Пропустити навігацію

Звернення за призначенням пенсії

Алгоритм дій

  1. Звернення за призначенням пенсії може бути здійснено:

– заявником особисто;

– через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально;

– батьками, усиновителями, батьками-вихователями, прийомними батьками, патронатними вихователями, опікунами, піклувальниками за місцем їх проживання (реєстрації), представниками закладів (органів опіки і піклування), які виконують функції опікунів і піклувальників за місцезнаходженням таких закладів (органів) – у разі якщо особа, якій призначається пенсія, не досягла повноліття або є недієздатною (далі – законний представник);

– через уповноважену посадову особу підприємства, установи, організації за місцезнаходженням такого підприємства, установи або організації – за бажанням працюючої особи.

  1. Звернення за призначенням пенсії може бути здійснено в будь-який час після виникнення права на пенсію або не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку особою.
  1. Особа надає заяву про призначення пенсії до управління Пенсійного фонду України (за своїм вибором).

У разі призначення пенсії громадянам України, які зареєстровані на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і не отримують пенсії від уповноважених органів Російської Федерації, заява подається до органів, що призначають пенсію, визначених постановою правління Пенсійного фонду України від 07 липня 2014 року № 13-4 “Про органи, що здійснюють виплату пенсії та надання соціальних послуг громадянам України, які проживають на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя”, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 14 липня 2014 року за № 804/25581.

Особа, засуджена до позбавлення волі, подає заяву про призначення пенсії до управління Пенсійного фонду України за місцезнаходженням виправного закладу.

  1. Заявник (законний представник) пред’являє паспорт, який засвідчує його особу (особу, в інтересах якої звертається), місце проживання (реєстрації) та вік.

Якщо в паспорті відсутня реєстрація – надається довідка про місце проживання (видана житлово-експлуатаційними або іншими організаціями, або органам місцевого самоврядування) або довідка про реєстрацію місця проживання.

Якщо заява про призначення пенсії подається через представника, обов’язково надаються документи, що посвідчують його повноваження (доручення, рішення про встановлення опіки чи піклування, рішення суду) та документ, що посвідчує особу.

 

  1. До заяви про призначення пенсій надаються документи, перелік яких визначено Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2005 р. за № 1566/11846:

– для пенсій за віком – пунктом 2.1,

– для пенсій по інвалідності – пунктом 2.2 Порядку;

– для пенсій у зв’язку з втратою годувальника – пунктом 2.3.

background Layer 1