Пропустити навігацію

Наказ Пенсійного фонду України від 11.07.2017 № 138 (зі змінами) “Про перелік відомостей, які містять службову інформацію”

 

ПЕНСІЙНИЙ  ФОНД  УКРАЇНИ

 

 

Н А К А З

11. 07. 2017                                                                                                                 м. Київ                                                                                                                         № 138

 

 

Зі змінами

Наказ Пенсійного фонду України від 26.07.2018  № 127

 

 

Про перелік відомостей, які містять службову інформацію

 

 

 

 

Відповідно до Законів України „Про інформацію” та „Про доступ до публічної інформації”, пункту 4 Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації,  що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736, та пункту 4 Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію в Пенсійному фонді України та його органах, затвердженої постановою  правління  Пенсійного  фонду  України  від  28 березня 2017 року № 6-1,

 

НАКАЗУЮ:

 

  1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Пенсійному фонді України та його органах (далі – Перелік), що додається.
  2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Пенсійного фонду України від 09 липня 2011 року № 76 „Про перелік відомостей, що становлять службову інформацію”, від 24 квітня 2017 року № 77 „Про внесення змін до Переліку відомостей, які містять службову інформацію в органах Пенсійного фонду України”.

 

Голова правління                                                                                                                                                                                                                         О. Зарудний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Пенсійного фонду України

11.07.2017 № 138

Зі змінами

Наказ Пенсійного фонду України від 26.07.2018  № 127

 

 

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію,

в Пенсійному фонді України та його органах

 

 

  1. Мобілізаційні питання

 

1.1. Відомості про організацію, результати перевірки та оцінки стану мобілізаційної готовності.

1.2. Відомості про зміст планів та програм мобілізаційної підготовки, результати їх виконання.

1.3. Відомості про зміст мобілізаційних завдань.

1.4. Відомості про забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними ресурсами в особливий період.

1.5. Відомості про зміст договорів (контрактів) на виконання мобілізаційних завдань (замовлень).

1.6. Відомості про стан укладення договорів (контрактів) на виконання мобілізаційних завдань (замовлень).

1.7. Відомості про зміст переліків посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню під час мобілізації та у воєнний час.

1.8. Відомості про кількість військовозобов’язаних, які заброньовані.

1.9. Відомості за окремими показниками про потреби, обсяги матеріально-технічного, фінансового забезпечення заходів, передбачених мобілізаційними планами.

 

  1. Зв‘язок та автоматизовані системи

        

2.1. Відомості про схеми кабельних мереж та систем енергопостачання об‘єктів, на яких оброблюється службова та/або таємна інформація.

2.2. Відомості, що розкривають схеми абонентських мереж і споруд зв’язку, де циркулює службова та/або таємна інформація.

 

 

 

2.3. Відомості про обладнання телефонних ліній технічними засобами захисту інформації.

 

2.4. Відомості, що розкривають програми або перелік завдань, які підлягають вирішенню в автоматизованій системі для обробки таємної інформації.

2.5. Відомості, що розкривають порядок доступу до автоматизованих систем або пропускний режим на об’єкті електронно-обчислювальної техніки, на якому обробляється службова та/або таємна інформація.

2.6. Відомості про розгортання (розміщення) автоматизованих систем (персональних електронно-обчислювальних машин (далі – ПЕОМ) тощо) для обробки службової та/або таємної інформації в пунктах управління Фонду.

2.7. Паспорт-формуляр об’єкта  електронно-обчислювальної техніки, на якому обробляється службова та/або таємна інформація.

2.8. Відомості, що розкривають програми або склад програмного забезпечення для вирішення завдань на ПЕОМ, на яких здійснюється обробка службової та/або таємної інформації.

2.9. Відомості, що розкривають заходи щодо безпеки інформації на об’єктах, де циркулює службова та/або таємна інформація.

                  

  1. Співробітництво з іноземними державами

 

3.1. Відомості, що розкривають зміст переговорів.

3.2. Відомості, отримані під час офіційних контактів, стосовно яких зарубіжним партнером установлено обмеження, аналогічне грифу обмеження доступу „Для службового користування”.

