Пропустити навігацію

П Р О Т О К О Л № 22 засідання правління Пенсійного фонду України від 27 вересня 2016 року

 

П Р О Т О К О Л   № 22

засідання правління Пенсійного фонду України

від 27 вересня  2016  року

 

 

 

Головує – О. Б. Зарудний – Голова правління Пенсійного фонду України.

 

Присутні члени правління:  Зарудний О. Б., Шамбір М. І., Машкін В. Г., Максимчук В. С., Мущинін В. В., Притоманов С. О., Українець С. Я. (протокол опитування інших членів правління, відсутніх з поважних причин, додається).

 

 

 В засіданні правління беруть участь:

–  Cічова В. І. – перший заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації;

–  Сироватка В. М. – заступник міського Голови м. Нової Каховки;

– керівники структурних підрозділів центрального апарату Пенсійного фонду  України (список додається);

– начальники головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та м. Києві (список додається);

– начальники підвідомчих управлінь Фонду в Херсонській області;

– фахівці головного управління Фонду в Херсонській області.

 

 

Порядок денний:

 1. Про реалізацію у 2016 році завдань, визначених Стратегією модернізації Пенсійного фонду України, схваленої рішенням Уряду 14 вересня поточного року.
 2. Про стан інформаційно-аналітичних систем Пенсійного фонду України.
 3. Про результати перевірок органами праці та соціального захисту населення додержання вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій і здійснюваних заходах щодо усунення виявлених порушень та попередження їх виникнення.
 4. Про співпрацю Пенсійного фонду України із сторонами соціального діалогу щодо реалізації Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні.
 5. Про стан виконання органами Пенсійного фонду України в Херсонській області покладених на них завдань.
 6. Про стан виконання органами Пенсійного фонду України в Миколаївській області покладених на них завдань.
 7. Про стан виконання органами Пенсійного фонду України в Одеській області покладених на них завдань.

 

 1. СЛУХАЛИ:

 Зарудного О. Б. – Про реалізацію у 2016 році завдань, визначених Стратегією модернізації Пенсійного фонду України, схваленої рішенням Уряду 14 вересня поточного року.

Заслухавши інформацію Голови правління Зарудного О. Б., правління Пенсійного фонду України відмічає.

14 вересня поточного року Кабінетом Міністрів України схвалена Стратегія модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року (далі – Стратегія), яка була розроблена за ініціативи Фонду та схвалена у грудні               2015 року правлінням Пенсійного фонду України. Стратегія визначає шляхи розвитку та модернізації системи Пенсійного фонду в сучасних умовах, її реалізація забезпечить технологічний, організаційний, інфраструктурний і кадровий розвиток органів Фонду.

Певні кроки у визначених напрямках вже сьогодні знаходяться в стадії реалізації. Так, планом роботи Пенсійного фонду України на поточний рік визначено основні пріоритети діяльності Фонду, які, зокрема, передбачають заходи з покращення якості обслуговування громадян, системи надання послуг, зменшення адміністративних видатків, удосконалення технологій адміністрування пенсійної системи тощо. Розпочато реалізацію принципу екстериторіальності обслуговування громадян, впроваджено нові стандарти обслуговування громадян за принципом “єдиного вікна”. Протягом поточного року усі територіальні управління перейшли на роботу у системі централізованого призначення і виплати пенсій, триває впровадження електронних пенсійних справ. Здійснюються кроки щодо інтеграції інформаційних ресурсів пенсійної системи та підготовки їх переходу на web-орієнтовану технологію. Здійснено перший етап оптимізації структури органів Пенсійного фонду.

Разом з тим, є необхідність більш чіткої систематизації цієї роботи, визначення конкретних виконавців та відповідальних за реалізацію завдань Стратегії, термінів та критеріїв оцінки цієї роботи.

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Затвердити Заходи щодо реалізації органами Пенсійного фонду України у 2016 році Стратегії модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, що додаються.
 2. Заступникам Голови правління, керівникам структурних підрозділів Пенсійного фонду України у строк до 1 грудня поточного року підготувати пропозиції щодо термінів поетапної реалізації Стратегії до 2020 року та конкретні заходи щодо її реалізації в 2017 році.
 3. Начальникам головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та м. Києві:

3.1. Забезпечити виконання Заходів щодо реалізації органами Пенсійного фонду України у 2016 році Стратегії модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року.

3.2. Розглянути в жовтні поточного року на засіданнях колегій при начальниках головних управлінь Фонду питання реалізації Стратегії модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року.

3.3. Поінформувати у строк до 30 грудня 2016 року Пенсійний фонд України про стан виконання Заходів щодо реалізації органами Пенсійного фонду України у 2016 році Стратегії модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року.

 1. Контроль за виконанням постанови покласти на заступників Голови правління відповідно до розподілу функціональних обов’язків. 

 

Голосували: «за» – 12 членів правління,   «проти» – 0.

 

 1. СЛУХАЛИ:

Малецького О. М. – Про стан інформаційно-аналітичних систем Пенсійного фонду України.

Концепцію розвитку інформаційно-аналітичних систем Пенсійного фонду України затверджено наказом Пенсійного фонду України  від 26 травня                  2015 року № 86, заходи, спрямовані на її реалізацію, визначені планом роботи Пенсійного фонду України на 2016 рік.

На виконання цих завдань Пенсійним фондом України та його територіальними органами реалізовано низку заходів, спрямованих на розвиток інформаційних технологій та підвищення рівня автоматизації основних функціональних процесів, що включали створення єдиного інформаційного середовища, у якому обробляється інформація про застрахованих осіб та пенсіонерів, впровадження електронної пенсійної справи на базі централізованих інформаційних технологій, реалізацію дистанційного доступу громадян до даних пенсійної справи та картки застрахованої особи з використанням електронного цифрового підпису тощо.

Створено необхідну технічну базу, яка дозволяє одночасно працювати в інформаційній системі Фонду щонайменше 10 тисячам користувачів, забезпечено необхідну потужність каналів передачі даних.

Одним з базових елементів запровадження нових стандартів обслуговування громадян є оновлений реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – реєстр застрахованих осіб), основним завданням модернізації якого у поточному році було формування у ньому ключових даних про осіб, які обслуговуються Фондом.

Протягом 2016 року розроблено алгоритм наповнення статичної структури реєстру застрахованих осіб на базі даних підсистем “Система персоніфікованого обліку відомостей – місячна звітність” та “Система персоніфікованого обліку відомостей – єдиний соціальний внесок” Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України (ІКІС), створено частину електронної персональної облікової картки застрахованої особи, яка відображає страховий стаж, заробітну плату (дохід) та розмір сплачених страхових внесків загалом по роках, а також інформацію про видане свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та пенсійне посвідчення. До електронних облікових карток пенсіонерів завантажено дані про їх пенсійні виплати. Завершується розробка технології синхронізації даних реєстру застрахованих осіб та підсистеми “Призначення та виплати пенсій деяким категоріям громадян” ІКІС.

Спільно з фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування розроблено механізм та завершується розробка програмного забезпечення для обміну даними про здійснення страхових виплат застрахованим особам та відображення цієї інформації в їх електронних персональних облікових картках.

Підготовлено та опрацьовується з Міністерством юстиції України протокол обміну даними для завантаження до електронних облікових карток застрахованих осіб інформації з Єдиного державного демографічного реєстру та Державного реєстру актів цивільного стану громадян, що надасть можливість відслідковувати дані про зміни прізвища та ім’я застрахованої особи та дані про смерть.

Починаючи з січня 2016 року поступово всі територіальні органи Фонду розпочали працювати у централізованій підсистемі “Призначення та виплата пенсій” ІКІС, з використанням якої станом на 25 вересня 2016 року створено
135 549 електронних пенсійних справ. Завершується робота щодо повної міграції даних із діючої автоматизованої системи обробки пенсійної документації на базі комп’ютерних технологій (АСОПД/КОМТЕХ-W).

