Пропустити навігацію

П Р О Т О К О Л № 27 засідання правління Пенсійного фонду України від 2 грудня 2016 року

 

П Р О Т О К О Л   № 27

засідання правління Пенсійного фонду України

від 2 грудня  2016  року

 

 

 

Головує    О. Б. Зарудний – Голова правління Пенсійного фонду України.

 

Присутні члени правління:  Зарудний О. Б., Шамбір М. І., Машкін В. Г., Мущинін В. В., Чернега Р. Т. (протокол опитування інших членів правління, відсутніх з поважних причин, додається).

 

 В засіданні правління беруть участь:

–  Жебрівський П. І. – голова Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації;

– Стокоз І. С. – заступник голови Донецької обласної державної адміністрації;

– Баштовий Д. В. – заступник директора департаменту електронної комерції та платіжних засобів Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»;

– керівники структурних підрозділів центрального апарату  Пенсійного фонду  України (список додається);

– начальники головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та м. Києві (список додається);

– начальники підвідомчих управлінь Фонду в Донецькій області;

– фахівці головного управління Фонду в Донецькій області.

 

Порядок денний:

 1. Про верифікацію пенсійних виплат у 2016 році.
 2. Про стан пенсійного забезпечення внутрішньо переміщених осіб.
 3. Про стан виконання органами Пенсійного фонду України в Донецькій області покладених на них завдань.
 4. Про стан виконання органами Пенсійного фонду України в Луганській області покладених на них завдань.
 5. Про стан виконання органами Пенсійного фонду України в Запорізькій області покладених на них завдань.
 6. Про стан виконання органами Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області покладених на них завдань.
 7. Про стан виконання органами Пенсійного фонду України в Харківській області покладених на них завдань.

 

 

 1. СЛУХАЛИ:

Машкіна В. Г. – Про верифікацію пенсійних виплат у 2016 році.

У період з березня по листопад поточного року Пенсійним фондом Міністерству фінансів України у повному обсязі надані для проведення верифікації всі запитувані дані, окрім тих, які не належать до компетенції Фонду (про санаторно–курортне лікування пенсіонерів, виплати їм по тимчасовій непрацездатності тощо). Всього для верифікації надано 145,0 млн. первинних записів (90,0 млн. записів про пенсіонерів та 55,0 млн. записів щодо застрахованих осіб).

За результатами верифікації Пенсійним фондом отримано від Міністерства фінансів України рекомендації по 503,3 тис. записах або 0,35 % загальної кількості наданих. 271 тис. рекомендацій (54 % отриманих рекомендацій) стосувалося пенсійних виплат, решта 232,3 тис. (46 % отриманих рекомендацій) стосувалося даних про працюючих громадян.

Найбільше рекомендацій щодо пенсійних виплат надано по Донецькій, Дніпропетровській, Львівській, Полтавській, Київській, Луганській областях (відповідно 16,0 %, 10,1 %, 8,8 %, 7,1 %, 6,2 %, 5,9 % загальної кількості рекомендацій, що направлялася на опрацювання в регіони).

Причинами, у зв`язку з якими готувалися рекомендації, зазначалися: паспортні дані не відповідають реєстраційному номеру облікової картки платника податків; реєстраційний номер облікової картки платника податків закритий та особу знято з обліку у Державній фіскальній службі України у зв’язку зі смертю, виїздом за кордон тощо; паспорти належать померлим особам; паспорти обліковуються як вкрадені або втрачені; бланки паспортів анульовані, викрадені в зоні проведення антитерористичної операції; паспорти ніколи не видавалися; особи отримують субсидію та пенсію за різними адресами, зазначеним особам виплачується надбавка за проживання у гірських населених пунктах; особи одночасно отримують пенсійні виплати та допомогу по безробіттю.

26 % наданих рекомендацій по пенсіонерах повернуто Мінфіну без розгляду у зв’язку з некоректністю інформації і неможливістю розгляду
(69,9 тис.).

Станом на 1 грудня 2016 року Пенсійним фондом взято в роботу
201,1 тис. рекомендацій щодо одержувачів пенсійних виплат, з яких опрацьовано 105,9 тис. (53 % прийнятих до розгляду), решта 95,2 тис.
(або 47 % прийнятих до розгляду) перебувають в опрацюванні.

Результати опрацювання рекомендацій свідчать, що із загальної кількості рекомендацій, прийнятих до розгляду:

по 80,0 тис. рекомендацій (76 %) виплату пенсій припинено органами Пенсійного фонду до початку верифікації або особи не є пенсіонерами;

по 25,9 тис. опрацьованих рекомендацій (або 24 %) підтверджено правомірність пенсійних виплат;

по 35 рекомендаціях (або 0,02 %) припинено пенсійні виплати за результатами верифікації, в т. ч. з ознаками зловживань з боку одержувачів або органів Пенсійного фонду – 17. При цьому 16 таких випадків мають місце в Харківській, 1 – в Івано-Франківській областях.

Основними причинами виникнення таких ситуацій є: відсутність інформації про факт смерті (пенсіонери померли за кордоном, на непідконтрольній території, дані про реєстрацію смерті не надходили або надходили з помилками в прізвищі, даті народження, що не дало змоги ідентифікувати особу).

Щодо випадків, коли пенсія виплачується протягом тривалого часу після місяця смерті, встановлено, що практично у всіх випадках має місце розрив у часі між датою смерті та датою актового запису про смерть.

У всіх випадках визначено суму надміру виплачених коштів.
В більшості випадків пенсію повернуто повністю, в окремих випадках повернуто в межах залишку на рахунках в банках. Про встановлені факти зловживань матеріали передано правоохоронним органам.

Таким чином правління відзначає, що наведені дані свідчать про відсутність системних порушень в роботі органів Пенсійного фонду при проведенні виплати пенсій.

Зазначений висновок підтверджено і результатами перевірки якості опрацювання наданих рекомендацій органами Пенсійного фонду України, яка проводилась в кожній області органами Державної аудиторської служби України.

Станом на 28 листопада п. р. перевіркою органів Держаудитслужби охоплено 23419 пенсійних справ та особових рахунків одержувачів пенсій у               32 територіальних управліннях Пенсійного фонду, з яких завершено контрольні заходи та надано акти у 12. За результатами перевірки виявлено один факт у Чернігівській області, коли рекомендації опрацювано не в повному обсязі. Сума переплати пенсії у зв’язку з втратою годувальника становить 8534,40 грн., яка повністю повернута банком.

Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення за результатами слухань на тему: “Про результати проведення верифікації і перевірки достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат і пенсій” рекомендовано розробити та запровадити Єдиний реєстр соціальних виплат, пільг, субсидій, допомог та інших видів виплат, підтримано пропозиції Пенсійного фонду щодо удосконалення механізму проведення верифікації, запропоновано забезпечити на постійній основі оновлення баз даних системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, зокрема щодо державного реєстру актів цивільного стану громадян, державних електронних інформаційних ресурсів МВС, державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

При цьому наголошено, що Пенсійному фонду для удосконалення механізмів внутрішнього контролю правомірності пенсійних виплат слід завершити впровадження електронної пенсійної справи на базі централізованих інформаційних технологій.

Відсутність системних і масових порушень під час проведення верифікації пенсійних виплат є значною мірою результатом контрольної роботи, яка постійно проводиться.

Водночас, залишається низка питань, пов’язаних із подальшою верифікацією пенсійних виплат, яка потребує вирішення, в тому числі на законодавчому рівні: розробка методології проведення верифікації; механізму припинення (призупинення) виплат за наслідками верифікації, а також їх поновлення; визначення прав та обов’язків органів, які здійснюють верифікацію та розглядають (виконують) відповідні рекомендації; оскарження дій учасників верифікації.

 

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Інформацію заступника Голови правління Машкіна В. Г. про верифікацію пенсійних виплат у 2016 році взяти до відома.
 2. Відзначити, що результати верифікації пенсійних виплат вказують на відсутність системних порушень в роботі органів Пенсійного фонду України при проведенні виплати пенсій.
 3. Затвердити заходи щодо удосконалення роботи органів Пенсійного фонду України при проведенні верифікації пенсійних виплат, що додаються.
 4. Заступнику Голови правління (Машкін В. Г.), департаменту пенсійного забезпечення (Ковпашко І. В.), департаменту інформаційно-аналітичних систем та електронних реєстрів (Малецький О. М.), начальникам територіальних органів Пенсійного фонду України спрямувати роботу на упередження порушень при призначенні та виплаті пенсій на етапі їх встановлення, а не виявлення порушень при проведенні пенсійних виплат.
 5. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника Голови правління Пенсійного фонду України Машкіна В. Г.

 

Голосували: “за” – 12 членів правління,   “проти” – 0.

 

 

 1. СЛУХАЛИ:

Машкіна В. Г. – Про стан пенсійного забезпечення внутрішньо переміщених осіб.

Органами Пенсійного фонду України починаючи з 2014 року проводиться послідовна робота щодо реалізації прав ВПО на пенсійне забезпечення.

Всього на територіях, які тимчасово не контролюються українською владою, станом на серпень 2014 року перебувало 1 278,2 тис. пенсіонерів, в т. ч. у Донецькій області – 767,3 тис. осіб, у Луганській – 510,9 тис. осіб.

У період з серпня 2014 року по листопад 2016 року до органів Пенсійного фонду України за поновленням виплати пенсій звертались 1 092,2 тис. осіб, які у період з 01.02.2015 були зареєстровані як ВПО.

