Пропустити навігацію

П Р О Т О К О Л № 3 засідання Громадської ради при Пенсійному фонді України

П Р О Т О К О Л  № 3

засідання Громадської ради при Пенсійному фонді України

 

 

 

Дата та час проведення: 6 грудня 2017 року, 15.00.

Місце проведення: м. Київ, вул. Бастіонна, 9.                                                                                                     

Головує –  Онуфрик М. С., голова Громадської ради.

 

Присутні:  

– члени Громадської ради при Пенсійному фонді України (далі – Громадська рада) (додаток 1);

–  представники Пенсійного фонду України (додаток 2).

         

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

 1. Про результати перерахунків пенсій з 1 жовтня поточного року.
 2. Про проект плану роботи та основні показники бюджету Пенсійного фонду України на 2018 рік.
 3. Про заходи Пенсійного фонду України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного забезпечення.
 4. Організаційні питання.

 

 

СЛУХАЛИ:

Онуфрик М. С., яка повідомила, що членам Громадської ради роздано проект порядку денного, та запропонувала обговорити і затвердити його.

 

ВИСТУПИЛИ:

Кубраченко А. В., Рожило Я. О., які запропонували викласти пункт 4 порядку денного в наступній редакції: 4. “Різне”, підпункт 4.1. “Організаційні питання” та підпункт 4.2. “Про ініціювання питання щодо забезпечення безкоштовного проїзду пенсіонерів в громадському транспорті”.

 

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний в наступній редакції:

 1. Про результати перерахунків пенсій з 1 жовтня поточного року.
 2. Про проект плану роботи та основні показники бюджету Пенсійного фонду України на 2018 рік.
 3. Про заходи Пенсійного фонду України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного забезпечення.
 4. Різне.

4.1. Організаційні питання.

4.2. “Про ініціювання питання щодо забезпечення безкоштовного проїзду пенсіонерів в громадському транспорті”.

“за” –   12, “проти” –  0, “утримались” – 0.

 

 

СЛУХАЛИ:

 1. Про результати перерахунків пенсій з 1 жовтня поточного року.

Машкіна В. Г., який поінформував про нововведення пенсійної реформи та особливості перерахунків  пенсій з 1 жовтня 2017 року.

Верховною Радою України 3 жовтня 2017 року прийнято Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення пенсій”                    № 2148-VIII. На виконання цього Закону з 1 жовтня 2017 року проведено перерахунок пенсій шляхом їх осучаснення, застосування визначеного прожиткового мінімуму та скасування особливого порядку виплати пенсій.

Зазначив, що перерахунок пенсій фахівці органів Пенсійного фонду України провели вчасно та в повному обсязі. В результаті осучаснення мінімальний розмір пенсій підвищився до 1452 грн. Максимальний розмір наразі становить 10740 грн., а наступного року він зросте до 13730 грн. Видатки на виплату осучаснених пенсій склали 6,4 млрд. грн.

Відмітив, що ресурсом для виплати підвищених пенсій стали кошти, які надійшли від сплати єдиного соціального внеску. Жодних позичок Фонд не робив, кошти державного бюджету не використовувались.

 

ВИСТУПИЛИ:

Якобінчук В. І., Кубраченко А. В., Рожило Я. О., Онуфрик М. С.,                    Денісова О. В., які поцікавились питаннями перерахунку пенсій державним службовцям,  спеціальних пенсій, зниженням коефіцієнту страхового стажу з 1,35 до1,0, обмежень виплат пенсій працюючим пенсіонерам, щодо кількості отримувачів пенсійних виплат, сума яких становить менше 1 тис. грн.

Машкін В. Г., Шута С. Л., які відповіли на поставлені питання.

 

ВИРІШИЛИ:

 1. Інформацію “ Про результати перерахунків пенсій з 1 жовтня поточного року ” взяти до відома.

 

“за” –   12, “проти” –  0, “утримались” – 0.

 

 

СЛУХАЛИ:

 1. Про проект плану роботи на 2018 рік.

Машкіна В. Г., який інформував, що Пенсійним фондом України розроблено проект плану роботи на 2018 рік.