На основі підсистеми “Призначення та виплата пенсій деяким категоріям громадян” ІКІС реалізовано технологію та пілотний з Публічним акціонерним товариством “Державний ощадний банк України” проект обміну списками на зарахування пенсій на поточні рахунки в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису. Запровадження технології заплановано з листопада 2016 року, по всіх інших категоріях пенсіонерів – з першого півріччя 2017 року.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня
2016 року № 167 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” та Порядку емісії платіжних карток, які одночасно є пенсійним посвідченням, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08 квітня 2016 року № 7-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26 квітня 2016 року за № 633/28763, реалізовано технологію інформаційної взаємодії Пенсійного фонду з Публічним акціонерним товариством “Державний ощадний банк України”, персоналізатором електронних карток та акредитованим центром сертифікації ключів. Станом на 21 вересня 2016 року опрацьовано інформацію щодо 101 896 звернень внутрішньо переміщених осіб для отримання платіжних карток, які одночасно є пенсійним посвідченням, сформовано та передано для виготовлення 21 030 інформаційних пакетів.

З метою розширення можливостей дистанційного доступу громадян до послуг, що надаються органами  Пенсійного фонду України, значно розширено функції веб-порталу електронних послуг Фонду. За допомогою електронного цифрового підпису створено можливість самостійно зареєструватися на веб-порталі, пройти автентифікацію, отримати можливість перегляду всіх своїх звернень до органів Фонду, стану їх обробки, переглянути свою електронну пенсійну справу та дані електронної персональної облікової картки застрахованої особи.

Станом на вересень 2016 року інформацією веб-порталу користується більше ніж 751 тис. осіб, через портал надійшло більше 785 тис. заяв різного змісту.

Модернізовано підсистему “Звернення” ІКІС, що забезпечує виконання функціональних операцій, пов’язаних з реєстрацію та опрацюванням звернень (прийому) громадян у фронт-офісах. Реалізовано прийом та передачу звернення, призначеного для виконання іншому територіальному органу Фонду, де особа перебуває на обліку. Впровадження такої функціональності дозволяє обслуговувати громадян в будь-якому управлінні Пенсійного фонду України, незалежно від місця проживання (реєстрації) особи.

Продовжувалися роботи щодо забезпечення належного захисту інформації. У зв’язку зі змінами в структурі та програмно-апаратному забезпеченні інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України у 2015 році було створено та погоджено в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації Технічне завдання на внесення змін до Комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України (далі – КСЗІ ІТС). Проведено роботи щодо підтвердження відповідності системи захисту вимогам статті 8 Закону України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” та пункту 16 Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року № 373.

Дослідне впровадження КСЗІ ІТС здійснено на базі головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області та Бердичівського об’єднаного управління. Експертний висновок про відповідність побудованої дослідної ділянки технічним рішенням та відповідна документація передана до Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації для отримання атестату відповідності.

Розроблено Технічне завдання та побудовано комплексну систему захисту інформації веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України. Проведено її державну експертизу та отримано атестат відповідності. 

Разом з тим, нагальними залишаються питання завершення централізації технологічних операцій по всіх функціональних процесах, забезпечення міграції даних інформаційних систем до центральних баз даних, створення інформаційно-аналітичної системи з можливостями багатомірного аналізу даних, реалізації уніфікованих захищених механізмів інформаційної взаємодії з зовнішніми агентами (банками, державними органами, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, недержавними пенсійними фондами, страхувальниками тощо), модернізації  центру обробки даних. Потребують впровадження технології індивідуально-масового електронного інформування громадян з питань пенсійного забезпечення через засоби мобільного зв’язку, електронну пошту, переведення архівів пенсійних справ в електронну форму (оцифрування) та  створення для внутрішніх потреб центру сертифікації

 

 

 

ВИСТУПИЛИ:

         Максимчук В. С. (член правління, керівник управління соціального страхування і пенсійного страхування апарату Федерації професійних спілок) поцікавився чи зменшиться кількість звернень громадян при впровадженні електронної форми довідок.

         Мущинін В. В. (член правління, заступник Міністра соціальної політики України) запитав чи потрібне навчання для фахівців соціальних служб при впровадженні нової системи обміну даних.

Притоманов С. О. (член правління, генеральний директор Всеукраїнського об’єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу) поцікавився взаємодією органів Фонду із Державною службою зайнятості щодо кількості запитів з початку року.

Українець С. Я. (член правління, заступник Голови Профспілки працівників нафтової і газової промисловості України) повідомив про процес оцифрування трудових книжок, який відбувається в державі ( опрацьовано близько 10 млн. книг). Запитав чи буде цей процес пришвидшено зі сторони Пенсійного фонду.

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Інформацію директора департаменту інформаційно-аналітичних систем та електронних реєстрів Малецького О. М. взяти до відома.
 2. Департаменту інформаційно-аналітичних систем та електронних реєстрів (Малецький О. М.), начальникам головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та м. Києві продовжити розвиток інформаційно-аналітичних систем Пенсійного фонду України відповідно до завдань, визначених Стратегією модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від14вересня2016року№ 672, та заходів, прийнятих на її виконання.
 3. Департаменту інформаційно-аналітичних систем та електронних реєстрів (Малецький О. М.):
  • До 1 листопада 2016 року розробити навчальний матеріал для проведення дистанційного навчання щодо використання реєстру застрахованих осіб.
  • До 1 грудня 2016 року розробити план заходів, спрямованих на популяризацію веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України та його взаємодію з іншими інформаційними ресурсами.
  • До кінця 2016 року:

завершити опрацювання технології внесення до реєстру застрахованих осіб основних даних щодо здійснення виплат за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування з можливістю доступу до них через                    веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України та обміну інформацією з Міністерством юстиції України;

забезпечити обмін інформацією з системою “Аркан” – інтегрованою міжвідомчою інформаційно-телекомунікаційною системою щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон;

забезпечити розподіл прав доступу спеціалістам до ресурсів інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України відповідно до функціональних повноважень та провести навчання з їх використання;

внести пропозиції щодо реалізації у 2017 році заходів з продовження розвитку технологічних можливостей доступу громадян до інформації про них, що обробляється Пенсійним фондом України; запровадження обміну списками для виплати пенсій в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису з банками, через які здійснюється виплата пенсій, та з Українським державним підприємством поштового зв’язку “Укрпошта”; залучення до емісії платіжних карток, які одночасно є пенсійним посвідченням, інших банків; забезпечення видачі посвідчення застрахованої особи у вигляді електронної смарт-картки, а також заходів з забезпечення захисту інформації, підтримки в належному стані парку комп’ютерної техніки.

 1. Департаменту інформаційно-аналітичних систем та електронних реєстрів (Малецький О. М.), департаменту пенсійного забезпечення
  (Ковпашко І. В.), начальникам головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та м. Києві:

  • Провести додаткові навчання спеціалістів підрозділів з призначення, перерахунку та виплати пенсій територіальних органів та перевірку їх навичок з використання централізованої підсистеми “Призначення та виплата пенсій” ІКІС.
  • Протягом грудня 2016 року забезпечити одночасне виконання операцій, пов’язаних з призначенням, перерахунком та виплатою пенсій, з використанням Автоматизованої системи призначення та виплати пенсій на базі комп’ютерних технологій (АСОПД/КОМТЕХ-W) та централізованої підсистеми “Призначення та виплата пенсій” ІКІС.
 2. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника Голови правління Пенсійного фонду України В. Г. Машкіна.

 

Голосували: «за» – 12 членів правління,   «проти» – 0.

 

 1. СЛУХАЛИ:

Ковпашко І. В. – Про результати перевірок органами праці та соціального захисту населення додержання вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій і здійснюваних заходах щодо усунення виявлених порушень та попередження їх виникнення.

Протягом І півріччя 2016 року органами Пенсійного фонду України призначено пенсії 162 527 особам, з яких органами праці та соціального захисту населення перевірено 151 054 пенсійні справи, або 92,9 відсотка призначених.

Порушення чинного законодавства з питань призначення і виплати пенсій були встановлені по 628 пенсійних справах, що становить 0,42 відсотки перевірених пенсійних справ.

Порушення, що призвели до недоплат або переплат пенсій, встановлено у   342 випадках або 0,23 відсотки перевірених пенсійних справ. Інші порушення – 286 випадки (0,19 відсотки перевірених пенсійних справ), не вплинули на розмір пенсії.