Всього протягом зазначеного періоду таким особам виплачено пенсій на суму 44,8 млрд. грн., в т. ч., у 2014 році 4,9 млрд. грн., у 2015 році – 29,4 млрд. грн. (з яких 1,9 млрд. грн. виплата пенсії січня 2016 року в грудні 2015 року),
у січні – листопаді – 10,5 млрд. грн. В Донецькій області виплачено 26,4 млрд. грн., в Луганській області – 12,0 млрд. грн., в інших областях – 6,4 млрд. грн.

Фінансування виплати пенсій здійснюється своєчасно та в повному обсязі, незважаючи на те, що втрати бюджету Фонду внаслідок несплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших платежів станом на 01.11.2016 склали 36,0 млрд. грн.: у 2014 році 5,5 млрд. грн. (в т. ч. Донецька область 3,3 млрд. грн., Луганська область – 2,2 млрд. грн.),
у 2015 році – 14,1 млрд. грн. (в т. ч. Донецька область 8,5 млрд. грн., Луганська область – 5,6 млрд. грн.), у січні – жовтні 2016 року – 16,3 млрд. грн. (в т. ч. Донецька область 10,9 млрд. грн., Луганська область – 5,4 млрд. грн.).

Протягом 2014 – 2016 років законами України та актами Кабінету Міністрів України змінювалися умови та порядок реєстрації ВПО та механізм виплати пенсій зазначеним особам.

Пенсійним фондом України оперативно вживались заходи щодо реалізації відповідних змін та недопущення порушень прав ВПО.

Так, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2016 року  № 167 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України“, протягом травня – червня 2016 року органами Фонду забезпечено переведення для отримання пенсій до публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України“ (далі – АТ “Ощадбанк“) 84,8 тис. ВПО, протягом липня – жовтня – 38,6 тис.

З метою виконання вимог Порядку призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 червня 2016 року № 365, органами Фонду було оперативно підготовлено та передано до управлінь соціального захисту населення списки на 33 565 ВПО для розгляду на Комісіях з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, утворених районними, районними у мм. Києві і Севастополі держадміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі – Комісія).

Всього станом на 22.11.2016 для розгляду на Комісіях було передано документи щодо 228 281 ВПО, з яких надано рішень по відновленню виплати пенсій на 109 139 осіб.

Внаслідок проведених протягом 2016 року заходів, спрямованих на ідентифікацію та верифікацію одержувачів пенсійних виплат з числа ВПО, попередження випадків шахрайства при оформленні пенсійних виплат, недопущення виплат після смерті особи, виплата пенсій тимчасово призупинялась.

При зверненні таких осіб за поновленням виплати пенсій зазначені питання розглядалися органами Фонду невідкладно.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 листопада                 2014 року № 637 “Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам“ (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України
від 08 червня 2016 року № 365), починаючи з 01 липня 2016 р. виплата пенсій здійснюється через рахунки та мережу установ і пристроїв АТ “Ощадбанк“.
З 01 серпня   2016 року Пенсійним фондом України спільно з АТ “Ощадбанк“ здійснюється оформлення та видача пенсіонерам з числа ВПО платіжної картки, яка одночасно є пенсійним посвідченням.

За допомогою такої картки можливо не тільки отримати пенсію та підтвердити особу пенсіонера, а також користуватися електронними сервісами Пенсійного фонду з використанням електронного цифрового підпису.

Всього станом на 01.11.2016 виготовлено 141 031 картку.

Робота з виготовлення відповідних платіжних карток триває.

Пенсійним фондом України вжито необхідні заходи щодо підключення до інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи “Аркан“, як передбачено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня
2016 року № 598-р “Про забезпечення доступу Пенсійного фонду України до інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон“.

Таке підключення буде здійснено одразу після налаштування відповідного програмного забезпечення та дасть можливість органам Фонду контролювати обставини, що впливають на виплату пенсій ВПО.

Всього станом на 01.11.2016 пенсії виплачуються 532,1 тис. ВПО, середній розмір пенсії яких складає 2 263,18 грн.

 

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Інформацію заступника Голови правління Пенсійного фонду України Машкіна В. Г. взяти до відома.
 2. Департаменту інформаційно-аналітичних систем та електронних реєстрів (Малецький О. М.) до 31.12.2016 завершити роботи щодо організації доступу до інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи “Аркан“.
 3. Департаменту пенсійного забезпечення (Ковпашко І. В.) до 31.12.2016 внести пропозиції щодо законодавчого врегулювання питання пенсійного забезпечення осіб, які виїхали з територій, які тимчасово не контролюються українською владою, чиї пенсійні справи залишилися на зазначених територіях та яким було відмовлено або які самі відмовилися від реєстрації як ВПО.
 4. Начальникам головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та м. Києві тримати на особистому контролі додержання законодавства з питань пенсійного забезпечення ВПО, активізувати роботу з прийняття заяв та оформлення документів для видачі платіжної картки, яка одночасно є пенсійним посвідченням, включаючи забезпечення можливості прийому заяв на виготовлення електронних пенсійних посвідчень в місцях проживання ВПО, що належать до числа маломобільних груп населення (інвалідів І та ІІ груп, інших осіб, які потребують постійного стороннього догляду або досягли 80-річного віку).
 5. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника Голови правління Пенсійного фонду України В. Г. Машкіна.

 

Голосували: “за” – 12 членів правління,   “проти” – 0.

 

 

 

 

 

 

 

 1. СЛУХАЛИ:

 Рад Н. С. – Про стан виконання органами Пенсійного фонду України в Донецькій області покладених на них завдань.

 Органи Пенсійного фонду України в Донецькій області виконують визначені положеннями та відповідними планами роботи завдання за наступними основними напрямами роботи.

Фінансування пенсійних виплат

Забезпечено своєчасне і в повному обсязі фінансування виплати пенсій та грошової допомоги. З початку року на пенсійні виплати спрямовано                         16,9 млрд. грн., що на 3,2 млрд. грн., або 16 % менше ніж за відповідний період минулого року.

Загальні надходження до бюджету Фонду склали 10,5 млрд. грн., що на       3,7 млрд. грн. більше ніж за відповідний період минулого року.

Із загальної кількості одержувачів пенсій 240,6 тис. осіб або 31 % отримують пенсійні виплати через поштові відділення, 535,5 тис. осіб або 69 % – в 19 банках. Виплата пенсій через банки дала змогу заощадити з початку року                    150,0 млн. грн. адміністративних видатків. Найбільша кількість одержувачів пенсій через банки – в управлінні в м. Краматорську (82 %), найнижчий – в Мар’їнському районі (39 %).

Здійснено виплату пенсій 101 пенсіонеру іноземних держав, які проживають на території Донецької області, на загальну суму 2,9 млн. грн.

Залучення коштів до бюджету

Надходження власних коштів до бюджету Фонду в Донецькій області з початку 2016 року складають 5 581,7 млн. грн., з яких 4 999,7 млн. грн. або               89,6 % становить єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний соціальний внесок), 582,0 млн. грн. або 10,4 % –  кошти, що адмініструють органи Фонду.

Планові показники з надходження власних коштів виконано на 80,6 %. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 3,7 млрд. грн., або на 40,2 %, за рахунок зменшення ставки єдиного соціального внеску для роботодавців, скасування його утримань із заробітної плати найманих працівників та переходу платників на облік до інших областей.

На рахунки органів Державної казначейської служби в Донецькій області надійшло збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій у сумі 54,1 млн. грн., що становить 169,2 %  запланованого. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року темп росту склав 127,4 %.

Органами Фонду області вживаються заходи щодо збільшення надходження коштів та скорочення заборгованості з платежів. Загальна сума заборгованості складає 4347,8 млн. грн., з якої 1937,3 млн. грн. або 44,6 % – заборгованість платників підконтрольної території області. Значні суми заборгованості з платежів до бюджету Фонду області обліковуються за платниками управлінь в місті Димитрові (311,3 млн. грн.), Слов’янського об’єднаного управління (263,9 млн. грн.), містах Вугледарі (249,7 млн. грн.) та Селидове (185,9 млн. грн.).

Негативна тенденція обумовлена несплатою зобов’язань з відшкодування пенсій, призначених на пільгових умовах, підприємствами, що належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, питома вага яких в загальній сумі заборгованості складає 85,6 %.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України укладено графіки погашення заборгованості з 526 боржниками на суму 33,5 млн. грн., в результаті проведеної роботи погашено 22,5 млн. грн. або 80,5 %  запланованої суми. Не виконали графіки платники, що належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

За результатами спільних заходів з органами Державної фіскальної служби, місцевими органами виконавчої влади, громадськими організаціями з початку року легалізовано 18,0 тис. робочих місць, додатково залучено 14,2 млн. грн. єдиного соціального внеску.

Організація роботи з пенсійного забезпечення

Органами Фонду області забезпечено своєчасне призначення 17,0 тис. та проведення 44,5 тис. індивідуальних перерахунків пенсій з урахуванням страхового стажу, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії і заробітної плати, а також масових перерахунків пенсій у зв’язку із змінами в законодавстві, встановлено 321 пенсію за особливі заслуги перед Україною.

Виплата пенсії проводиться 776,1 тис. осіб, в т.ч. – 181,8 тис. внутрішньо перемішених осіб.

Середній розмір пенсійної виплати з початку року збільшився з                 1959,38 грн. до 2010,94 грн.

З направлених на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365 “Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам” на розгляд Комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам 109,9 тис. звернень рішення отримані по 57,0 тис. або 51,9 % звернень, у тому числі 33,4 тис. (58,6 %) про поновлення.

Станом на 01.11.2016 опрацьовано 34,4 тис. звернень внутрішньо переміщених осіб для отримання електронних пенсійних посвідчень. На виготовлення до Публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” передано 33,2 тис. заяв.

