Пропустити навігацію

Інформація щодо отримання довідки про застосування законодавства (UСR/Е.1), відповідно до статті 7 частини ІІ Угоди між Україною та Королівством Іспанія

 

Адміністративний договір про порядок застосування Угоди між Україною та Королівством Іспанія про соціальне забезпечення громадян.

Угода між Україною та Королівством Іспанія про соціальне забезпечення громадян.

 Довідка UCR/E.1

 

Додаток: Довідка UCR/E.1

 

Інформація для роботодавця

 

На підставі статті 7 Частини ІІ Угоди між Україною та Королівством Іспанія про соціальне забезпечення та пункту 1 статті 3. Частини І Адміністративний договір про порядок застосування Угоди між Україною та Королівством Іспанія про соціальне забезпечення громадян видається довідка про застосування законодавства (UCR/E.1).

Пенсійний фонд України (далі – ПФУ) є компетентною установою в Україні із зазначеного питання.

І. Пенсійний фонд України на запит роботодавця, надає довідку UCR/E.1, яка підтверджує, що найманий працівник підпадає під дію законодавства України, з визначенням терміну дії такої довідки (але не довше ніж протягом двох років). Довідка UCR/E.1 підтверджує, що на працівника продовжує поширюватися законодавство України щодо соціального забезпечення.

Для її отримання надається  наступний перелік документів:

1.Офіційний лист на бланку підприємства із запитом для надання довідки про застосування законодавства за підписом керівника, завіреною печаткою, та із зазначенням обов’язкової фрази: „Роботодавець гарантує сплату за працівника єдиного соціального внеску в сумі, не меншій ніж мінімальний страховий внесок”. Прохання на видачу довідки UCR/E.1 повинно бути надано до початку періоду відрядження працівника. Всі працівники зазначаються у алфавітному порядку!

2.Три примірника довідки UCR/E.1заповнені на комп’ютері українською та литовською мовами або українською та англійською мовами.

Один примірник довідки UCR/E.1 видається роботодавцеві найманого працівника, другий ПФУ надсилає компетентній установі Королівства Іспанія, третій екземпляр довідки зберігається у ПФУ.

3.Наказ про відрядження, у якому має бути зазначено: країна відрядження, місто відрядження, назва підприємства, до якого відряджений працівник, дата та тривалість відрядження, режим роботи підприємства, до якого відряджений працівник, умови оплати праці, сума добових витрат.

4.Копія першої сторінки закордонного паспорта працівника, який відряджається.

ІІ. Якщо період виконання роботи перевищить 24 місяці, надалі застосовується законодавство першої Договірної Сторони (України) протягом наступного періоду, який не перевищує 24 місяців, за умови, що компетентний орган другої Договірної сторони (Королівство Іспанія) дає на це свою згоду.

Запит на згоду має бути поданий до ПФУ до закінчення поточного дворічного договору. У випадку отримання запиту про продовження терміну відрядження після дня закінчення терміну дії довідки (UCR/E.1). ПФУ перевіряє причини затримки і у випадку підтвердження обґрунтованості затримки, надсилає запит до установи зв’язку Королівства Іспанія з метою отримання згоди.

 

*Відповідно до положень статті 8 Угоди між Україною та Королівством Іспанія про соціальне забезпечення в окремих випадках компетентні органи Української та Іспанської Сторін можуть, за взаємною згодою, встановити винятки з положень пункту 1 статті 6 та статті 7 стосовно будь-якої особи або групи осіб в їхніх інтересах.

Для застосування цих положень щодо встановлення винятків до ПФУ має бути надане відповідне звернення із належним обґрунтуванням.

Запит на отримання довідки надається на адресу ПФУ: вул. Бастіонна 9, м. Київ-14, 01601 (надсилається поштою або передається особисто в канцелярію).

У разі виникнення додаткових запитань, прохання звертатися до головного спеціаліста відділу супроводження інформаційних систем та електронних реєстрів  Департаменту інформаційних систем та електронних реєстрів:

Довгополова Ірина Олександрівна, тел.  286 14 71,  e-mail: idovgopolova@pfu.gov.ua

 

Директор Департаменту інформаційних систем та електронних реєстрів

Малецький Олександр Миколайович, тел. 284 68 22

 

 

Інформація для самозайнятої особи

 

На підставі статті 7 Частини ІІ Угоди між Україною та Королівством Іспанія про соціальне забезпечення та пункту 1 статті 3. Частини І Адміністративного договору про порядок застосування Угоди між Україною та Королівством Іспанія про соціальне забезпечення громадян видається довідка про застосування законодавства (UCR/E.1). Пенсійний фонд України є компетентною установою в Україні із зазначеного питання.

І. Пенсійний фонд України на запит самозайнятої особи, надає довідку UCR/E.1, яка підтверджує, що самозайнята особа підпадає під дію законодавства України, з визначенням терміну дії такої довідки (але не довше ніж протягом двох років). Довідка UCR/E.1 підтверджує, що на особу продовжує поширюватися законодавство України щодо соціального забезпечення.

Для отримання довідки надається наступний перелік документів:

1. Офіційний лист самозайнятої особи із запитом для надання довідки про застосування законодавства за підписом самозайнятої особи, завіреною печаткою. У разі якщо самозайнята особа підпадає під законодавство України в офіційному листі зазначається обов’язкова фраза: „Самозайнята особа гарантує сплату єдиного соціального внеску в сумі, не меншій ніж мінімальний страховий внесок.” Прохання на видачу довідки повинно бути надано до початку періоду відрядження.

2. Три примірника довідки UCR/E.1 заповнені на комп’ютері українською та литовською мовами або українською та англійською мовами. Один примірник довідки UCR/E.1видається самозайнятій особі, другий ПФУ надсилає компетентній установі Литовської Республіки, третій екземпляр довідки зберігається в Пенсійному фонді України.

3. Наказ про відрядження, у якому має бути зазначено: країна відрядження, місто відрядження, назва підприємства, до якого відряджений працівник, дата та тривалість відрядження, режим роботи підприємства, до якого відряджений працівник, умови оплати праці, сума добових витрат.

4. Копія першої сторінки закордонного паспорта особи, яка відряджається.

 

*Відповідно до положень статті 8 Угоди між Україною та Королівством Іспанія про соціальне забезпечення в окремих випадках компетентні органи Української та Іспанської Сторін можуть, за взаємною згодою, встановити винятки з положень пункту 1 статті 6 та статті 7 стосовно будь-якої особи або групи осіб в їхніх інтересах.

Для застосування цих положень щодо встановлення винятків до ПФУ має бути надане відповідне звернення із належним обґрунтуванням.

Запит на отримання довідки надається на адресу Пенсійного фонду України: вул. Бастіонна,9, м Київ-14, 01601 (надсилається поштою або передається особисто в канцелярію).

У разі виникнення додаткових запитань, прохання звертатися до головного спеціаліста відділу супроводження інформаційних систем та електронних реєстрів Департаменту інформаційних систем та електронних реєстрів:

Довгополова Ірина Олександрівна, тел. 286-14-71, e-mail: dovgopolova@pfu.gov.ua

Директор Департаменту інформаційних систем та електронних реєстрів

Малецький Олександр Миколайович, тел. 284 68 22

 

background Layer 1