Пропустити навігацію

ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ СТАНУ ВПРОВАДЖЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ПРОТЯГОМ І ПІВРІЧЧЯ 2017 РОКУ

 

Відповідно до пріоритетів антикорупційної політики держави, визначених
Засадами державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної
стратегії) на 2014-2017 роки, затвердженої Законом України від 14 жовтня 2014
року № 1699-
VII, Законом України “Про запобігання корупції”, Державною програмою щодо
реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної
стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів
України від 29 квітня 2015 року № 265, Пенсійним фондом України розроблено
Антикорупційну програму Пенсійного фонду України на 2017 рік, яку погоджено з
Національним агентством з питань запобігання корупції.

Програма спрямована на своєчасне виявлення, усунення та мінімізацію
корупційних ризиків в діяльності органів Пенсійного фонду України, причин, що
їх породжують та умов, що їм сприяють, шляхом створення системи запобігання
корупційним проявам на основі нових засад формування та реалізації
антикорупційної політики, періодичного перегляду та забезпечення відповідності
актуальним корупційним викликам і загрозам, створення механізмів запобігання виникненню,
виявлення та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників органів
Пенсійного фонду України тощо.

Відповідно до Програми в органах Пенсійного фонду України здійснюється
постійний моніторинг норм та практики застосування законодавчих та інших
нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів Пенсійного фонду
України, для виявлення прогалин та недоліків, що можуть сприяти втягненню
працівників органів Фонду в корупційну чи злочинну діяльність.

З метою усунення суперечностей з нормативно-правовими актами, які регулюють
діяльність Фонду, та зниження корупційних ризиків постановою правління Фонду
від 06 квітня 2017 року № 7-1 внесено зміни до Положення про головні управління
Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі, затвердженого постановою правління Фонду від 22 грудня 2014
року № 28-2.

З метою приведення у відповідність до вимог Закону України від 10 грудня
2015 року № 889-VІІІ “Про державну службу” Положення про Пенсійний
фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
23 липня 2014 року № 2809 розроблено проект постанови Кабінету Міністрів
України “Про внесення змін до Положення про Пенсійний фонд України”,
який направлено для здійснення правової експертизи в Міністерство юстиції
України.

Здійснюється постійний аналіз взаємодії служб та спеціалістів в Пенсійному
фонді України та його органах при виконанні покладених на них завдань. В
цілому, забезпечено заходи внутрішнього 
контролю при реалізації своїх повноважень. У разі виявлення невиконання
наказів Пенсійного фонду України, роз’яснень щодо організації контролю,
проводиться робота по усуненню недоліків в роботі та проводиться роз’яснювальна
робота для запобігання подібних випадків в інших територіальних управліннях.

При розробці змін до діючого порядку подання документів для призначення
(перерахунку) пенсій та з питань обслуговування громадян у зв’язку із
впровадженням централізованої підсистеми «Призначення та виплата пенсій»
Інтегрованої комплексної інформаційної системи враховано вимоги
антикорупційного законодавства.

За результатами оптимізації структури центрального апарату Пенсійного фонду
України переглянуто положення про структурні підрозділи центрального апарату,
посадові інструкції працівників, та приведено у відповідність до норм чинного
законодавства України (наказ від 15.03.2017 № 40). Аналогічна робота проведена
в територіальних управліннях Фонду.

З метою контролю за своєчасним вжиттям заходів, спрямованих на запобігання
та врегулювання конфлікту інтересів, здійснюється щоквартальний моніторинг
рішень щодо пенсійного забезпечення працівників головного управління та
керівного складу територіальних управлінь Фонду, членів їх сімей.

Пенсійним фондом України разом з Міністерством фінансів України розроблено
та погоджено форму надання інформації про результати верифікації. З’ясування
рекомендацій, наданих Міністерством фінансів України, здійснювалось шляхом
повної перевірки даних із запрошенням пенсіонерів до управлінь Пенсійного фонду
України, виїздом за місцем проживання пенсіонера, зазначеним в пенсійний
справі, для його ідентифікації та підтвердження інших даних, направлення в
установленому порядку запитів до органів державної влади.

Здійснюються заходи по опрацюванню Протоколу інформаційного обміну між
Централізованим банком даних з проблем інвалідності та реєстром застрахованих
осіб державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального
страхування.

