Пропустити навігацію

Програма Пенсійного фонду України щодо впровадження антикорупційних заходів на 2017 рік

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Пенсійного фонду України

від 28.02.2017 № 30

 

 

 

Програма

Пенсійного фонду України щодо

впровадження антикорупційних заходів

на 2017 рік

 

І. Загальні положення

 

Програма розроблена
відповідно до пріоритетів антикорупційної політики держави,
визначених Засадами державної антикорупційної політики в Україні
(Антикорупційної стратегії) на 2014-2017 роки, затвердженої Законом України від
14 жовтня 2014 року № 1699-VII, Законом України “Про запобігання корупції”,
Державною програмою щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в
Україні (Антикорупційної стратегії) на
2015-2017 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2015 року № 265.

Програма на 2017
рік складена за результатами аналізу корупційних ризиків у діяльності органів
Пенсійного Фонду України з урахуванням виконання завдань щодо впровадження
антикорупційних заходів
у 2015-2016 роках і включає визначення засад
загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, оцінку
корупційних ризиків, заходи щодо їх усунення, строки та осіб,
відповідальних за виконання, процедури проведення моніторингу та оцінки
виконання завдань, заходи щодо поширення інформації про стан реалізації
антикорупційних заходів.

 

ІІ. Визначення
засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції та
визначення ризиків

 

Забезпечуючи
реалізацію державної політики з питань пенсійного забезпечення та ведення
обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному
страхуванню, Пенсійний фонд України та його органи здійснюють обслуговування
переважної частини населення – майбутніх й теперішніх одержувачів пенсій,
щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та інших виплат,
які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду
України, інших джерел, визначених законодавством (далі – пенсійні виплати).

Ефективна процедура
діяльності органів Пенсійного фонду України є невід’ємною складовою створення
системи доброчесної та професійної публічної служби, спрямованої на благо
держави й суспільства, проте ризики її реалізації зумовлені системними для
держави чинниками:

недосконале та
нестабільне законодавство;

високе навантаження
у поєднанні з низькою мотивацією державних службовців;

неефективний доступ
до інформації, яка використовується органами Пенсійного фонду України в процесі
їх діяльності.

Особливості сфери
діяльності органів Пенсійного фонду України зумовлюють збереження частини
дискреційних повноважень, унеможливлюють повне виключення контактів між
громадянами та працівниками органів Пенсійного фонду України, які готують
документи для прийняття рішень щодо призначення та здійснення пенсійних виплат,
в результаті чого залишається високий ризик виникнення конфлікту інтересів.

Іншими чинниками,
які сприяють корупційним проявам в діяльності працівників органів Пенсійного
фонду України, можуть бути:

– неврегульованість
або недостатня урегульованість процедур та функціональних процесів, можливість
здійснювати неприпустимі операції або не здійснювати необхідні;

– відсутність
єдиної автоматизованої системи контролю за функціональними процесами в органах
Пенсійного фонду України;

– кваліфікаційний
рівень працівників;

– не доброчесна
поведінка;

– недосконалість
контролю щодо управління об`єктами державної власності.

Таким чином, аналіз
зовнішнього та внутрішнього середовища органів Пенсійного фонду України
свідчить про високий ступінь ймовірності виникнення та наслідків корупційних
ризиків, таких як наявність дискреційних повноважень, можливість виникнення конфлікту
інтересів, недосконалість елементів внутрішнього контролю, недоброчесність
державних службовців.

У 2015-2016 роках
прийнято низку нормативно-правових та управлінських рішень, спрямованих на
усунення причин та умов, що сприяють виникненню корупційних ризиків, підвищення
ефективності діяльності органів Пенсійного фонду України та гарантування
професійності та відповідальності його службовців.

