Пропустити навігацію

Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2017 рік

Затверджено

Постанова правління

Пенсійного фонду України

21 лютого 2018 року № 4-1

 

 

 

ЗВІТ

про виконання показників бюджету 

Пенсійного фонду України

за 2017 рік

 

 

                                                                                                                                                                                                         (тис. грн.)

 

Затверджено бюджетом (зі змінами)

Фактично

виконано

Відхилення
 +,- %
Залишок коштів на початок року 840 600,0 870 048,9 29 448,9 103,5%
Д О Х О Д И :        
власні надходження, усього 161 981 083,1 158 910 141,9 -3 070 941,2 98,1%
у тому числі:        
  сума єдиного внеску, розподілена на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 156 402 109,1 154 300 701,4 -2 101 407,7 98,7%
  кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду України 65 953,9 45 970,3 -19 983,6 69,7%
  кошти на виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових (науково-педагогічних) працівників інших наукових установ, організацій, підприємств та вищих навчальних закладів 46 608,1 28 295,3 -18 312,8 60,7%
  кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до до пункту “а” частини першої статті 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення” 3 523 419,7 2 608 661,3 -914 758,4 74,0%
  кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів “б”-“з” частини першої статті 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення” 1 759 886,3 1 729 132,2 -30 754,1 98,3%
  кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України 92 967,4 107 339,4 14 372,0 115,5%
  інші надходження 90 138,6 90 042,0 -96,6 99,9%
Усього власних надходжень з урахуванням залишку 162 821 683,1 159 780 190,8 -3 041 492,3 98,1%
кошти Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду України 133 458 626,3 133 458 626,3 0,0 100,0%
кошти Державного бюджету України на компенсацію роботодавцю частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 1 400,0 1 037,4 -362,6 74,1%
Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 0,0 13,4 13,4  
Кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 0,0 19,4 19,4  
У С Ь О Г О    Д О Х О Д І В  296 281 709,4 293 239 887,3 -3 041 822,1 99,0%
В И Д А Т К И:        
за рахунок власних надходжень, усього  228 289 426,4 226 675 672,6 -1 613 753,8 99,3%
у тому числі на:        
пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 214 646 123,6 213 297 728,2 -1 348 395,4 99,4%
виплату пенсій, призначених згідно з іншими законодавчими актами в частині розміру пенсії, на яку особа має право відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 5 345 426,8 4 799 859,0 -545 567,8 89,8%
виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових (науково-педагогічних) працівників інших наукових установ, організацій, підприємств та вищих навчальних закладів 82 932,5 41 251,8 -41 680,7 49,7%
виплату щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття згідно із Законом України “Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни” 91 808,9 75 507,0 -16 301,9 82,2%
пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині розміру пенсії із солідарної системи відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 4 368 535,9 4 698 685,9 330 150,0 107,6%
пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів 149 137,5 170 287,3 21 149,8 114,2%
розрахунково-касове обслуговування та плату за підкріплення готівкою виплати пенсії і грошової допомоги 79 461,2 70 040,6 -9 420,6 88,1%
фінансування адміністративних виплат, пов’язаних з виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України 3 526 000,0 3 522 312,8 -3 687,2 99,9%
за рахунок коштів Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами 67 139 483,5 64 790 631,6 -2 348 851,9 96,5%
за рахунок коштів Державного бюджету України на компенсацію роботодавцю частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 1 400,0 1 037,4 -362,6 74,1%
за рахунок коштів  Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 0,0 4,8 4,8  
У С Ь О Г О   В И Д А Т К І В 295 430 309,9 291 467 346,4 -3 962 963,5 98,7%
Залишок коштів на кінець року 851 399,5 1 772 540,9 921 141,4 208,2%

 

 

Більш детально читайте тут

background Layer 1