Пропустити навігацію

П Р О Т О К О Л № 25 засідання правління Пенсійного фонду України від 4 листопада 2016 року

 

П Р О Т О К О Л   № 25

засідання правління Пенсійного фонду України

від 4 листопада  2016  року

 

 

 

Головує    О. Б. Зарудний – Голова правління Пенсійного фонду України.

 

Присутні члени правління:  Зарудний О. Б., Шамбір М. І., Машкін В. Г., Українець С. Я., Чернега Р. Т. (протокол опитування інших членів правління, відсутніх з поважних причин, додається).

 

 В засіданні правління беруть участь:

–  Розенко П. В. – Віце-прем’єр-міністр України;

– Синютка О. М. – голова Львівської обласної державної адміністрації;

–  Гірняк В. О. – заступник голови Львівської обласної ради;

– керівники структурних підрозділів центрального апарату  Пенсійного фонду  України (список додається);

– начальники головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та м. Києві (список додається);

– начальники підвідомчих управлінь Фонду в Львівській області;

– фахівці головного управління Фонду в Львівській області.

 

Порядок денний:

 1. Про стан виконання у січні – жовтні 2016 року плану роботи, бюджету та завдань, покладених на органи Пенсійного фонду України.
 2. Про стан організації роботи з пенсійного забезпечення, обслуговування громадян, впровадження централізованих технологій призначення та виплати пенсій.
 3. Про внесення змін до Положення про організацію правової роботи в Пенсійному фонді України.
 4. Про стан виконання органами Пенсійного фонду України в Львівській області покладених на них завдань.
 5. Про стан виконання органами Пенсійного фонду України в Тернопільській області покладених на них завдань.
 6. Про стан виконання органами Пенсійного фонду України в Волинській області покладених на них завдань.
 7. Про стан виконання органами Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області покладених на них завдань.
 8. Про стан виконання органами Пенсійного фонду України в Закарпатській області покладених на них завдань.

 

 

 1. СЛУХАЛИ:

 Шамбіра М. І. – Про стан виконання  у січні – жовтні 2016 року плану роботи, бюджету та завдань, покладених на органи Пенсійного фонду України.

Органами Пенсійного фонду України забезпечено стабільне фінансування та своєчасну виплату пенсій, вживались заходи щодо збалансування бюджету Фонду, покращення якості обслуговування громадян, впровадження ефективних технологій адміністрування та підвищення прозорості пенсійної системи.

На фінансування виплати пенсій на цей період спрямовано 198,8 млрд. грн., що на 9,0 млрд. грн. менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року. За рахунок коштів державного бюджету профінансовано виплат на суму
111,2 млрд. грн.

Територіальними органами Фонду призначено пенсії 284,1 тис. громадян. Середній розмір пенсії з початку року зріс з 1699,51 грн. до 1745,54 грн. станом на 01.10.2016.

Забезпечено своєчасну виплату пенсій внутрішньо переміщеним особам.
З початку року на виплати зазначеним громадянам спрямовано 8,5 млрд. грн.

Прийнято понад 170 тис. заяв від внутрішньо переміщених осіб на виготовлення платіжної картки, яка є одночасно пенсійним посвідченням, дані передано до Публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”.

Органами Фонду забезпечено виплату пенсій у 18 країнах світу громадянам України, які проживають за кордоном, на суму 96,5 тис. дол. США та 1120,8 тис. євро. Пенсіонерам іноземних держав, які проживають на території України, здійснено виплату пенсій на суму 12,2 тис. дол. США та 2042,0 тис. євро. На виплату пенсій громадянам України, які працювали в районах Крайньої Півночі та місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, надійшло  35,7 млн. рос. руб.

Протягом січня – жовтня поточного року до бюджету Пенсійного фонду України від сплати частини єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний соціальний  внесок) та платежів, які адмініструються органами Фонду, надійшло 90,0 млрд. грн., або 99,6 % доведених показників, що на 46,0 млрд. грн. менше, ніж за відповідний період минулого року (у зв’язку зі зниженням ставки єдиного соціального внеску).

План з надходження коштів, адміністрування яких здійснюють органи Пенсійного фонду, виконано на 102,5 % (3,7 млрд. грн.) усіма головними управліннями Фонду, крім Волинської, Закарпатської, Донецької, Львівської, Сумської областей та м. Києва. Основною причиною невиконання планових показників є несвоєчасне відшкодування витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах.

З початку року надійшло збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій в сумі 4,2 млрд. грн., що становить 172,0 % запланованих. Виконання планових показників забезпечено в усіх регіонах.

Станом на 1 листопада 2016 року заборгованість до Фонду з платежів та зі сплати єдиного соціального внеску за оперативними даними складає                        19,1 млрд. грн. (з яких заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску –             7,9 млрд. грн.), що на 1,8 млрд. грн. більше у порівнянні з початком року.

Із загальної суми заборгованості 75,7 % становить заборгованість економічно-активних підприємств, решта  – за підприємствами, які перебувають у процедурах банкрутства та у яких відсутні активи для її погашення. В рахунок погашення заборгованості надійшло 492,7 млн. грн.

Одним із резервів наповнення бюджету Фонду залишається легалізація заробітної плати. Майже 207,6 тис. найманих працівників або 3,5 % їх загальної чисельності, отримують заробітну плату менше мінімальної. Найбільша питома вага таких працівників у Тернопільській (7,4 %), Чернігівській (6,3 %) та Чернівецькій (6%) областях. В порівнянні з початком року відбулося зменшення кількості цієї категорії найманих працівників на 44,0 тис. осіб або на 17,5 %.

За результатами спільних заходів з органами державної фіскальної служби, місцевими органами влади, громадськими організаціями з початку року легалізовано 161,0 тис. робочих місць, додатково залучено 125,3 млн. грн.  єдиного соціального внеску.

З Державною службою України з питань праці опрацьовується впровадження обміну інформацією в електронній формі, активізовано спільні заходи, спрямовані на легалізацію заробітної плати, здійснюється аналіз даних про страхувальників та застрахованих осіб, які мають ознаки “тіньової зайнятості”. Розширюються можливості веб-порталу Пенсійного фонду щодо контролю застрахованими особами відомостей про їх трудові відносини та заробітну плату.

Органи Пенсійного фонду України активно розпочали реалізацію заходів, спрямованих на виконання Стратегії модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2016 року № 672.

Проведено організаційні заходи та завершується впровадження нової централізованої технології призначення та виплати пенсій з використанням електронної пенсійної справи. З новим програмним продуктом працюють усі регіони, на цей час створено 152 тис. електронних пенсійних справ.

Продовжується розвиток Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, його інтеграція з іншими інформаційними ресурсами, розширення функціональних можливостей.

Розпочав роботу оновлений веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду, розширено його функціональні можливості.

В поточному році проведено оптимізацію структури органів Фонду, реорганізовано 279 управлінь Фонду, утворено 121 об’єднане управління Фонду. В результаті скорочено видатки на оренду приміщень на 1,4 млн. грн., сума коштів, необхідних на оплату експлуатаційних послуг, зменшилась на             1,2 млн. грн. в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

На розгляд Кабінету Міністрів України внесено пропозиції щодо подальшої оптимізації органів Пенсійного фонду України.

Плинність кадрів в органах Фонду становить 13,3 %, найбільша  в м. Києві – 25,9 % та Київській області – 23,5 %, найменша  у Волинській – 6,5 % та Тернопільській – 7,4 % областях.

З початку року підвищили кваліфікацію 6621 державних службовці системи Фонду, в тому числі 446 осіб на базі навчально-методичного центру персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України. 

Постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота. З початку року проведено понад 38 тис. зустрічей у трудових колективах, за місцем проживання, майже 14 тис. виїзних прийомів. У телеефір вийшло більше                3,7 тис. сюжетів та коментарів, на радіо – майже 12 тис. інформаційних повідомлень, оприлюднено майже 9,0 тис. публікацій, проведено понад 1,0 тис. прес-конференцій та брифінгів. За участю громадських організацій та соціальних партнерів проведено понад 3,5 тис. “круглих столів” з питань пенсійного забезпечення.

Пенсійним фондом України розглянуто 276,3 тис. звернень громадян, з яких 264,6 тис. звернень, або 95,8 %  – територіальними управліннями.

Загальна кількість звернень порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшилась майже на 23 тис.,  або  на 8 %. Разом з тим, на 14 % збільшилася кількість звернень громадян до центрального апарату Фонду.

На особистому та виїзних прийомах в органах Фонду було прийнято             202,6 тис. громадян (73,3 % загальної кількості звернень громадян). Найбільше відвідувачів (на 10 тис. пенсіонерів) було в Хмельницькій (360) та Сумській (351) областях, найменше в Івано-Франківській (36) та Миколаївській (59) областях.

В своїх зверненнях громадяни, в тому числі й на особистих прийомах, найчастіше порушували питання щодо правильності призначення та перерахунку пенсій та роз’яснення пенсійного законодавства. 

 

 

ВИСТУПИЛИ:

Розенко П. В. (віце-прем’єр міністр України) відмітив, що результати роботи Пенсійного фонду показують на певні позитивні зрушення. Пенсійний фонд не лише забезпечив усі свої зобов’язання перед пенсіонерами, а й на                  2,5 млрд. грн. скоротив борг перед Державним казначейством. Цього року Пенсійний фонд не тільки не бере позики для виплати пенсій, а й погашає зобов’язання попередніх періодів.

         Українець С. Я. (член правління, заступник Голови Профспілки працівників нафтової і газової промисловості України)  звернув увагу на питання легалізації заробітної плати, очікуваних коштів від сплати єдиного соціального внеску в сумі 10-11 млн. грн.