Зосередив увагу присутніх на основних пріоритетах діяльності пенсійної служби у 2018 році. Зокрема, стабільності фінансування пенсій, забезпеченні додержання пенсійного законодавства, подальшого розвитку інформаційних технологій, удосконаленні системи функціонування та надання послуг, підвищенні прозорості діяльності Пенсійного фонду України. Також триватиме оптимізація органів Фонду.

Відмітив, що у листопаді поточного року на виконання постанови Кабінету Міністрів України було реорганізовано п’ять головних управлінь у Дніпропетровській, Кіровоградській, Херсонській, Хмельницькій та Черкаській областях. У цих регіонах Головне управління повністю виконуватиме усі функції на території області, а управління районного рівня перестають функціонувати як окремі юридичні особи.

Закцентував, що обрано вектор розвитку не шляхом збільшення спеціалістів, які працюють в системі органів Фонду, а шляхом покращення якості надання послуг,  підвищення фахового рівня працівників та рівня їх матеріального забезпечення.

Зупинився на питанні наближення послуг до конкретної людини шляхом  збільшення кількості пунктів надання послуг Пенсійного фонду України на території територіальних громад (наразі створено 1 тис. таких точок обслуговування).

 

ВИСТУПИЛИ:

Денісова О. В., Рожило Я. О., які поцікавились питаннями щодо огляду судової практики, впровадженням єдиної системи нарахування і виплат пенсій.

Машкін В. Г., який відповів на поставлені питання.

 

СЛУХАЛИ:

Король Т. І.,  яка відмітила,  що показники проекту бюджету Пенсійного фонду на 2018 рік визначені з урахуванням прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на поточний рік. Зазначила, що понадпланові надходження власних коштів до бюджету Пенсійного фонду України  сприяють зменшенню дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій. Прийняття Закону України від 03.10.2017 № 2148 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” сприяло зменшенню невластивих для солідарної системи видатків, що позитивно впливає на зменшення дефіциту Фонду. Змінено максимальну величину заробітної плати, з якої виплачуються внески, до 55 тис. грн., що додатково дасть 1,6 млрд. грн.

Зупинилась на питанні додаткових фінансових ресурсів надходжень до бюджету Фонду, зокрема, доставці пільгових пенсій за рахунок коштів державного бюджету.

Запевнила, що для виплати осучаснених пенсій достатньо фінансових ресурсів.

 

ВИСТУПИЛИ:

Кубраченко А. В., який поцікавився проведенням перерахунків пенсій через кожні два роки.

Король Т. І., щодо збереження цієї норми в чинному законодавстві.

 

ВИРІШИЛИ:

        Інформацію про проект плану роботи та основні показники бюджету Пенсійного фонду України на 2018 рік взяти до відома.

 

“за” –   12, “проти” –  0, “утримались” – 0.

 

 

СЛУХАЛИ:

 1. Про заходи Пенсійного фонду України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного забезпечення.

Машкіна В. Г., який поінформував про розроблені Пенсійним фондом України заходи  на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України                  від 11 жовтня 2017 року за № 723-р  “Про затвердження плану заходів із запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування на 2017-2018 роки”.

Зазначив, що представники Пенсійного фонду України беруть активну участь у робочих групах стосовно цього напрямку. Закцентував, що ключова роль Фонду – це облік прав осіб – учасників накопичувальної пенсійної системи. Облік сплачених обов’язкових внесків має вестися централізовано.             Це можливо робити на базі Державного реєстру застрахованих осіб.  Повідомив, що наразі питання розмірів тарифів,  механізму сплати внесків знаходяться в опрацюванні. Наголосив, що всі рішення мають бути ухвалені за півроку до введення в дію закону щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного забезпечення.

 

ВИСТУПИЛИ:

В’язовченко А. В., Рожило Я. О., які поцікавились питаннями прав                 адміністраторів недержавних пенсійних фондів, взаємодії Пенсійного фонду України з керуючими компаніями, котрі будуть інвестувати доходи.

Машкін В. Г., який відповів на поставлені питання.

 

ВИРІШИЛИ:

 1. Інформацію “Про заходи Пенсійного фонду України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного забезпечення” взяти до відома.

