Пропустити навігацію

Звіт про стан виконання за 9 місяців 2016 рокуПрограми Пенсійного фонду України щодо впровадження антикорупційних заходів на 2016 рік

На виконання до Програми Пенсійного фонду України щодо впровадження
антикорупційних заходів на 2016 рік, затвердженої наказом  Пенсійного фонду України від 14.03.2016 №25,
Пенсійним фондом України проводиться 
робота по удосконаленню відомчих нормативно-правових документів,
вживаються організаційні заходи по підвищенню якості контролю за виконанням
функцій та попередженню корупційних правопорушень, мінімізації причин та умов,
які сприяють їх виникненню.

Програма передбачає виконання 28 завдань, з них по 17 (61%)
передбачається   виконання протягом року,
по 7 (25%) – встановлено періодичність виконання, по 4 (14%) – встановлено
терміни виконання.

В межах реалізації передбачених Програмою заходів
протягом 
9 місяців 2016 року проведено наступну роботу:

Систематично здійснюється правова експертиза проектів нормативно-правових та
розпорядчих актів Пенсійного фонду України щодо дотримання антикорупційного
законодавства, забезпечується контроль за додержанням порядку
їх узгодження та схвалення.

З метою вдосконалення механізмів здійснення контрольно-аналітичної роботи,
спрямованої на визначення повноти та своєчасності реалізації повноважень,
Пенсійним фондом України завершено комплекс підготовчих заходів щодо впровадження централізованої системи призначення та
виплати пенсій на базі електронних пенсійних справ, забезпечено можливість
звернення осіб із заявами про призначення пенсій незалежно від території
обслуговування органів Фонду.

Запроваджено моніторинг додержання посадовими особами
антикорупційного законодавства, зокрема, в частині запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів при нарахуванні 
пенсійних виплат працівникам органів Фонду за рішеннями судів.

В практику роботи запроваджуються різноманітні методи
попередження та протидії корупційним проявам. Так, у Львівській області
проводились оперативні перевірки стану роботи підпорядкованих управлінь щодо
організації прийому громадян за принципом «таємного покупця» із залученням
представників громадськості. Продовжується впровадження систем відео-спостереження у приміщеннях, в яких здійснюється
прийом громадян, зокрема, в територіальних управліннях у Житомирській,
Івано-Франківській, Луганській, Одеській та Чернівецькій областях.

Здійснюються організаційні заходи по підготовці органів Фонду до надання
послуг особам, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, у складі
центрів надання соціальних послуг у форматі «Прозорий офіс» відповідно до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2016 року № 578 «Про
 реалізацію на території міст Дніпра, Києва, Львова, Одеси та Харкова
пілотних проектів щодо створення центрів надання соціальних послуг у форматі «Прозорий
офіс».

За 9 місяців ц. р. від підприємств, установ та організацій, фізичних
осіб-підприємців, органів місцевого самоврядування та громадян надійшло 62
повідомлення, в тому числі – 18 анонімних щодо можливих корупційних порушень з
боку посадових осіб органів Фонду.

До спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції направлено
78 повідомлень про факти порушення антикорупційного законодавства. З них, у 3
випадках за порушення працівниками норм антикорупційного законодавства в
частині обмеження сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності,  у 63 випадках – за неподання та розбіжностей
декларацій державними службовцями – колишніми працівниками органів Фонду, у 3
випадках – з проханням провести перевірку щодо наявності або відсутності
реального конфлікту інтересів та у 3 випадках – з питань  запобігання та врегулювання  конфлікту інтересів.

Від спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції отримано
163 повідомлення (подання, приписи тощо) про факти порушення антикорупційного
законодавства, з яких 158 – щодо встановлення недостовірностей (розбіжностей)
за результатами здійсненого фінансового контролю декларацій за 2014 – 2015
роки.

В підвідомчих органах Фонду виявлено 180 випадків конфлікту інтересів, з них
– 142 врегульовано. По всіх не врегульованих випадках конфлікту інтересів
направлено листи до спеціально уповноважених суб`єктів в сфері протидії
корупції.

З метою з’ясування причин та умов порушень статті 12 Закону України “Про засади
запобігання та протидії корупції” стосовно 98 посадових осіб проведено 97
службових розслідувань та 1 службову перевірку.

Реалізовуються інформаційні заходи серед населення, спрямовані на
формування світогляду неприйняття корупції. В засобах масової інформації
(телебачення, радіо, преса, в мережі Інтернет) розміщено 1083 статті
(роз’яснень, коментарів тощо), проведено 4656 семінарів, нарад, лекцій тощо
серед державних службовців з питань антикорупційного законодавства, 989
державних службовців пройшли навчання (підвищення кваліфікації) з питань
запобігання та виявлення корупції.

Зворотній зв’язок із громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних
правопорушень здійснюється за телефонами Контакт-центру Пенсійного фонду
України та «гарячих» ліній територіальних управлінь Фонду. Також в
територіальних управліннях запроваджено роботу «телефонів довіри»,  проводиться анкетування громадської думки, встановлено «антикорупційні скриньки» для
повідомлень про неправомірні дії працівників органів Фонду

З метою проведення електронних
консультацій з громадськістю в мережі Інтернет на  web-сторінці www.pfu.gov.ua
оприлюднено план діяльності Пенсійного фонду України з підготовки проектів
регуляторних актів та змін до нього, проекти регуляторних актів, аналіз
регуляторного впливу, звіти про відстеження результативності регуляторних
актів, оприлюднювались проекти актів Кабінету Міністрів України, проекти
відомчих нормативно-правових актів Пенсійного фонду України.

Відповідно до Закону України “Про
доступ до публічної інформації” та постанови правління Пенсійного фонду України
від 15.08.2011 № 22-1 “Про організацію виконання норм Закону України “Про
доступ до публічної інформації” опрацьовано 4693 інформаційних запити. Забезпечено
ведення системи обліку публічної інформації відповідно до вимог постанови
Кабінету Міністрів України від 21.11.2011 № 1277 “Питання системи обліку
публічної інформації”. Зведений реєстр відомостей про документи електронної
бази даних системи обліку публічної інформації публікується на офіційному
web-сайті Пенсійного фонду України.

Впроваджується модернізація прикладних підсистем
програмного забезпечення обліку сплати страхових внесків в Пенсійному фонді
України, зокрема, в частині створення централізованої підсистеми ОССВ для
територіальних органів Фонду, що дозволить обробку та зберігання даних
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування з повною актуалізацією
та даними по Україні загалом.

Забезпечується моніторинг організації та проведення підвідомчими органами
процедур закупівель.
Всі територіальні управління Фонду зареєструвалися в електронній системі
публічних закупівель.

Забезпечується постійний контроль за
формуванням потреби для фінансування пенсійних виплат з метою недопущення
надання переваг при спрямуванні коштів на об’єкти з виплати та доставки пенсій.
Здійснюється моніторинг результатів перевірок виплатних об’єктів поштового
зв’язку національного оператора поштового зв’язку та банків. Спільно з УДППЗ
«Укрпошта» проведено робочу зустріч з питань 
врегулювання механізмів контролю за цільовим використанням коштів,
призначених для виплати пенсій і допомоги.

 

 

 

background Layer 1