Пропустити навігацію

Звіт про стан виконання Програми Пенсійного фонду Українищодо впровадження антикорупційних заходів на 2016 рік

Відповідно до пріоритетів антикорупційної політики держави, визначених
Засадами державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії)
на 2014-2017 роки, затвердженої Законом України від 14 жовтня 2014 року №
1699-VII, Законом України “Про запобігання корупції”, Державною програмою щодо
реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної
стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265, Пенсійним фондом
України розроблено Програму щодо впровадження антикорупційних заходів на 2016
рік.

Програма спрямована
на своєчасне виявлення, усунення та мінімізацію корупційних ризиків в діяльності органів Пенсійного фонду України, причин, що їх
породжують та умов, що їм сприяють, шляхом створення системи запобігання
корупційним проявам на основі нових засад формування та реалізації
антикорупційної політики, періодичного перегляду та забезпечення
відповідності актуальним корупційним викликам і загрозам, створення механізмів
запобігання виникненню, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів у
діяльності працівників органів Пенсійного фонду України тощо.

Програма передбачала
виконання  28 завдань, з яких 89,3% виконано
в повному обсязі, 10,7% – продовжено на наступний рік.

Відповідно
до Програми в органах Пенсійного фонду України 
протягом  2016 року здійснювався
постійний моніторинг норм та практики застосування законодавчих та інших
нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів Пенсійного фонду
України, для виявлення прогалин та недоліків, що можуть сприяти втягненню
працівників органів Фонду
в корупційну чи злочинну діяльність. Протягом
2016 року забезпечувалось проведення правової експертизи проектів
нормативно-правових та розпорядчих актів Пенсійного фонду України щодо
дотримання антикорупційного законодавства, забезпечувався контроль за
додержанням порядку їх узгодження та схвалення.

Здійснювались
організаційно-управлінські заходи. Проводився моніторинг положень про
структурні підрозділи та посадових інструкцій
працівників з метою своєчасного приведення їх у відповідність до змін у
антикорупційному законодавстві України та підзаконних актах. Внесено зміни до
положень про структурні підрозділи центрального апарату Фонду та посадові
інструкції працівників відповідно до Закону України
«Про державну службу».

Розроблено зміни до
діючого порядку подання документів для призначення (перерахунку) пенсій та з
питань обслуговування громадян у зв’язку із впровадженням централізованої підсистеми «Призначення та виплата пенсій» Інтегрованої
комплексної інформаційної системи, в яких враховано вимоги антикорупційного
законодавства, інших нормативно-правових актів щодо врегулювання конфлікту
інтересів службових осіб органів Пенсійного фонду України.

Забезпечено розгляд
в порядку апеляційного оскарження 37 скарг страхувальників та організацій, що
здійснюють виплату і доставку пенсій, на рішення про
застосування фінансових санкцій та в межах узгодження вимог про сплату боргу,
за результатами розгляду яких винесено відповідні рішення.

Проведено тематичні
перевірки в управліннях у м. Дзержинську, м. Дружківці, м. Краматорську,
Ясинуватському, Костянтинівському об’єднаних управліннях Донецької
області,  управлінні у Печерському районі
м. Києва та Центральному об’єднаному управлінні м. Києва щодо дотримання
порядку обліку платежів в картках особових рахунків
платників, повноти та своєчасності виставлення платникам до відшкодування
фактичних витрат на виплату пільгових пенсій, повноти
та своєчасності охоплення заходами стягнення заборгованості з платежів,
достовірності та коректності формування звітності шляхом суцільних перевірок
первинної інформації.

В окремих територіальних
управліннях у Донецькій та Луганській областях впроваджено централізовану підсистему обліку сплати страхових внесків, а також
відновлено бази даних страхувальників, втрачених у період проведення
антитерористичної операції.

Проведено черговий
контроль своєчасності припинення виплати пенсій у зв’язку із смертю
пенсіонерів, здійснено суцільну перевірку правильності виплати пенсій державним
службовцям, визнаним інвалідами І та ІІ груп, проведено аналіз правильності
встановлення підвищення пенсії відповідно до частини 3
статті 29 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» жінкам, які одержували пенсії по
інвалідності.

Систематично
здійснювався аналіз своєчасності проведення перерахунку пенсійних виплат
інвалідам війни ІІ та ІІІ груп, учасникам бойових дій, які досягли
85-річного  віку. Проведено аналіз
правомірності виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам. Опрацьовуються дані
за результатами верифікації пенсійних справ за інформацією Міністерства
фінансів України .