Переплати пенсій встановлено у 90 випадках на загальну суму              24,2 тис. грн. Недоплати пенсій встановлено у 252 випадках на загальну суму
73,7 тис. грн.

Найбільший відсоток порушень виявлено в Харківській, Закарпатській, Донецькій  областях та місті Києві (відповідно 0,96 %, 0,91 %, 0,81 % та 0,72 % перевірених пенсійних справ).

Порушень чинного законодавства не виявлено в Луганській області. В Івано-Франківській, Полтавській, Чернівецькій та Дніпропетровській областях ці показники становлять, відповідно, 0,07 %, 0,12 %,  0,13 % та 0,14 %.

Протягом І півріччя 2016 року органами праці та соціального захисту населення перевірено 279 153 пенсійні справи, по яких проводились індивідуальні перерахунки пенсій (79,52 відсотки таких пенсійних справ).

Порушення чинного законодавства при перерахунку пенсій встановлено по 445 справах, що становить 0,16 відсотка  перевірених пенсійних справ, із них: порушень, які призвели до недоплат та переплат пенсій – 385, (0,14 відсотка перевірених), інші порушення, які не вплинули на розмір пенсії, – 60 (0,02 % перевірених пенсійних справ).

В результаті перевірок встановлено 126 випадків переплат пенсій на загальну суму майже 38,9 тис. грн., а також виявлено 259 випадків недоплат пенсій на загальну суму 86,5 тис. грн.

Найбільший відсоток помилок виявлено у Миколаївській та Волинській областях (відповідно: 0,53 % та 0,48 %  перевірених пенсійних справ).

При цьому у Луганській, Львівській, Тернопільській областях не виявлено жодного порушення чинного законодавства. У Полтавській та Чернівецькій областях відсоток порушень становить 0,03 %, у Хмельницькій та Дніпропетровській областях – 0,05 % перевірених пенсійних справ.

В цілому, в усіх регіонах України у І півріччі 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року загальна кількість виявлених переплат пенсій зменшилась на 10,4 відсотків, недоплат – на 20,03 відсотків.

Найчастіше причиною виникнення переплат або недоплат, виявлених при перевірках правильності обчислення пенсії, стають порушення, допущені при обчисленні страхового стажу (не зараховуються до страхового певні періоди, які підтверджені документами), застосуванні показників середньої заробітної плати, виборі більш доцільного варіанту призначення пенсії по інвалідності, встановленні до пенсії підвищень.

Пенсійним фондом України постійно надається методична допомога підвідомчим управлінням щодо правильності застосування чинного законодавства.

З вересня поточного року на базі Навчально-методичного центру                Державного підприємства “Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України” проводяться навчання заступників начальників управлінь Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, об’єднаних управлінь з питань пенсійного забезпечення.

ВИСТУПИЛИ:

Мущинін В. В. (член правління, заступник Міністра соціальної політики України) запропонував в робочому порядку підготувати інформацію у яких регіонах не здійснюються перевірки органами соцзахисту.

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Інформацію директора департаменту пенсійного забезпечення Ковпашко І. В. про результати перевірок органами праці та соціального захисту населення додержання вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій, здійснюваних заходів щодо усунення виявлених порушень та попередження їх виникнення взяти до відома.
 2. Департаменту пенсійного забезпечення (Ковпашко І. В.) продовжити аналіз перевірок та надсилати їх результати начальникам головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та місті Києві для організації роботи щодо попередження порушень.
 3. Начальникам головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та місті Києві:

забезпечити неухильне дотримання вимог законодавства при призначенні (перерахунку) пенсій;

розглянути матеріали перевірок органами праці та соціального захисту населення додержання вимог законодавства органами Пенсійного фонду України під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій на засіданнях колегій при начальниках головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та місті Києві за участю представників органів праці та соціального захисту населення.

 1. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління В. Г. Машкіна.

 

 Голосували: «за» – 12 членів правління,   «проти» – 0.

 

 1. СЛУХАЛИ:

  Шамбіра М. І. – Про співпрацю Пенсійного фонду України із сторонами соціального діалогу щодо реалізації Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні.

У Пенсійному фонді України діє практика постійного та системного діалогу із соціальними партнерами. До складу правління Фонду включено по три представники від застрахованих осіб та страхувальників, делегованих репрезентативними на національному рівні об’єднаннями профспілок, об’єднаннями організацій роботодавців відповідно.

Вісім представників профспілкових організацій та їх об’єднань входять до складу Громадської ради при Пенсійному фонді України. Голова Громадської ради також є членом правління Фонду.

На регіональному рівні представники профоб’єднань і профспілок та організацій роботодавців і підприємців є членами колегій при начальниках головних управлінь Фонду в областях та місті Києві. В свою чергу, провідних фахівців органів Фонду включено до складу тристоронніх постійно діючих робочих груп, комісій та рад, які утворені при обласних державних адміністраціях та Київській міській державній адміністрації.

Головними управліннями Фонду налагоджено взаємовідносини із соціальними партнерами на основі укладених трьохсторонніх угод про співпрацю у сфері реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення.

При ініціюванні законодавчих пропозицій, у ході розробки та опрацювання проектів нормативно-правових актів у сфері пенсійного забезпечення Фондом здійснюється їх попередній розгляд і узгодження із соціальними партнерами.

Протягом восьми місяців 2016 року із Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні Фондом погоджено 1 проект Закону України, 9 проектів постанов Кабінету Міністрів України, 10 проектів постанов правління Пенсійного фонду України та 1 спільний наказ.

Органи Пенсійного фонду України, в межах своїх повноважень, беруть участь в реалізації заходів, спрямованих на легалізацію заробітної плати та зайнятості населення. Постійно проводиться моніторинг платників, які мінімізують доходи найманих працівників. Так, протягом січня – серпня поточного року органами Фонду направлено інформаційні відомості соціальним партнерам по 182 тис. суб’єктів господарювання, які виплачують заробітну плату найманим працівникам в мінімальних розмірах.

Проводиться спільна робота із соціальними партнерами з питань погашення боргів із заробітної плати, страхових платежів, призначених для здійснення соціальних виплат, тощо. Здійснено низку інформаційно-роз’яснювальних заходів щодо додержання законодавства про оплату праці, повноти і своєчасності сплати єдиного соціального внеску, як гарантії реалізації прав найманих працівників на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Фахівцями Фонду проведено понад 15 тис. зустрічей у трудових колективах.

Також представники Фонду є постійними учасниками засідань за круглим столом, конференціях, зібраннях, які проводяться Федерацією професійних спілок України, Федерацією роботодавців України, всеукраїнськими громадськими, ветеранськими і волонтерськими  організаціями  тощо.

Разом з тим, процеси, які відбуваються в соціально-економічному житті країни, у сфері пенсійного забезпечення, потребують посилення співпраці органів Фонду з профспілками та роботодавцями в умовах сьогодення.

 

ВИСТУПИЛИ:

Притоманов С. О. (член правління, генеральний директор Всеукраїнського об’єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу) запропонував внести зміни до проекту постанови, відтермінувавши дату підписання Угоди у зв’язку з переговорним процесом на всеукраїнському рівні.

Українець С. Я. (член правління, заступник Голови Профспілки працівників нафтової і газової промисловості України) наголосив, що Голова Фонду має вибрати в внести в Угоду ті завдання, які влаштують усі сторони.

Максимчук В. С. (член правління, керівник управління соціального страхування і пенсійного страхування апарату Федерації професійних спілок) додав, що Угоди мають бути підписані обов’язково.

         Зарудний О. Б. (член правління, голова Пенсійного фонду України) запропонував визначитись, що це мають бути дві окремі Угоди з профспілками і роботодавцями.

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Ініціювати укладання із Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні угод про співпрацю з Пенсійним фондом України.
 2. Схвалити Орієнтовні напрями співпраці між Пенсійним фондом України, всеукраїнськими об’єднаннями профспілок та всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців, та заходи щодо їх реалізації, що додаються, для включення їх при укладанні угод про співпрацю.
 3. Начальникам головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та м. Києві:
  • Розглянути питання щодо співпраці з територіальними організаціями (об’єднаннями) профспілок та організаціями роботодавців на підсумкових засіданнях колегій при начальниках головних управлінь Пенсійного фонду України за результатами роботи у січні – вересні 2016 року.
  • Рекомендувати при організації співпраці з територіальними організаціями (об’єднаннями) профспілок та організаціями роботодавців, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, врахувати схвалені цією постановою напрями і заходи.
 4. Контроль за виконанням постанови покласти на заступників Голови правління відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Голосували: «за» – 12 членів правління,   «проти» – 0.