Комісією головного управління з питань підтвердження періодів роботи на пільгових умовах або за вислугу років (далі – Комісія) розглянуто 563 заяви, з яких  прийнято  538 рішень.

З метою забезпечення якості підготовки та перевірки документів для розгляду Комісією, головним управлінням оновлено методичні матеріали щодо організації роботи по проведенню перевірок обґрунтованості видачі підприємствами та організаціями документів для призначення (перерахунку) пенсій.

Для скорочення термінів призначення пенсій та  визначення права на  обчислення пільгового стажу  головним і територіальними управліннями проводиться розшук підприємств, установ, організацій, архівів ліквідованих підприємств.

Співпраця органів Фонду з 36 архівними установами  області дозволила узагальнити інформацію та створити перелік  по понад 5 тис. підприємствах, документи яких знаходяться на зберіганні в архівах.

Головним управлінням створено реєстр наказів про атестацію робочих місць за умовами праці в розрізі підприємств області, у якому обробляється           3,1 тис.  копій наказів.

Щомісяця проводиться аналіз електронної бази даних на своєчасність опрацювання списків працюючих пенсіонерів, відповідність розмірів пенсій, надбавок  нормам  діючого пенсійного законодавства.

Запроваджено проведення щоквартальної інвентаризації пенсійних справ переселенців, по яких призначено/поновлено виплату пенсій з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365. Протягом жовтня перевірено 59,6 тис. пенсійних справ, призначених (поновлених) з липня по жовтень 2016 року. Встановлено 153 порушення, в тому числі термінів  поновлення пенсій, оформлення пенсійних справ.

З серпня 2016 року запроваджено практику проведення перехресних перевірок територіальними управліннями рішень про відмову в призначенні пенсій.

З метою методичного забезпечення основних напрямків роботи з пенсійного забезпечення головним управлінням розроблено та оновлено шість методичних рекомендацій по контролю за формуванням потреби на виплату пенсій, проведенням перевірок в установах банків, виплатних об’єктах поштового зв’язку тощо.

З початку поточного року в управліннях області запроваджено функціонування підсистеми “Призначення та виплата пенсій” Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України, у якій створено 14,8 тис. пенсійних справ.

Головним управлінням створена та поповнюється  електронна бібліотека нормативних документів та  методичних матеріалів з питань застосування чинного законодавства при призначенні та виплаті пенсій, яка містить на цей час близько 1,5 тис.  документів.

У всіх управліннях організовано роботу з прийому та обслуговування громадян за принципом “єдиного вікна”. Спільно з громадськими організаціями  області, міст та районів області здійснюється поступове переобладнання приміщень для забезпечення безбар’єрного доступу до них громадян з особливими потребами.

Правова робота

З початку року на стягнення заборгованості подано 1865 позовних заяв на загальну суму 984,6 млн. грн., за результатами розгляду яких задоволено                 75 позовів на суму 66,8 млн. грн. З метою реалізації правових можливостей  в порядку ст. 23 Закону України “Про прокуратуру” направлено до суду 71 позов на загальну суму 36,8 млн. грн. Від проведеної роботи на рахунки органів Фонду області надійшло 26,8 млн. грн.

На примусовому виконанні в органах державної виконавчої служби перебуває 31,3 тис. виконавчих документів на суму 2123,4 млн. грн. З початку року органами виконавчої служби  стягнуто на рахунки  органів Фонду області 23,9 млн. грн. або 1,1 % сум, що підлягали стягненню (з урахуванням зупинених проваджень).

З метою відновлення втрачених судових проваджень по 107 підприємствах – банкрутах, які залишилися на непідконтрольній українській владі території, органами Фонду області своєчасно вжиті заходи щодо пошуку можливих засобів щодо поновлення проваджень. Відновлено 52 справи на суму  73,2 млн. грн.

Для забезпечення максимального представництва в судах в умовах віддаленості сполучення між управліннями Фонду та судом області впроваджено практику участі в судових засіданнях в режимі відеоконференції (137 слухань).

Внутрішній аудит

Управлінням внутрішнього аудиту головного управління проведено                   5 аудиторських досліджень та 15 інших контрольних заходів, за результатами яких встановлено фінансові порушення на загальну суму 205,1 тис. грн. Відшкодовано та поновлено в обліку фінансових та матеріальних ресурсів на суму 191,8 тис. грн., або 93,5 %.

За результатами цих заходів прийнято 5 управлінських рішень, надано і прийнято до виконання 118 рекомендацій, спрямованих на підвищення рівня організаційної роботи.

Робота з електронними реєстрами  та базами даних

Забезпечується контроль за повнотою та достовірністю формування відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування шляхом щоденного моніторингу звітності страхувальників на наявність помилок. В результаті проведеної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед страхувальників, кількість помилкових звітів зменшилась більш ніж вдвічі та складає 315 або            0,2 % від загальної кількості звітів.

З початку року реєстр було поповнено даними про 4805,5 тис. застрахованих осіб по 174,8 тис. страхувальників, а також даними на 44,9 тис. фізичних осіб-підприємців.

Для роботи в підсистемах Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України отримано 1488 сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису.

Ведеться системна робота щодо підготовки проведення міграції баз даних автоматизованої системи обробки пенсійної документації на центральний рівень.

Надано доступ для отримання послуг в електронному вигляді на веб-порталі 15,5 тис. фізичних та юридичних осіб, у тому числі в поточному році – 8,8 тис. користувачам, що майже в 5 разів більше ніж за аналогічний період   2015 року. Найбільше користувачів зареєстровано в Красноармійському (1418) та м. Краматорському (1161). Найменша активність громадян спостерігається в Волноваському (175) районі та Іллічівському районі м. Маріуполя (176).

Триває робота щодо створення комплексної системи захисту інформації, що обробляється в інформаційно-телекомунікаційній системі Пенсійного фонду України.

Кадрова та інформаційно-роз’яснювальна робота

Гранична чисельність працівників органів Пенсійного фонду області становить 2515 одиниць, фактична чисельність працівників – 1650 осіб. Повну вищу освіту мають 90,5 % державних службовців.

З початку року за розробленими головним управлінням програмами навчання на базі Донбаської державної машинобудівної академії підвищили кваліфікацію 210 державних службовців. На базі навчально-методичного центру Пенсійного фонду України підвищили кваліфікацію 18 фахівців. Проведено                   2 семінари та вебінар.

Відповідно до Закону України “Про очищення влади” складено довідки про результати перевірки відносно 1850 осіб, по 108 державних службовцях перевірка триває.

З початку року органами Фонду області проведено 3,6 тис. інформаційних заходів. В друкованих виданнях розміщено 562 матеріали, 2529 – в електронних засобах масової інформації. Організовано 530 виступів на радіо та телебаченні. В межах взаємодії з громадськістю відбулось 1676 заходів.

Затверджено плани інформаційно-консультативних заходів з учнівською молоддю, які погоджені місцевими відділами освіти з охопленням всіх закладів освіти області. Відповідно до планів проведено 286 заходів, зокрема Днів відкритих дверей, тренінгів, флеш-мобів, квест-ігор, семінарів, тематичних зустрічей тощо.

Відновлено передачу на обласному телеканалі “ДоТеБе” в оновленій назві “Пенсійна панорама”, в якій висвітлюються найбільш важливі питання пенсійного забезпечення та діяльності органів Фонду. Запроваджено щотижневу рубрику “Усе про пенсійне забезпечення” в обласній газеті “Вісті Донбасу”.

Всіма територіальними управліннями створено сторінки в соціальній мережі Facebook, на яких щоденно розміщуються матеріали про стан фінансування пенсійних виплат, роз’яснення норм пенсійного законодавства та про діяльність органів Фонду. По найбільш актуальних питаннях пенсійного забезпечення розроблено та розповсюджено 79,9 тис. тематичних буклетів та листівок. 

 

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Звіт начальника головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області Рад Н. С. про стан виконання органами Пенсійного фонду України в Донецькій області покладених на них завдань взяти до відома.
 2. Визнати роботу органів Пенсійного фонду України в Донецькій області щодо виконання покладених на них завдань такою, що відповідає встановленим вимогам.
 3. Начальнику головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області Рад Н. С.:

3.1. Забезпечити безумовне дотримання вимог чинного законодавства при призначенні/поновленні пенсій, продовженні виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам.

3.2. Заслухати на засіданні колегії при начальнику головного управління звіти начальників управлінь Пенсійного фонду України в містах Дружківці, Краматорську та Костянтинівського об’єднаного управління про результати проведеної роботи зі скорочення заборгованості з платежів до Фонду.

3.3. Тримати на особистому контролі організацію співпраці з органами соціального захисту населення для забезпечення своєчасної виплати пенсій  внутрішньо переміщеним особам.

3.4. Продовжити співпрацю з місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами Державної фіскальної служби України, Державної служби України та громадськими організаціями, спрямовану на додержання трудових прав працівників, легалізацію заробітної плати та забезпечення пенсійних прав застрахованих осіб.

3.5. Активізувати роз’яснювальну роботу щодо можливості отримання фізичними та юридичними особами інформації та послуг дистанційно, у тому числі в електронній формі.

 1. Контроль за виконанням постанови покласти на першого заступника Голови правління М. І. Шамбіра.

 

Голосували: “за” – 12 членів правління,   “проти” – 0.

 

 

 1. СЛУХАЛИ:

Шарунову О. В. – Про стан виконання органами Пенсійного фонду України в Луганській області покладених на них завдань.

Органи Пенсійного фонду України в Луганській області виконують визначені положеннями та відповідними планами роботи завдання за наступними основними напрямами роботи.

