Пропустити навігацію

П Р О Т О К О Л № 26 прийняття постанов правління Пенсійного фонду України шляхом опитування членів правління від 16 листопада 2016 року

П Р О Т О К О Л   № 26

прийняття  постанов правління Пенсійного фонду України

шляхом опитування членів правління

від 16 листопада 2016 року

 

 

 

За рішенням Голови правління Пенсійного фонду України та на підставі службових записок бюджетно-фінансового департаменту та юридичного управління Пенсійного фонду України і відповідно до розділу V Регламенту роботи правління Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Фонду від 09.07.2015  № 12-2 “Про організацію роботи правління Пенсійного фонду України” застосовано процедуру прийняття постанов правління Фонду шляхом опитування. 

З метою з’ясування позиції членів правління Пенсійного фонду України відділом організаційної роботи та зв’язків з громадськістю департаменту персоналу та адміністративного забезпечення Пенсійного фонду України проведено опитування членів правління Фонду.

За результатами опитування складено 2 протоколи (додаються), відповідно до яких було опитано 15 членів правління: О. Б. Зарудний, М. І. Шамбір,

В. Г. Машкін, Л. Л. Денісова, С. О. Діденко, В. В. Загородній, В. С. Максимчук,  О. М. Мушенок, В. В. Мущинін, С. О. Притоманов, В. М. Сушкевич,

Г. М. Третьякова, С. Я. Українець, О. Б. Шевчук,  Р. Т. Чернега.  

 

 

Порядок денний:

 1. Про заходи щодо ефективного використання коштів Пенсійного фонду України.
 2. Про внесення Змін до Порядку підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років.

 

 

Враховуючи п. 1 розділу V Регламенту роботи правління Пенсійного фонду України, правління ухвалило постанову про наступне:

 

 

 1. СЛУХАЛИ:

Про заходи  щодо ефективного використання  коштів Пенсійного фонду України.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня                      2016 року № 710 “Про ефективне використання державних коштів”, з метою забезпечення ефективного та раціонального використання коштів, затверджених кошторисами Пенсійного фонду України та його органів, державного підприємства, що належить до сфери управління Пенсійного фонду України, бюджетно-фінансовим департаментом Пенсійного фонду України підготовлено проект постанови правління Фонду “Про заходи  щодо ефективного використання  коштів Пенсійного фонду України”.

 

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Затвердити Заходи щодо ефективного використання коштів Пенсійного фонду України, його органів, державного підприємства, що належить до сфери управління Пенсійного фонду України (далі – заходи), що додаються.
 2. Начальникам головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та місті Києві, Генеральному директору Державного підприємства “Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України” Калинському О. О. забезпечити неухильне виконання заходів, у пояснювальних записках до квартальних та річного звітів відображати стан їх виконання.
 3. 3. Бюджетно-фінансовому департаменту (Король Т. І.), департаменту персоналу та адміністративного забезпечення (Усачова Т. М.) аналізувати стан виконання заходів.
 4. Управлінню внутрішнього аудиту Пенсійного фонду України (Шуляк А. П.) під час проведення внутрішніх аудитів здійснювати оцінку виконання заходів органами Пенсійного фонду України, Державним підприємством “Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України”.

 

По питанню порядку денного проголосувало: “за” – 10,  “проти” – 1.

 

 

 1. СЛУХАЛИ:

Про внесення Змін до Порядку підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років.

Відповідно до пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року    № 280, юридичним управлінням Пенсійного фонду України підготовлено проект постанови правління Фонду “Про внесення Змін до Порядку підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років”.

 

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Затвердити Зміни до Порядку підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 10 листопада 2006 року № 18-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2006 року за № 1231/13105, що додаються.
 2. Юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) разом з департаментом пенсійного забезпечення (Ковпашко І. В.) подати постанову Про внесення Змін до Порядку підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 3. Постанова Про внесення Змін до Порядку підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

По питанню порядку денного проголосувало: “за” – 11,  “проти” – 0.

 

 

 

 

 

Голова правління                                                                     О.  Зарудний

background Layer 1