 

 1. СЛУХАЛИ:

 Лазарєву З. Т. – Про стан виконання органами Пенсійного фонду України в Херсонській області покладених на них завдань.

Фінансування пенсійних виплат

Забезпечено своєчасне і в повному обсязі фінансування виплати пенсій та грошової допомоги 300,6 тисячам осіб. З початку року на пенсійні виплати спрямовано 3583,6 млн. грн., з урахуванням фінансування в грудні 2015 на січень 2016 року 3874,2 млн. грн., що на 249,0 млн. грн., або 7,0 % більше ніж за відповідний період минулого року.

Фінансовим забезпеченням виплати пенсій стали загальні надходження до пенсійного бюджету 3583,7 млн. грн., що на 41,7 млн. грн. менше ніж за       аналогічний період минулого року.

Майже 170 тисяч, або 56,5 % загальної чисельності пенсіонерів області отримують пенсії через поточні рахунки в 29 банках. Виплата пенсій через банки дала змогу заощадити у січні-серпні поточного року 28,5 млн. грн. адміністративних видатків. Найвищий відсоток пенсіонерів, які виявили бажання отримувати пенсії через банки, зафіксовано в управліннях у містах Херсоні (70,2 %) та Нова Каховка (64,6 %). Найнижчі показники – в Іванівському об’єднаному управлінні (39,1 %) та в управлінні в Білозерському районі (38,0 %)

Залучення коштів до бюджету

В області забезпечено належний контроль за надходженням коштів, адміністрування яких здійснюють органи Фонду. Планові показники за січень-серпень 2016 року виконано на 128,8 %, понад план залучено 4,6 млн. грн. На рахунки органів Фонду надійшло 20,4 млн. грн., що на 0,8 млн. грн., або на          3,8 % менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Надходження скоротилися за рахунок звільнення сільськогосподарських підприємств – платників єдиного податку четвертої групи від обов’язку відшкодування витрат на виплату пенсій, призначених на пільгових умовах.

Планові завдання виконано усіма підвідомчими управліннями, найвищій показник виконання – в Каховському (158,8 %), Бериславському (133,1 %), Великолепетиському (130,4 %) об’єднаних управліннях та в управлінні Фонду в Цюрупинському районі (136,5 %).

Надходження власних коштів склали 995,3 млн. грн., з яких 974,9 млн. грн., або 97,9 % – частина єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний соціальний внесок). 

Головним управлінням Фонду в області проведено аналіз впливу зменшення ставки єдиного соціального внеску на детінізацію роботодавцями заробітної плати найманих працівників та стан наповнення пенсійного бюджету.

Налагоджено співпрацю з територіальними органами Державної фіскальної служби України та Державної служби України з питань праці, місцевими органами влади та соціальними партнерами щодо забезпечення соціальних гарантій працюючим.

Реалізацією спільних заходів легалізовано відносини у сфері зайнятості 10,5 тис. осіб. Кількість застрахованих осіб, яким заробітна плата нараховується менше мінімально встановленого рівня, скоротилася на 38,8 %. Загальний економічний ефект – зменшення на 124 млн. грн. (або на 18 %) втрат області від зниження ставки єдиного соціального внеску.

В області здійснюється комплекс заходів щодо зменшення обсягів боргів по платежах до Пенсійного фонду України. Загальна сума заборгованості складає 89,7 млн. грн., з якої 99,8 % або 89,5 млн. грн. обліковується за суб’єктами господарювання, що перебувають у різних стадіях банкрутства, ліквідації та у яких відсутні активи для її погашення. Найбільші суми такої заборгованості рахуються за боржниками м. Херсона – 82,9 млн. грн. та м. Нова Каховка – 3,9 млн. грн.

Відсутня недоїмка зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування у економічно активних платників. Заборгованість таких боржників з відшкодування пенсій, призначених на пільгових умовах, скоротилася з початку року на 60,3 % (складає 194,3 тис. грн. або 0,2 % загальної суми боргу по області). Відсутня у п’яти підвідомчих управліннях Фонду із одинадцяти.

В результаті вжитих заходів щодо погашення заборгованості з початку року надійшло 964,5 тис. грн. від 41 боржника, з яких 23 розрахувалися повністю. На виконання доручень Кабінету Міністрів України укладено графіки погашення боргу по платежах до Пенсійного фонду України з 20 підприємствами на суму 1,8 млн. грн., надійшло 1,5 млн. грн., або 105,0 % затверджених сум на цей період. Повністю розрахувалися з боргами 18 підприємств.

Організація роботи з пенсійного забезпечення

Органами Фонду в області забезпечено своєчасне призначення та проведення перерахунків пенсій.

З 1 січня 2016 року територіальні управління працюють з використанням  централізованої підсистеми “Призначення та виплата пенсій” Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України, що забезпечує багатоступеневий контроль за дотриманням норм чинного законодавства як на рівні підвідомчих управлінь, так і на рівні головного управління.

Середню тривалість обслуговування скорочено до 25 хвилин, обробка документів – до 3-х днів, в окремих управліннях – до 1 дня.

Активно використовуючи можливості підсистеми “Технічна підтримка Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України”, з початку року направлено 486 пропозицій та зауважень до різних підсистем та програмних комплексів Пенсійного фонду України.

Триває робота щодо проведення міграції баз даних з Автоматизованої системи обробки пенсійної документації на базі комп’ютерних технологій на центральний рівень, за результатами якої уточнена інформація по
1941 пенсійній справі.

Здійснюються суцільні перевірки рішень про призначення, відмову в призначенні. Як результат – низька кількість помилок, виявлених під час перевірок органами соціального захисту населення.

Завдяки систематичному контролю за станом баз даних кількість помилкових особових рахунків за результатами моніторингу програмних засобів “Контроль призначення пенсій” та “Контроль центральної бази даних” становить лише 0,27 % та 0,01 % відповідно.

З 2013 року реалізується комплекс заходів в рамках роботи з майбутніми пенсіонерами. На підставі складених макетів призначаються 50 % пенсій за віком, надається допомога у витребуванні необхідних документів. Забезпечено системну співпрацю з кадровими службами роботодавців, сільськими радами та центрами зайнятості. Слід відмітити позитивний досвід управлінь Пенсійного фонду України в м. Херсоні, м. Новій Каховці щодо співпраці з кадровими службами підприємств, управління в Цюрупинському районі та Скадовського об’єднаного управління – з центрами зайнятості, Великолепетиського об’єднаного управління – з сільськими радами.

Результатом такої завчасної роботи з майбутніми пенсіонерами є скорочення термінів призначення пенсій, одержання пенсійних виплат у найкоротші строки по досягненню пенсійного віку, зменшення кількості письмових звернень, покращення інформованості жителів області.

Створено належні умови для прийому та обслуговування одержувачів пенсій, які є внутрішньо переміщеними особами та звертаються за заміною пенсійних посвідчень на платіжні картки, які одночасно є пенсійним посвідченням. Прийнято та опрацьовано 2732 заяви на виготовлення електронного пенсійного посвідчення, у тому числі у 76 осіб з числа маломобільних груп населення – за місцем фактичного проживання.

Організація роботи з електронними реєстрами та інформаційними системами

Налагоджено співпрацю підвідомчих управлінь Фонду з органами Державної фіскальної служби України з питань своєчасного та достовірного подання страхувальниками звітності про застрахованих осіб. Забезпечується контроль за повнотою та достовірністю формування відомостей, які надходять до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – реєстр застрахованих осіб), шляхом щоденного моніторингу звітності страхувальників на наявність помилок.

З метою оперативного інформування страхувальників щодо змін в порядку подання звітності та ведення обліку застрахованих осіб в області створено та використовується база електронних адрес роботодавців.

