Пропустити навігацію

П Р О Т О К О Л № 30 засідання правління Пенсійного фонду України від 27 грудня 2016 року

 

П Р О Т О К О Л   № 30

засідання правління Пенсійного фонду України

від 27 грудня 2016  року

 

 

 

Головує    О. Б. Зарудний – Голова правління Пенсійного фонду України.

 

Присутні члени правління:  Зарудний О. Б., Шамбір М. І., Машкін В. Г.,  Діденко С. О., Загородній В. В., Максимчук В. С., Мущинін В. В., Сушкевич В. М., Третьякова Г. М., Українець С. Я.

 

 В засіданні правління беруть участь:

– керівники структурних підрозділів центрального апарату  Пенсійного фонду  України (список додається);

– начальники головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та м. Києві (список додається).

 

 

Порядок денний:

 1. Про проект бюджету Пенсійного фонду України на 2017 рік.
 2. Про основні пріоритети діяльності та проект плану роботи Пенсійного фонду України на 2017 рік.
 3. Про план проведення засідань правління Пенсійного фонду України у  2017 році.
 4. Про стан виконання органами Пенсійного фонду України в м. Києві покладених на них завдань.

 

 

 

 1. СЛУХАЛИ:

Шамбіра М. І. – Про проект бюджету  Пенсійного фонду України на 2017 рік.

Проект бюджету Пенсійного фонду України на 2017 рік сформований з урахуванням положень Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” та діючих законодавчих норм у сфері пенсійного забезпечення.

Планові асигнування з Державного бюджету України на виплати, фінансування яких чинними законодавчими актами передбачено проводити за рахунок бюджетних коштів, проектом бюджету Фонду враховані в обсягах, передбачених Законом України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” (141,3 млрд. грн.). У порівнянні з відповідним показником 2016 року їх скорочено на 1,3 млрд. грн., що пов’язано із зменшенням дефіциту Фонду.

Планові видатки на пенсійні виплати враховують дворазове (у травні та грудні 2017 року) зростання розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

 

ВИСТУПИЛИ:

Третьякова Г. М., Максимчук В. С., Мущинін В. В., Діденко С. О., Українець С. Я. щодо збалансування бюджету Фонду у 2017 році.

 

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Інформацію Першого заступника Голови правління Пенсійного фонду України Шамбіра М. І. щодо основних параметрів проекту бюджету Пенсійного фонду України на 2017 рік та інформаційно-аналітичні матеріали щодо порівняльного аналізу показників бюджету Фонду на 2016 та 2017 роки взяти до відома.
 2. Директору бюджетно-фінансового департаменту Король Т. І. подати проект бюджету Пенсійного фонду України на 2017 рік на розгляд та погодження заінтересованим органам відповідно до вимог Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950.

 

Голосували: “за” – 10 членів правління,   “проти” – 0.

 

 

 1. СЛУХАЛИ:

Зарудного О. Б. – Про основні пріоритети діяльності та проект плану роботи Пенсійного фонду України на 2017 рік.

Основні пріоритети та план роботи визначають цілі та основні завдання Пенсійного фонду України у 2017 році, в основу яких покладені Стратегія сталого розвитку “Україна – 2020”, схвалена Указом Президента України від 12 січня  2015 року № 5/215, Програма діяльності Кабінету Міністрів України, схвалена постановою Верховної Ради України від 14 квітня 2016 року  № 1099-­VIII, Стратегія модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до  2020 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2016 року  № 672,  Стратегічний план діяльності Міністерства соціальної політики України на 2017 бюджетний рік.

Голова правління поінформував присутніх про стан виконання плану роботи Пенсійного фонду України у 2016 році, зокрема, повідомив, що із 75 завдань плану роботи виконано 73, з об’єктивних причин термін виконання 2 завдань перенесено на 2017 рік.

 

ВИСТУПИЛИ:

         Третьякова Г. М., Українець С. Я., Мущинін В. В.  про пріоритетні завдання Фонду на наступний рік зокрема щодо роботи у напрямку легалізації заробітної плати.

 

 

УХВАЛИЛИ:

Схвалити основні пріоритети діяльності та проект плану роботи Пенсійного фонду України на 2017 рік, що додаються.

 

Голосували: “за” – 10 членів правління,   “проти” – 0.

 

 1. СЛУХАЛИ:

Зарудного О. Б. – Про план проведення засідань правління Пенсійного фонду України у 2017 році.

Протягом 2016 року відбулось 8 засідань правління Пенсійного фонду України (в тому числі і сьогоднішнє), з них 6 – виїзних.

Під час цих засідань було розглянуто стан організації роботи по кожному функціональному напрямку Фонду, а також заслухано звіти начальників головних управлінь Фонду про стан виконання органами Пенсійного фонду України покладених на них завдань.