 

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Інформацію першого заступника Голови правління Пенсійного фонду України Шамбіра М. І. про стан виконання у січні – жовтні 2016 року Плану роботи, бюджету та завдань, покладених на органи Пенсійного фонду України, взяти до відома.
 2. Заступникам Голови правління, бюджетно-фінансовому департаменту (Король Т. І.) продовжити роботу по формуванню проекту бюджету Пенсійного фонду України на 2017 рік, забезпечити його обговорення з громадськістю, соціальними партнерами та підготувати на розгляд правління в листопаді – грудні поточного року.
 3. Заступникам Голови правління,  департаменту  персоналу  та адміністративного забезпечення (Усачова Т. М.), керівникам структурних підрозділів центрального апарату підготувати проект плану роботи на 2017 рік з урахуванням завдань, визначених Стратегією модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2016 року № 672, опрацювати його з громадськістю та подати на розгляд правління до 1 грудня поточного року.
 4. Бюджетно-фінансовому департаменту (Король Т. І.), департаменту персоналу та адміністративного забезпечення (Усачова Т. М.), начальникам головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та м. Києві при здійсненні внутрішнього контролю звернути увагу на планування та проведення закупівель для забезпечення потреб підпорядкованих управлінь.
 5. Департаменту платежів до пенсійної системи та захисту прав застрахованих осіб (Хоменко С. П.) проаналізувати вплив законодавчих пропозицій щодо мінімальних гарантій в оплаті праці на надходження коштів до бюджету Пенсійного фонду України.
 6. Начальникам головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та м. Києві:

6.1. Забезпечити в повному обсязі реалізацію результатів внутрішніх аудитів, інших контрольних заходів та вжити вичерпних заходів щодо відшкодування сум виявлених фінансових порушень.

6.2. Провести підготовчу роботу до перерахунків пенсій з 01.12.2016 у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

6.3. Посилити методичне керівництво договірною роботою у підпорядкованих управліннях.

 1. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови правління М. І. Шамбіра.

 

Голосували: “за” – 12 членів правління,   “проти” – 0.

 

 1. СЛУХАЛИ:

Ковпашко І. В. – Про стан організації роботи з пенсійного забезпечення, обслуговування громадян, впровадження централізованих технологій призначення та виплати пенсій.

Протягом 10 місяців 2016 року роботу органів Пенсійного фонду України було спрямовано, зокрема, на забезпечення реалізації прав на пенсійне забезпечення 12 млн. громадян.

За вказаний період призначено 317,5 тисяч пенсій, 8,6 тисяч пенсій за особливі заслуги перед Україною, проведено 388,9 тисяч перерахунків пенсій працюючим пенсіонерам.

Проведено перевірки обґрунтованості видачі та достовірності відомостей 109 тис. документів, виданих для оформлення пенсій. Встановлено 2,6 тис. порушень, що призвели до переплат пенсій на суму 4,2 млн. грн. та недоплат на 0,2 млн. грн.

Якщо середній розмір пенсійної виплати на 1 січня 2016 року становив 1699,51 грн., то на 1 жовтня він склав 1745,54 грн. Таке зростання відбулося за рахунок вищих розмірів новопризначених пенсій та проведених перерахунків пенсій (з 1 травня у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та пенсіонерам, які продовжували працювати).

Особливий порядок виплати пенсій працюючим пенсіонерам застосовувався до 555 тис. із загальної їх чисельності 2,3 млн. осіб, економія коштів склала 2,7 млн. грн.

Продовжується оподаткування високих пенсій: до 1 липня  оподатковувались пенсійні виплати майже 287 тис. осіб, з 1 липня – 4,5 тис. До державного бюджету у 2016 році спрямовано 411 млн. грн.

Забезпечено виплату пенсій внутрішньо переміщеним особам на загальну суму 9,5 млрд. грн. З часу набрання чинності Порядком призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 року № 365, відповідним  комісіям спрямовано списки щодо 181,3 тис. осіб. Надійшло рішень щодо поновлення виплат – 73,3 тис. осіб (40 %), про відмову у поновленні виплат – 36,4 тис. осіб (20 %).

Продовжується реалізація заходів, спрямованих на створення єдиного інформаційного середовища, в якому обробляється інформація про всіх пенсіонерів незалежно від місця їх перебування на обліку як одержувачів пенсій.

Починаючи з серпня поточного року звернення за призначенням пенсії можливо в будь-якому управлінні Фонду. В централізованій підсистемі “Призначення та виплата пенсій” Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України створено понад 152 тис. електронних пенсійних справ, які містять в електронному вигляді копії документів, що  надавались до заяви про призначення пенсії, в тому числі копії трудової книжки, довідки про особливий характер роботи, про заробітну плату та інші документи, з урахуванням яких визначається право на пенсію та її розмір.

Це надає можливість покращити якість обслуговування громадян, удосконалювати надання послуг, у тому числі шляхом дистанційного доступу до інформації та документів, зокрема, своєї пенсійної справи.

Наразі завершуються підготовчі заходи щодо перенесення в нову інформаційну систему даних про пенсіонерів, пенсії яким призначено раніше.

Виконання планових робіт в установлені строки є надзвичайно важливим з огляду і на те, що з 1 грудня поточного року зростає розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що є підставою для проведення перерахунку всіх складових пенсійної виплати, які залежать від цього показника.

Зазначені перетворення потребують відповідного нормативно-правового регулювання.

 

 

ВИСТУПИЛИ:

Розенко П. В. (Віце-прем’єр міністр України) наголосив на необхідності посилення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо верифікації пенсійних виплат. Керівники головних управлінь Фонду мають донести до громадян інформацію про результати верифікації.

 

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Інформацію директора департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Ковпашко І. В. взяти до відома.
 2. Департаменту пенсійного забезпечення (Ковпашко І. В.), департаменту інформаційно-аналітичних систем та електронних реєстрів (Малецький О. М.), юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) надати до 1 грудня 2016 року проекти змін до нормативно-правових актів Пенсійного фонду України з питань обслуговування громадян, які звертаються до органів Пенсійного фонду, організації призначення та виплати пенсій органами Пенсійного фонду з урахуванням впровадження електронних пенсійних справ.
 3. Департаменту інформаційно-аналітичних систем та електронних реєстрів (Малецький О. М.), департаменту пенсійного забезпечення (Ковпашко І. В.), юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) подати на затвердження персональний склад Комісії з питань завершення впровадження електронних пенсійних справ на базі централізованих інформаційних технологій.
 4. Департаменту пенсійного забезпечення (Ковпашко І. В.), департаменту інформаційно-аналітичних систем та електронних реєстрів (Малецький О. М.) завершити доопрацювання програмного забезпечення для проведення перерахунку пенсій з 1 грудня 2016 року.
 5. Начальникам головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та м. Києві:

5.1. Забезпечити проведення підготовчих робіт до перенесення даних про пенсіонерів, пенсії яким призначено раніше, в базу даних централізованої підсистеми “Призначення та виплата пенсій” Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України.

5.2. Активізувати інформаційну роботу щодо діяльності Пенсійного фонду України, звернувши увагу на її упереджувальність та наступальний характер.

 1. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління В. Г. Машкіна.

 

Голосували: “за” – 12 членів правління,   “проти” – 0.

 

 

 1. СЛУХАЛИ:

Рябцеву Т. Б. – Про внесення змін до Положення про організацію правової роботи в Пенсійному фонді України.

Відповідно до Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280,  Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада
2008 року № 1040 (із змінами)   юридичним управлінням Пенсійного фонду України підготовлено проект постанови правління Фонду “Про внесення змін до Положення про організацію правової роботи в Пенсійному фонді України”.

 

 

ВИСТУПИЛИ:

Українець С. Я. (член правління, заступник Голови Профспілки працівників нафтової і газової промисловості України) висловив думку щодо проведення юридичною службою Фонду інформаційної роботи серед населення для більшої обізнаності громадян про свої права у сфері пенсійного забезпечення.

Зарудний О. Б. (член правління, Голова правління Пенсійного фонду України) запропонував винести питання судового розгляду в органах Фонду на обговорення засідання правління у 2017 році.

 

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Внести зміни до Положення про організацію правової роботи в Пенсійному фонді України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08 жовтня 2004 року № 13-1 (із змінами), виклавши його у редакції, що додається.
 2. Начальникам територіальних органів Пенсійного фонду України у місячний термін переглянути положення про юридичну службу та посадові інструкції з урахуванням цієї постанови.

 

Голосували: “за” – 12 членів правління,   “проти” – 0.

 

 

 1. СЛУХАЛИ:

  Недзельську Г. В. – Про стан виконання органами Пенсійного фонду України в Львівській області покладених на них завдань.

 Органи Фонду у Львівській області в цілому виконують завдання, визначені положеннями та відповідними планами роботи, за такими основними напрямами.

Фінансування пенсійних виплат

Забезпечено своєчасне і в повному обсязі фінансування виплати пенсій та грошової допомоги 699,4 тисяч осіб. З початку року на пенсійні виплати                 2016 року спрямовано 10,4 млрд. грн., що на  767,4 млн. грн., або  8,0 % більше ніж за відповідний період минулого року.

Із загальної кількості одержувачів пенсій 319,1 тис. осіб, або 45,6 % отримують пенсійні виплати в поштових відділеннях, 380,3 тис. осіб, або               54,4 % – в 34 уповноважених банках. Виплата пенсій через банки дала змогу заощадити з початку поточного року 49,4 млн. грн. адміністративних видатків. Найбільше одержувачів пенсій через банки в управліннях у місті Львові                (65,0 %) та Сокальському  об’єднаному управлінні (68,0 %). В управліннях у Пустомитівському, Сколівському, Жидачівському районах та Старосамбірському об’єднаному управлінні цей показник нижче середньо-обласного.

Залучення коштів до бюджету

Надходження власних коштів по бюджету Фонду у Львівській області з початку 2016 року  складають 5156,5 млн. грн., з яких 5064,4 млн. грн. (або     98,2 %) – частина єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний соціальний внесок), розподілена на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, 92,1 млн. грн. (або 1,8 %) – надходження коштів, які адмініструють органи Фонду.