З початку року підвідомчими управліннями Фонду в області надано 80,6 тис. відповідей на запити щодо отримання відомостей з реєстру застрахованих осіб, що на 13,1 % менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Зменшення запитів відбулося внаслідок запровадження обміну даними на центральному рівні з органами соціального захисту населення, змін  механізму надання інформації.

Правова робота

З метою стягнення заборгованості до бюджету Фонду подано                     134 адміністративних позови на загальну суму 2,0 млн. грн. (99,6 % заборгованості), з яких 123 позови на суму 1,6 млн. грн. щодо відшкодування пенсій, призначених на пільгових умовах. Внаслідок позовної роботи на рахунки органів Фонду  надійшло 1,3 млн. грн.

Примусовому виконанню в органах державної виконавчої служби підлягало 2,3 тис. виконавчих документів на суму 19,5 млн. грн. В примусовому порядку стягнуто 1,9 млн. грн., що становить 10 % сум, які підлягають відшкодуванню. Найбільший відсоток у Великолепетиському (77,7 %), Бериславському (43,1 %) та Скадовському (30,7 %) об’єднаних управліннях,  низький відсоток в управліннях Фонду в Білозерському районі (4,0 %), Голопристанському (1,7 %) та Іванівському (0,7 %)  об’єднаних управліннях.

Завершено ліквідаційну процедуру 8 підприємств відповідно до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”. З них по двох боржниках ліквідаційна процедура тривала понад п’ять років. При річному завданні відповідно до плану роботи Пенсійного фонду України на 2016 рік зменшити кількість зазначеної категорії підприємств на              15 %, фактичне скорочення за 8 місяців  вже склало 14,3 %.

Спеціалістами органів Фонду взято участь у 197 судових справах з питань пенсійного забезпечення.

Внутрішній аудит

З початку року проведено 3 внутрішніх аудити та 8 інших контрольних заходів. За результатами аудиторських досліджень виявлено фінансові порушення на загальну суму 142,2 тис. грн., з яких 55,1 % складають порушення в організації діяльності територіальних управлінь, які не призвели до матеріальних збитків, та 44,9% – недоотриманні фінансові ресурси. За результатами вжито заходи щодо усунення виявлених фінансових порушень у повному обсязі.

Кадрове забезпечення та  адміністративно-господарська  діяльність

При граничній чисельності працівників органів Фонду в області
835 осіб, фактично працює 756 осіб, з них – 730 державних службовців. Укомплектованість посад на 01.09.2016 становить 90,5 %, 659 осіб, або  90,3 % загальної чисельності державних службовців, мають повну вищу освіту. Фахову економічну освіту мають 75,3 % працюючих, юридичну – 7,4 %. Більш ніж 54 % державних службовців (394 особи) працюють в органах Пенсійного фонду більше 10 років.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015                  № 1055 “Деякі питання функціонування територіальних органів Пенсійного фонду України” реорганізовано 13 управлінь, створено 4 об’єднаних управління, що дало можливість заощадити до кінця року 1,7 млн. грн. 

Завдяки оптимізації робочих процесів досягнуто скорочення видатків на придбання паперу та марок на 17,9 %, на ремонт комп’ютерної техніки та заправку картриджів на 45,0 %, на експлуатаційні послуги на 25,2 %, в т.ч. на оплату послуг з прибирання на 31,9 % тощо.

За рахунок зменшення орендованих площ на 447,7 кв. м. економія коштів на оренду приміщень склала  8 %, на страхування будівель – 15,5 % в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Впровадження енергоощадних заходів та забезпечення контролю за лімітами споживання дали змогу забезпечити скорочення обсягів споживання енергоносіїв у поточному році: води – на 5,1 %, електроенергії – на 7,0 %,  газу – на 9,1 % в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

 

ВИСТУПИЛИ:

Українець С. Я. (член правління, заступник Голови Профспілки працівників нафтової і газової промисловості України) зауважив, що фахівцями Фонду у Херсонській області проведена серйозна робота з детінізації заробітної плати. Поцікавився подальшими кроками щодо роботи у цьому напрямку.

Мущинін В. В. (член правління, заступник Міністра соціальної політики України) запитав чи є оцінка втрат з боку надходжень до Фонду  у зв’язку зі зменшенням ставки ЄСВ і скільки часу потрібно на відпрацювання цієї інформації.

УХВАЛИЛИ:

Правління відзначає досвід роботи органів Фонду в області щодо залучення резервів надходження коштів за рахунок детінізації ринку праці.

 

 1. Звіт начальника головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області Лазарєвої З. Т. про стан виконання органами Фонду в області покладених на них завдань взяти до відома.
 2. Визнати роботу органів Пенсійного фонду України в області такою, що відповідає основним пріоритетам діяльності та завданням, визначеним планом роботи Пенсійного фонду України на 2016 рік.
 3. Департаменту платежів до пенсійної системи та захисту прав застрахованих осіб (Хоменко С. П.) проаналізувати досвід роботи головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області щодо залучення резервів надходження коштів до бюджету за рахунок детінізації ринку праці та, за необхідності, поширити його на інші регіони.
 4. Директору департаменту пенсійного забезпечення Ковпашко І. В. проаналізувати досвід головного управління в Херсонській області щодо роботи з майбутніми пенсіонерами, внести пропозиції щодо його врахування при запровадженні централізованої підсистеми “Призначення та виплата пенсій” Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України.
 5. Начальнику головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області Лазарєвій З. Т.:

5.1. Продовжити співпрацю з місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами Державної фіскальної служби України та Державної служби України з питань праці щодо реалізації заходів, спрямованих на детінізацію  ринку праці в області.

5.2. Забезпечити співпрацю з арбітражними керуючими, структурним підрозділом з питань банкрутства Головного територіального управління юстиції у Херсонській області щодо погашення заборгованості підприємствами, на яких поширюються процедури, визначені Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом”, з метою завершення ліквідаційних процедур. 

5.3. Заслухати звіти начальників управлінь Пенсійного фонду України в м. Нова Каховка та Іванівського об’єднаного управління про результати проведеної роботи по наповненню бюджету та зменшенню заборгованості по платежах  на засіданні колегії при начальнику головного управління в жовтні 2016 року.  

 1. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника Голови правління В. Г. Машкіна.

 

Голосували: «за» – 12 членів правління,   «проти» – 0.

 

 1. СЛУХАЛИ:

Єфремову Н. В. – Про стан виконання органами Пенсійного фонду України в Миколаївській області покладених на них завдань.

Фінансування пенсійних виплат

В області забезпечується своєчасне та в повному обсязі фінансування пенсійних виплат, з початку року на пенсійні виплати спрямовано                     4407,5 млн. грн., що на 229,5 млн. грн., або 5,5 % більше ніж за аналогічний період минулого року.

В області 64,2 % пенсіонерів отримують пенсії через банки, що дає змогу до кінця року розрахунково заощадити кошти на оплату послуг за доставку і виплату пенсій в сумі понад 40 млн. грн.

До виплати пенсій через банки залучено 94,4 % пенсіонерів, яким пенсії призначені вперше. Найвищий відсоток одержувачів пенсій через банки в м. Южноукраїнську, майже 95 %.

В зв’язку із зменшенням кількості банків з 70 до 28 та закриттям 122 відділень банків, з якими укладено договори (з яких 68 відділень АТ “Ощадбанк”), зменшилась на 0,7 тис. осіб чисельність одержувачів в сільській місцевості. Найбільше таких осіб в управліннях у Снігурівському (334), Миколаївському (241) та Веселинівському (136) районах.

Залучення коштів до бюджету

В області забезпечено контроль за надходженням коштів до бюджету Фонду. Так за січень-серпень 2016 року надходження власних коштів становить 1395,7 млн. грн., з яких 1322,3 млн. грн. (94, 7 %) – надходження частини єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування. Планове завдання по надходженню власних коштів виконане на 106,5 %.

Фонд оплати праці, на який нараховується єдиний соціальний внесок, в порівнянні з відповідним періодом 2015 року зріс на 26,1 % та складає 8154,2 млн. грн., проте його зростання не компенсувало втрати надходження від єдиного соціального внеску в зв’язку зі зменшенням його ставки.