Фінансування пенсійних виплат

В області забезпечується своєчасне та в повному обсязі фінансування пенсійних виплат, з початку року на пенсійні виплати спрямовано                                6 663,3 млн. грн., що на 876,3 млн. грн., або 11,6 % менше ніж за аналогічний період минулого року.

215,1 тис. осіб або 64,6 % пенсіонерів Луганської області отримують пенсії через банки, що дає змогу до кінця року розрахунково заощадити кошти на  оплату послуг з виплати та доставки пенсій в сумі понад 22,4 млн. грн. Найвищий відсоток одержувачів пенсій через банки в управлінні в Біловодському районі – 82,8 %, найнижчий в Троїцькому районі – 32,2 %.

Здійснено виплату пенсій 40 пенсіонерам іноземних держав, які проживають на території Луганської області, на загальну суму 898,6 тис. грн.

Залучення коштів до бюджету

В області забезпечено контроль за надходженням коштів до бюджету Фонду. Так, за січень-жовтень 2016 року надходження власних коштів становить 1 793,4 млн. грн., з яких 1 613,5 млн. грн. (90 %) – надходження частини єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний соціальний внесок). В порівнянні з відповідним періодом                  2015 року надходження з єдиного соціального внеску зменшилися майже на 34%.

Фонд оплати праці, на який нараховується єдиний соціальний внесок, в порівнянні з відповідним періодом 2015 року зріс на 22,3 %, або на 1 592,8 млн. грн., та дорівнює 8 725,9 млн. грн., що на 217,4 млн. грн. дозволило компенсувати втрати надходження єдиного соціального внеску в зв’язку зі зменшенням його ставки.

Надходження коштів, які адмініструє Фонд, склали 180,0 млн. грн., план виконано на 123,9 %, темпи росту до аналогічного періоду 2015 року становлять   188,7 %. Планові показники по надходженню збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій виконано на 219,2 %.

З метою захисту прав застрахованих осіб в області спільно з територіальними органами Державної фіскальної служби України, головним управлінням Державної служби праці України в Луганській області, соціальними партнерами, органами соціального захисту населення, центрами зайнятості проводиться робота по запобіганню “тіньовій” зайнятості та виплати доходів без сплати податків та внесків. В результаті проведених спільних заходів легалізовано 1 641 робоче місце, додаткові надходження єдиного соціального внеску від легалізації склали 0,3 млн. грн.

Кількість застрахованих осіб, яким страхувальники виплачують заробітну плату менше мінімальної, скоротилась на 1 171 особу або майже на 22 % у порівнянні з початком року. Результативно ця робота проведена в управліннях
у м. Сєвєродонецьку, Сватівському та Міловському районах. Потребує поліпшення організація такої роботи в управліннях в Кремінському та Старобільському районах.

Заборгованість з платежів до Пенсійного фонду України з початку року зросла на 285,0 млн. грн. та складає 760,1 млн. грн., в тому числі зі сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування – 58,2 млн. грн., з відшкодування пенсій, призначених на пільгових умовах, та різниці у розмірах пенсій науковим працівникам – 700,2 млн. грн.

Сума надходжень з відшкодування фактичних витрат на доставку та виплату пенсій, призначених на пільгових умовах в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилась на 80,2 млн. грн., (198,5 %), основною причиною її зростання є нарощування боргів підприємствами вугільної галузі, питома вага яких в загальній сумі складає 91 %.

Заходами стягнення боргу охоплено 71,6 % заборгованості у зв’язку з відсутністю коштів на сплату судового збору та втратою виконавчих проваджень по перереєстрованим з тимчасово непідконтрольної території підприємствам.

В області проведено роз’яснювальну роботу з підприємствами, які мають заборгованість з платежів до Пенсійного фонду України, узгоджено 652 графіки погашення боргу, протягом лютого-жовтня поточного року погашено заборгованість у сумі 11,8 млн. грн. Доведені графіки виконано на 31,8 %, повністю виконали зобов’язання 179 платників, частково 99.

Активізації робота з боржниками щодо виконання укладених графіків погашення боргу потребує в управліннях в Троїцькому та Марківському районах Луганської області, в яких виконання графіків складає 11,4 % та 5,3 % відповідно.

Організація роботи з питання пенсійного забезпечення, та  обслуговування громадян

В області забезпечено реалізацію чинного законодавства з питань пенсійного забезпечення, проводяться заходи, спрямовані на покращення якості обслуговування громадян.

В поточному році призначено 5,6 тис. пенсій, проведено 11,8 тис. перерахунків, поновлено виплату пенсій 49 тис. внутрішньо переміщених осіб.

Нарахування та виплата пенсій здійснюється 336,2 тис. осіб, з яких                   128,1 тис. – внутрішньо переміщені.

З початку проведення антитерористичної операції до управлінь Фонду області звернулось 193,5 тис. пенсіонерів, які прибули з непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей.

Середній розмір пенсійної виплати з початку року збільшився з                1833,25 грн. до 1874,96 грн.

В межах реалізації порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 червня 2016 року № 365 “Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам”, організована тісна співпраця з управліннями соціального захисту населення; органами Фонду складено              списки щодо 44,8 тис. осіб, з яких розглянуто 30,4 тис. звернень, 18,8 тис.                   задоволено.

Проведено 4 182 перевірки документів для призначення пенсій, за результатами яких упереджено 100 випадків переплат на суму 16,6 тис. грн., по  101 випадку виявлено недоплату на суму 5,6 тис. грн.

За результатами проведення контролю за призначенням та виплатою пенсій в 2016 році виявлено 1 645 випадків переплат пенсій на суму 3,76 млн. грн., що на 771,8 тис. грн. більше, ніж минулого року, з яких 45 % переплат вже відшкодовано.

Основними причинами утворення переплат є несвоєчасні повідомлення про смерть пенсіонерів на території, непідконтрольній українській владі, та несвоєчасні повідомлення про працевлаштування.

У всіх управліннях Фонду області прийом та обслуговування громадян організовано за принципом “єдиного вікна”.

Робота з електронними реєстрами та базами даних

Забезпечується контроль за повнотою та правильністю формування  реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – реєстр застрахованих осіб): проводиться моніторинг звітності страхувальників на наявність помилок, надається допомога щодо опрацювання проблемних звітів та за необхідності ініціюється повторне їх завантаження у межах звітного періоду. Так, з початку 2016 року було виявлено 1 437 помилкових звітів, що складає 2 % прийнятої звітності, з яких 1 322 або             92 % виправлені.  

З липня 2016 року усі підвідомчі управління Фонду в Луганській області працюють з використанням централізованої підсистеми “Призначення та виплата пенсій” Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України. За допомогою централізованої підсистеми опрацьовано близько 3 тис. заяв на нове призначення пенсій.

Впроваджено підсистему формування електронних пенсійних посвідчень, які одночасно є платіжною карткою, для внутрішньо переміщених осіб. Всього опрацьовано майже 23 тис. заяв для передачі до Публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”.

Головним управлінням  проведено підготовчі роботи щодо запровадження електронного документообігу з питань виплати пенсій особам, звільненим з військової служби, та членам їх сімей, кожного місяця проводиться тестове формування виплатних документів та відправлення їх на центральний рівень.

Правова робота

З метою стягнення заборгованості в примусовому порядку подано                  176 позовів на загальну суму 196,5 млн. грн., з яких 99 % – це позови щодо відшкодування пенсій, призначених на пільгових умовах, та різниці у розмірах пенсій науковим працівникам.

104 адміністративні позови на суму 141,6 млн. грн. залишено без розгляду, внаслідок несплати судового збору.

На виконанні в органах державної виконавчої служби перебуває                            4910 виконавчих документа на суму 333,1 млн. грн. (без урахування тимчасово окупованої території), з яких борг із сплати  єдиного соціального внеску становить  20,6  млн. грн., або близько  6 %. Органами виконавчої служби стягнуто 6,3 млн. грн. заборгованості, або 0,5 % сум, що підлягають стягненню (з урахуванням зупинених проваджень).

Спеціалістами Фонду забезпечено представництво інтересів в судах першої інстанції у 368 справах з питань пенсійного забезпечення, що на 16 %  більше ніж показник минулого року.

Завершено справи про банкрутство відносно 3 підприємств-банкрутів, з них по 1 боржнику ліквідаційна процедура тривала понад п’ять років. Загальний борг цих підприємств перед Фондом складав 3,1 млн. грн.

Внутрішній аудит та контроль

У 2016 році проведено 2 аудиторських дослідження. Виявлено фінансові порушення на загальну суму 73,3 тис. грн., з них, збитки, або втрати матеріальних ресурсів склали 12,3 тис. грн., порушення в організації діяльності управління, які не призвели до матеріальних збитків, становили 61,0 тис. грн. За результатами дослідження надано аудиторські рекомендації, які в повному обсязі враховано об’єктами аудиту.  

В підвідомчих управліннях проведено 63 контрольні заходи за різними напрямками діяльності. Встановлено порушення пенсійного законодавства, що призвели до переплат пенсій на загальну суму 8 823,33 грн. та недоплат на                         1 193,24 грн., які відпрацьовані в повному обсязі.

Робота з персоналом та інформаційно-роз’яснювальна робота

В органах Фонду області працює 773 особи при штатній чисельності
1 322 одиниці, укомплектованість становить 58,5 %.

Із загальної чисельності державних службовців повну вищу освіту мають                  645 працівників (89,3 %), базову вищу – 43 працівник (5,9 %), неповну вищу –                        33 (4,6 %).