Планові показники з надходження власних коштів виконано на 112,6 % що більше на 578,1 млн. грн. запланованого. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшилися на 1,4 млрд. грн. або на 21,3 %, за рахунок зниження розміру єдиного соціального внеску для роботодавців та скасування його утримань із заробітної плати найманих працівників.

На рахунки органів Державної казначейської служби Львівської області надійшло збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій у сумі 136,5 млн. грн., що становить 201,2 %  запланованого. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року темп росту склав 154 %.

Органами Фонду в області вживаються заходи щодо збільшення надходження коштів та скорочення заборгованості з платежів до Пенсійного фонду України. Загальна сума заборгованості складає 727,4 млн. грн., з якої 536,1 млн. грн., або 73,7 % – борги економічно-активних платників.

Значні суми заборгованості з платежів до Пенсійного фонду України   (577,6 млн. грн., або 79,4 %) обліковуються за платниками Сокальського об’єднаного управління та управлінь в Яворівському та Миколаївському районах, де основна сума боргу – це невідшкодовані підприємствами вугільної та гірничо-хімічної промисловості витрати на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України затверджено графіки погашення заборгованості на 2016 рік по підприємствах-боржниках, які належать до сфери управління державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування на суму 6,2 млн. грн. В рахунок погашення боргів надійшло                4,2 млн. грн. Доведене завдання на березень-вересень 2016 року виконано. Поряд з цим, від підприємств, які належать до сфери  управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в рахунок погашення заборгованості надійшло 0,5 млн. грн., при запланованих на цей період –                    0,7 млн. грн.

Організація роботи з пенсійного забезпечення

Органами Фонду в області забезпечено своєчасне призначення та проведення перерахунків пенсій.

З початку року призначено 20,3 тис. пенсій, у тому числі 1,2 тис. відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, проведено 31,2 тис. перерахунків пенсій.

 Відповідно до Угоди між Україною та Республікою Польща про  соціальне забезпечення призначено 98 пенсій та проведено виплату пенсій  383  особам на суму 3,7 млн. грн.

Середній розмір пенсійної виплати в області станом на 01.10.2016 складає 1634,21 грн.

Наявність в області підприємств вугільної, гірничо-хімічної, нафтогазової, целюлозно-паперової галузей та скляного виробництва зумовило значну кількість пенсіонерів, яким пенсії призначені на пільгових умовах                  (70,3 тис. осіб, або 10 %  загальної кількості пенсіонерів області).

Проведено 9,5 тис. зустрічних перевірок обґрунтованості видачі та достовірності документів, поданих для призначення (перерахунку) пенсій, з них 1,4 тис. – для призначення пільгових пенсій. За результатами проведених перевірок виявлено  320 порушень (3,4 %), в т. ч. попереджено переплату, або  недоплату пенсій у 22-х випадках.

Проводиться детальний аналіз довідок та документів, які подані для оформлення пенсій, складається  план проведення перевірки, у якому  зазначаються обставини та примірний перелік документів, які можуть підтвердити зайнятість в шкідливих умовах. Розглядається питання доцільності залучення до перевірки не лише працівників кадрових служб підприємств, але й інженерно-технічних працівників, технологів. Проведення підготовчої роботи дає змогу скоротити час проведення перевірки та забезпечити її повноту та ефективність.

Для допомоги у здійсненні правової оцінки документів, що підтверджують пільговий стаж, в підпорядкованих управліннях сформовано спостережні справи підприємств, що дає змогу скоротити терміни прийняття рішення про призначення пенсій.

Поряд з цим, в області проводиться робота щодо методичного забезпечення підвідомчих управлінь. Головним управлінням розроблено 4 види методичних рекомендацій, які використовуються підвідомчими управліннями в роботі на постійній основі.

  Завдяки організаційним заходам вдалося досягнути одного з найкращих показників по Україні при призначенні пенсій. З 5103 пенсійних справ, перевірених органами соціального захисту в другому кварталі 2016 року, виявлено лише 10 порушень (0,2 %  загальної кількості перевірених пенсійних справ), які не вплинули на розмір призначених пенсій.

З 1 липня 2016 року в області запроваджено функціонування централізованої підсистеми “Призначення та виплата пенсій” Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України, що  забезпечує багатоступеневий контроль за дотриманням норм чинного законодавства як на рівні підвідомчих управлінь, так і на рівні головного управління.

Станом на 01.10.2016 в новій підсистемі створено 6,2 тис. електронних пенсійних справ.

Середню тривалість обслуговування громадян скорочено до 20 хвилин.  Термін призначення пенсій скоротився з 10-ти до 5-ти днів, а за заявами, до яких додано усі документи, пенсії призначаються впродовж дня.

В усіх управліннях Фонду в області організовано роботу приймалень за принципом “єдиного вікна”, прийом та обслуговування громадян проводиться в залах обслуговування та обладнаних кабінетах, які укомплектовані необхідною технікою та інформаційними матеріалами.

В області велика увага приділяється роботі з учасниками антитерористичної операції (далі – АТО) та членами їх сімей.

Виготовлено та розповсюджено брошуру “Перелік документів, необхідних для призначення пенсій по інвалідності учасникам АТО та пенсій в разі втрати годувальника членам сімей загиблих учасників АТО”.

Щосереди фахівцями головного управління проводиться прийом зазначеної категорії громадян у Єдиному вікні надання допомоги учасникам АТО, у Львівському обласному госпіталі інвалідів війни та репресованих імені Ю. Липи у м. Винники.

Організація роботи з електронними реєстрами та інформаційними системами

В області забезпечується контроль за повнотою та достовірністю формування відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – реєстр застрахованих осіб), шляхом щоденного моніторингу звітності страхувальників на наявність помилок. У поточному році виявлено 4856 помилкових звітів, з яких 3545 або 73,0 % виправлені.

Щомісячно до реєстру застрахованих осіб надходить інформація із звітності 34,6 тис. страхувальників щодо більш як 720 тис. застрахованих осіб.

Протягом 2016 року в області оновлено техніку для фронт- та бек-офісів органів Фонду.

Для роботи в підсистемах Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України отримано 439 сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису.

Здійснюється обмін відомостями на виплату пенсій, призначених відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб”, в електронній формі з використанням ЕЦП.

Ведуться роботи щодо підготовки проведення міграції баз даних автоматизованої системи обробки пенсійної документації на центральний рівень.

Прийнято та опрацьовано 1587 заяв на виготовлення електронного пенсійного посвідчення для внутрішньо переміщених осіб для їх передачі до ПАТ “Державний ощадний банк України”.

В області зареєстровано 15,6 тис. користувачів веб-порталу Пенсійного фонду України, з них 10,2 тис. осіб – протягом 2016 року.

Триває робота щодо створення комплексної системи захисту інформації, що обробляється в інформаційно-телекомунікаційній системі Пенсійного фонду України.

Правова робота

З початку року на стягнення заборгованості подано 861 позовну заяву на суму 145,0 млн. грн. (100 % заборгованості, яка підлягає стягненню в судовому порядку). Надійшло за позовними заявами 14,2 млн. грн. До органів ДВС передано на виконання 140 виконавчих листів суду на суму 11,9 млн. грн., стягнуто 13,3 млн. грн., або 1,6 % сум, що підлягали стягненню (з урахуванням зупинених проваджень).

В області налагоджена співпраця з відділом з питань банкрутства головного територіального управління юстиції у Львівській області.

Щоквартально за участю представників головного управління Пенсійного фонду України, Головного територіального управління юстиції  та Головного управління Державної фіскальної служби України заслуховуються звіти арбітражних керуючих підприємств, що перебувають у процедурах банкрутства та мають значні суми заборгованості з платежів до Пенсійного фонду України, зі сплати єдиного соціального внеску. За наслідком вжитих заходів, у 2016 році ліквідовано 17 підприємств-банкрутів.

Внутрішній аудит

Управлінням внутрішнього аудиту головного управління проведено             6 аудиторських досліджень з питань надходження коштів до бюджету Пенсійного фонду України, призначення і виплати пенсій, використання коштів на утримання апарату, ведення бухгалтерського обліку і звітності та 2 інші контрольні заходи.

Виявлено фінансових порушень на загальну суму 1982,1 тис. грн.,  з яких відшкодовано і поновлено 1982,0 тис. грн.,  або 99,98 %.

Кадрове забезпечення  та  адміністративно-господарська  діяльність

З початку 2016 року проведено оптимізацію органів Фонду, в результаті якої реорганізовано 13 управлінь та створено 6 об’єднаних, що дало можливість скоротити управлінський персонал на 53 штатні одиниці.

Станом на 1 жовтня 2016 року  в області діє 21 територіальне управління.  Гранична чисельність працівників становить 1774 штатні одиниці, фактично укомплектовано 1618 посад (91,2 %), з яких – 1496 державних службовців.

Всього, в управліннях Фонду працює 1383 особи з повною вищою освітою, що становить 92,5 % загальної чисельності державних службовців. Фахову економічну освіту мають 1169 (78,1 %), юридичну  – 160 (10,7 %) працюючих.

Кількість працівників зі стажем роботи в органах Пенсійного фонду України більше 10 років становить 977 осіб, або 60,4 % загальної чисельності працюючих.

Згідно із Законом України “Про очищення влади” (далі – Закон) завершено перевірку по 1673 державних службовцях, по 87 державних службовцях перевірка триває.

Відповідно до отриманих відповідей, які надійшли з органів перевірки, заборони, передбачені частиною третьою/четвертою статті 1 Закону, не застосовувалися до державних службовців,  які проходили перевірку.

Завдяки оптимізації робочих процесів в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, досягнуто скорочення видатків на оренду приміщень – на 7,4 %, поштові послуги – на 13,5 %, паливно-мастильні матеріали – на 4,8 %,  видатки на відрядження – на 11,6 %.