Надходження коштів, які адмініструє Фонд, склали 63,4 млн. грн., план виконано на 111,2 %, темпи росту до аналогічного періоду 2015 року становлять 103,5 %. Планові показники по надходженню збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій виконано на 252,4 %.

З метою захисту прав застрахованих осіб в області спільно з територіальними органами Державної інспекції України з питань праці, Державної фіскальної служби України, соціальними партнерами, органами соціального захисту населення, центрами зайнятості проводиться робота по запобіганню “тіньовій” зайнятості та виплати доходів без сплати податків та внесків. В результаті проведених спільних заходів з початку року роботодавцями офіційно працевлаштовано 3869 найманих осіб, надходження єдиного соціального внеску від легалізації склали 2,4 млн. грн.    Заборгованість з платежів до Пенсійного фонду України з початку року зросла на 3,6 млн. грн. та складає 198,6 млн. грн., в тому числі зі сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування – 61,2 млн. грн., з відшкодування пенсій, призначених на пільгових умовах, та різниці у розмірах пенсій науковим працівникам – 137,4 млн. грн. Негативна тенденція обумовлена нарощуванням боргів з відшкодування пільгових пенсій трьома підприємствами суднобудівної галузі, питома вага яких в загальній сумі складає 84,0 %. Водночас стягнення платежів по двох з них обмежені дією мораторію на задоволення кредиторських вимог, по Державному підприємству “Суднобудівний завод ім. 61 комунара”        ДК “Укроборонпром” – дією мораторію на реалізацію майна.

Кількість платників, які мають борги зі сплати страхових внесків зменшилась на 137, загальна сума боргу скорочена на 2,9 млн. грн. Майже в усіх управліннях спостерігається зменшення заборгованості по страхових внесках, крім управлінь в Миколаївському, Казанківському районах та Первомайського об’єднаного управління.

В області проведено роз’яснювальну роботу з кожним підприємством, яке має заборгованість з платежів до Пенсійного фонду України, узгоджено 356 графіків погашення боргу, протягом лютого-серпня поточного року погашено заборгованість у сумі 1,4 млн. грн. Виконання графіків становить 94,5 % доведеного завдання на цей період,  повністю виконали зобов’язання              198 платників, частково 107.

Організація роботи з питання пенсійного забезпечення, та  обслуговування громадян

Органами Фонду в області забезпечено реалізацію чинного законодавства з питань пенсійного забезпечення, проводяться заходи, спрямовані на покращення якості обслуговування громадян.

На обліку в управліннях Фонду області перебуває 330,4 тис. одержувачів пенсій. Середній розмір пенсійної виплати з початку поточного року зріс на 51,70 грн. та складає 1660,40 грн.

В поточному році призначено 4955 пенсій, проведено 11128 перерахунків. Проведено 3959 зустрічних перевірок достовірності виданих довідок про заробітну плату та стаж роботи на підприємствах, в установах та організаціях, за результатами яких упереджено  призначення (перерахунки) 354 пенсій за недостовірними даними, встановлено 101 випадок переплат та недоплат пенсій у сумі 138,3 тис. грн.

Проведено 86 перевірок у центрах поштового зв’язку та 248 перевірок у поштових відділеннях щодо цільового використання коштів, за результатами яких виявлено виплату пенсій стороннім особам (в тому числі, за померлих, без довіреностей) в сумі 12,8 тис. грн., які в ході перевірок повернені на рахунки Фонду. При перевірці 162 відділень банків виявлено 17 порушень на суму 5,0 тис. грн., кошти повернені в повному обсязі.

З метою запобігання переплат пенсій налагоджена співпраця з керівниками навчальних закладів області щодо своєчасного отримання інформації про факти відрахувань або переведення на заочну форму навчання осіб, які одержують пенсії у зв’язку із втратою годувальника. За результатами проведеної роботи впродовж травня – серпня 2016 року встановлено 66 таких випадків, упереджено 39 випадків переплати пенсій на суму більше 44,0 тис. грн., виявлено                        27 переплат на суму 80,9 тис. грн. та вживаються заходи щодо їх відшкодування.

В усіх управліннях Фонду області організовано роботу приймалень за принципом “єдиного вікна”, прийом та обслуговування громадян проводиться в залах обслуговування та обладнаних кабінетах, які укомплектовані необхідною технікою та інформаційними матеріалами.

Використання сучасних інформаційних технологій

Правління відмічає, що в області напрацьовано певний досвід роботи щодо використання сучасних інформаційних технологій, управління інформаційно-аналітичних систем та електронних реєстрів головного управління активно співпрацює з Пенсійним фондом України під час опрацювання та впровадження нових програмних продуктів, їх удосконалення. Фахівці головного управління неодноразово залучались до роботи робочої групи Експертно-аналітичної ради Пенсійного фонду України з питань розвитку і модернізації інформаційних систем Пенсійного фонду щодо опрацювання технічних рішень з питань запровадження нових інформаційних технологій, зокрема подальшого розвитку централізованої підсистеми “Призначення та виплата пенсій” Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України на базі електронної пенсійної справи, оптимізації функціональних процесів з призначення та виплати пенсій. Тільки з травня поточного року подано                    168 запитів щодо опрацювання зауважень та пропозицій про удосконалення роботи системи, з них 106 запитів – щодо удосконалення роботи підсистеми “Призначення та виплата пенсій”.

З травня 2016 року усі підвідомчі управління Фонду у Миколаївській області працюють з використанням централізованої підсистеми “Призначення та виплата пенсій” Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України. За допомогою  централізованої підсистеми опрацьовано 3111 заяв на нове призначення пенсій. Успішно запроваджено розділи електронної облікової картки застрахованої особи відповідно до вимог законів України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

Впроваджено підсистему формування електронних пенсійних посвідчень,  які одночасно є платіжною карткою, для внутрішньо переміщених осіб, опрацьовано 1509 заяв для передачі до АТ “Ощадбанк”.

На базі сучасних технологій здійснюється обмін інформацією з органами державної фіскальної служби з питань достовірності даних про застрахованих осіб та ведення реєстру застрахованих осіб, на постійній основі налагоджена співпраця і обмін даними з органами соціального захисту населення щодо одержувачів державної соціальної допомоги та з обласним центром медико-соціальної експертизи щодо осіб, яким встановлено інвалідність.

В головному управлінні розроблено та впроваджено систему обліку публічної інформації на базі веб-технологій із дотриманням особливих вимог її ведення, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року № 1277 “Питання системи обліку публічної інформації”. Ця система обліку є єдиною і загальнодоступною для територіальних управлінь Пенсійного фонду в області. За ініціативи фахівців Фонду в ліцензійній професійній правовій системі України (НАУ), що використовується головним управлінням, у загальній базі документів організовано розділ “Корпоративні документи”, який постійно оновлюється та доступний працівникам Фонду.

З метою дотримання чинного законодавства у сфері технічного захисту інформації в головному управлінні створено та введено в дію дві комплексні системи захисту інформації на базі автоматизованих систем класу “1” для обробки інформації з найвищим ступенем обмеження доступу “Для службового користування”.

Правова робота

З початку поточного року  на погашення заборгованості подано                  174 позовні заяви на загальну суму 8,0 млн. грн., заходами примусового стягнення охоплено 99,9 % заборгованості.        

На виконанні в органах державної виконавчої служби перебуває 6234 виконавчих документа на 121,6 млн. грн., з яких борг із страхових та єдиного внесків складає 63,9 млн. грн., із пенсій, призначених на пільгових умовах, –  57,7 млн. грн.

Підвідомчими управліннями використовуються права сторони виконавчого провадження – проведено 5379 ознайомлень із станом опрацювання виконавчих документів на загальну суму 125,6 млн. грн., або 82 % загальної суми заборгованості, яка перебуває на примусовому виконанні. Подано 387 скарг на дії або бездіяльність державних виконавців, з яких задоволено 210. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року відсоток задоволених скарг збільшився на 46,8 %.