З початку року правлінням Пенсійного фонду України розглянуто 86 питань, включаючи питання до яких, згідно Регламенту роботи правління Фонду застосовано процедуру прийняття постанов шляхом опитування

В наступному році правління Фонду буде  працювати в такому ж форматі як і в 2016 році.

 

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Затвердити план проведення засідань правління Пенсійного фонду України у 2017 році, що додається.
 2. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

 

Голосували: “за” – 10 членів правління,   “проти” – 0.

 

 

 1. СЛУХАЛИ:

Шуляк А. П. – Про стан виконання органами Пенсійного фонду України в м. Києві покладених на них завдань.

Органами Пенсійного фонду України в м. Києві забезпечено своєчасне та в повному обсязі фінансування пенсійних виплат 786,3 тис. одержувачам пенсій, в тому числі 65,7 тис. пенсіонерам з числа військовослужбовців та членів їх сімей, 48,0 тис. внутрішньо переміщеним особам. За січень – листопад 2016 року на виплату пенсій та грошової допомоги спрямовано 20025,7 млн. грн.

З початку року до бюджету Пенсійного фонду України в м. Києві надійшло 24900,8 млн. грн. власних коштів, з яких 99,1 % – надходження  єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний соціальний внесок). Завдання по надходженню власних коштів виконано на 113,0 %. Надходження коштів від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій склали 2614,3 млн. грн., або 148,2 % запланованих. В рамках співпраці з органами виконавчої влади, правоохоронними органами, соціальними партнерами щодо детінізації заробітної плати, легалізації зайнятості населення та зменшення кількості порушень трудових прав працівників, легалізовано працю майже 42 тис. найманих осіб, надійшло 13,4 млн. грн. єдиного соціального внеску

Разом з тим, загальна заборгованість по платежах до Пенсійного фонду України з початку року зросла в 2,5 рази і станом на 01.12.2016 склала  832,0 млн. грн., з яких 689,0 млн. грн. – сума невідшкодованих фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах. Слід зазначити, що 97,9 % в сумі зростання заборгованості становить борг підприємств, які перереєструвалися з Луганської та Донецької областей.

В рамках проведення роботи щодо скорочення боргів територіальними управліннями Пенсійного фонду України в м. Києві ініційовано пропозиції щодо передбачення в місцевих бюджетах коштів на погашення заборгованості комунальними підприємствами та установами  міста на суму 21,0 млн. грн.  На виконання доручень Уряду затверджено 108 графіків по погашенню заборгованості на суму 43,0 млн. грн. Станом на 01.12.2016 боржниками сплачено 30,5 млн. грн., або 70,9 % визначених  завданням.  

Подано 1005 позовних заяв про стягнення заборгованості на загальну суму 233,6 млн. грн. На виконанні в органах державної виконавчої служби перебуває  8,7 тис. виконавчих документів на суму 180,8 млн. грн. Органами Фонду проведено 670 ознайомлень із виконавчими провадженнями, подано 133 скарги на рішення, дії або бездіяльність державних виконавців.

В той же час, результати вивчення фактичного стану організації  роботи головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві засвідчили наявність системних недоліків і порушень організаційного і технологічного характеру, викликаних недосконалістю заходів внутрішнього контролю щодо реалізації покладених завдань.

Насамперед, головним управлінням не забезпечено належної організації роботи щодо розподілу функцій та штатної чисельності між головним та підпорядкованими управліннями, їх структурними підрозділами. Як наслідок-нерівномірність навантаження на спеціалістів головного та територіальних управлінь, невизначеність або дублювання функціональних повноважень структурних підрозділів, покладання на структурні підрозділи виконання невластивих функцій. 

В роботу органів Фонду у м. Києві повільно впроваджуються нові форми і методи надання послуг особам, які звертаються до органів Фонду. Не вжито заходів щодо забезпечення якісного рівня їх обслуговування, що обумовлено недостатнім рівнем професійної підготовки працівників відділів обслуговування громадян, недотриманням технологічних процесів обробки документів, наданих відвідувачами, відсутністю навичок роботи з програмним забезпеченням. Незадовільним є стан реалізації заходів щодо впровадження електронних пенсійних справ на базі централізованих інформаційних технологій. Так, з червня по грудень 2016 року засобами підсистеми “Призначення та виплата пенсій” Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України електронні пенсійні справи створено лише за 34,9 % звернень за призначенням пенсії.

Залишається проблемним вирішення питання щодо доступності приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Допускаються факти порушення термінів розгляду письмових звернень громадян.

Не вжито організаційних заходів для забезпечення доступу громадськості до публічної інформації, не забезпечується координація цієї роботи у підвідомчих управліннях. Не запроваджено дієвих механізмів контролю за додержанням виконавської дисципліни та станом ведення діловодства. В головному управлінні відсутня система контролю за виконанням заходів антикорупційного спрямування, як результат – не здійснюється оцінка їх реалізації, не забезпечується оприлюднення заходів антикорупційного спрямування та звітів про їх виконання.