В централізованій підсистемі Інтегрованої комплексної інформаційної системи
Пенсійного фонду України “Призначення та виплата пенсії на базі електронної
пенсійної справи” реалізовано можливість направлення підвідомчими органами
розрахунків для відшкодування витрат на виплату та доставку пенсій, призначених
на пільгових умовах, витрат на фінансування різниці у розмірах пенсій науковим
працівникам, передачі карток особових рахунків платників та інших документів
органам Пенсійного фонду України за новим місцезнаходженням платника.

Постановою правління Фонду від 07.07.2017 №15-3 схвалено проект Положення
про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування.

Запроваджено обмін інформацією про застрахованих осіб між структурними
підрозділами з питань соціального захисту населення та Пенсійним фондом України.

Здійснюються заходи щодо підвищення рівня ефективності, доступності,
відкритості та прозорості діяльності органів Пенсійного фонду України.

Оприлюднення інформації про здійснення публічних закупівель проходить у
порядку і строки, передбачені Законом України «Про публічні закупівлі».

16 березня 2017 року відбулось публічне представлення звіту про виконання
бюджету Фонду за 2016 рік та публічний звіт Голови правління за 2016 рік.
Відповідна інформація оприлюднена в газетах “Урядовий кур’єр”, “Голос України”,
“Пенсійний кур’єр” та на офіційному веб-сайті Фонду.

12 квітня 2017 року Голова правління провів зустріч з представниками
Урядово-громадської ініціативи “Разом проти корупції”.

Проведено 2 засідання Громадської ради при Пенсійному фонді України. (6
квітня та 16 травня), на яких розглянуті питання щодо основних напрямів
реформування пенсійного забезпечення у 2017 році та роботу територіальних
органів Фонду щодо мінімізації корупційних ризиків.

Для забезпечення проведення електронних консультацій з громадськістю на
офіційному веб-сайті Пенсійного фонду України оприлюднено план діяльності Фонду
з підготовки проектів регуляторних актів та змін  до нього, проекти регуляторних актів, аналіз
регуляторного впливу, звіти про відстеження результативності регуляторних
актів. Також оприлюднювались проекти актів Кабінету Міністрів України та
проекти відомчих нормативно-правових актів Фонду.

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” та
постанови правління Фонду від 15.08.2011 № 22-1 “Про організацію виконання норм
Закону України “Про доступ до публічної інформації” опрацьовано  понад 1,9 тис. інформаційних запитів, з них –
474 у центральному апараті.  На всі запити
надано відповіді у визначені законодавством строки.  Забезпечено ведення системи обліку публічної
інформації відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від
21.11.2011 № 1277 “Питання системи обліку публічної інформації”. Зведений
реєстр відомостей про документи електронної бази даних системи обліку публічної
інформації публікується на офіційному веб-сайті Фонду.

На Єдиному державному веб-порталі відкритих даних
(data.gov.ua) розміщено належну для оприлюднення
інформацію, яка періодично оновлюється.

За І півріччя ц.р. від підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців,
органів місцевого самоврядування та громадян надійшло 28 повідомлень (в тому
числі 6 анонімних) щодо можливих корупційних порушень з боку посадових осіб
органів Фонду. За результатами розгляду 25 звернень викладені факти не
підтвердились. В 3 випадках викладена інформація підтвердилась: у 2 випадках
(Донецька область) документи передані до правоохоронних органів, в 1 випадку на
державного службовця накладено дисциплінарне стягнення та переведено на іншу
посаду.

Запроваджено проведення оперативних перевірок за принципом “таємних
покупців”. За звітний період проведено 97 оперативних перевірок  з питань організації та здійснення прийому
громадян.

У 87 територіальних управліннях впроваджено відео-
та аудіо- фіксацію під час проведення прийому
громадян, із забезпеченням права осіб, які звертаються на прийом, на таємницю
особистого та приватного життя.

Підготовлено методичні рекомендації щодо порядку дій спеціалістів
підрозділів обслуговування громадян в умовах запровадження централізованого
призначення та виплати пенсій.