Запроваджено дослідження рішень щодо пенсійного забезпечення працівників
центрального апарату Пенсійного фонду України та керівного складу
територіальних органів Фонду, членів їх сімей, у тому числі на виконання
судових рішень (із застосуванням інформаційних ресурсів). Перевірка
правомірності прийняття рішень щодо пенсійного
забезпечення керівного  складу
територіальних органів Фонду, здійснюється під час проведення аудитів та інших
контрольних заходів.

Проводиться моніторинг
додержання посадовими особами антикорупційного законодавства в частині запобігання
та врегулювання конфлікту інтересів при нарахуванні пенсійних виплат
працівникам органів Фонду за рішеннями судів.

З метою вивчення
реального стану організації та здійснення прийому громадян запроваджено проведення
за принципом «таємничих покупців» оперативних перевірок із залученням
громадськості головними управліннями у Львівській (10), Рівненській (13),
Тернопільській (11), Чернівецькій (10) областях, Пенсійним фондом України
проведено 7 перевірок в управліннях Фонду в м. Києві.

В територіальних
управліннях Фонду продовжується впровадження відео- та
аудіо- фіксації під час прийому громадян. Системами відеоспостереження
обладнано приміщення в окремих територіальних управліннях у Житомирській,
Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській, Одеській та Чернівецькій областях.

Завершено комплекс
організаційних заходів щодо впровадження централізованої системи призначення та
виплати пенсій на базі електронних пенсійних справ, з 01.08.2016 забезпечено
можливість звернення осіб із заявами про призначення пенсій незалежно від
території обслуговування органів Фонду.

Проводиться робота
по підготовці територіальних управлінь Фонду до
надання послуг особам, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, у
складі центрів надання соціальних послуг у форматі «Прозорий офіс» відповідно
до розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2016 року № 578.

В органах Фонду
здійснюються інформаційні заходи щодо формування світогляду
у населення неприйняття корупції, залучення громадськості до реалізації
антикорупційних заходів.

На офіційному
веб-сайті Пенсійного фонду України розміщені Антикорупційна стратегія на
2014-2017 роки, Пам’ятка щодо застосування антикорупційного законодавства в
органах Пенсійного фонду України, Програма Пенсійного фонду України щодо
впровадження антикорупційних заходів на 2016 рік, звіти
про виконання Програми Пенсійного фонду України щодо впровадження
антикорупційних заходів за 2015 рік, за І півріччя та
9 місяців 2016 року.

Оприлюднено
відомості, зазначені у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру за 2015 рік Голови правління,
його заступників та керівників структурних підрозділів центрального апарату
Фонду.

За 2016 рік від підприємств, установ та організацій, фізичних
осіб-підприємців, органів місцевого самоврядування та громадян надійшло 86
повідомлення, в тому числі 38 анонімних щодо можливих корупційних порушень з
боку посадових осіб органів Фонду. За результатами розгляду 85 звернень
викладені факти не підтвердились, в 1 випадку
(Івано-Франківська область) викладена інформація підтвердилась, посадову особу
звільнено із займаної посади  на підставі
п.4 ч.1 ст.87 Закону України «Про державну службу»

У березні 2016 року
за участю представників громадськості проведено публічне представлення звіту
про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2015 рік.
Відповідна інформація розміщена на офіційному веб-сайті Фонду.  

В березні,
листопаді та грудні  2016 року проведено
засідання Громадської ради при Пенсійному фонді України, на яких розглянуті
питання про підсумки роботи Пенсійного фонду у 2015
році, основні завдання на 2016 рік, організацію обслуговування громадян в
органах Пенсійного фонду на базі централізованої системи призначення та виплати
пенсій; обговорено проекти бюджету та плану роботи Пенсійного фонду України на
2017 рік, реалізацію у 2017 році завдань, визначених
Стратегією модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020
року, стан виконання органами Фонду заходів антикорупційного спрямування.

На засіданні
правління Пенсійного фонду України в липні 2016 року розглянуто стан виконання
антикорупційного законодавства в органах Пенсійного фонду України, прийнято
відповідну постанову правління Фонду.

Зворотній
зв’язок із громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних або пов’язаних
з корупцією правопорушень здійснюється за телефонами Контакт-центру Пенсійного
фонду України та «гарячих» телефонних ліній, які діють у територіальних
управліннях у Волинській, Донецькій, Запорізькій, Тернопільській, Херсонській,
Черн
івецькій
областях. В управліннях у Донецькій
і Чернівецькій областях встановлено «антикорупційні» скриньки для повідомлень
про протиправні дії працівників. У Вінницькій, Волинській, Житомирській,
Закарпатській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській областях
запроваджено анкетування громадян, які звертаються до  органів Пенсійного фонду, щодо якості
обслуговування.