 

“за” –   12, “проти” –  0, “утримались” – 0.

 

 

СЛУХАЛИ:

 1. Різне.

4.1. Організаційні питання.

В’язовченка А. М., який запропонував до 27 грудня поточного року надіслати пропозиції до Плану  роботи Громадської ради при Пенсійному фонді України на 2018 рік за напрямками діяльності: відновлення довіри громадян до системи пенсійного забезпечення через комунікативні засоби, впровадження накопичувального рівня пенсійної системи, підвищення рівня пенсійного забезпечення, громадська антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів, які розробляє Пенсійний фонд України. Засідання проводити                   не рідше одного разу на квартал. План роботи затвердити на наступному засіданні.

 

ВИСТУПИЛИ:

Рожило Я. О., Онуфрик М. С., які запропонували підтримати зазначену пропозицію.

 

ВИРІШИЛИ:

Членам Громадської ради до 27 грудня поточного року надати пропозиції до плану роботи Громадської ради при Пенсійному фонді України на 2018 рік              (на е-mail: gromadskarada@pfu.gov.ua).

 

“за” –   12, “проти” –  0, “утримались” – 0.

 

СЛУХАЛИ:

Онуфрик М. С., яка зробила заяву про складення повноважень голови Громадської ради при Пенсійному фонді України.

Пояснила, що таке рішення викликане браком часу для поєднання двох важливих напрямків її громадської діяльності роботи: питаннями пенсійної реформи та соціального захисту дітей, зокрема,  реформи інтернатних закладів.

Прозвітувала про свою громадську роботу, зазначивши, що брала активну участь у різноманітних робочих групах стосовно пенсійної реформи, виступах на телебаченні, статтях в друкованих та електронних виданнях.

Запропонувала прийняти її відставку та обрати нового голову Громадської ради.

 

ВИРІШИЛИ:

Прийняти заяву Онуфрик М. С. про складення нею повноважень голови Громадської ради при Пенсійному фонді України.

 

“за” –   12, “проти” –  0, “утримались” – 0.

 

СЛУХАЛИ:

Про обрання нового голови Громадської ради при Пенсійному фонді України.

        Онуфрик М. С., яка запропонувала вибрати голову Громадської ради                   із числа заступників голови та внесла кандидатури В’язовченка А. М. та  Денісової О. В. 

        Білоуса Л. В., який нагадав, що на першому засіданні Громадської ради (06.04.2017) на посаду голови пропонувались дві кандидатури: Онуфрик М. С. та Денісова О. В. 

        В’язовченка А. М., який зняв свою кандидатуру з голосування.

 

ВИРІШИЛИ:

Обрати головою Громадської ради при Пенсійному фонді України Денісову О. В.

 

“за” –   11, “проти” –  0, “утримались” – 1.

 

 

СЛУХАЛИ:

4.2. Про ініціювання питання щодо забезпечення безкоштовного проїзду пенсіонерів в громадському транспорті.

Кубраченка А. В., який, інформував, що пенсіонери  приїздять до Києва в основному, щоб вирішити якісь питання, а вартість проїзду в столичному транспорті є для них значною. Запропонував членам Громадської ради сформувати звернення до громадських рад при Міністерстві соціальної політики та інших центральних органах виконавчої влади з ініціативою щодо вирішення питання безкоштовного проїзду в місті Києві у міському транспорті для всіх пенсіонерів України, а не лише для тих, хто має “картку киянина”.

 

ВИСТУПИЛИ:

В’язовченко А. М., Рожило Я. О., Онуфрик М. С., Машкін В. Г., які обговорили питання.

 

ВИРІШИЛИ:

Доручити ініціаторам озвученого питання Кубраченку А. В. , Рожилу Я. О.

підготувати текст листа з метою його направлення відповідним органам  щодо опрацювання вирішення питання надання  безкоштовного проїзду в місті Києві у міському транспорті для всіх пенсіонерів України

 

“за” –   12, “проти” –  0, “утримались” – 0.

 

 

Голова Громадської ради                                                 О. В. Денісова

 

Секретар Громадської ради                                             Л. Б. Соколова

background Layer 1