Пропустити навігацію

Звіт Пенсійного фонду України про періодичне відстеження результативності постанови правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 № 21-2

 

Звіт Пенсійного фонду України

про періодичне відстеження результативності постанови правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 № 21-2 “Про затвердження Порядку ведення органами Пенсійного фонду України обліку надходження сум платежів”

 

 

 

  1. Вид та назва регуляторного акта

         

Постанова правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 № 21-2 “Про затвердження Порядку ведення органами Пенсійного фонду України обліку надходження сум платежів”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2010 року за № 988/18283 (далі – Постанова).

 

  1. Виконавець заходів з відстеження

 

Пенсійний фонд України (фінансово-економічний департамент)

 

  1. Цілі прийняття акта

 

Постанову розроблено з метою реалізації норм Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (у редакції Закону, що діяла до 11.08.2013) та з метою встановлення механізму здійснення органами Пенсійного фонду України обліку надходження сум внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, сум збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, сум штрафів та пені, що застосовуються до платників, на яких покладено обов’язок нараховувати, обчислювати та сплачувати страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, сум фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій.

За період з 01.01.2011 до 11.08.2013 Постанова встановлювала єдиний порядок здійснення органами Пенсійного фонду України обліку надходження сум єдиного внеску, сум штрафних санкцій та пені, що дозволяло  здійснювати контроль за додержанням платниками законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, правильністю нарахування, обчислення, повнотою і своєчасністю сплати єдиного внеску.

У зв’язку з набранням чинності з 11.08.2013 Закону України від 04.07.2013 № 406-VII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи”, яким функції з адміністрування єдиного внеску покладено на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, постановою правління Пенсійного фонду України від 28.10.2013  № 20-1 “Про внесення  змін  до постанови правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 № 21-2”, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2013 року за № 1946/24478, вилучено положення Порядку щодо ведення органами Пенсійного фонду України обліку платежів зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

 

  1. Строк виконання заходів з відстеження – березень 2018 року

 

 

  1. Тип відстеження – періодичне

 

  1. Методи одержання результатів відстеження

 

Для одержання результатів повторного відстеження застосовувався статистичний метод.

 

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

 

Відстеження результативності Постанови здійснювалось шляхом аналізу статистичних даних підвідомчих органів Пенсійного фонду України.

 

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

 

За період з 01.01.2011 до 11.08.2013 єдиний механізм здійснення органами Пенсійного фонду України обліку надходження сум єдиного внеску, сум штрафних санкцій та пені, визначений Постановою, давав можливість здійснювати постійний контроль за надходженням сум єдиного внеску та своєчасно вживати заходи до платників, які порушують встановлений законодавством  порядок сплати єдиного внеску.

Згідно з частиною 1 статті 12 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (у редакції Закону № 406-VII) ведення обліку надходжень від єдиного внеску здійснюють органи Державної фіскальної служби України.

Органи Пенсійного фонду України здійснюють облік надходження сум внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, сум збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, сум штрафів та пені, що застосовуються до платників, на яких покладено обов’язок нараховувати, обчислювати та сплачувати страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, сум фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій.

 

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

 

Прийняття Постанови створило умови для ефективного виконання покладених на органи Пенсійного фонду завдань та функцій щодо ведення обліку надходжень від сплати єдиного внеску, сум внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, сум збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, сум штрафів та пені, що застосовуються до платників, на яких покладено обов’язок нараховувати, обчислювати та сплачувати страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, сум фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій.

На підставі результатів періодичного відстеження результативності Постанови можна зробити висновок про досягнення визначених цілей шляхом впровадження цього нормативного акта.

 

 

 

 

Голова правління                                                                                                                      О. Б. Зарудний

background Layer 1