3.3. Відомості про проблемні питання щодо співробітництва з окремими країнами.

3.4. Інформація, що стосується визначення позиції України щодо доцільності укладання міжнародних договорів у пенсійній сфері.

3.5. Відомості про проблемні питання міжнародних організацій до яких входить Україна, що стосуються третіх країн, чи можуть внести загострення у стосунки з цими країнами.

        

  1. Охорона службової інформації

 

4.1. Відомості щодо надання, переоформлення, зупинення дії або скасування спеціального дозволу на впровадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.

4.2. Відомості про заходи щодо захисту cлужбової інформації під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих громадян.

4.3. Відомості про надання, переоформлення та скасування допуску до державної таємниці працівникам, обґрунтування необхідності надання їм доступу до державної таємниці.

4.4. Номенклатура посад працівників,  перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до   державної таємниці.

4.5. Відомості про особливий режим діяльності, пов’язаної з державною таємницею, якщо вони не містять секретної інформації.

4.6. Відомості, що розкривають ефективність захисту об’єктів електронно-обчислювальної техніки (далі – ЕОТ), та щодо результатів інструментальних перевірок об’єктів ЕОТ де циркулює службова інформація, якщо вони не містять секретної інформації.

4.7. Положення, інструкції та нормативні документи з питань забезпечення захисту державної таємниці, якщо вони не містять секретної інформації. Звіт про стан охорони державної таємниці та пояснювальна записка до нього.

4.8. Відомості, що розкривають заходи запровадження пропускного та внутрішньооб’єктового режиму. Перелік режимних приміщень (зон, територій).

4.9. Листування з питань охорони державної таємниці, якщо вона не містить секретної інформації.

4.10. Перспективні, річні та поточні плани охорони державної таємниці, плани заходів стосовно вирішення окремих питань забезпечення режиму секретності, матеріали підготовлені експертною комісією з питань таємниць, якщо вони не містять секретної інформації.

4.11. Номенклатура секретних справ. Відомості щодо важливості інформації в документах, включених до справ, передбачених номенклатурою, якщо вони не містять секретної інформації.

4.12. Облікові журнали, що містять інформацію з обмеженим доступом, яка не підпадає під дію статей Зводу  відомостей, що становить державну таємницю.

4.13. Детальна інформація (акти перевірок, довідки, листи, службові записки, доповіді) щодо стану охорони державної таємниці в територіальних органах Пенсійного фонду України, яка не підпадає під дію статей Зводу  відомостей, що становіть державну таємницю, загальних перевірок наявності секретних документів, справ та інших матеріальних носіїв інформації; за результатами експертної оцінки матеріальних носіїв інформації; про вилучення для знищення секретних документів, не внесених до Національного архівного фонду; про знищення секретних документі, що не розглядаються експертною комісією; про відібрання для знищення та знищення машинних носіїв інформації; приймання-передачі матеріальних носіїв секретної інформації у разі зміни керівника режимно-секретного органу.

4.14. Відомості, що розкривають порядок забезпечення режиму секретності у зв’язку з  виїздом за межі України громадян, яким надано чи було надано допуск та доступ до державної таємниці. Висновок про обізнаність громадянина у відомостях, що становлять державну таємницю.

4.15. Відомості щодо особливостей забезпечення режиму секретності під час міжнародного співробітництва, якщо вони не містять таємних відомостей.

4.16. Відомості щодо проведення службових розслідувань за фактами розголошення секретної інформації, втрати її матеріальних носіїв та інших порушень законодавства у сфері охорони державної таємниці, якщо вони не містять секретної інформації.

 

  1. 5. Різне

 

5.1. Відомості про втрату документів, виробів або інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію і яким присвоюється гриф обмеження доступу „Для службового користування”.

 

Директор департаменту персоналу та адміністративного забезпечення                                Т. М. Усачова

 

 

 

 

СХВАЛЕНО

Протокол засідання
Комісії з питань роботи із службовою інформацією Пенсійного фонду України

 

29.06.2017  № 1

 

background Layer 1