Внутрішній аудит

З початку року проведено 7 аудиторських досліджень. Виявлено фінансові порушення на загальну суму 292,8 тис. грн., з яких збитки, або втрати матеріальних ресурсів склали 40,3 тис. грн. Порушення в організації діяльності територіальних управлінь, які не призвели до матеріальних збитків, становили 86,2 % загальної суми порушень. За результатами аудиторських процедур відшкодовано та поновлено в обліку фінансових і матеріальних ресурсів на суму 279,0 тис. грн., або 95,2 %. Надано аудиторські рекомендації, які в повному обсязі враховано об’єктами аудиту при прийнятті управлінських рішень, спрямованих на підвищення рівня організаційної роботи.

Кадрове забезпечення та робота з персоналом

В органах Фонду області працює 962 особи при штатній чисельності 1054 одиниці, укомплектованість становить 91,3 %.

Із загальної чисельності державних службовців повну вищу освіту мають 785 працівників (84 %), базову вищу – 111 працівник (12 %), неповну вищу – 38 (4 %).

За фахом юридичну освіту мають – 80 державних службовців, економічну – 668, технічну – 93, гуманітарну – 79, магістрів державного управління – 14.

Протягом останніх шести років головне управління плідно співпрацює з Чорноморським державним університетом імені Петра Могили, до магістратури Інституту державного управління якого для отримання другої вищої освіти за спеціальністю “Державна служба” в галузі знань “Державне управління” тільки у 2015 році вступили на навчання 19 працівників управлінь Фонду області, а у 2016 році – 18. Один фахівець головного управління здійснює навчання у Національній академії державного управління при Президентові України.

ВИСТУПИЛИ:

Українець С. Я. (член правління, заступник Голови Профспілки працівників нафтової і газової промисловості України) запропонував запрошувати на наступні засідання правління керівників фіскальної служби (за прикладом правління у м. Черкаси).

Зарудний О. Б. (член правління, голова правління Пенсійного фонду України) зауважив, що до роботи над питанням легальної зайнятості населення мають більш активно долучатись як профспілки, так і роботодавці.

Повідомив, що у Миколаєві питання перевірок з детінізації доходів спільно пропрацьовується  із фіскальною службою та інспекцією праці.

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Звіт начальника головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області Єфремової Н. В. про стан виконання органами Пенсійного фонду України в Миколаївській області покладених на них завдань взяти до відома.
 2. Визнати роботу органів Пенсійного фонду України в Миколаївській області щодо виконання покладених на них завдань такою, що відповідає встановленим вимогам.
 3. Директору департаменту інформаційно-аналітичних систем та електронних реєстрів Малецькому О. М. продовжити практику залучення фахівців органів Пенсійного фонду України до опрацювання проектів технічних рішень та впровадження інформаційних технологій.
 4. Начальнику головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області Єфремовій Н. В.:

4.1. Вжити додаткових заходів щодо зменшення заборгованості з платежів до Пенсійного фонду України. Заслухати звіти начальників управлінь Пенсійного фонду України в Миколаївському та Казанківському районах та Первомайського об’єднаного управління, про результати роботи щодо погашення боргів на засіданні колегії при начальнику головного управління в жовтні 2016 року.

4.2. Активізувати співпрацю з територіальним управлінням юстиції  щодо погашення заборгованості підприємствами, які перебувають у процедурах, визначених Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом”, та завершення процедур банкрутства.

4.3. З метою підвищення ефективності внутрішнього контролю за   дотриманням норм діючого пенсійного законодавства здійснювати систематичний аналіз причин виникнення порушень в розрізі управлінь та продовжити тематичні навчання з фахівцями підрозділів з призначення та перерахунку пенсій.

4.4. Продовжити роботу щодо поліпшення умов для обслуговування людей з особливими потребами в органах Пенсійного фонду України.

 1. Контроль за виконанням постанови покласти на першого заступника Голови правління М. І. Шамбіра.

 

Голосували: «за» – 12 членів правління, «проти» – 0.

 

 1. СЛУХАЛИ:

Буряченка О. Є. – Про стан виконання органами Пенсійного фонду України в Одеській області покладених на них завдань.

Фінансування пенсійних виплат

В області забезпечується своєчасне і в повному обсязі фінансування пенсійних виплат. З початку року фактичні видатки бюджету головного управління склали 7987,0 млн. грн., а з урахуванням виплати у грудні 2015 року за січень 2016 року (8688,3 млн. грн.) вони зросли на 483,5 млн. грн. або на 5,9% порівняно з відповідним періодом минулого року.

Пенсії через банки отримують 371,0 тис. пенсіонерів або 59,1 % загальної чисельності одержувачів, що дозволило розрахунково заощадити кошти на оплату послуг з доставки і виплати пенсій в сумі 46,0 млн. грн.

Найвищий відсоток пенсіонерів, які виявили бажання отримувати пенсії через банки, зафіксовано в управліннях у Приморському (76,3 %), Київському (66,0 %) та Суворовському (61,8 %) районах м. Одеси, через відсутність розгалуженої банківської мережі найнижчі показники – в управліннях у Саратському (33,6 %) та Тарутинському (35,5 %) районах.

Здійснено виплату пенсій 147 пенсіонерам іноземних держав, які проживають на території Одеської області, на загальну суму 4,5 млн. грн. 

Залучення коштів до бюджету

В області забезпечено контроль за надходженням коштів до  бюджету Фонду. Так за січень – серпень 2016 року надійшло власних коштів 4040,9 млн. грн., з яких 3984,6 млн. грн. (98,6 %) – надходження частини єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний соціальний внесок). Планове завдання виконано на 103,8 %.

План надходження коштів, які адмініструє Фонд, виконано в сумі  56,3 млн. грн. або на 115,0 %. Від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій надійшло  137,4 млн. грн., що становить 198,1 % плану.

З метою захисту прав застрахованих осіб в області організована робота по запобіганню “тіньовій” зайнятості. За результатами спільних дій з органами державної фіскальної служби, місцевими органами влади, соціальними партнерами з початку року легалізовано 218 робочих місць, додатково отримано 0,5 млн. грн. від сплати єдиного соціального внеску. Кількість працівників, які отримують заробітну плату менше мінімальної, зменшилась на 2285 осіб, або на 16,7 %.

Заборгованість з платежів, призначених для пенсійних та інших соціальних виплат, з початку року зросла на 15,4 млн. грн. та складає 240,5 млн. грн., в тому числі зі сплати єдиного соціального внеску – 157,0 млн. грн. В загальній сумі заборгованості по платежах, які адмініструє Пенсійний фонд України (83,5 млн. грн.), платникам, що перебувають у процедурах банкрутства, та у яких відсутні активи для її погашення, належить 91,2 % боргу.  Найбільші суми боргу обліковуються управліннями в Приморському (24,6 млн. грн.) та Малиновському (22,4 млн. грн.) районах м. Одеси.    

Заборгованість економічно активних платників, що склалася на 01 січня 2016 року, зменшено на 3,3 млн. грн. або на 31,1 %. Найбільше зменшення відбулось у Суворовському об’єднаному управлінні – на 2,1 млн. грн.,  при цьому значне зростання боргу спостерігається в управлінні в Болградському районі (на 272,9 тис. грн.) та Чорноморському об’єднаному управлінні (на 151,7 тис. грн.).

У поточному році укладені графіки погашення заборгованості з                        220 боржниками на суму 1,8 млн. грн., з яких  погашено 1,1 млн. грн., або 98 % затверджених сум на цей період. Найбільший відсоток виконання укладених графіків – в управліннях в Ренійському (268,8 %), Кілійському (164,3 %) та Кодимському (157,7 %) районах. Разом з тим, до управління в Великомихайлівському районі відповідно до укладеного графіку коштів не надійшло.

Пенсійне забезпечення

В області забезпечуються своєчасне призначення, перерахунки та  виплата пенсій, послідовно здійснюються заходи, спрямовані на покращення якості обслуговування громадян.

На обліку в управліннях Фонду перебуває 631,8 тис. пенсіонерів, в тому числі 41 тис. осіб, які отримують пенсії відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких  інших осіб”.

З початку року призначено понад 13,3 тис. пенсій, проведено 32,0 тис. перерахунків за зверненнями пенсіонерів.

Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на                 2016 рік” з 01 травня 2016 року перераховано майже 501 тис. пенсій, додаткові видатки склали понад 19,0 млн. грн. Середній розмір підвищення склав               41,74 грн., а середній розмір пенсії на 01.09.2016 – 1616,81 грн., що на                  153,40 грн. більше ніж на 01.09.2015.  