Територіальними управліннями не дотримуються вимоги по формуванню, веденню та супроводженню реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – реєстр застрахованих осіб). Несвоєчасно завантажується актуальна інформації до центрального сховища, що призводить до викривлення та некоректного відображення даних у звітності центрального рівня. З боку головного управління послаблено контроль за організацією роботи підвідомчих управлінь по формуванню і використанню довідок із реєстру застрахованих осіб для призначення (перерахунку) пенсій. В ході перевірки виявлені випадки надання відомостей з реєстру застрахованих осіб без пред’явлення оригіналів документів заявниками.

Головним управлінням не забезпечено повного комплексу організаційних та технічних заходів, спрямованих на захист інформації інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України. Залишаються недосконалими заходи щодо підтримки, супроводу та впровадження програмного забезпечення, роботи мережевого та комунікаційного обладнання, не забезпечується повнота використання програмних засобів технічної підтримки.

Головним управлінням належним чином не організовано контроль за повнотою опрацювання підпорядкованими управліннями причин розбіжностей за результатами співставлення даних в автоматизованих системах. Мають місце упущення в організації проведення перевірок страхувальників та перевірок достовірності документів, наданих для призначення пенсій.

Не забезпечено раціонального управління майном, не вживались заходи щодо вирішення питань матеріально-технічного забезпечення органів Фонду. Головне та підпорядковані управління розміщені у 21 приміщенні за різними адресами. Така організація діяльності унеможливлює координацію дій структурних підрозділів, контроль за виконанням завдань, ускладнює процес документообігу та створює ризики погіршення трудової та виконавської дисципліни. На момент проведення перевірки 13 договорів оренди нерухомого майна (у 76,5 % орендованих приміщень) були не продовженими протягом  поточного року.  

За результатами проведеного дослідження структурними підрозділами Пенсійного фонду України розроблено пропозиції щодо оптимізації  роботи органів Пенсійного фонду у м. Києві, перегляду їх організаційної структури  та вдосконалення обслуговування осіб, які звертаються до органів Фонду.

 

 

ВИСТУПИЛИ:

         Третьякова Г. М., Українець С. Я., які поцікавились механізмом переформатування роботи в головному управлінні Фонду в м. Києві.

УХВАЛИЛИ:

 1. Взяти до відома інформацію начальника управління внутрішнього аудиту Пенсійного фонду України Шуляк А. П. про результати контрольного заходу стану виконання органами Пенсійного фонду України в м. Києві покладених завдань та відповідний звіт начальника головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві Аніканова В. Є.
 2. Визнати, що органами Пенсійного фонду України у м. Києві забезпечується своєчасне фінансування та виплата пенсій, однак недосконалість управлінської діяльності головного управління, відсутність координації роботи підвідомчих управлінь призвели до системних недоліків і порушень в роботі.
 3. З метою оптимізації роботи органів Пенсійного фонду у м. Києві, уникнення дублювання функціональних повноважень структурних підрозділів у головному та підпорядкованих управліннях, вдосконалення якісного рівня обслуговування осіб, які звертаються до органів Фонду, визнати за доцільне створення на базі головного управління, Лівобережного, Правобережного та Центрального об’єднаних управлінь єдиного органу Пенсійного фонду України у м. Києві з організаційною і кадровою структурою, яка відповідає сучасним принципам управління та обслуговування громадян.

Директору департаменту персоналу та адміністративного забезпечення Усачовій Т. М. до 10 січня 2017 року спільно з керівниками структурних підрозділів Пенсійного фонду України підготувати відповідний проект постанови  Кабінету Міністрів України.

 1. Першому заступнику Голови правління Шамбіру М. І. до 05 січня 2017 року внести пропозиції щодо визначення міри відповідальності керівників головного управління, Лівобережного, Правобережного та Центрального об’єднаних управлінь Пенсійного фонду України у м. Києві за допущені порушення та посилення керівного складу головного управління.
 2. Директору департаменту персоналу та адміністративного забезпечення Усачовій Т. М. до 05 січня 2017 року внести пропозиції щодо забезпечення органів Пенсійного фонду України в м. Києві службовими приміщеннями, які відповідають технічним умовам, вимогам пожежної безпеки, санітарно-гігієнічним правилам та нормам облаштування робочих зон для прийому та обслуговування громадян.
 3. Контроль за виконанням постанови покласти на заступників Голови правління відповідно до розподілу обов’язків.

 

Голосували: “за” – 10 членів правління,  “проти” – 0.

 

 

 

 

Голова  правління                                                             О.  Зарудний 

background Layer 1