Правління відзначає здійснення головним управлінням Пенсійного фонду України у Львівській області узагальнення та напрацювання методичних роз’яснень з питань призначення пенсій на пільгових умовах.  

 

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Звіт начальника головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області Недзельської Г. В. про стан виконання органами Фонду в області покладених на них завдань взяти до відома.
 2. Визнати роботу органів Пенсійного фонду України у Львівській області щодо виконання покладених на них завдань такою, що відповідає встановленим вимогам.
 3. Начальнику головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області Недзельській Г. В.:

3.1. Вжити додаткових заходів щодо зменшення заборгованості з  платежів до Пенсійного фонду України.

3.2. Заслухати звіти начальників управлінь Пенсійного фонду України в Яворівському та Миколаївському районах, Cокальського об’єднаного управління,  про результати проведеної роботи зі скорочення заборгованості з платежів до Фонду на засіданні колегії при начальнику головного управління в січні 2017 року.

3.3. Забезпечити взаємодію з органами Державної фіскальної служби України, Державної служби України з питань праці, об’єднаннями профспілок, спрямовану на реалізацію спільних заходів щодо легалізації заробітної плати, захисту прав застрахованих осіб у пенсійному страхуванні.

3.4. Продовжити роботу щодо поліпшення в підвідомчих управліннях умов для обслуговування людей з особливими потребами.

 1. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника Голови правління В. Г. Машкіна.

 

Голосували: “за” – 12 членів правління,   “проти” – 0.

 

 1. СЛУХАЛИ:

Москалика І. І. – Про стан виконання органами Пенсійного фонду України в Тернопільській області покладених на них завдань.

Органами Пенсійного фонду України в Тернопільській в цілому виконуються завдання, визначені положеннями про ці органи та відповідними планами роботи на 2016 рік, за такими основними напрямами.

Фінансування пенсійних виплат

Забезпечується своєчасне та в повному обсязі фінансування пенсійних виплат більше ніж 296 тис. пенсіонерам. З початку року загальна сума видатків на пенсійні виплати склала близько 3970 млн. грн. Це майже на 320 млн. грн., або на 8,7 % більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Через вкладні рахунки в 23 банках пенсії отримують 42,1 % загальної кількості пенсіонерів області, що дає змогу до кінця року розрахунково заощадити кошти на оплату послуг з виплати та доставки пенсій в сумі близько 17 млн. грн.

З початку року чисельність пенсіонерів, які отримують пенсії через банки, збільшилась на 2,4 тис. осіб. Найвищий відсоток одержувачів пенсій через банки у Тернопільському (57,2 %) і Кременецькому (39,3 %) об’єднаних управліннях, найнижчий – в управліннях у Теребовлянському (30,9 %) і Чортківському              (31,0 %) районах.

Залучення коштів до бюджету

За січень-вересень 2016 року надходження власних коштів становить               1007,5 млн. грн., з яких 985,4 млн. грн. (97,8 %) – надходження частини єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний соціальний внесок).

Завдання по наповненню бюджету Пенсійного фонду України коштами, які адмініструє Фонд, виконали усі підвідомчі управління. Виконання складає                    118,7  %. Понад план надійшло 3,5 млн. грн. Найвищий відсоток виконання – в управліннях у Заліщицькому (141,8 %) і Борщівському (138,1 %) районах та Бережанському об’єднаному управлінні (146,3 %).

Позитивним фактором, що вплинув на надходження власних доходів до бюджету Пенсійного фонду України, є зростання у порівнянні з відповідним періодом 2015 року на 20,7 % фонду оплати праці, який склав 5265,0 млн. грн. Проте його зростання не компенсувало втрати надходження від єдиного соціального внеску в зв’язку зі зменшенням його ставки і переходу найбільших бюджетоутворюючих платників області в інші регіони України.

Планові показники по надходженню збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій виконано на 195,8 %.

З метою наповнення бюджету Пенсійного фонду України головним управлінням налагоджено співпрацю з територіальними органами Державної фіскальної служби України, Державної служби України з питань праці, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, соціальними партнерами щодо забезпечення захисту прав застрахованих осіб і підвищення рівня платіжної дисципліни, проведена робота із страхувальниками щодо зменшення кількості застрахованих осіб, яким нараховується заробітна плата на рівні або менше мінімальної. За результатами вжитих заходів з початку року офіційно працевлаштовано 5243 особи, додаткові надходження єдиного соціального внеску від легалізації склали 5,5 млн. грн.

Здійснюються заходи, спрямовані на скорочення обсягів боргу, який становить 67,1 млн. грн. Найбільше погашено заборгованості із сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування Тернопільським, Кременецьким і Бережанським об’єднаними управліннями. Водночас, потребує покращення робота, спрямована на погашення заборгованості з відшкодування пенсій, призначених на пільгових умовах, Кременецьким і Бучацьким об’єднаними управліннями.

Передбачені укладеними із 64 боржниками графіками погашення заборгованості завдання щодо погашення 2,3 млн. грн. виконано. Надійшло                      2,6 млн. грн., найбільший відсоток виконання – в  Бережанському об’єднаному управлінні (136,2 %) та управлінні в Борщівському  районі (134,8 %); найменший – в управлінні в Гусятинському районі (72 %) та Лановецькому об’єднаному управлінні – 34,6 %.

Організація роботи з питань пенсійного забезпечення та обслуговування громадян

Органами Пенсійного фонду України в області забезпечується дотримання норм законодавства з питань пенсійного забезпечення, проводяться заходи, спрямовані на покращення якості обслуговування громадян.

Додержуються терміни призначення, перерахунку та виплати пенсій, здійснюється контроль за правильністю їх проведення.

Забезпечується реалізація законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань підвищення пенсій, особливого порядку їх виплати для працюючих осіб, оподаткування пенсійних виплат тощо.

Середній розмір пенсійної виплати з початку поточного року зріс на         56,37 грн. та складає 1467,82 грн.

Із 1 липня поточного року призначення пенсій проводиться з використанням централізованої підсистеми “Призначення та виплата пенсій” Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України та автоматизованої системи обробки пенсійної документації               (АСОПД/КОМТЕХ-W). Створено 2,9 тис. електронних пенсійних справ.

Контрольно-перевірочна робота

Здійснено 6091 зустрічну перевірку обґрунтованості видачі та достовірності наданих для оформлення пенсій відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, умови їх праці та інших відомостей, передбачених законодавством для визначення права на пенсію, за результатами яких упереджено призначення (перерахунки) 290 пенсій за недостовірними даними.

Проведено 47 перевірок у центрах поштового зв’язку та 314 перевірок у поштових відділеннях щодо цільового використання коштів, за результатами яких виявлено 19 випадків виплати пенсій до зазначеної у відомості на виплату пенсій дати на суму 139,9 тис. грн.

Значна увага приділяється організації роботи щодо підвищення якості обслуговування громадян. В усіх управліннях органів Фонду області функціонують громадські приймальні за принципом “єдиного вікна”, які укомплектовані необхідною технікою та інформаційними матеріалами. У них в 2016 році зареєстровано близько 36 тис. звернень, надано більше 109 тис. консультацій, роз’яснень, послуг.

Розвиток комунікацій Пенсійного фонду України

У розвитку комунікацій акцент зосереджується на безпосередньому живому спілкуванню з населенням під час зустрічей за місцем проживання у сільських та селищних радах, новоутворених громадах, в трудових колективах, з ветеранськими та громадськими організаціями. Всього на зустрічах були присутні понад 29 тис. осіб.

В місцевих періодичних виданнях опубліковано 286 матеріалів, проведено 113 прес-конференцій, 143 брифінги, 451 засідання за “круглим столом”, оприлюднені 2967 теле- та радіоповідомлень. Інформування мешканців
м. Тернополя здійснюється, серед іншого, за допомогою проекту “Вуличне радіо”, який охоплює 10 зупинок громадського транспорту з найбільшим пасажиропотоком, серед яких залізничний вокзал, міський ринок, автовокзал.

Управління Фонду області мають власні сторінки на веб-сайтах райдержадміністрацій, співпрацюють з навчальними закладами області: у            2016 році відбулося 11 зустрічей із студентами  вузів Тернопільщини, разом з якими згодом було проведено 30 флешмобів з питань легалізації заробітної плати.

В усіх управліннях функціонує “телефон довіри”, в громадських приймальнях проводиться анкетування відвідувачів щодо якості обслуговування громадян. В п’яти управліннях працює школа майбутнього пенсіонера. Мобільні соціальні офіси відвідують пенсіонерів безпосередньо за місцем їх проживання, насамперед осіб, що належать до числа маломобільних груп населення.

Тернопільське об’єднане управління розміщує інформаційно-роз’яснювальні намети, соціальну рекламу у вигляді рекламних щитів у людних місцях.

Проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з питань пенсійного забезпечення учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій та членів їх сімей.

З метою підвищення якості та оперативності обслуговування громадян послуги в управліннях Фонду в області надаються в електронній формі з використанням веб-порталу Пенсійного фонду України, та дистанційно за “гарячими телефонними лініями”, засобами  комунікації через ІР-мережі.

Відчутною підмогою стала активна популяризація молоддю дистанційних послуг, які надаються органами Пенсійного фонду, та надання допомоги особам похилого віку в освоєнні інтернет-програм.

Використання сучасних інформаційних технологій

Підвідомчі управління успішно працюють з веб-орієнтованими додатками, що впроваджуються Пенсійним фондом України.

Електронні облікові картки застрахованих осіб з числа пенсіонерів реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування наповнені відомостями про їх пенсійне забезпечення, зокрема, з автоматизованої системи обробки пенсійної документації.

Впроваджено підсистему формування електронних пенсійних посвідчень,  які одночасно є платіжною карткою, для внутрішньо переміщених осіб, опрацьовано 534 заяви для передачі до Публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”.