В області вживаються заходи для підвищення якості та оперативності обслуговування громадян. Забезпечено контроль за повнотою формування та термінами обробки звернень, запроваджено систему, в тому числі дистанційну, навчань та методичної підтримки спеціалістів, налагоджено співпрацю з уповноваженими представниками кадрових служб роботодавців з великою кількістю працюючих.

Як результат, середня тривалість обробки одного звернення зменшилась до 3,8 дня, в два рази зменшилась кількість помилок та зауважень в  пенсійних справах складного призначення, майже на 40 % зменшилась кількість недоплат, попереджено безпідставне призначення 32 пенсій.        

В межах реалізації Договору між Україною та Республікою Болгарія про соціальне забезпечення, призначено пенсії 800 особам, надіслано майже               2860 відповідних запитів, підтверджено стаж роботи 1130 особам.

Правова робота

Органами Фонду станом на 01.09.2016 подано 597 позовних заяв. На розгляді в судах перебуває 797 позовів на суму 30,0 млн. грн. Від позовної роботи в рахунок погашення заборгованості надійшло 1,7 млн. грн.

На виконанні в органах державної виконавчої служби перебувають документи на суму 58,5 млн. грн. З початку року проведено 6,9 тис. ознайомлень з виконавчими провадженнями, в результаті виявлено 2,5 тис. порушень, подано 713 скарг на дії (бездіяльність) державних виконавців. Реалізація прав стягувача у виконавчому провадженні потребує активізації Чорноморським об’єднаним управлінням, управліннями в Іванівському, Арцизькому та Київському в                   м. Одесі районах, які скористались правами щодо ознайомлення з матеріалами менше четвертої частини виконавчих проваджень.

З метою посилення контролю за скороченням заборгованості  підприємств-банкрутів, борг яких складає 63,9 млн. грн. або 60 % загальної заборгованості, забезпечено взаємодію з відділом з питань банкрутства Головного територіального управління юстиції: щоквартально  проводяться спільні наради, відбувається обмін інформацією, направляються заяви на перевірку діяльності арбітражних керуючих тощо. Під безпосереднім керівництвом відповідальної особи головного управління здійснюється прогноз та аналіз подій у справах про банкрутство. За результатами подано 2 заяви до суду про заміну арбітражних керуючих та 5 заяв до відділу з питань банкрутства на перевірку діяльності. В результаті проведеної роботи від зазначеної категорії підприємств отримано на рахунки Фонду 2,2 млн. грн.

Контрольно-перевірочна робота та внутрішній аудит

З початку року підрозділами головного та підвідомчих йому управлінь проведено 7,2 тис. перевірок додержання суб’єктами системи загальнообов’яз-кового державного пенсійного страхування вимог законодавства та цільового використання коштів. Питома вага перевірок, по яких виявлені порушення, становить 30,6 % проти 27,6 % у відповідному періоді минулого року. 

За результатами проведених 5,1 тис. зустрічних перевірок достовірності документів, поданих для призначення (перерахунку) пенсій, виявлено 1,3 тис. порушень (25,1 %). До правоохоронних органів передано матеріали за                   143 справами, по яким переплати пенсій на суму 2,8 млн. грн. виникли внаслідок надання пенсіонерами недостовірних довідок або несвоєчасного повідомлення про обставини, що зумовлюють припинення (зміну розміру) пенсії.

В межах здійснення контролю за діяльністю підвідомчих управлінь  головним управлінням проведено 7 аудиторських досліджень, за результатами яких встановлено фінансові порушення на загальну суму 182,1 тис. грн.  Відшкодовано та поновлено в обліку фінансових і матеріальних ресурсів на суму 179,7 тис. грн., або 98,7 %.          

Робота з електронними реєстрами  та базами даних

Забезпечується контроль за повнотою та правильністю формування  реєстру застрахованих осіб. З початку року реєстр поповнився даними майже на               599,9 тис. застрахованих осіб, за яких звітували близько 33,7 тис. страхувальників, а також даними на 85,8 тис. фізичних осіб-підприємців, які звітували за себе. Постійно проводиться робота зі страхувальниками та органами Державної фіскальної служби щодо коректності відомостей, що подаються. У поточному році виявлено 3307 помилкових звітів, з яких 2870 або 86,8 % виправлені. Найбільш активно організована ця робота в управліннях в Роздільнянському районі, Київському та Малиновському районах м. Одеси.

Надано доступ для отримання послуг в електронному вигляді на веб-порталі 11,2 тис. фізичним та юридичним особам, у тому числі в поточному році – 4,4 тис. користувачам, що майже в 2 рази більше ніж за аналогічний період 2015 року. Найбільше користувачів зареєстровано в Малиновському (2433) та Київському (2418) районах м. Одеса. Найменша активність громадян спостерігається в Татарбунарському (36) та Великомихайлівському (45), районах.

Кадрова, інформаційно-роз’яснювальна та управлінська діяльність

Гранична чисельність працівників органів Пенсійного фонду області  становить 1668 одиниць, фактична чисельність працівників – 1457 особи. Серед працюючих – молодь до 35 років – 33 %, мають вищу освіту – 93,4 %.

З початку року підвищив кваліфікацію 91 державний службовець, з них             13 – на базі навчально-методичного центру Пенсійного фонду України.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня                 2015 року № 1055 “Деякі питання функціонування територіальних органів Пенсійного фонду України” реорганізовано 11 управлінь, що дало змогу скоротити видатки на 1,4 млн. грн. На 120 тис. грн. зменшилась сума коштів, необхідних на оплату експлуатаційних послуг в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

З початку року органами Фонду області проведено 3,7 тис.  інформаційних заходів, в яких взяли участь майже 42 тис. осіб, розміщено 690  матеріалів в друкованих та 1403 – в електронних засобах інформації. Організовано                 277 виступів на радіо та телебаченні, розповсюджено 30,5 тис. буклетів. 

Завдяки проведеній роботі кількість звернень, що надійшли до головного та підвідомчих управлінь, зменшилась на 11 відсотків.

З метою визначення шляхів подальшого підвищення якості обслуговування громадян в органах Фонду, проведено анкетування 6802 пенсіонерів і                    5423 застрахованих осіб. За результатами досліджень управлінням Фонду направлені практичні рекомендації по вдосконаленню роботи.

За визначеними планом роботи головного управління на 2016 рік критеріями оцінки у І півріччі поточного року з 49 завдань виконано 29, термін виконання 19 ще не настав. Не виконано 1 завдання щодо зменшення залишків сум за виконавчими документами, що перебувають на виконанні в органах державної виконавчої служби по стягненню заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску. В Білгород-Дністровському, Березівському, Ізмаїльському, Чорноморському, Котовському об’єднаних управліннях, управліннях в Київському, Приморському районах м. Одеси, Біляївському, Комінтернівському, Кодимському та Ширяївському районах Одеської області залишки за такими документами збільшились.

 

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Звіт начальника головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області Буряченка О. Є. про стан виконання органами Пенсійного фонду України в Одеській області покладених на них завдань взяти до відома.
 2. Визнати роботу органів Пенсійного фонду України в Одеській області щодо виконання покладених на них завдань такою, що відповідає встановленим вимогам.
 3. Начальнику головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області Буряченку О. Є.:

3.1. Заслухати звіти начальників Ізмаїльського, Чорноморського об’єднаних управлінь про результати проведеної роботи зі скорочення заборгованості з платежів Фонду та співпраці з органами державної виконавчої служби на засіданні колегії при начальнику головного управління в жовтні   2016 року.

3.2.  Продовжити роботу  по попередженню порушень, які  призводять до переплат та  недоплат пенсій.

3.3. Активізувати роз’яснювальну роботу щодо можливості отримання фізичними та юридичними особами інформації та послуг дистанційно, у тому числі в електронній формі.

 1. Контроль за виконанням постанови покласти на першого заступника Голови правління М. І. Шамбіра.

 

Голосували: «за» – 12 членів правління,   «проти» – 0.

 

 

 

 

Голова  правління                                                                       О.  Зарудний 

background Layer 1