Програма передбачає
впровадження заходів подальшого удосконалення системи управління та контролю за
діяльністю органів Пенсійного фонду України, спрямованих на своєчасне
виявлення, усунення та мінімізацію корупційних ризиків, причин, що їх
породжують та умов, що їм сприяють, шляхом створення системи запобігання
корупційним проявам на основі нових засад формування та реалізації
антикорупційної політики, періодичного перегляду та забезпечення відповідності
актуальним корупційним викликам і загрозам; створення механізмів запобігання
виникненню, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів працівників органів
Пенсійного фонду України; поглиблення участі громадськості у формуванні
державної політики у сфері пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які
підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.

Передумовою
позитивних результатів є проведення оптимізації організаційної структури
органів Пенсійного фонду України, впровадження технологій єдиної
централізованої системи аналітики та управління фінансами у солідарній системі
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, вдосконалення функціональних
процесів, розвиток інформаційних систем Пенсійного фонду України в рамках
виконання завдань, визначених Стратегією модернізації та розвитку Пенсійного
фонду України на період до 2020 року, схваленою розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 14вересня 2016 року № 672-р.

 

ІІІ. Заходи щодо
усунення корупційних ризиків

 

3.1. Удосконалення
нормативно-правової бази

 

3.1.1. Здійснення
моніторингу норм та практики застосування законодавчих та інших
нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів Пенсійного фонду
України, з метою їх перегляду та забезпечення відповідності актуальним
корупційним викликам і загрозам.

Шамбір М. І.,
Машкін В. Г., керівники самостійних структурних підрозділів Пенсійного фонду
України, начальники територіальних управлінь.

Протягом 2017 року.

 

3.1.2. Проведення
аналізу діючих нормативно-правових актів щодо передбачення в них ефективних
заходів запобігання виникненню, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів
службових осіб органів Пенсійного фонду України та внесення пропозицій щодо
необхідності їх перегляду, включаючи урегулювання механізмів контролю за
прийняттям рішень про пенсійне забезпечення працівників органів Пенсійного
фонду України та членів їх сімей.

Шамбір М. І.,
Машкін В. Г., керівники самостійних структурних підрозділів Пенсійного фонду
України, начальники територіальних управлінь.

Протягом 2017 року.

 

3.2.
Організаційно-управлінські заходи

 

3.2.1. Дослідження
проектів нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів, що
видаються Пенсійним фондом України, з метою виявлення причин, що призводять чи
можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень, додержання порядку
узгодження та схвалення проектів рішень.

Шамбір М. І.,
Машкін В. Г., Шуляк А. П., Рябцева Т. Б.

Протягом 2017 року.

 

3.2.2. Проведення
аналізу існуючої практики взаємодії служб та спеціалістів в Пенсійному фонді
України та його органах при виконанні покладених на них завдань, з метою
вдосконалення механізму багатоступеневого внутрішнього контролю за реалізацією
ними своїх повноважень, зокрема, дискреційних.

Шамбір М. І.,
Машкін В .Г., керівники самостійних структурних підрозділів Пенсійного фонду
України, начальники територіальних управлінь.

Протягом 2017 року.

 

3.2.3. Моніторинг
положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників з метою
своєчасного приведення їх у відповідність до змін у антикорупційному
законодавстві України та підзаконних актах.

Шамбір М. І.,
Машкін В. Г., керівники самостійних структурних підрозділів
Пенсійного фонду України, начальники територіальних управлінь.

Протягом 2017 року.

 

3.2.4. Здійснення
моніторингу рішень щодо пенсійного забезпечення працівників органів Пенсійного
фонду України та керівного складу територіальних органів Фонду, членів їх
сімей, з метою контролю за своєчасним вжиттям заходів, спрямованих на
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Шамбір М. І.,
Машкін В. Г., Шуляк А. П., керівники самостійних
структурних підрозділів Пенсійного фонду України, начальники територіальних
управлінь.

Протягом 2017 року.

 

3.2.5. Проведення
за принципом “таємних покупців” оперативних перевірок організації та здійснення
прийому громадян в територіальних управліннях із залученням до моделювання
ситуацій представників громадськості.