В межах підготовки до побудови комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України проведено 13 обстежень об’єктів інформаційної діяльності, складено акти та розроблено окремі моделі загроз для інформації з обмеженим доступом, яка циркулює на об’єктах Головного управління, розпочаті роботи по встановленню міжмережевих екранів CheckPoint на районному рівні.

Головним управлінням впроваджена і успішно використовується система конференц-зв’язку, що дає можливість оперативно організовувати дистанційні організаційні, навчальні та інші заходи, а також оптимізувати видатки на їх проведення.

Правова робота

З метою стягнення заборгованості органами Пенсійного фонду України в області подано 265 позовних заяв на загальну суму 6,6 млн. грн. За рішеннями судів від початку року надійшло 2,4 млн. грн. Поряд з цим у зв’язку з несплатою судового збору залишено без розгляду в судах першої інстанції  231 позов на суму 4,2 млн. грн.

На примусовому виконанні в органах державної виконавчої служби перебуває майже 3 тис. виконавчих документів на загальну суму 40,0 млн. грн. На користь держави в особі Пенсійного фонду України у поточному році стягнуто 1,8 млн. грн., що становить 4,6 % сум, що підлягали виконанню (з урахуванням зупинених проваджень).

Територіальними органами використовуються права сторони виконавчого провадження, зокрема проведено 1115 ознайомлень з виконавчими провадженнями. Виявлено 9 порушень при здійсненні державними виконавцями повноважень по стягненню коштів. На дії або бездіяльність державних виконавців подано 9 скарг, з яких 1 задоволено.

Внутрішній аудит

З початку року проведено 3 аудиторські дослідження та 11 інших контрольних заходів. Виявлено фінансові порушення на загальну суму                11,3 тис. грн., з яких збитки, або втрати матеріальних ресурсів склали 9,4 тис. грн. Порушення в організації діяльності територіальних управлінь, які не призвели до матеріальних збитків, становили 16,8 % загальної суми порушень. За результатами аудиторських процедур відшкодовано та поновлено в обліку фінансових і матеріальних ресурсів на суму 8,8 тис. грн., або 93,4 %.

Кадрове забезпечення та робота з персоналом

В органах Фонду області працює 733 особи при штатній чисельності           774 одиниці, укомплектованість становить 94,7 %.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня           2015 року № 1055 “Деякі питання функціонування територіальних органів Пенсійного фонду України” реорганізовано 13 управлінь. Значного скорочення видатків не відбулося, оскільки органи Пенсійного фонду області забезпечені власними приміщеннями на 80 %, а орендна плата складає 1 грн. в рік (крім приміщення, яке орендує Тернопільське об’єднане управління вартістю 29 грн. за 1 м2.).

Із загальної кількості працюючих повну вищу освіту мають 661 працівник
(90 %), у т.ч. економічну освіту – 533 (73 %), юридичну –  52 (7 %), технічну освіту – 54 (7 %), працюють 54 магістри державної служби та 3 магістри державного управління.

За направленням головного управління у вищих навчальних закладах, з якими укладено угоди, здобувають вищу освіту 20 студентів.

У 2016 році на базі навчально-методичного центру Пенсійного фонду України підвищили кваліфікацію та отримали відповідні сертифікати                      16 працівників органів Фонду в області.

Правління відзначає досвід роботи головного управління з питань реалізації Стратегії розвитку комунікацій Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 02 лютого 2016 року                № 1-2.

 

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Звіт начальника головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області Москалика І. І. взяти до відома.
 2. Визнати роботу органів Пенсійного фонду України в Тернопільській області щодо виконання покладених на них завдань такою, що відповідає встановленим вимогам.
 3. Начальнику головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області Москалику І. І.:

3.1. Продовжити співпрацю із місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами Державної фіскальної служби України та Державної служби України з питань праці щодо реалізації заходів з легалізації заробітної плати та зайнятості населення.

3.2. Вжити додаткових заходів щодо зменшення заборгованості з платежів до Пенсійного фонду України. Забезпечити подальше здійснення контролю за виконанням графіків погашення заборгованості підприємствами-боржниками до Пенсійного фонду України.

3.3. Заслухати на засіданні колегії при начальнику головного управління за підсумками роботи у 2016 році звіти начальників Бучацького і Кременецького об’єднаних управліннях про стан погашення заборгованості з відшкодування витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах.

3.4. Продовжити реалізацію заходів, спрямованих на розвиток форм комунікації органів Пенсійного фонду України з громадами, ветеранськими та громадськими організаціями.

3.5. Активізувати інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо порядку виплати пенсій через поточні рахунки в банках.

 1. Контроль за виконанням постанови покласти на першого заступника Голови правління М. І. Шамбіра.

 

Голосували: “за” – 12 членів правління,   “проти” – 0.

 

 

 1. СЛУХАЛИ:

Філіпчука П. В. – Про стан виконання органами Пенсійного фонду України в Волинській області покладених на них завдань.

Органами Пенсійного фонду України у Волинській області в цілому виконуються завдання, визначенні положеннями про ці органи та відповідними планами роботи, за такими основними напрямами.

Фінансування пенсійних виплат

В області забезпечується своєчасне та в повному обсязі фінансування пенсійних виплат, з початку року на пенсійні виплати спрямовано                    3681,17 млн. грн., що на 63,57 млн. грн., або 1,76 % більше ніж за аналогічний період минулого року.

В області 47,9 % пенсіонерів (найвищі показники в Луцькому об’єднаному управлінні – 63,3 % та найменші – в управлінні в Камінь-Каширському районі – 24,3 %) отримують пенсії через банки, що дає змогу до кінця року розрахунково заощадити кошти на оплату послуг з виплати і доставки пенсій в сумі майже 40 млн. грн.

Через банки  виплачуються 75,1 % новопризначених пенсій, найвищий відсоток в м. Нововолинську – 97,1 %. Чисельність одержувачів пенсій через поточні рахунки в банках в сільській місцевості зросла на 2,3 % у порівнянні з відповідним періодом минулого року  та складає 47,7 тис. осіб.

Залучення коштів до бюджету

З початку поточного року до бюджету Пенсійного фонду України в області надійшло 1186,8 млн. грн. власних коштів, з яких 1166,5 млн. грн. (98,3 %) – надходження частини єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

Надходження коштів, які адмініструє Пенсійний фонд України, склали 20,4 млн. грн. Планове завдання виконано усіма підвідомчими управліннями, окрім Іваничівського об’єднаного управління, на обліку в якому перебувають вугільні підприємства області, примусове стягнення боргу яких ускладнюється дією мораторію на реалізацію майна.

Планові показники по надходженню збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій виконано на 164,3 %.

З метою захисту прав застрахованих осіб в області спільно з територіальними органами Державної служби України з питань праці, Державної фіскальної служби України, соціальними партнерами, органами соціального захисту населення, центрами зайнятості проводиться робота по запобіганню “тіньовій” зайнятості та виплати доходів без сплати обов’язкових платежів. В результаті спільних заходів легалізовано
856 робочих місць, надходження єдиного соціального внеску склали 0,6 млн. гривень.        

Заборгованість з платежів до Пенсійного фонду України з початку року зросла на 22,5 млн. грн. та складає 235,2 млн. грн. Негативна тенденція обумовлена нарощуванням боргів з відшкодування пенсій, призначених на пільгових умовах, підприємствами вугільної галузі, питома вага яких в загальній сумі заборгованості економічно активних платників області складає 90,1 %.

Кількість боржників зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (далі – страхові внески) зменшилась на 62, загальна сума боргу скорочена на 641,9 тис. грн. Зменшення заборгованості по страхових внесках спостерігається майже у всіх управліннях, а в управліннях в Камінь-Каширському, Маневицькому та Турійському районах – відсутня.

З урахуванням узгоджених 120 графіків погашення заборгованості протягом лютого-вересня поточного року погашено заборгованість у сумі 1,5 млн. грн. Виконання графіків становить 109,3 % доведеного завдання на цей період.

Організація роботи з питань пенсійного забезпечення та  обслуговування громадян

Органами Пенсійного фонду України в області забезпечується дотримання норм законодавства з питань пенсійного забезпечення, постійно здійснюються заходи, спрямовані на покращення якості обслуговування громадян.

На обліку перебуває 274,7 тис. одержувачів пенсій. Середній розмір пенсійної виплати з початку поточного року зріс на 54,16 грн. та складає 1566,59 грн.

В поточному році призначено 7476 пенсій, здійснено 13,9 тис. індивідуальних перерахунків, з 1 травня проведено масовий перерахунок пенсій 235 тис. пенсіонерів. 

З серпня поточного року в області впроваджується програмне забезпечення щодо ведення електронних пенсійних справ, станом на 01.10.2016 засобами підсистеми “Призначення та виплата пенсій” Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України створено 1522 електронні пенсійні справи.

В усіх управліннях прийом та обслуговування громадян проводиться за принципом “єдиного вікна” в залах обслуговування та обладнаних кабінетах, які укомплектовані необхідною технікою та інформаційними матеріалами.

Організація роботи з електронними реєстрами та інформаційними системами

Для забезпечення достовірного відображення даних в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування територіальні управління Пенсійного фонду України області співпрацюють зі страхувальниками та органами Державної фіскальної служби України. Завдяки співпраці виправлено майже 85 % помилково поданих звітів у 2016 році.

Територіальними органами здійснюється підготовка до впровадження електронного документообігу. Для забезпечення роботи підсистем електронного обміну даними, підготовки документів для виготовлення електронних пенсійних посвідчень, призначення та виплати пенсій Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України сертифікати електронних цифрових підписів одержали 299 спеціалістів територіальних управлінь.

Облікові картки у реєстрі застрахованих осіб наповнені відомостями про пенсійне забезпечення, зокрема, з автоматизованої системи обробки пенсійної документації. Станом на 1 жовтня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб наявні дані про пенсійні виплати, нараховані на жовтень 2016 року.

Правова робота

З метою стягнення заборгованості в поточному році до суду подано позовних заяв на загальну суму 26,7 млн. грн. В цілому по області заходами примусового стягнення охоплено 97 % заборгованості.

