Пропустити навігацію

Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2007 рік

        Затверджено
        постановою правління
        Пенсійного фонду України
        від 08 квітня 2008 року № 8-1
Звіт
 про виконання бюджету Пенсійного фонду України
за  2007 рік

 

(тис. гривень)
  Затверджено бюджетом Фактично виконано Виконання
 +;- %
Залишок коштів на початок року 479 123,0 481 396,6 2 273,6 100,5
Д О Х О Д И :        
Власні надходження, всього   69 961 234,1 75 534 008,8 5 572 774,7 108,0
у тому числі:        
  обов’язкові внески підприємств, установ, організацій та громадян  63 928 457,2 69 134 465,2 5 206 008,0 108,1
  обов’язкові внески від платників, що працюють у галузі сільського господарства 1 059 443,5 1 010 270,6 -49 172,9 95,4
  обов’язкові внески від військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб  2 964 327,0 3 119 524,1 155 197,1 105,2
  кошти від платників, що обрали спрощену систему оподаткування 702 449,7 882 841,3 180 391,6 125,7
  інші надходження  757 378,3 788 229,6 30 851,3 104,1
  кошти банків за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду 24 740,4 29 938,5 5 198,1 121,0
  кошти на виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників, що відшкодовується з небюджетних підприємств та установ 30 471,5 26 864,1 -3 607,4 88,2
  кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій працівникам, зайнятим на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 485 716,6 531 458,4 45 741,8 109,4
  кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України 8 249,9 10 417,0 2 167,1 126,3
Усього власних доходів з урахуванням залишку 70 440 357,1 76 015 405,4 5 575 048,3 107,9
Кошти Державного бюджету України, всього 24 884 478,4 25 618 498,0 734 019,6 102,9
у тому числі:        
  дотація на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами  13 133 540,8      14 489 262,1 1 355 721,3 110,3
  дотація на пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу та суддів у відставці  10 369 812,2      9 748 110,5 -621 701,7 94,0
  на компенсацію втрат від застосування платниками фіксованого сільськогосподарського податку спеціальної ставки із сплати збору на обов’язкове пенсійне страхування  1 381 125,4 1 381 125,4 0,0 100,0
Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 167 500,0      150 169,4 -17 330,6 89,7
Кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 100 583,9      77 103,0 -23 480,9 76,7
У С Ь О Г О    Д О Х О Д І В 95 592 919,4 101 861 175,8 6 268 256,4 106,6
Короткострокова позичка   2 413 490,1 2 413 490,1  
В И Д А Т К И:        
Видатки за рахунок власних надходжень, всього 72 370 547,1 77 176 284,8 4 805 737,7 106,6
у тому числі на:        
  пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно із Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 69 774 336,4 74 166 915,7 4 392 579,3 106,3
   пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно з іншими законодавчими актами в частині, що не перевищує розміру трудової пенсії за віком, на яку особа має право відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 893 819,8 1 438 528,0 544 708,2 160,9
  виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників, що відшкодовується за рахунок небюджетних підприємств та установ 99 652,5 59 763,1 -39 889,4 60,0
  виплату доплати відповідно до Закону України “Про поліпшення матеріального становища інвалідів війни” 233 490,2 166 116,1 -67 374,1 71,1
  пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів 15 322,1 18 359,7 3 037,6 119,8
  розрахунково-касове обслуговування та на оплату за підкріплення готівкою виплати пенсії і грошової допомоги 55 254,7 64 625,3 9 370,6 117,0
  керівництво та управління у сфері пенсійного забезпечення та програмно-технічного забезпечення 1 269 104,3      1 232 630,2 -36 474,1 97,1
  виготовлення бланків, виплатних відомостей для виконання функцій з призначення та виплати пенсій 29 567,1      29 346,7 -220,4 99,3
Видатки за рахунок коштів Державного бюджету України, всього 22 954 288,4 22 519 559,0 -434 729,4 98,1
у тому числі на:        
  виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами (пенсії військовослужбовцям строкової служби,  особам, які працювали в органах виконавчої влади в частині, що  перевищує розмір трудової пенсії, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської кататсрофи, надбавки та підвищення до пенсій) 12 584 476,2      12 771 424,1 186 947,9 101,5
  пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу та суддів у відставці  10 369 812,2      9 748 134,9 -621 677,3 94,0
Видатки  на достроково призначені пенсії за рахунок коштів  Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 167 500,0 149 689,1 -17 810,9 89,4
Видатки на пенсії по інвалідності за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві  та професійних захворювань 100 583,9 94 931,0 -5 652,9 94,4
У С Ь О Г О   В И Д А Т К І В 95 592 919,4 99 940 463,9 4 347 544,5 104,5
Проведення авансового фінансування виплати пенсій січня 2008 року 0,0  4 334 202,0      4 334 202,0  
background Layer 1