Шамбір М. І.,
Машкін В. Г., Шуляк А. П., керівники самостійних
структурних підрозділів Пенсійного фонду України, начальники територіальних
управлінь.

Протягом 2017 року.

 

3.2.6. Здійснення
моніторингу адміністративних витрат та аналіз причин їх зростання, зокрема на
придбання товарів, робіт та послуг, оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

Шамбір М. І.,
Король Т. І., Усачова Т. М., начальники територіальних
управлінь.

Протягом 2017 року

 

3.2.7. Дослідження
повноти вжиття заходів по стягненню заборгованості по платежах, адміністрування
яких здійснюється органами Пенсійного фонду України, та своєчасністю передачі
виконавчих документів на примусове стягнення в органи державної виконавчої
служби.

Шамбір М. І.,
Король Т .І., Шуляк А. П., Рябцева Т. Б.

За окремим графіком
під час проведення аудиторських досліджень та інших контрольних заходів

 

3.2.8. Продовження
впровадження відео- та аудіо- фіксації під час проведення прийому громадян, із
забезпеченням права осіб, які звертаються на прийом, на таємницю особистого та
приватного життя.

Шамбір М. І.,
Машкін В. Г., Малецький О. М., Усачова Т. М.,
Король Т. І., начальники територіальних управлінь.

За окремим графіком
в межах фінансових можливостей.

 

3.2.9. Продовження
впровадження механізму обслуговування громадян та обробки пенсійної
документації на базі централізованих інформаційних технологій з унеможливленням
підготовки документів про призначення (перерахунок) пенсій спеціалістами
органів Пенсійного фонду України, які безпосередньо здійснюють прийом громадян.

Машкін В. Г.,
Ковпашко І. В., начальники територіальних управлінь.

Протягом 2017 року.

 

3.2.10.
Забезпечення у визначеному законодавством порядку процедур, що здійснюються в
рамках проведення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої
фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг,
субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок
коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів
загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Машкін В. Г.,
Малецький О. М.

Протягом 2017 року.

 

3.3. Формування
світогляду неприйняття корупції, залучення громадськості до реалізації
антикорупційних заходів

 

3.3.1. Моніторинг
стану впровадження антикорупційних заходів, підготовка та оприлюднення звіту
про його результати.

Шамбір М. І.,
Машкін В. Г., Шуляк А. П., керівники самостійних
структурних підрозділів Пенсійного фонду України, начальники територіальних
управлінь.

ІІ, ІІІ, ІV
квартали.

 

3.3.2. Забезпечення
повноти та своєчасності розгляду повідомлень громадян та перевірки отриманої
інформації щодо можливих корупційних правопорушень з боку працівників органів
Пенсійного фонду України, що надходять до органів Пенсійного фонду України. У
разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи
одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками органів
Фонду – вжиття заходів щодо припинення такого правопорушення та негайного
письмового повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у
сфері протидії корупції.

Шамбір М. І.,
Машкін В. Г., Шуляк А П., Усачова Т. М.,
керівники самостійних структурних підрозділів Пенсійного фонду України,
начальники територіальних управлінь.

Протягом 2017 року

 

3.3.3. Залучення
громадськості до обговорення підсумків роботи органів Пенсійного фонду України,
оцінки виконання покладених функцій, включаючи анкетування, опитування та інші
методи комунікації з громадськістю. Надання узагальненого звіту про результати
виконання антикорупційних заходів Громадській раді при Пенсійному фонді
України.

Шамбір М. І.,
Машкін В. Г., Шуляк А. П., Усачова Т. М.
начальники територіальних управлінь.

За окремими
графіками.

 

3.3.4. Забезпечення
доступу громадськості до ознайомлення з проектами нормативно-правових актів з
питань діяльності органів Пенсійного фонду України та публічної інформації, яка
отримана, створена або знаходиться у володінні Пенсійного фонду України, у тому
числі у формі відкритих даних, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 21 жовтня 2015 року № 835 “Про затвердження Положення про
набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних”.