У зв’язку з несплатою судового збору залишено без розгляду
200 позовів на суму 27,1 млн. грн., що дорівнює місячній потребі на виплату пенсій кількох управлінь в області.

З метою забезпечення захисту інтересів органів Пенсійного фонду та економії коштів для сплати судового збору забезпечено співпрацю з органами прокуратури, якими з початку року в інтересах Фонду подано до суду позови про стягнення коштів з підприємств-боржників на суму 1,1 млн. грн. Найкраще ця робота проведена Луцьким та Старовижівським об’єднаними управліннями та управлінням в Маневицькому районі, де у такий спосіб стягнуто 1,6 млн. грн. заборгованості, заощаджено 25,6 тис. грн. власних коштів.

У зв’язку зі змінами в законодавстві щодо примусового виконання рішень судів та з метою недопущення додаткових витрат боржника, у тому числі виконавчого збору та штрафів, в області налагоджено робота по виконанню судових рішень, які набрали законної сили, без застосування заходів примусового їх виконання. 

Зусилля спрямовуються на посилення контролю за набранням законної сили рішеннями судів, внесено зміни до організаційно-розпорядчих документів підвідомчих управлінь щодо визначення відповідальних осіб за відповідний напрямок роботи, налагоджено співпрацю з судами та проводиться роз’яснювальна робота з питань виконання рішень судів для пенсіонерів, які звертаються до суду за отриманням виконавчих документів. 

На виконанні в органах державної виконавчої служби на примусовому виконанні перебуває 2387 виконавчих документів про стягнення
162,9 млн. грн., з яких за рішеннями судів – 146,9 млн. грн. З початку року від заходів примусового стягнення боргів надійшло коштів в сумі 2,5 млн. грн., або 1,5 % сум, що підлягали стягненню (з урахуванням зупинених проваджень).

Підвідомчими управліннями використовуються права сторони виконавчого провадження – проведено 1163 ознайомлення з матеріалами виконавчих проваджень, в результаті чого рішення та дії (бездіяльність) державних виконавців оскаржено у 17 випадках. Станом на 01 жовтня 2016 року із загальної кількості боржників, які перебувають у судових процедурах банкрутства (27 на суму 35916,2 тис. грн.) визнано банкрутами та розпочато ліквідаційну процедуру відносно 23.  З початку року від цієї категорії боржників надійшло 766,6 тис. грн.

 

Внутрішній аудит, контрольно-перевірочна робота

З початку року проведено 7 аудиторських досліджень. Виявлено
262 фінансових порушення на загальну суму 1915,3 тис. грн., з яких 43, або   16,4 % – призвели до збитків або втрат матеріальних ресурсів на суму                 263,6 тис. грн. Поновлено в обліку та відшкодовано коштів до бюджету Фонду на загальну суму 1444,3 тис. грн. Прийнято 7 управлінських рішень, надано і прийнято до виконання 89 рекомендацій, спрямованих на підвищення рівня організаційної роботи.

Здійснено 4179 перевірок з питань обґрунтованості видачі та достовірності документів, виданих для оформлення пенсій, за результатами яких упереджено призначення (перерахунки) 492 пенсій за недостовірними даними.

Проведено 47 перевірок у центрах поштового зв’язку та 329 перевірок у поштових відділеннях щодо цільового використання коштів, за результатами яких встановлено у 558 випадках порушення порядку оформлення виплатних документів.

Інформаційно-роз’яснювальна робота

Cеред форм інформаційно-роз’яснювальної роботи, які використовують органи Фонду в області, основна увага приділяється проведенню зустрічей у трудових колективах (442) та за місцем проживання  громадян (49). З метою роз’яснення норм пенсійного законодавства здійснено 264 виїзних прийоми, проведено 35 зустрічей з ветеранськими та громадськими організаціями,                155 виїздів “мобільних соціальних офісів”. 

Всіма територіальними управліннями створено сторінки у соціальній мережі Facebook. На веб-ресурсах було розміщено 606 повідомлень та інформаційно-роз’яснювальних матеріалів.

У телеефір вийшло 14 програм за участю представників органів Пенсійного фонду України в області, на радіо – 49 інформаційних повідомлень, надруковано 281 публікацію, проведено 1 прес-конференцію та 1 брифінг.

Спільно із соціальними партнерами проведено 9 занять в “школі майбутнього пенсіонера”,  проведено 5 “днів відкритих дверей”, 18 флеш-мобів щодо роз’яснення актуальних питань, що стосуються діяльності Пенсійного фонду. Запроваджені обслуговування громадян через ІР-мережі, “телефон довіри” та “електронна пошта довіри”.

Кадрове забезпечення та робота з персоналом

В управліннях області працює 666 осіб при штатній чисельності 736 одиниць, укомплектованість кадрів становить 90,5 %.

Із загальної чисельності державних службовців повну вищу освіту мають 555 працівників, або 86,6 %, базову вищу – 51 працівник (7,9 %), неповну вищу – 35 (5,5 %).

За фаховим профілем найбільше державних службовців з економічною освітою  – 435 працівників або 67,9 %, юридичною – 88 (13,7  %). Технічну освіту мають 64 працівники ( 10 %),  гуманітарну – 48 (7,5 %),  6 (0,9 %) – магістри державного управління.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня              2015 року № 1055 “Деякі питання функціонування територіальних органів Пенсійного фонду України” реорганізовано 12 управлінь, що дало змогу скоротити чисельність адміністративно-управлінського апарату на
30 одиниць, видатки на оплату праці на 886,5 тис. грн. та відповідні нарахування на фонд оплати праці – на 195,0 тис. грн.

В області постійно здійснюється робота по підвищенню професійної компетентності державних службовців – за різними професійними програмами лише у цьому році підвищили кваліфікацію 453 державних службовців, або         68 % загальної кількості.

 

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Звіт начальника головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Філіпчука П. В. про стан виконання органами Пенсійного фонду України у Волинській області покладених на них завдань взяти до відома.
 2. Визнати роботу органів Пенсійного фонду України у Волинській області щодо виконання покладених на них завдань такою, що відповідає встановленим вимогам.
 3. Начальнику головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Філіпчуку П. В.:

3.1. Продовжити співпрацю з місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами Державної фіскальної служби України та Державної служби України з питань праці щодо реалізації заходів, спрямованих на детінізацію ринку праці в області.

3.2. Вжити додаткових заходів щодо зменшення заборгованості з платежів до Пенсійного фонду України.

Заслухати звіти начальників Луцького та Іваничівського об’єднаних управлінь Пенсійного фонду України про результати роботи щодо погашення боргів на черговому засіданні колегії при начальнику головного управління.

3.3. З метою підвищення ефективності внутрішнього контролю за   дотриманням норм пенсійного законодавства здійснювати систематичний аналіз причин виникнення порушень в підвідомчих управліннях та продовжити тематичні навчання з фахівцями підрозділів з призначення та виплати пенсій.

 1. Контроль за виконанням постанови покласти на першого заступника Голови правління М. І. Шамбіра.

 

Голосували: “за” – 12 членів правління,   “проти” – 0.

 

 

 1. СЛУХАЛИ:

Павлюк Н. М. – Про стан виконання органами Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області покладених на них завдань.

Розглянувши звіт начальника головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області Павлюк Н. М. про стан виконання органами Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області покладених на них завдань, правління Пенсійного фонду України відмічає, що органами Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області в цілому виконуються завдання, визначенні положеннями про ці органи та відповідними планами роботи, за такими основними напрямами.

Фінансування пенсійних виплат

В області забезпечено своєчасне та в повному обсязі фінансування пенсійних виплат, з початку року на пенсійні виплати спрямовано 5281,8 млн. грн., що на 428,3 млн. грн. або на 8,8 % більше відповідного періоду минулого року.       В області 54,8 % пенсіонерів отримують пенсії через банки, що дає змогу до кінця року розрахунково заощадити кошти на оплату послуг з виплати і доставки пенсій в сумі близько 39 млн. грн. Найвищий відсоток одержувачів пенсій через банки в м. Івано-Франківську, майже 71 %. Попри зменшення кількості банків з  42 до 28, чисельність отримувачів пенсій через банки збільшилася на 6,8 тис. осіб або на 3,5 %.

Залучення коштів до бюджету

За січень-вересень 2016 року надходження власних коштів до бюджету Пенсійного фонду  становить 1510,8 млн. грн., з яких 1444,8 млн. грн. (95,6 %) – надходження частини єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний соціальний внесок). Планове завдання по надходженню власних коштів виконане на 112,8 %.

Фонд оплати праці за вісім місяців поточного року, на який нараховується єдиний внесок, в порівнянні з відповідним періодом 2015 року зріс на 22,4 % та склав 7470,0 млн. грн., проте його зростання не компенсувало втрати надходження від єдиного соціального внеску в зв’язку зі зменшенням його ставки.

Надходження коштів, які адмініструє Фонд, склали 66,0 млн. грн., план виконано на 105,1 %, темпи росту до аналогічного періоду 2015 року становлять 103,4 %. Планові показники по надходженню збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій виконано на                    259,4 %.

Органи Пенсійного фонду України в області беруть активну участь у реалізації комплексної програми заходів з легалізації заробітних плат та зайнятості населення. В результаті проведених спільних заходів з початку року роботодавцями офіційно працевлаштовано 1416 осіб, зареєстрований                                  151 підприємець, надходження єдиного соціального внеску від легалізації склали 1,2 млн. грн.

Заборгованість з платежів до Пенсійного фонду України з початку року зросла на 12,9 млн. грн. та складає 242,3 млн. грн. Із них зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування – 21,2 млн. грн., з відшкодування пенсій, призначених на пільгових умовах, та різниці у розмірах пенсій науковим працівникам – 220,8 млн. грн. Негативна тенденція обумовлена нарощуванням боргів з відшкодування пільгових пенсій ВАТ “Оріана” та                         ДП “Калійний завод”, питома вага яких в загальній сумі складає 79,0 %. Водночас, стягнення боргів з цих платників обмежено дією мораторію на задоволення кредиторських вимог.