За фахом юридичну освіту мають – 48 державних службовців, економічну – 442, технічну – 126, гуманітарну – 48, магістрів державного управління – 57.

Впродовж 2016 року за різними формами навчання підвищили кваліфікацію 463 державних службовців, в тому числі 19 – на базі Навчально-методичного центру Пенсійного фонду України та 155 державних службовців –  на навчальних семінарах з питань запобігання корупції.

Плинність кадрів в органах Пенсійного фонду України в Луганській області в 2016 році становить 11,9 %, що менше на 1,3 % в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року. Протягом останніх двох років гранична чисельність персоналу Фонду зменшилася на 613 штатних одиниць або на                            30,7 %.

З початку року органами Фонду області проведено 1106 зустрічей і консультацій, якими охоплено майже 15 тис. громадян, 256 публічних заходів, розміщено 235 матеріалів в друкованих засобах інформації, 1 834 матеріалів на веб-сайтах управлінь, організовано 536 виступів на радіо та телебаченні, розповсюджено 30 тис. буклетів.

До Дня соціального працівника України органами Фонду області проведено “Єдиний День Пенсійного фонду України в Луганській області”, за результатами якого більше 20,0 тис. громадян були охоплені різноманітними формами масової комунікації та публічними заходами, що сприяло покращенню обізнаності громадян з питань пенсійного законодавства та підвищенню іміджу органів Фонду області.

 

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Звіт начальника головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області Шарунової О. В. про стан виконання органами Пенсійного фонду України в Луганській області покладених на них завдань взяти до відома.
 2. Визнати роботу органів Пенсійного фонду України в Луганській області щодо виконання покладених на них завдань такою, що відповідає встановленим вимогам.
 3. Начальнику головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області Шаруновій О. В.:

3.1. Вжити вичерпних заходів щодо зменшення заборгованості економічно-активних платників до бюджету Фонду. Заслухати на засіданні колегії при начальнику головного управління звіти начальників управлінь Пенсійного фонду України в Троїцькому та Марківському районах Луганської області щодо виконання графіків погашення заборгованості.

3.2. Посилити ефективність контролю за своєчасністю стягнення заборгованості з відшкодування пенсій, призначених на пільгових умовах, різниці у розмірах пенсій науковим працівникам.

3.3. Активізувати співпрацю з територіальним управлінням юстиції щодо погашення заборгованості підприємствами, які перебувають у процедурах, визначених Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом”, та завершення процедур банкрутства.

3.4. З метою підвищення ефективності внутрішнього контролю за дотриманням норм діючого пенсійного законодавства, забезпечити здійснення поглибленого аналізу причин виникнення порушень в розрізі управлінь та надання методичної допомоги фахівцям підрозділів з призначення, перерахунку та виплати пенсій. Посилити персональну відповідальність посадових осіб за якість розгляду документів при призначенні (перерахунку) пенсій, вжити вичерпних заходів щодо відшкодування виявлених переплат пенсій.

3.5. Активізувати роз’яснювальну роботу щодо отримання послуг фізичними та юридичними особами в електронному вигляді через веб-портал Пенсійного фонду України.

 1. Контроль за виконанням постанови покласти на першого заступника Голови правління Пенсійного фонду України М. І. Шамбіра.

 

Голосували: “за” – 12 членів правління,   “проти” – 0.

 

 

 1. СЛУХАЛИ:

Казачука А. В. – Про стан виконання органами Пенсійного фонду України в Запорізькій області покладених на них завдань.

Органи Пенсійного фонду України в Запорізькій області виконують визначені положеннями та відповідними планами роботи завдання за наступними основними напрямами роботи.

Фінансування пенсійних виплат

Органами Фонду в області забезпечено своєчасне та в повному обсязі фінансування виплати пенсій та грошової допомоги понад 600 тис. пенсіонерів. З початку року обсяги виплат склали 9,99 млрд. грн.

Пенсії через поточні рахунки в банках отримують понад 341 тис. пенсіонерів або 63,6 % їх загальної кількості. Виплата пенсій через банки дала змогу заощадити з початку року 84,3 млн. грн. адміністративних видатків. Найбільший відсоток одержувачів пенсій через банки – в управліннях у місті Енергодарі (88,4 %), місті Запоріжжі (75,8  %), Бердянському об’єднаному управлінні (68,6 %),  найнижчий – в управліннях у Михайлівському (39,9 %), Запорізькому (38,1 %) та Новомиколаївському (33,0 %) районах.

Залучення коштів до бюджету

З початку поточного року до бюджету Фонду в Запорізькій області надійшло 4478,4 млн. грн. власних коштів, з яких 4107,6 млн. грн. (або 91,7 %) – надходження частини єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний соціальний внесок).

Надходження коштів, які адмініструє Пенсійний фонд України, склали                           370,8 млн. грн. Планове завдання виконано на 112,2 %, понад план залучено                40,4 млн. грн. Планові показники виконали всі управління Фонду, найвищий відсоток виконання – в Бердянському та Токмацькому об’єднаних управліннях.

На рахунки органів Державної казначейської служби в Запорізькій області надійшло 79,6 млн. грн. збору  на  обов’язкове  державне  пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, що становить 195,7 % запланованого. Темпи росту надходжень до аналогічного періоду минулого року склали             161,3 %.

Органами Фонду в області здійснюється комплекс заходів щодо збільшення надходжень та зменшення боргів з платежів до Пенсійного фонду  України. З початку року загальна заборгованість скорочена  на 11,2 млн. грн. або на 5,1 % та складає 206,2 млн. грн.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України в області затверджені графіки погашення заборгованості 543 боржникам на загальну суму 67,4 млн. грн., що складає 92,7 % суми боргу економічно-активних платників на момент укладання графіків. В рахунок погашення заборгованості надійшло 50,0 млн. грн., що становить 101,8 % затвердженої на цей період суми та 97,2 % річного завдання, а від підприємств, що належать до сфери управління міністерств та центральних органів виконавчої влади, надійшло 2,8 млн. грн. або 26,9 %.

Спільно з регіональними підрозділами Державної фіскальної служби України та Державної служби України з питань праці, у поточному році легалізовано майже 14,0 тис.  робочих  місць,  до  бюджетів фондів соціального страхування спрямовано 7,0 млн. грн. єдиного соціального внеску, зменшується кількість осіб, які отримують заробітну плату менше мінімальної. У порівнянні з минулим роком скорочена кількість найманих працівників, які отримували  заробітну  плату менше мінімальної на 24, 6 %.

Організація роботи з пенсійного забезпечення та обслуговування громадян

 В поточному році забезпечено своєчасне призначення 16,0 тис. та перерахунки 25,2 тис. пенсій, встановлено 418 пенсій відповідно до Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”. Середній розмір пенсійних виплат з початку року збільшився з 1792,27 грн. до 1834,57 грн.       

Наявність в області підприємств гірничо-металургійної та енергетичної галузей зумовило значну кількість пенсіонерів, яким призначені пенсії на пільгових умовах (92,4 тис. осіб або 15,4 % загальної кількості пенсіонерів області).

З 1 червня поточного року пенсії в області призначаються в централізованій підсистемі “Призначення та виплата пенсій” Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України. Протягом червня-жовтня поточного року створено 7885 електронних пенсійних справ, направлено понад 300 запитів щодо удосконалення роботи підсистеми.

На постійному  контролі  знаходиться  питання своєчасної виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам. До управлінь Фонду в області звернулось 116,2 тис. осіб, пенсії отримують 30,2 тис.

З метою підвищення якості та оперативності обслуговування громадян послуги в управліннях Фонду в області надаються в електронній формі з використанням веб-порталу Пенсійного фонду України та дистанційно за “гарячими” телефонними лініями, засобами комунікацій через ІР-мережі.

Прийнято та опрацьовано 16 210 заяв від внутрішньо переміщених осіб на виготовлення електронного пенсійного посвідчення для їх передачі до Публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”. 

Забезпечено  участь  спеціалістів  Фонду  в  роботі  комісій з питань призначення (відновлення) соціальних виплат, на яких розглянуто 12,6 тис. звернень внутрішньо переміщених осіб щодо поновлення виплати пенсій, по    7,5 тис. прийнято позитивне рішення.

Постійно здійснюються заходи, спрямовані на покращення якості обслуговування громадян. В усіх управліннях Фонду області організовано роботу приймалень за принципом “єдиного вікна”. З початку року в них прийнято 335,5 тис. мешканців області. Нові стандарти обслуговування сприяли скороченню термінів розгляду звернень,  підвищенню якості послуг.    

Організація роботи інформаційних систем

Щомісяця до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – реєстр застрахованих осіб) завантажується інформація по 23 тис. звітів страхувальників стосовно 460 тис. застрахованих осіб та відомості з автоматизованої системи обробки пенсійної документації.

Органами Фонду здійснюється системний контроль за достовірністю та повнотою формування відомостей реєстру застрахованих осіб шляхом щоденного моніторингу звітності страхувальників, за результатами якого виявлено 5059 помилкових звітів, з них 4718 або 93,3 % виправлено.

Впровадження власної програмної розробки надало можливість проведення щомісячного аналізу страхувальників, які не подали звітність, та перевірки правильності номерів облікових карток застрахованих осіб, зазначених  страхувальниками.

Проведена підготовча робота до здійснення міграції баз даних автоматизованої системи обробки пенсійної документації на центральний рівень.

Протягом року на 95 % оновлено парк комп’ютерної техніки для підрозділів обслуговування громадян, отримано 553 сертифікати відкритих ключів електронного цифрового підпису.

Триває робота щодо створення комплексної системи захисту інформації,  яка обробляється в інформаційно-телекомунікаційній системі Пенсійного фонду України.