Шамбір М. І.,
Усачова Т. М., Малецький О. М., керівники самостійних
структурних підрозділів Пенсійного фонду України, начальники територіальних
управлінь.

Протягом 2017 року.

 

3.4. Автоматизація
функціональних процесів, інформаційно-технічне забезпечення

 

3.4.1. Впровадження
механізмів здійснення контролю за повнотою та своєчасністю направлення підвідомчими
органами розрахунків для відшкодування витрат на виплату та доставку пенсій,
призначених на пільгових умовах, витрат на фінансування різниці у розмірах
пенсій науковим працівникам, застосування фінансових санкцій, передачі карток
особових рахунків платників та інших документів органам Пенсійного фонду
України за новим місцезнаходженням платника.

Шамбір М. І.,Король
Т. І., Малецький О. М.

Протягом 2017 року

 

3.4.2.
Упорядкування з метою упередження порушень щодо цілісності, повноти та
достовірності інформації про застрахованих осіб механізмів аналізу поданих
відомостей, перегляд Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого
постановою правління Пенсійного фонду України від 18 червня 2014 року № 10-1,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08 липня 2014 року за №
785/25562.

Машкін В Г.,
Малецький О. М.

Протягом 2017 року

 

3.4.3. Проведення
співставлення даних, що містяться в базах даних одержувачів пенсій, з даними
Центрального банку даних з проблем інвалідності.

Машкін В. Г.,
Малецький О. М., Ковпашко І. В.

До 01 жовтня 2017
року

 

3.4.4. Розробка та
впровадження технологій єдиної централізованої системи аналітики та управління
фінансами у солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування.

Машкін В. Г.,
Малецький О. М.

Протягом 2017 року

 

3.5. Удосконалення
роботи з персоналом

 

3.5.1. Розробка
акту Пенсійного фонду України щодо критеріїв та системи оцінки ефективності
роботи працівників органів Пенсійного фонду України для визначення рівня
результативності та ефективності служби, планування кар’єри, виявлення
необхідності підвищення рівня професійної компетентності, стимулювання
результативної діяльності.

Шамбір М. І.,
Усачова Т. М., начальники територіальних управлінь.

До 01 липня 2017
року.

 

3.5.2. Проведення
постійного моніторингу додержання державними службовцями антикорупційного
законодавства та законодавства про державну службу, насамперед, щодо
сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи
близьких осіб.

Шамбір М. І.,
Машкін В. Г., Шуляк А. П., Усачова Т. М., керівники самостійних
структурних підрозділів Пенсійного фонду України, начальники територіальних
управлінь.

Протягом 2017 року

 

3.5.3. Забезпечення
проведення перевірок фактів подання декларацій осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, суб’єктами декларування, які
працюють (працювали) в органах Фонду, та направлення повідомлень Національному
агентству з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного
подання таких декларацій. Надання допомоги працівникам органів Фонду у їх
заповненні.

Шамбір М. І.,
Машкін В. Г., Усачова Т. М., Шуляк А. П.,
керівники самостійних структурних підрозділів Пенсійного фонду України,
начальники територіальних управлінь.

У встановлені
строки

 

3.5.4. Проведення
інформаційно-роз’яснювальної роботи серед працівників органів Фонду щодо
дотримання норм антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу,
насамперед, в частині обмеження та заборони видів поведінки державних
службовців.

Шамбір М. І.,
Машкін В. Г., Усачова Т. М., Шуляк А. П.,
керівники самостійних структурних підрозділів Пенсійного фонду України,
начальники територіальних управлінь.

Протягом 2017 року

 

3.6. Сфера
публічних фінансів

 

3.6.1. Забезпечення
в установленому порядку оприлюднення інформації про закупівлі товарів, робіт і
послуг та використання коштів Пенсійного фонду України, передбаченого
законодавством.

Шамбір М. І.,
Рябцева Т. Б., Король Т. І., Усачова Т. М.,
начальники територіальних управлінь.