Найбільші суми боргу у платників Калуського (192,2 млн. грн.), Коломийського (8,8 млн. грн.), Галицького (2,5 млн. грн.) об’єднаних управлінь та управлінь в м. Івано-Франківську (32,3 млн. грн.) і Тисменицькому районі                   (4,4 млн. грн.). В цих же управліннях продовжують нарощувати борги економічно-активні платники.

У поточному році із 63 боржниками укладено графіки погашення боргів на суму 4,7 млн. грн., за якими на 01.10.2016 передбачалося погасити 2,4 млн. грн., погашено 2,1 млн. грн. або 87,5 %. Не виконали графіки платники, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, Державного концерну “Укроборонпром”, Державної пенітенціарної служби України та Національної академії аграрних наук України.

Організація роботи з пенсійного забезпечення та обслуговування громадян

Органами Пенсійного фонду України в області забезпечується додержання законодавства з питань пенсійного забезпечення, проводяться заходи, спрямовані на покращення якості обслуговування громадян.

На обліку перебуває 363,6 тис. одержувачів пенсій. Середній розмір пенсій на 01.10.2016 складає 1591,60 грн. Головним та підвідомчими управліннями здійснюються пенсійні виплати 139 інвалідам-учасникам антитерористичної операції та 121 члену сімей загиблих в ході її проведення.

З початку року призначено 10,0 тис. нових та проведено 17,0 тис. перерахунків пенсій. Підготовлено 199 формулярів для призначення частини пенсії за міжнародними угодами. До територіальних управлінь в області звернулося і взято на облік 1477 тимчасово переміщених осіб з Донецької та Луганської областей та 72 особи з Автономної Республіки Крим та                                м. Севастополя.

Для підвищення якості обслуговування громадян в усіх підвідомчих управліннях утворені відділи (сектори) з обслуговування громадян, які працюють за принципом “єдиного вікна”. З початку року ними прийнято               10,6 тис. заяв для  призначення пенсій, 17,5 тис. заяв на перерахунок пенсій, оформлено 15,1 тис. допомоги на поховання, видано 18,7 тис. посвідчень, 37,1 тис. довідок, опрацьовано 26,7 тис. заяв про виплату пенсій через банки, надано 79,2 тис. консультацій і роз’яснень чинного пенсійного законодавства та 768 інших послуг.

У двох об’єднаних територіальних громадах та в місті обласного значення Бурштин на постійній основі один раз на тиждень проводиться виїзний прийом громадян.

Використання сучасних інформаційних технологій

З червня 2016 року усі підвідомчі управління Фонду в Івано-Франківській області працюють з використанням централізованої підсистеми “Призначення та виплата пенсій” Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України, в якій на 01.10.2016 створено 3263 електронні пенсійні справи.

Впроваджено підсистему формування електронних пенсійних посвідчень, які одночасно є платіжною карткою, для внутрішньо переміщених осіб, опрацьовано 731 заяву для передачі до Публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”.

На базі сучасних технологій здійснюється обмін інформацією з органами державної фіскальної служби з питань достовірності даних про застрахованих осіб та ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. У результаті проведеної роботи 579 страхувальників відкоригували дані щодо страхового стажу і заробітку 17353 застрахованих осіб.

Правова робота

З метою стягнення в судовому порядку заборгованості подано 402 позови на суму 32,6 млн. грн. Однак, станом на 01.10.2016 року судами залишено без розгляду через несплату судового збору 308 позовних заяв на суму 25,9 млн. грн., 58 апеляційних скарг на суму 1,9 млн. грн., 21 касаційну скаргу на суму             1,2 млн. грн. Від позовної роботи надійшло 4,1 млн. грн.

На виконанні в органах державної виконавчої служби перебуває                        4029 виконавчих документів на суму 162 млн. грн., з яких 1360 судових рішень про стягнення коштів на суму  153,2 млн. грн.

За виконавчими документами стягнуто 5,4 млн. грн., що з урахуванням зупинених проваджень становить 2 % сум, що підлягали стягненню. Проведено 1144 ознайомлення з матеріалами виконавчих проваджень, під час яких виявлено 235 порушень (20,4 %) та подано скарги на дії (бездіяльність) державних виконавців.

Контрольно-перевірочна робота та внутрішній аудит

Головним управлінням здійснюється постійний контроль за правильністю призначення (перерахунку) та виплати пенсій. Проведено 19 перевірок, якими встановлено 138 порушень, в тому числі: 20 переплат пенсій на суму 2,7 тис. грн., 58 недоплат на суму 39,1 тис. грн. Крім того, за результатами перевірки                       164 рішень про відмову в призначенні пенсій виявлено 80 порушень, в тому числі 6 безпідставних відмов, що призвело до недоплат пенсій на суму                 110,7 тис. грн.

В області напрацьовано низку методичних рекомендацій щодо контролю за достовірністю документів про стаж і заробіток, що подаються для призначення (перерахунку) пенсій та взаємодії структурних підрозділів з цих питань, створено базу даних роботодавців, які видавали недостовірні довідки. Практичне застосування напрацьованих матеріалів дозволило скоротити кількість недостовірних документів, що подаються для призначення (перерахунку) пенсій і, як наслідок, кількість переплат пенсій з цих причин скоротилась з 2014 по 2016 роки на 28,8 %.

Управлінська діяльність та робота з персоналом

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня              2015 року № 1055 “Деякі питання функціонування органів Пенсійного фонду України” реорганізовано 10 управлінь, внаслідок чого кількість управлінь скорочено із 17 до 12, штатну чисельність працівників – на 36 одиниць, із них –               33 керівних, орендовану площу приміщень – на 124 м2 та видатки на орендну плату на 10,3 тис. грн.

Станом на 01.10.2016 року укомплектованість кадрами становить 95 %, з яких з повною вищою освітою працює 774 особи (94 %), базовою вищою –                44 (5 %), неповною вищою – 8 (1 %). За віком – 37 % молодь до 35 років.

З початку року 529 державних службовців підвищили кваліфікацію. До магістратури Інституту державного управління Івано-Франківського  Національного технічного університету нафти і газу для отримання другої вищої освіти за спеціальністю “Державна служба” в галузі знань “Державне управління” у 2015 році вступило на навчання 10 працівників, а у 2016 році – 8.

Інформаційно-роз’яснювальна робота

Розвиток комунікацій органів Фонду області з громадськістю, місцевими органами влади, соціальними партнерами є одним із з пріоритетних напрямків роботи головного та підвідомчих управлінь.

Всі управління Пенсійного фонду України в області мають власні розділи на веб-сайтах місцевих державних адміністрацій, а також власні сторінки в мережі Facebook.

З початку року проведено більше 3 тис. інформаційних заходів, індивідуально спрямованих на більш як 22,3 тис. осіб, серед них – зустрічі в трудових колективах та за місцем проживання громадян для 14,4 тис. осіб. Організовано 21 зустріч з учнівською молоддю і студентами та 22 лекції для безробітних, які відвідали 924 особи. У друкованих засобах масової інформації розміщено 382 матеріали та 1146 – в електронних засобах масової інформації. Організовано 708 виступів на радіо та телебаченні, проведено 32 брифінги та прес-конференції. Проводиться інформування майбутніх пенсіонерів щодо порядку звернення та подання документів для призначення пенсії, яким скористалось понад 2 тис. громадян.

 

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Звіт начальника головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області Павлюк Н. М. про стан виконання органами Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області покладених на них завдань взяти до відома.
 2. Визнати роботу органів Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області щодо виконання покладених на них завдань такою, що відповідає встановленим вимогам.
 3. Начальнику головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області Павлюк Н. М.:

3.1. Вжити додаткових заходів щодо зменшення заборгованості з платежів до Пенсійного фонду України. Заслухати звіти начальників управлінь Пенсійного фонду України в м. Івано-Франківську і Тисменицькому районах та Коломийського і Калуського об’єднаних управлінь про результати роботи щодо погашення боргів на засіданні колегії при начальнику головного управління у листопаді 2016 року.

3.2. Активізувати співпрацю з територіальним управлінням юстиції щодо стягнення заборгованості, яка перебуває на примусовому виконанні в органах державної виконавчої служби.

3.3. Забезпечити взаємодію з органами Державної фіскальної служби України, Державної служби України з питань праці, об’єднаннями профспілок, спрямовану на реалізацію спільних заходів щодо легалізації заробітної плати, захисту прав застрахованих осіб у пенсійному страхуванні.

3.4. Продовжити роботу щодо поліпшення умов для обслуговування людей з особливими потребами в органах Пенсійного фонду України.

 1. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника Голови правління В. Г. Машкіна.

 

Голосували: “за” – 12 членів правління,   “проти” – 0.

 

 

 1. СЛУХАЛИ:

Пентек А. Ю. – Про стан виконання органами Пенсійного фонду України в Закарпатській області покладених на них завдань.

Органи Пенсійного фонду України в Закарпатській області в цілому виконують завдання, визначені положеннями та відповідними планами роботи, за такими основними напрямами.

Фінансування пенсійних виплат

Забезпечено своєчасне і в повному обсязі фінансування виплати пенсій та грошової допомоги понад 284,2 тис. пенсіонерів. З початку року на пенсійні виплати спрямовано 3726,7 млн. грн.

Понад 121,1 тис. пенсіонерів або 43 % загальної чисельності отримують пенсію в 23 банках, що дозволило заощадити з початку року понад 18,4 млн. грн.

Найбільший відсоток пенсіонерів, які виявили бажання отримувати пенсії через банки, зафіксовано в управліннях  у Свалявському районі (62,2 %), в  Ужгородському (56,6 %) та Мукачівському (53,6 %) об’єднаних управліннях, найнижчий відсоток – у Виноградівському (27,6 %), Рахівському (27,7 %) та Іршавському (29,9 %) районах.

