Пропустити навігацію

Взаємодія з громадськістю в системі управлінської діяльності органу державної влади

 

Невід’ємною рисою демократичного ладу є орієнтація на діалог з суспільством, від­критість і прозорість, встановлення довіри громадськості до державних органів, наявності функціонуючого зворотного зв’язку.

Взаємодія з громадськістю є важливою функціональною складовою діяльності органу виконавчої влади.

Основною метою є отримання зворотного зв’язку, відстеження реакції громадськості на чинну державну політику, забезпечення прозорості та відкритості у діяльності органу влади. Ця управлінська функція сприяє встановленню та підтримці спілкування, взаєморозуміння і налагодженню співробітництва між органом влади та громадськістю.

Реалізація цієї функції полягає в постійному інформуванні громадськості про політику державного органу і його повсякденну діяльність; наданні громадськості можливості виголошувати свою думку про нові важливі проекти і плани до прийняття остаточних рішень; здійсненні просвітницької роботи серед громадськості про діяльність державного органу, інформуванні людей про їх права та обов’язки; розвитку в населення почуття громадянської свідомості.

background Layer 1