Правова робота

У поточному році до суду подано 274 позовних заяв про стягнення заборгованості на суму 20,3 млн.грн. За позовами надійшло 5,3 млн. грн.

В області налагоджена тісна взаємодія з органами державної виконавчої служби. У 2016 році було проведено 113 спільних нарад та 9 засідань регіональної   робочої   групи,   на   яких   обговорені   питання  стану  виконання документів  на  користь  Пенсійного  фонду  та  заслухані  звіти  окремих відділів державної виконавчої служби.

Підпорядкованими управліннями використовуються права сторони виконавчого провадження – проведено 7143 ознайомлень з виконавчими документами, в результаті чого рішення дії (бездіяльність) державних виконавців оскаржено у 138 випадках.

Всього у 2016 році примусовому виконанню підлягало 13212 виконавчих документів про стягнення коштів на користь Фонду на загальну суму                     116,8 млн. грн. Завдяки проведеній спільній роботі на рахунки органів Фонду за виконавчими документами надійшло 13,9 млн. грн. або 14 % сум, що підлягали стягненню (з урахуванням зупинених проваджень).

З 2008 року проводиться конкурс-огляд на кращий відділ державної виконавчої служби щодо реалізації виконавчих документів управлінь Фонду. Підсумки підводяться на спільних нарадах один раз на півріччя з нагородженням переможців.

Із загальної кількості боржників, які перебувають у судових процедурах банкрутства, 65 з боргом 48,1 млн. грн. – визнані банкрутами та триває процедура ліквідації. З початку року від цієї категорії боржників надійшло            8,6 млн. грн.

Внутрішній аудит, контрольно-перевірочна робота

У поточному році проведено 8 аудиторських досліджень в підпорядкованих управліннях. За їх результатами виявлено 339 фінансових порушень на загальну суму 3060,3 тис. грн., з яких 65,6 % – порушення, що не призвели до втрат. Поновлено в обліку та відшкодовано до бюджету Фонду – 2425,3 тис. грн. або 79,2 %. 

Контрольно-перевірочною роботою з початку року охоплено 1,7 тис. страхувальників, по 931 – виявлені порушення, застосовано фінансових санкцій на суму 205,7 тис. грн.

Здійснено 9,3 тис. перевірок з питань обґрунтованості видачі та достовірності документів для призначення пенсій, за результатами яких упереджено призначення (перерахунки) 303 пенсій за недостовірними даними.

Проведено 903 перевірки у об’єктах поштового зв’язку, банках та установах, де особи перебувають на повному державному утриманні, щодо цільового використання коштів, за результатами встановлено 149 порушень на суму 26,8 тис. грн., відшкодовано до бюджету Фонду – 17,0 тис. грн. (63,4 %).

Робота з персоналом та організаційно-інформаційна робота 

Гранична чисельність працівників складає 1477 посад, з яких укомплектовано 1300 або 88 % штатної чисельності, з них 1234 посади              (88 %) державних службовців.

Спостерігається позитивна динаміка підвищення освітнього рівня працівників.  Повну  вищу  освіту  мають 1078 державних службовців  або            87,4 % загальної їх чисельності, базову вищу освіту – 75 або 6,1 %, неповну вищу освіту – 78 або 6,3 %.  Науковий ступінь мають 2 державних службовця.

З початку 2016 року підвищили  кваліфікацію  866 державних  службовців, або 70,2 %  їх  фактичної чисельності, що на 62,5 % більше, ніж за відповідний період минулого року.

Управліннями Фонду в області проводиться цілеспрямована робота з  реалізації Стратегії розвитку комунікацій Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від                          02 лютого 2016 року № 1-2.

Так, з початку року проведено 5 прес-конференцій та брифінгів для засобів масової інформації, 1153 виступи на телебаченні, радіо, у пресі. Через                    веб-ресурси оприлюднено більше 1400 інформаційних повідомлень. Зокрема, з                926 матеріалами, які розміщені на веб-сайтах Головного та підпорядкованих управлінь ознайомились більше 80 тис. відвідувачів.

Формами безпосереднього спілкування з громадянами охоплено більше              31 тис. мешканців області.

Забезпечено подальший розвиток дистанційних форм роботи:  розглянуто 212 електронних звернень, надано 251 консультацію громадянам засобами комунікацій через ІР-мережі, 131 – в соціальних мережах, надіслано майже                 9,3 тис. повідомлень, здійснено більше 3 тис. “дзвінків турботи” до осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Головним управлінням, поряд з традиційними, використовуються і інші форми організаційної роботи, спрямовані на виконання покладених завдань. Позитивно зарекомендувала себе запроваджена з 2003 року комплексна оцінка (рейтинг) результатів роботи підпорядкованих управлінь.              

Впроваджуються сучасні форми підвищення кваліфікації: інтернет-конференції, семінари, щоквартальне дистанційне тестування рівня фахових знань спеціалістів всіх ланок, яке проводиться на базі спеціально розробленого веб-орієнтованого програмного забезпечення.

В практику роботи із засобами масової інформації увійшло проведення щорічного обласного конкурсу на краще висвітлення пенсійної тематики, підсумки якого підводяться до Дня журналіста. 

Правління відзначає досвід головного управління Пенсійного фонду України в області щодо обміну розрахунками фактичних витрат на виплату та доставку пенсій,  призначених на пільгових умовах, між управліннями Пенсійного фонду та платниками в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису; з проведення дистанційного тестування рівня фахових знань працівників.

 

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Звіт начальника головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області Казачука А. В. взяти до відома.
 2. Визнати роботу органів Пенсійного фонду в Запорізькій області щодо виконання покладених на них завдань такою, що відповідає встановленим вимогам.
 3. Рекомендувати департаменту платежів до пенсійної системи та захисту прав застрахованих осіб Пенсійного фонду України (Хоменко С. П.) вивчити досвід роботи органів Пенсійного фонду України в Запорізькій області щодо обміну розрахунками фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, між управліннями Пенсійного фонду та платниками в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису.
 4. Начальнику головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області Казачуку А. В.:

4.1. З метою забезпечення виконання завдань по надходженню коштів до бюджету Пенсійного фонду України в області та скорочення заборгованості по платежах продовжити співпрацю з місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами Державної фіскальної служби України, Державної інспекції України з питань праці, спрямовану на реалізацію спільних заходів щодо легалізації заробітної плати та зайнятості населення, захист прав застрахованих осіб та здійснення контролю за виконанням узгоджених графіків погашення заборгованості по платежах до Пенсійного фонду України.

4.2. Забезпечити особистий контроль за дотриманням порядку  здійснення пенсійних виплат внутрішньо переміщеним особам.

4.3. Заслухати на засіданні колегії при начальнику головного управління за підсумками 2016 року звіти начальників управлінь в Вознесенівському районі   м. Запоріжжя, Мелітопольського об’єднаного управління щодо скорочення заборгованості з обов’язкових платежів та Пологівського об’єднаного управління – щодо організації роботи з внутрішньо переміщеними особами.

4.4. Продовжити розвиток сучасних форм підвищення кваліфікації працівників органів Фонду: дистанційного навчання, тестування рівня фахових знань спеціалістів, підготовку оглядових листів та методичних рекомендацій.         

 1. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника Голови правління Пенсійного фонду України В. Г. Машкіна.

 

Голосували: “за” – 12 членів правління,   “проти” – 0.

 

 1. СЛУХАЛИ:

Козака Ю. І.  – Про стан виконання органами Пенсійного фонду України в  Дніпропетровській області покладених на них завдань.

Органи Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області виконують визначені положеннями та відповідними планами роботи завдання за наступними основними напрямами роботи.

Фінансування пенсійних виплат

Загальна сума видатків (з урахуванням авансових виплат пенсій та допомоги за січень 2016 року) становила 19,1 млрд. грн., що на 2,8 %
(515,6 млн. грн.) більше, ніж за відповідний період 2015 року.

Пенсіонерам іноземних держав, які проживають на території Дніпропетровської області, здійснено виплату пенсій на 3,5 млн. грн.

Сума виплат через поточні рахунки пенсіонерів в банках становила
14,5 млрд. грн., що на 615,1 млн. грн. більше обсягів минулого року. Чисельність одержувачів виплат у банках з початку року склала
755,2 тис. осіб або 75,1 % загальної  їх чисельності, це дало можливість заощадити 141,3 млн. грн., що на 6,7 млн. грн. більше, ніж за відповідний період 2015 року.

Найбільший показник одержувачів пенсійних виплат через банки (перевищує середній по області) в Центральному (86,7 %), Правобережному
(82,5 %), Лівобережному (79,2 %) об’єднаних управліннях в                                         м. Дніпропетровську; управліннях в містах Орджонікідзе (81,4 %), Марганець (77,3 %); Криворізькому південному (78,2 %), Криворізькому центральному (78,5 %), Криворізькому північному (76,1 %); Дніпродзержинському (80,9 %), Павлоградському (77,3 %) об’єднаних управліннях. Найнижчий показник – в управліннях в Солонянському (32,8 %), Томаківському (35,2 %), Царичанському (40,5 %), Софіївському (41,5 %), Межівському (46,0 %) районах через низьку розгалуженість банківських установ у сільській місцевості.

Залучення коштів до бюджету

Виконання планових показників зі сплати власних коштів з урахуванням частини єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний соціальний внесок) з початку 2016 року складає 86,6 %. Завдання з наповнення бюджету Пенсійного фонду України коштами, які адмініструє Фонд, виконане на 104,9 %. Від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій надійшло з початку року 364,3 млн. грн., або 229,7 % доведеного завдання на   10 місяців поточного року.