Залучення коштів до бюджету

Виконання планових показників зі сплати власних коштів з урахуванням частини єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний соціальний внесок). З початку 2016 року складає 102,6 %. Від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій надійшло з початку року 22,9 млн. грн., або 199,1 % планового показника.

Разом з тим, залишається значною заборгованість, сума якої складає 57,3 млн. грн., з них  36,5 млн. грн. заборгованість з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, та     20,8 млн. грн. – борг зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (далі – страхові внески). Найбільші суми заборгованості рахуються за боржниками  Тячівського району – 22,2 млн. грн., Ужгородського району  – 13,3 млн. грн. та Берегівського району – 6,8 млн. грн.

Заборгованість з платежів економічно-активних боржників за 9 місяців поточного року по області зменшилася на 1,7 млн. грн. або 9,3 %.

Станом на 01.10.2016 року зменшено кількість підприємств, щодо яких процедури банкрутства тривають понад 5 років, на 27,3 % при  річному завданні – 25 %.

Спільними заходами з територіальними органами Державної фіскальної служби України та Державної служби України з питань праці, місцевими органами влади та соціальними партнерами  у поточному році легалізовано           1210 робочих місць, та збільшено надходження єдиного соціального внеску на суму 0,7 млн. грн. Взято на облік 282 фізичні особи, які здійснювали підприємницьку діяльність без державної реєстрації.

У поточному році укладені графіки погашення заборгованості з                           87 боржниками на суму 1,9 млн. грн., з яких погашено 0,9 млн. грн., або 69,7 % затверджених сум на цей період. Графіки погашення боргу економічно-активними боржниками виконано на 105,1 %, боржниками, які належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади – на 39,2 %.  Найбільший відсоток виконання досягнуто платниками Хустського (133,9 %) та Міжгірського  (122,3 %)  об’єднаних управлінь.

Організація роботи з питань пенсійного забезпечення

Органами Пенсійного фонду України в Закарпатській області  забезпечено своєчасне призначення 7,9 тис. пенсій, 11,2 тис. пенсіонерам проведено перерахунки пенсій, продовжено виплату пенсії по інвалідності та втраті годувальника 4,5 тис. отримувачам, взято на облік 0,5 тис. пенсіонерів, які прибули з інших регіонів України та встановлено 0,5 тис. пенсій за особливі заслуги відповідно до Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”.

Підвідомчі управління Фонду області з липня поточного року працюють  в централізованій підсистемі “Призначення та виплата пенсій” Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України. Станом на 01.10.2016 територіальними управліннями в базу даних підсистеми введено     3586 пенсійних справ, або 100 % загальної кількості прийнятих заяв про призначення пенсій.

В усіх управліннях Фонду області організовано роботу приймалень за принципом “єдиного вікна”, прийом та обслуговування громадян проводиться в залах обслуговування та обладнаних кабінетах, які укомплектовані необхідною технікою та інформаційними матеріалами. З початку року консультації та роз’яснення у громадських приймальнях отримали 139,3 тис. осіб. Прийнято та опрацьовано 649 заяв на виготовлення електронного пенсійного посвідчення для внутрішньо переміщених осіб для їх передачі до Публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”.

Забезпечується виконання міжнародних зобов’язань України щодо виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають на території області. Оформлено та направлено до Пенсійного фонду України 2247 формулярів про підтвердження страхового стажу, набутого заявниками на території України. Призначено 116 пенсій відповідно до міжнародних договорів та угод з іншими державами, прийнято рішень про відмову в призначенні пенсій 59 особам.

Організація роботи з електронними реєстрами та використання сучасних інформаційних технологій

В 2002 році в області створено власну корпоративну мережу на основі виділених каналів зв’язку з усіма підвідомчими управліннями, запроваджено програму “чат” та  інформаційно-пошукову систему законодавства. Протягом десяти років  пропускна здатність каналів зв’язку досягла 2 Мегабіт в секунду, що дало можливість впровадити в 2006 році сервіс ІР-телефонії, а у 2012 році запустити хмарну систему для синхронізації даних, віддаленого зберігання документів підвідомчих управлінь на серверах головного управління. Загальний об’єм сховища складає 2 Терабайти.

В 2014 році розроблено та впроваджено програмне забезпечення для масової розсилки СМС-повідомлень, яке в порівнянні з поштовими відправленнями скоротило витрати на 88 %. Програмний засіб дає можливість відправляти як одиничні повідомлення, так і робити відправку повідомлень по шаблону, з контролем їх доставки. Протягом 2015-2016 років надіслано 36,5 тис. таких повідомлень.

З метою забезпечення достовірності даних в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – реєстр застрахованих осіб) спеціалістами головного управління розроблено програмне забезпечення, за допомогою якого проведено перевірку правильності зазначення у відомостях про застрахованих осіб номерів їх облікової картки, щомісячно здійснюється аналіз страхувальників, які не подали звіт по єдиному соціальному внеску, або здійснювали коригування заробітної плати за попередні періоди. Завдяки цій роботі кількість застрахованих осіб, щодо яких коригуються відомості, зменшилась із 3198 осіб в грудні 2015 року до 1161 в серпні 2016 року, або на 63,7 %.

Проводиться робота щодо популяризації електронних послуг, станом на 01.10.2016 в області зареєстровано 7,6 тис. користувачів веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України.

Правова робота

З початку року органами Фонду в області подано 107 позовних заяв щодо стягнення заборгованості на загальну суму 4,0 млн. грн., заходами примусового стягнення охоплено 99 % заборгованості. На рахунки органів Фонду області з початку року надійшло 1,6 млн. грн.

Станом на 01.10.2016 на примусовому виконанні перебуває 2,9 тис. виконавчих документів на загальну суму 27,5 млн. грн., за 9 місяців фактично виконано 314 документів, надійшло 1,4 млн. грн.

У процедурах, передбачених Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, перебуває                      38 платників, загальна сума боргу яких становить 31,9 млн. грн., з них знаходиться у процедурі ліквідації – 30 підприємств, які заборгували до бюджету Фонду  9,1 млн. грн.

Впроваджена практика представництва інтересів підвідомчих управлінь в Закарпатському окружному адміністративному суді і Апеляційному суді Закарпатської області дозволяє підвищити як повноту та якість такого представництва, так і оптимізувати  витрати на утримання управлінь.

Контрольно-перевірочна робота та внутрішній аудит

Із проведених протягом 2016 року 1815 перевірок достовірності даних реєстру застрахованих осіб і документів, наданих для призначення пенсій, та 2535 перевірок цільового використання коштів, порушення виявлено, відповідно у 1586 та 970 випадках. За результатами контрольних заходів видано                         1574 приписів про усунення порушень та накладено 17 адміністративних штрафів на посадових осіб.

За звітній період проведено 5 аудиторських досліджень в підвідомчих управліннях. Виявлено 72 фінансових порушень на загальну суму 38,8 тис. грн., з яких відшкодовано та поновлено по обліку 38,5 тис. грн.

Кадрова та інформаційно-роз’яснювальна робота

Станом на 01.10.2016 року в органах Пенсійного фонду області  при штатній чисельності 784 одиниці укомплектовано 676 посад, або 86,2 %.  Фахову економічну освіту мають 64,4 % працюючих, юридичну – 12 %.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня                  2015 № 1055 “Деякі питання функціонування територіальних органів Пенсійного фонду України” в області об’єднано шість територіальних управлінь, штатну чисельність скорочено на 19 одиниць.

Проведено інвентаризацію приміщень, які перебувають у власності та не використовуються, деякі з них передано в оренду, вивільнено 303 м. кв. площі, що дало змогу скоротити видатки на комунальні послуги на суму 42,3 тис. грн. Зменшено орендовану площу на 181,4 м. кв.,  внаслідок зекономлено 22 тис. грн.

З початку року органами Фонду області проведено 777 інформаційних заходів, в яких взяли участь майже 7,0 тис. осіб, розміщено 76 матеріалів в друкованих та 1111 – в електронних засобах інформації. Проведено 29 виступів на радіо та телебаченні, 9 флеш-мобів та 75 занять “Школи майбутнього пенсіонера”, розповсюджено 5,6 тис. буклетів.

Правління відмічає напрацьований в області досвід щодо використання сучасних інформаційних технологій для автоматизації основних функціональних процесів.

 

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Звіт начальника головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області Пентек А. Ю. про стан виконання органами Пенсійного фонду України в Закарпатській області покладених на них завдань взяти до відома.
 2. Визнати роботу органів Пенсійного фонду України у Закарпатській області щодо виконання покладених на них завдань такою, що відповідає встановленим вимогам.
 3. Департаменту інформаційно-аналітичних систем та електронних реєстрів (Малецький О. М.) вивчити напрацьований в області досвід щодо використання сучасних інформаційних технологій для автоматизації основних функціональних процесів, та, за необхідності, поширити його.
 4. Начальнику головного управління Пенсійного фонду України у Закарпатській області Пентек А. Ю.:

4.1. Спрямувати діяльність підвідомчих управлінь на зменшення заборгованості з платежів до Пенсійного фонду України економічно-активних платників, насамперед управлінь у Рахівському районі, Перечинському та Ужгородському об’єднаних управлінь. За підсумками роботи 2016 року заслухати на засіданні колегії при начальнику головного управління звіти начальників цих управлінь.

4.2. Посилити методичне керівництво за роботою підвідомчих управлінь,  активізувати навчання та інші заходи, спрямовані на зменшення кількості порушень при призначенні (перерахунку) пенсій.

4.3. Продовжити реалізацію заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання державного та іншого майна для забезпечення потреб підвідомчих управлінь.

 1. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника Голови правління В. Г. Машкіна.

 

Голосували: “за” – 12 членів правління,   “проти” – 0.

 

 

 

 

Голова  правління                                                             О.  Зарудний 

background Layer 1