Звіт Пенсійного фонду України про періодичне відстеження результативності постанови правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 року № 21-6

Звіт Пенсійного фонду України

про періодичне відстеження результативності постанови правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 року № 21-6

 

 

 

  1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 року № 21-6 “Про затвердження Порядку взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”  (далі -Постанова), зареєстрована в Міністерстві юстиції України 27.10.2010 за № 995/18290.

 

  1. Виконавець заходів з відстеження

 Пенсійний фонд України (фінансово-економічний департамент)

 

  1. Цілі прийняття акта

Ціллю прийняття акта була необхідність забезпечення реалізації норм Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” (в редакції, що діяла на момент прийняття Постанови)  та статті 5 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (далі – Закон № 2464) (у редакції, що діяла до 11.08.2013), якою передбачалося, що облік платників єдиного внеску ведеться у порядку, встановленому Пенсійним фондом.

У зв’язку набранням чинності з 11.08.2013 року Закону України від 04.07.2013 № 406-VII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи” (далі – Закон № 406), адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, в тому числі ведення обліку страхувальників, здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

На виконання положень Закону № 406 станом на 01.10.2013 реєстр страхувальників від Пенсійного фонду України передано центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Водночас, Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” (в редакції, що діяла до 01.01.2016 року) передбачено, що при проведенні державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації органи Фонду надають довідку про відсутність заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування.

Зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників страхових внесків фізичних осіб-підприємців здійснюється на підставі даних, отриманих в порядку інформаційного обміну, щодо виключення їх Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та проведення ними остаточних розрахунків.

З набранням чинності Закону України від 26.11.2015 № 835-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» викладено у новій редакції Закон України від 15.05.2003 № 755-IV.

Відповідно до статті 13 Закону України від 15.05.2003 № 755-IV (із змінами) Технічний адміністратор Єдиного державного реєстру в день проведення реєстраційної дії забезпечує передачу до інформаційних систем Пенсійного фонду України – відомостей про проведення реєстраційної дії щодо державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи, початок проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, державну реєстрацію припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи підприємця.

Обмін інформацією між Технічним адміністратором Єдиного державного реєстру та Пенсійним фондом України здійснюється у порядку, визначеному наказом Міністерства юстиції України та Міністерства соціальної політики України від 13.07.2016 № 1915/5/755 «Про інформаційну взаємодію між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань й інформаційними системами Пенсійного фонду України».

 

  1. Строк виконання заходів з відстеження –березень 2018 року

 

  1. Тип відстеження – періодичне

 

  1. Методи одержання результатів відстеження

Для одержання результатів періодичного відстеження застосовувався статистичний метод.

 

 

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи отримання даних

До внесення вищезазначених законодавчих змін відстеження результативності Постанови здійснювалось на підставі звітних даних органів Пенсійного фонду щодо кількості взятих на облік платників на підставі даних, наданих державним реєстратором та на підставі заяв платників, на яких не поширюється дія Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”; щодо зняття з обліку платників страхових внесків в органах Пенсійного фонду України на підставі відомостей, отриманих від державного реєстратора та Державної фіскальної служби, в порядку відомчого обміну інформацією.

 

 

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Оскільки, реєстр страхувальників від Пенсійного фонду України передано центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, відстеження результативності Постанови здійснювалося на підставі звітних даних  органів Пенсійного фонду  щодо кількості взятих у них на облік станом на 01.10.2013 року платників (тобто до дня передачі реєстру страхувальників органам доходів і зборів) на основі даних, наданих державним реєстратором.

Так, станом на 01.10.2013 року в органах Пенсійного фонду України перебувало на обліку – 1871174 платників єдиного внеску, в тому числі 1394805 – фізичних осіб-підприємців.

 

 

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

 Прийняття Постанови забезпечило реалізацію положень Закону України від 15.05.2003 № 755 в частині повноти і своєчасності здійснення обліку платників єдиного внеску в органах Пенсійного фонду України до моменту передачі функцій з адміністрування єдиного внеску, та в частині дотримання вимог законодавства при проведенні державної реєстрації припинення юридичної особи до набрання чинності Законом України від 26.11.2015 № 835-VIII.

Реалізація Постанови забезпечувала уникнення можливості ліквідувати юридичних осіб шляхом виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців за наявності у такої особи боргів до Пенсійного фонду України.

 У зв’язку із змінами у законодавстві Пенсійним фондом України розроблено проект постанови правління Пенсійного фонду України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов правління Пенсійного фонду України», якою передбачено визнати такою, що втратила чинність Постанову. Водночас Фондом соціального страхування України не погоджено зазначений проект (відмова у погодженні: лист Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України  від 11.01.2017 № 09-07-2, лист Фонду соціального страхування України від 18.12.2017 № 2.4-15-1664). 

  

 

 

 

Голова правління                                                                                                                О. Б. Зарудний

 

background Layer 1
Зателефонувати
0 800 503 753