Опрацьовуються пропозиції щодо внесення змін до Положення про організацію
прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду
України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від
30.07.2015 № 13-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 серпня
2015 за № 991/27436, Порядку подання та оформлення документів для призначення
(перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного
фонду України від 25.11.2005 № 22-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 27 грудня 2005 р. за № 1566/11846, щодо подальшого
впровадження системи обслуговування громадян в органах Пенсійного фонду України
на базі централізованих інформаційних технологій.

Забезпечується постійний моніторинг додержання посадовими особами
антикорупційного законодавства, насамперед, щодо сумісництва та суміщення з
іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб. Протягом І
півріччя в територіальних управліннях забезпечено врегулювання  33 випадків виникнення конфліктів інтересів.

Забезпечено контроль за  своєчасність
подання 33623 декларацій про майновий стан і доходи за 2016 рік. До Національного
агентства з питань запобігання корупції 
направлено 415 повідомлень про факти порушення антикорупційного
законодавства у випадках неподання та несвоєчасного подання декларацій
державними службовцями.

Протягом І півріччя 144 особи підвищили кваліфікацію за програмою
короткотермінових семінарів з питань запобігання і протидії корупції в
територіальних управліннях Фонду. На базі навчально-методичного центру
Державного підприємства “Інформаційний центр персоніфікованого обліку
Пенсійного фонду України” навчання пройшли 395 осіб. В навчальні плани
семінарів-нарад внесено лекції щодо застосування антикорупційного законодавства
в практичній діяльності.

Постановою правління Пенсійного фонду України від 07.04.2017 № 8-2 (у
редакції постанови правління Пенсійного фонду України  від 07.07.2017  № 15-5) затверджено Критерії, за якими
здійснюється оцінка ефективності роботи територіальних управлінь Пенсійного
фонду України  та  Порядок проведення оцінки результативності
роботи територіальних управлінь Пенсійного фонду України

З метою роз’яснення положень антикорупційного законодавства серед державних
службовців проведено 2506 семінарів, нарад, лекцій тощо. У звітному періоді 49
державних службовців пройшли навчання (підвищення кваліфікації) з питань
запобігання та виявлення корупції.

В рамках впровадження єдиної централізованої системи аналітики та
управління фінансами у солідарній системі загальнообов’язкового державного
пенсійного страхування розпочато виконання плану робіт щодо модернізації
підсистем Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду
України в частині розвитку підсистеми аналітики та звітності для збору даних,
контролю та аналізу бюджету Пенсійного фонду України. Проводиться моніторинг
стану здійснення адміністративних витрат, пов’язаних з виконанням функцій,
покладених на органи Пенсійного фонду України.

З початку року фінансування пенсійних виплат забезпечено в терміни
визначені законодавством в обсязі 122,6 млрд. грн. Здійснюється щоденний
контроль за спрямуванням коштів, шляхом проведення аналізу оперативної
звітності, наданої підвідомчими управліннями Фонду.

Протягом І півріччя 2017 року Пенсійним фондом України та його органами
застосовано 886 процедур закупівель в електронній системі, за результатами яких
укладено 846 господарських договорів на загальну суму 38,2
млн. грн. Економія склала 4,9 млн. грн., понад 11 % очікуваної вартості.
Пенсійний фонд забезпечує оприлюднення інформації щодо проведення закупівель в
установленому порядку та здійснює моніторинг організації та проведення
підвідомчими органами процедур закупівель.

В територіальних управліннях у Волинській, Хмельницькій, Вінницькій,
Запорізькій областях та м. Києві досліджено питання повноти вжиття заходів по
стягненню заборгованості по платежах, адміністрування яких здійснюється
органами Пенсійного фонду України, своєчасність передачі виконавчих документів
на примусове стягнення в органи державної виконавчої служби, порядку обліку
платежів в картках особових рахунків платників, стану моніторингу даних реєстру
щодо виявлення ознак використання праці неоформлених працівників та порушень
законодавства про працю.

Антикорупційна програма Пенсійного фонду України на 2017 рік передбачає
виконання протягом року 31 завдання, в тому числі 3 (9,7%) –       з кінцевим терміном виконання у І
півріччі 2017 року, які виконано у повному обсязі. Решта завдань перебувають в
процесі виконання відповідно до встановлених строків.

 

background Layer 1