З метою проведення
електронних консультацій з громадськістю в мережі Інтернет на  web-сторінці: www.pfu.gov.ua
оприлюднено план діяльності Пенсійного фонду України з підготовки проектів
регуляторних актів та змін  до нього,
проекти регуляторних актів, аналіз регуляторного впливу, звіти про відстеження
результативності регуляторних актів, оприлюднювались проекти актів Кабінету
Міністрів України, та проекти відомчих
нормативно-правових актів Пенсійного фонду України.

На
веб-сайті Пенсійного фонду України щомісячно розміщується інформація про
показники середньої заробітної плати для призначення пенсії у розділі «Головна/
Пенсійний фонд у цифрах» та про надходження збору на обов’язкове державне
пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій у розділі «Каталог
послуг/ Юридичним та фізичним особам
/ сплата зборів на обов’язкове державне
пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій».

Відповідно
до Закону України “Про доступ до публічної інформації” та постанови правління
Пенсійного фонду України від 15.08.2011 № 22-1 “Про організацію виконання норм
Закону України “Про доступ до публічної інформації” опрацьовано 5715
інформаційних запитів, що надійшли у звітному періоді до органів Фонду, з
них – 738 до центрального апарату Фонду. 
На всі запити надано відповіді у визначені
законодавством строки.

Зведений реєстр відомостей про документи електронної бази даних системи
обліку публічної інформації публікується на офіційному веб-сайті Пенсійного
фонду України.

З метою
автоматизації функціональних процесів, інформаційно-технічного забезпечення у
2016 році розпочато модернізацію прикладних підсистем програмного забезпечення
обліку сплати страхових внесків в Пенсійному фонді
України, зокрема  створення
централізованої підсистеми ОССВ для територіальних органів Фонду районного рівня,
що дозволить обробку та зберігання даних загальнообов’язкового державного пенсійного страхування з повною актуалізацією та
даними по Україні загалом.

Підготовлено зміни
до Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування з урахуванням
модернізованого Веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України.

Пенсійним фондом
України надано пропозиції та зауваження до проекту Порядку обміну даними між
Пенсійним фондом України та Централізованим банком даних з проблем інвалідності.
Розробка програмного забезпечення щодо обміну запланована на 2017 рік.

В органах
Пенсійного фонду України проводиться системна робота щодо підвищення
рівня правової освіти працівників. За 2016 рік 13 державних службовців
центрального апарату Пенсійного фонду України Фонду пройшли підвищення
кваліфікації з питань запобігання і протидії корупції на короткотермінових
семінарах у Національній академії внутрішніх справ, 696 державних службовців
територіальних управлінь Фонду – на базі Навчально-методичного центру ДП “Інформаційний центр
персоніфікованого
обліку Пенсійного фонду України” та 2667 державних
службовців територіальних управлінь Фонду – на базі інших навчальних заходів
України.

Забезпечується
постійний моніторинг додержання посадовими особами антикорупційного
законодавства, насамперед, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами
діяльності,  обмеження спільної роботи близьких осіб. У 2016 році
встановлено 3 випадки порушень вимог ст. 25 «Обмеження щодо сумісництва та
суміщення з іншими видами діяльності» та Закону України «Про запобігання
корупції». Так, 2
працівники, перебуваючи у соціальних відпустках по
догляду за дитиною до 3-х років, у 2015 році отримали дохід від участі в роботі
виборчих комісій на місцевих виборах.  По
зазначених фактах направлено листи до спеціально уповноважених суб`єктів в сфері протидії корупції про можливе вчинення працівниками
правопорушення, пов’язаного з корупцією. По одному факту працівника визнано
винним у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172-4 КупАП, та піддано адміністративному стягненню у вигляді штрафу в
розмірі 5100,00 грн., винагороду від роботи за сумісництвом в сумі 4226,42 грн.
конфісковано в дохід держави.

Забезпечено
контроль за своєчасністю подання декларацій особами, уповноваженими на
виконання функцій держави в органах Фонду, за минулий рік
та надання допомоги у їх заповненні. Всього працівниками органів Фонду
здано  38,5 тис. декларацій. За 2015 рік 56 державних службовців категорії “Б” центрального
апарату подали електронні декларації.

В рамках контролю
за дотриманням антикорупційного законодавства при здійсненні державних
закупівель забезпечено моніторинг організації та проведення підвідомчими
органами процедур закупівель.

Забезпечується
постійний контроль за формуванням потреби для фінансування пенсійних виплат з
метою недопущення надання переваг при спрямуванні коштів
на об’єкти з виплати та доставки пенсій. Проводяться
контрольні заходи щодо цільового використання коштів, призначених на проведення
пенсійних виплат.

 

background Layer 1