У встановлені
строки

 

3.6.2. Здійснення
постійного контролю за фінансуванням пенсійних виплат з метою недопущення
надання переваг при спрямуванні коштів на об’єкти з виплати та доставки пенсій.

Шамбір М. І.,
Король Т. І., начальники територіальних управлінь.

Протягом 2017 року.

 

 3.6.3.
Здійснення органами Пенсійного фонду України закупівель з використанням
електронної системи закупівель у порядку, визначеному законодавством.

Шамбір М. І.,
Усачова Т. М., Король Т. І., Рябцева Т. Б.,
начальники територіальних управлінь.

Протягом 2017 року.

 

3.6.4. Здійснення
моніторингу організації та проведення підвідомчими органами процедур
закупівель, включаючи аналіз за результатами перевірок питань недопущення
поділу предмета закупівлі на частини або заниження його вартості для уникнення
проведення процедури закупівлі, визначення його не у відповідності з реальною
потребою замовника, створення оптимальних умов для уникнення можливостей
варіювання з критеріями оцінки учасників з метою надання переваг заздалегідь
обраному учаснику.

Шамбір М. І.,
Рябцева Т. Б., Шуляк А. П., начальники територіальних
управлінь.

За окремим графіком

 

3.7. Навчання та
заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

 

3.7.1. Забезпечення
функціонування системи правової освіти працівників Пенсійного фонду України та
його територіальних органів, в тому числі у сфері антикорупційного
законодавства та законодавства про державну службу.

Шамбір М. І.,
Машкін В. Г., Усачова Т. М., керівники самостійних структурних підрозділів
Пенсійного фонду України, начальники територіальних управлінь.

Протягом 2017 року

 

3.7.2. Оприлюднення
програм та інших заходів антикорупційного спрямування, які впроваджені в роботу
органів Пенсійного фонду України.

Шамбір М. І.,
Машкін В. Г., Шуляк А. П., начальники територіальних
управлінь.

Протягом 2017 року

 

3.7.3. Проведення
тестування працівників органів Пенсійного фонду України для визначення рівня
знань антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу

Шамбір М. І.,
Машкін В. Г., Шуляк А. П., Усачова Т. М.,
керівники самостійних структурних підрозділів Пенсійного фонду України,
начальники територіальних управлінь.

ІV квартал 2017
року

 

ІV. Механізми
реалізації та контролю за виконанням Програми

 

Для реалізації
Програми передбачається:

включення до планів
роботи структурних підрозділів Пенсійного фонду України, його територіальних
органів, заходів щодо запобігання корупційним проявам та здійснення моніторингу
їх реалізації;

дослідження стану
виконання антикорупційних заходів відповідно до затверджених планів під час
проведення внутрішніх аудитів та інших контрольних заходів;

проведення
регулярного моніторингу виконання Програми на основі результатів обліку фактів
(подій), які мають ознаки корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень,
статистичних спостережень та аналізу практики застосування антикорупційного
законодавства;

проведення аналізу
якості та оперативності обслуговування осіб, що звертаються до органів
Пенсійного фонду України, шляхом їх анкетування та через опитування
відвідувачів веб-сайту Пенсійного фонду України, проведення оперативних
перевірок за принципом «таємного покупця»;

своєчасне інформування
спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про протиправні
дії державних службовців у разі виявлення випадків порушення антикорупційного
законодавства при виконанні ними посадових обов’язків.

Оцінка стану
виконання Програми та її перегляд здійснюється на підставі щоквартального
звіту. Звіт складається сектором з питань запобігання та виявлення корупції
департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю на основі інформацій
про результати реалізації визначених заходів керівників структурних підрозділів
центрального апарату та начальників головних управлінь Пенсійного фонду України
в областях та м. Києві та подається Голові правління Пенсійного фонду
України до 20 числа наступного місяця.

 

 

Директор департаменту внутрішнього

аудиту та фінансового контролю  А. П. Шуляк

 

 

 

background Layer 1