Залишається значною заборгованість з платежів, яка складає  513,1 млн. грн., з них 429,7 млн. грн. – заборгованість з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, 16,5 млн. грн. – різниці у розмірах пенсій науковим працівникам та 66,7 млн. грн. – страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

З початку року заборгованість з відшкодування пенсій, призначених на пільгових умовах, та різниці у розмірах пенсій науковим працівникам,  збільшилася на 50,1 млн. грн. Найбільше зростання допустили платники Синельниківського (на 46,9 %), Правобережного м. Дніпропетровська                      (на 43,7 %), Павлоградського (на 49,6 %), П’ятихатського (на 53,1 %) об’єднаних управлінь.

Зменшення залишків сум за виконавчими документами, що перебувають на виконанні органів державної виконавчої служби зі стягнення заборгованості із сплати єдиного соціального внеску, становить 49,8 % при доведеному завданні до кінця року на 30 %.

Кількість підприємств, щодо яких процедури банкрутства тривають понад
5 років, протягом року зменшено на 16 одиниць або на 20 %.

Спільними заходами з територіальними органами Державної фіскальної служби України та Державної служби України з питань праці, місцевими органами влади та соціальними партнерами у поточному році легалізовано            10,6 тис. робочих місць, та збільшено надходження єдиного соціального внеску на 3,6 млн. грн.

У поточному році укладені графіки погашення заборгованості з                           191 боржником на суму 52,9  млн. грн., з яких погашено 42,8 млн. грн., або                    101,9 % затверджених сум на цей період.

Контрольно-перевірочна робота та внутрішній аудит

В області з початку 2016 року проведено 6 741 перевірок достовірності даних застрахованих осіб і документів, наданих для призначення, та 1 310 перевірок цільового використання коштів, з них виявлено порушень відповідно у 1 498 та 230 перевірках. За результатами контрольних заходів видано 843 приписів про усунення порушень та накладено 123 адміністративних штрафи на посадових осіб.

Проведено 10 аудиторських досліджень діяльності територіальних управлінь, в результаті встановлено порушень на 422,6 тис. грн., з яких 333,9 тис. грн. призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів. Усунуто фінансових порушень на 151,6 тис. грн. (на 35,9 %).

Організація роботи з питань пенсійного забезпечення та обслуговування громадян

Загальна кількість пенсіонерів у Дніпропетровській області складає
1 008,2 тис. осіб, у тому числі осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей – 39,6 тис.

З початку року призначено понад 26,5 тис. пенсій, 751 пенсію за особливі заслуги перед Україною, проведено 77,6 тис. поточних перерахунків, у тому числі 46 тис. перерахунків пенсій відповідно до частини 4 статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Середній розмір пенсійної виплати з початку року збільшився з 1829,02 грн. до
1881,09  грн.

Забезпечено своєчасну виплату пенсій внутрішньо переміщеним особам, чисельність яких на обліку становить 62,9 тис. осіб, з початку року на виплати спрямовано 746,1 млн. грн.

З часу набрання чинності Порядку призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 червня 2016 р. № 365, відповідним комісіям направлено списки щодо 10,7 тис. осіб. Надійшло рішень щодо поновлення виплат – 6,3 тис. осіб, про відмову у поновленні виплат – 1,4 тис. осіб.

Прийнято більше 16 тис. заяв з необхідними документами для виготовлення електронних пенсійних посвідчень внутрішньо переміщеним особам.

Починаючи з липня 2016 року усі територіальні управління Фонду в Дніпропетровській області працюють з використанням централізованої підсистеми “Призначення та виплата пенсії” Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України, в якій створено 10,5 тис. електронних пенсійних справ.

Велика увага приділяється питанню призначення пенсій учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей. З початку проведення антитерористичної операції призначено 397 пенсій по інвалідності особам, інвалідність яких пов’язана з участю в антитерористичній операції, та з втрати годувальника – 605 членам сімей 308 загиблих військовослужбовців.

У всіх управліннях  прийом та обслуговування громадян організовано за принципом “єдиного вікна”.

Використання сучасних інформаційних технологій та організація роботи з електронними реєстрами

Територіальні управління ефективно працюють з веб-орієнтованими додатками, що впроваджуються Пенсійним фондом України.

Електронні облікові картки застрахованих осіб з числа пенсіонерів реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – реєстр застрахованих осіб) наповнені відомостями про їх пенсійне забезпечення з автоматизованої системи обробки пенсійної документації.

З метою забезпечення достовірності даних у реєстрі застрахованих осіб проводиться робота щодо аналізу помилок, які були допущені в звітах страхувальників. У ході аналізу виявлено майже 29,1 тис. помилкових звітів.
У результаті проведеної роботи виправлено помилки в 26,9 тис. звітах, що становить 92,5 %.

Проводиться робота щодо популяризації дистанційного обслуговування громадян та залучення користувачів до роботи з інтернет-ресурсами Пенсійного фонду України. З початку року на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України зареєстровано понад 21 тис. користувачів, а з початку впровадження – понад 70,6 тис. осіб.

Правова робота

З початку поточного року подано 551 позовну заяву про стягнення
108,7 млн. грн. заборгованості, заходами примусового стягнення охоплено 95 % заборгованості.

На виконанні в органах державної виконавчої служби перебуває
5,7 тис. виконавчих документів на загальну суму 125,5 млн. грн., від реалізації яких надійшло 28,5 млн. грн. (11 % суми, що фактично підлягала стягненню з урахуванням зупинених проваджень).

Судами розглянуто більше ніж 2 тис. справ щодо здійснення пенсійних виплат, у тому числі судами першої інстанції – 981 справа. Найбільший відсоток задоволення позовів – у справах за позовами суддів у відставці (74 %), прокурорів (64 %), про призначення (перерахунок) та виплату пенсії на пільгових умовах (53 %), призначення (перерахунок) пенсій із солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (47 %), пенсійне забезпечення державних службовців (44 %).

Кадрова та інформаційно-роз’яснювальна робота

З метою оптимізації структури органів Пенсійного фонду України в області реорганізовано 31 територіальне управління, з яких утворено 12 об’єднаних управлінь.

Плинність кадрів склала 21,5 %, що на 12,6 % більше у порівнянні з минулим роком. Найбільша плинність в об’єднаних управліннях: Центральному (48 %) та Лівобережному (32 %) м. Дніпропетровська,  Першотравенському (37,5 %) та Криворізькому південному (32,7 %).

З початку року підвищили кваліфікацію 366 державних службовців головного та територіальних управлінь Фонду області.

Органами Фонду області проведено 3803 інформаційні заходи, у яких взяла участь понад 51,0 тис. осіб. У засобах масової інформації області проведено 1634 виступи на радіостанціях, 1121 – на обласних телеканалах,  9 прес-конференцій, 4 брифінги, надруковано 914 публікацій, на сайтах установ області розміщено 1351 матеріал. Організовано проведення 66 флеш-мобів, виготовлено та розповсюджено понад 126 тис. буклетів, брошур, пам’яток тощо з питань пенсійного забезпечення.

Заходами роз’яснювального характеру охоплено населення всього Дніпропетровського регіону.

 

 

УХВАЛИЛИ:

1.Звіт начальника головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області Козака Ю. І. взяти до відома.

 1. Визначити роботу органів Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області щодо виконання покладених на них завдань такою, що відповідає встановленим вимогам.
 2. Начальнику головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області Козаку Ю. І.:

3.1. Вжити вичерпних заходів щодо зменшення заборгованості з платежів до бюджету Пенсійного фонду України, у т.ч. стягнення заборгованості у примусовому порядку. Заслухати на засіданні колегії при начальнику головного управління звіти начальників Правобережного об’єднаного в                                      м. Дніпропетровську, Синельниківського, Павлоградського, П’ятихатського об’єднаних управлінь про результати роботи у 2016 році щодо погашення боргів.

3.2. Продовжити співпрацю з територіальними органами Державної фіскальної служби України, Державної служби України з питань праці, соціальними партнерами, спрямовану на реалізацію спільних заходів щодо легалізації заробітної плати, захисту прав застрахованих осіб у пенсійному страхуванні.

3.3. Посилити контроль за використанням коштів для забезпечення потреб управлінь, цільовим та ефективним використанням коштів, призначених для виплати пенсій.

3.4. Активізувати заходи, спрямовані на підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, звернувши увагу на необхідність розширення застосування тестових та інших методів оцінки рівня знань та навичок працівників, використання дистанційних форм навчання та поглиблення методичної допомоги.

 1. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника Голови правління Пенсійного фонду України В. Г. Машкіна.

Голосували: “за” – 12 членів правління,   “проти” – 0.

 

 

 1. СЛУХАЛИ:

Ачкасова В. М. – Про стан виконання органами Пенсійного фонду України в Харківській області покладених на них завдань.

Органи Пенсійного фонду України в Харківській області виконують визначені положеннями та відповідними планами роботи завдання за наступними основними напрямами роботи.

Фінансування пенсійних виплат

Органами Фонду в області у визначені законодавством терміни забезпечується виплата пенсій та грошової допомоги 887,4 тис. одержувачам пенсій, в т.ч. 44,6 тис. пенсіонерів, які отримують пенсії  згідно із Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”. У поточному році на пенсійні виплати спрямовано 14,1 млрд. грн.

Виплата пенсій 57,3% пенсіонерів проводиться через 34 банки, що заощаджує щомісячно в середньому 11,6 млн. грн. на оплаті послуг по доставці пенсій та з початку року – 116,4 млн. грн. Найвищий відсоток пенсіонерів, які виявили бажання отримувати пенсії через банки, в управліннях у Фрунзенському та Шевченківському районах м. Харкова (68,2 % та 65,1% відповідно), найнижчий – в Ізюмському об’єднаному (38,4 %) та управлінні у Вовчанському (39,8 %) районі.

