного фонду України (далі – Стратегія), що додається.
 3. Вважати основними темами комунікацій у 2016 році:

– впровадження системи централізованого призначення та виплати пенсій;

– оптимізацію територіальних органів Фонду;

– обговорення подальших шляхів реформування пенсійної системи;

– легалізацію трудових відносин, її значення для майбутнього пенсійного забезпечення;

– висвітлення стану наповнення та виконання бюджету Пенсійного фонду України;

– реагування на критичні зауваження щодо роботи Пенсійного фонду.

 1. Запропонувати Громадській Раді при Пенсійному фонді України обговорити питання розвитку системи комунікацій у Пенсійному фонді України.
 2. Начальникам головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та м. Києві врахувати положення Стратегії при розробці планів інформаційних заходів на 2016 рік. Розглянути їх виконання на підсумкових засіданнях колегій при начальниках головних управлінь Пенсійного фонду України за результатами роботи у 2016 році.
 3. ДП «Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України» (Калинський О. О.) з урахуванням вивчення громадської думки розробити пропозиції щодо нової редакційної політики та популяризації газети «Пенсійний кур’єр».
 4. Контроль за виконанням постанови покласти на заступників Голови правління відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

Під час голосування щодо прийняття проекту постанови правління Пенсійного фонду України «Про  вдосконалення роботи органів Пенсійного фонду України в сфері масової комунікації»  проголосували: «за» – 11 членів правління,   «проти» – 0,  «утримались» – 0.

 

 

 1. СЛУХАЛИ:

Зарудний О. Б.  – Про План розгляду питань на засіданнях правління Пенсійного фонду України у 2016 році (тези виступу додаються).

Відповідно до пункту 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня               2014 року № 280 виникла необхідність затвердження Плану розгляду питань на засіданнях правління  Пенсійного фонду України у 2016 році.

 

 

ВИСТУПИЛИ:

Притоманов С. О. (член правління, Генеральний директор Всеукраїнського об’єднання  обласних  організацій  роботодавців підприємств металургійного комплексу «Федерація металургів України») запропонував внести до плану розгляду питань на засіданнях правління  про основні показники бюджету Фонду на 2017 рік та актуарні розрахунки до 2020 року.

 

Сушкевич В. М. (член правління, Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю) запропонував розглянути питання створення відповідних умов в органах Фонду для людей з обмеженими фізичними можливостями.

 

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Затвердити План розгляду питань на засіданнях правління Пенсійного фонду України у 2016 році (далі – План), що додається з урахуванням пропозицій членів правління.
 2. Заступникам Голови правління, керівникам структурних підрозділів центрального апарату в строк до 1 березня поточного року внести пропозиції щодо головних управлінь Фонду, на базі яких буде здійснюватись вивчення та підготовка до розгляду окремих питань, визначених Планом.

 

Під час голосування щодо прийняття проекту постанови правління Пенсійного фонду України «Про План розгляду питань на засіданнях правління Пенсійного фонду України у 2016 році»  проголосували: «за» – 11 членів правління,   «проти» – 0,  «утримались» – 0.

 

 

 1. СЛУХАЛИ:

Зарудний О. Б. – Про реформування друкованих засобів масової інформації, засновником яких є Пенсійний фонд України.

 Відповідно до Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації”, пункту 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280, враховуючи пропозиції трудового колективу видавництва Державного підприємства “Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України”, а також те, що відповідно до постанов правління Пенсійного фонду України від 19 січня 2002 року № 2-3 “Про заснування бюлетеня “Вісник Пенсійного фонду України” і заходи щодо забезпечення його видання” та від 10 лютого 2003 року №  4-7 “Про заснування газети Пенсійного фонду України “Пенсійний кур’єр”, заходи щодо забезпечення її видання та розповсюдження” редакції цих засобів масової інформації утворені як структурні підрозділи Видавця – Державного підприємства “Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України” виникла необхідність їх реформування.

 

 

ВИСТУПИЛИ:

Загородній В. В. (член правління, Голова Української Федерації роботодавців охорони здоров’я) висловив думку, що реформи у сфері роздержавлення ЗМІ мають бути виважені з прогнозними показниками. Зокрема, взаємодія Пенсійного фонду з відомчими виданнями після виконання Закону України «Про реформування державних і комунальних засобів масової інформації» має продовжуватись і надалі.

 

 

 

УХВАЛИЛИ:

 1. При реформуванні друкованих засобів масової інформації, засновником яких є Пенсійний фонд України: журналу «Вісник Пенсійного фонду України» та газети «Пенсійний кур’єр», обрати спосіб, передбачений пунктом 1 частини першої статті 3 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», – шляхом виходу Пенсійного фонду України із складу засновників друкованих засобів масової інформації.
 2. Департаменту персоналу та адміністративного забезпечення
  (Усачова Т. М.):

надіслати цю постанову Державному комітету телебачення і радіомовлення України для внесення до Зведеного переліку об’єктів реформування, передбаченого статтями 2, 4, 6 Закону, та Міністерству юстиції України;

забезпечити доведення до відома трудового колективу видавництва Державного підприємства «Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України» та оприлюднення рішення про реформування у відповідних друкованих засобах масової інформації.

 1. Контроль за виконання цієї постанови покласти на заступника Голови правління Машкіна В. Г.

 

 

Під час голосування щодо прийняття проекту постанови правління Пенсійного фонду України «Про реформування друкованих засобів масової інформації, засновником яких є Пенсійний фонд України»  проголосували: «за» – 11 членів правління,   «проти» – 0,  «утримались» – 0.

 

 Проекти постанов, винесені на розгляд засідання правління Пенсійного фонду України  2 лютого 2016 року,  розглянуто та прийнято.

 

 

 

 

 

Голова  правління                                                                             О.  Зарудний 

background Layer 1