Залучення коштів до бюджету

В області забезпечено контроль за надходженням коштів до бюджету Фонду. Так з початку року надходження власних коштів становить                             6094,9 млн. грн., з яких  5953,5 млн. грн. (97,7 %) – надходження частини єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний соціальний внесок). Планове завдання по надходженню власних коштів виконано на 99,9 %.

Надходження коштів, які адмініструє Фонд, склали 141,4 млн. грн., план виконано на 117,4 %, темпи росту до аналогічного періоду 2015 року становлять 101,1 %. Планові показники по надходженню збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій виконано на 234,4 %.

Налагоджено співпрацю з територіальними органами Державної фіскальної служби України та Державної служби України з питань праці, місцевими органами влади та соціальними партнерами щодо забезпечення соціальних гарантій працюючим.

Реалізацією спільних заходів легалізовано відносини у сфері зайнятості               6,6 тис. осіб. Кількість застрахованих осіб, яким заробітна плата нараховується у розмірі менше встановленого законом мінімуму, скоротилася на 13,4 %.

В області здійснюється комплекс заходів щодо зменшення обсягів боргів по платежах до Пенсійного фонду України. Загальна сума заборгованості складає 363,6 млн. грн., яка з початку року знизилась на 506,8 тис. грн.

Проте відбулось зростання на 16,5 млн. грн. боргу з відшкодування витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, який станом на 01.11.2016 становить 166,8 млн. грн. Найбільші суми такої заборгованості, як і її зростання, обліковуються за платниками управлінь в Комінтернівському та Індустріальному районах м. Харкова.

Кількість платників, які мають борги зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, зменшилась на 173, загальна сума боргу скорочена на 13,1 млн. грн. Майже у всіх управліннях спостерігається зменшення заборгованості по страхових внесках, крім управлінь у Великобурлуцькому, Комінтернівському м. Харкова районах та Валківського об’єднаного управління.

В результаті вжитих заходів щодо погашення заборгованості з початку року надійшло 13,0 млн. грн. від 189 боржників, з яких 53 розрахувалися повністю. На виконання доручень Кабінету Міністрів України укладено графіки погашення боргу по платежах до Пенсійного фонду України з 75 платниками на суму 14,0 млн. грн., на їх виконання надійшло 6,4 млн. грн., або 55,7 %  затверджених сум на цей період. Повністю розрахувалися з боргами 57 боржників.

Контрольно-перевірочна робота

З початку року головним та підвідомчими управліннями проведено 5,6 тис. перевірок додержання суб’єктами системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування вимог законодавства та цільового використання коштів. Питома вага перевірок, по яких виявлені порушення, становить 50,4 % проти 29,3 % у відповідному періоді минулого року.

За результатами проведених 1,4 тис. перевірок достовірності документів, поданих для призначення (перерахунку) пенсій, виявлено переплати пенсій на загальну суму 5,1 тис. грн. Крім того, упереджено переплату пенсій у                      240 випадках.

Організація роботи з пенсійного забезпечення та обслуговування громадян

Управліннями Фонду  виконуються основні завдання з призначення та проведення перерахунків пенсій.  В повному обсязі  реалізовано законодавчі та інші нормативно-правові акти з питань підвищення пенсій, особливого порядку виплати пенсій працюючим особам.

З початку року управліннями Фонду області призначено 22,1 тис. пенсій, проведено їх перерахунки 53,4 тис. працюючих пенсіонерів, встановлено
495 пенсій за особливі заслуги перед Україною.

З 1 травня 2016 року проведено перерахунок пенсій, надбавок, підвищень у зв’язку із зміною розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Перераховано 706,5 тис. пенсій, додаткові видатки на виплату склали                       32,7 млн. грн.

Середній розмір пенсійної виплати по області становить
1771,99 грн.

Забезпечується виплата пенсій 50,8 тис. осіб, які переїхали з окремих регіонів Донецької та Луганської областей, а також Автономної Республіки Крим та м. Севастополя (139 осіб).

Прийнято 17,1 тис. заяв з необхідними документами для виготовлення електронних пенсійних посвідчень внутрішньо переміщеним особам.

У порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від            08 червня 2016 року № 365 “Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам”, Комісією з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам розглянуто 18,1 тис. заяв.

Організація роботи із базами даних

З липня 2016 органи Фонду в області працюють з використанням централізованої підсистеми “Призначення та виплата пенсій” Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України. Проводиться підготовча робота щодо міграції до неї баз даних із автоматизованої системи обробки пенсійної документації.

В межах заходів щодо створення системи обслуговування громадян на базі централізованих інформаційних технологій електронні облікові картки застрахованих осіб з числа пенсіонерів реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування наповнені відомостями про їх пенсійне забезпечення, зокрема, з автоматизованої системи обробки пенсійної документації. Забезпечено одержання електронних цифрових підписів спеціалістами управлінь Фонду, осучаснено необхідне технічне обладнання.

 Управлінська діяльність

 В головному управлінні та управліннях Фонду Харківської області робота з персоналом спрямована на виконання Стратегії розвитку і зміцнення кадрового потенціалу органів Пенсійного фонду України у 2016 – 2018 роках, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 3 червня 2016 року №13-2.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня                  2015 № 1055 “Деякі питання функціонування територіальних органів Пенсійного фонду України” реорганізовано 22 управління, створено
9 об’єднаних управлінь, скорочено 90 штатних одиниць.

В області діє 23 територіальних управління та головне управління. Гранична чисельність працівників Фонду області становить 2053 штатних одиниці, фактично укомплектовано 1848 посад (90 % затвердженої штатної чисельності), з яких – 1737 державних службовців  (93,9 %), 5, а також 111 осіб (6 %) службовців і робітників.

Повну вищу освіту мають 85 % працюючих, у тому числі  62 %                   (1074 осіб ) – економічну, 18,5 %  (321) – технічну, 8 % (135) – юридичну,  7 % (120 державних службовців) є магістрами державного управління.

Правова робота

З метою стягнення заборгованості органами Фонду області подано до суду  316 позовних заяв на загальну суму 39,2 млн. грн. За рішеннями судів з  початку року надійшло 14,6 млн. грн.

На примусовому виконанні в органах державної виконавчої служби перебуває 4,8 тис. виконавчих документів про стягнення 205,7 млн. грн., по яких надійшло з початку року 13,7 млн. грн., або 7,6 % сум, що підлягали виконанню (з урахуванням зупинених проваджень).

Органи Пенсійного фонду області здійснюють як контроль, так і сприяння органам державної виконавчої служби при проведенні заходів примусового   стягнення.  З початку року здійснено 334 спільних виїзди до боржників в межах процедури виконавчого провадження, подано 293 клопотання про звернення до суду щодо тимчасової заборони боржникам виїзду за кордон. Судами тимчасово заборонено виїзд за кордон 5 особам.

За результатами ознайомлень з матеріалами 3,6 тис. виконавчих проваджень подано 64 скарги на дії чи бездіяльність державних виконавців. Із розглянутих 50 скарг 46 – задоволено.

Внутрішній аудит

З початку року проведено 9 аудиторських досліджень в управліннях Фонду та 11 інших контрольних заходів з окремих питань діяльності управлінь Фонду.

Під час проведення аудиту та контрольних заходів виявлено                            653 фінансових порушень на загальну суму 290,7 тис. грн., з яких                            44,6 % (129,7 тис. грн.) – порушення, що призвели до втрат фінансових ресурсів.

Відшкодовано до бюджету Пенсійного фонду України та поновлено в обліку 207,2 тис. грн., або 71,3% виявленої суми.

За результатами аудитів надано 105 рекомендацій, спрямованих на усунення встановлених недоліків і порушень та удосконалення конкретних напрямків діяльності, які прийнято до виконання об’єктами контролю.

 

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Звіт начальника головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області Ачкасова В. М. взяти до відома.
 2. 2. Визнати роботу органів Пенсійного фонду України в Харківській області щодо виконання покладених на них завдань такою, що відповідає встановленим вимогам.
 3. Начальнику головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області Ачкасову В. М.:

3.1. Вжити додаткових заходів, спрямованих на підвищення якості обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, забезпечення дієвої роботи підрозділів з обслуговування (фронт-офісів) з дотриманням встановлених вимог щодо надання послуг.

3.2. Продовжити роботу щодо організації робочих місць для обслуговування громадян, опрацювати питання розміщення підрозділів з призначення, перерахунку та виплати пенсій в центрах надання послуг “Прозорий офіс” в м. Харкові.

3.3. Завершити підготовчі заходи щодо впровадження централізованої підсистеми “Призначення та виплата пенсій” Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України.

3.4. Активізувати інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо заміни пенсійних посвідчень на платіжні картки, які одночасно є пенсійним посвідченням, для  внутрішньо  переміщених осіб.

3.5.  Вжити додаткових заходів щодо зменшення заборгованості з платежів до Пенсійного фонду України. Заслухати на засіданні колегії при начальнику головного управління в січні 2017 року звіти начальників управлінь Пенсійного фонду України в Комінтернівському та Індустріальному районах м. Харкова про результати роботи щодо погашення боргів.

 1. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника Голови правління Пенсійного фонду України В. Г. Машкіна.

 

Голосували: “за” – 12 членів правління,   “проти” – 0.

 

 

 

 

Голова  правління                                                             О.  Зарудний 

background Layer 1