Пропустити навігацію

Звіт про стан виконання у І півріччі 2016 року Програми Пенсійного фонду України щодо впровадження антикорупційних заходів на 2016 рік

Звіт про стан виконання у І півріччі 2016 року

Програми Пенсійного фонду України

щодо впровадження антикорупційних заходів на 2016 рік

 

Відповідно до Програми Пенсійного фонду України щодо впровадження
антикорупційних заходів на 2016 рік, затвердженої наказом Пенсійного фонду
України від 14.03.2016 №25, Пенсійним фондом України проводиться робота по
удосконаленню відомчих нормативно-правових документів, вживаються організаційні
заходи по підвищенню якості контролю за виконанням функцій та попередженню
корупційних правопорушень, мінімізації причин та умов, які сприяють їх
виникненню.

Програма передбачає виконання 28 завдань, з них по 17 (61%) передбачається
виконання протягом року, по 7 (25%) – встановлено періодичність виконання, по 2
(7%) – встановлено терміни виконання, по 2 (7%) – не настав термін виконання.  

В межах реалізації передбачених Програмою заходів
протягом І півріччя 2016 року проведено наступну роботу:

Запроваджено моніторинг відомчих нормативно-правових актів з
метою своєчасного приведення їх у відповідність до змін у антикорупційному
законодавстві України, врегулювання
конфлікту інтересів службових осіб органів Пенсійного фонду України, з
дійснюється правова експертиза проектів нормативно-правових
та розпорядчих актів Пенсійного фонду України щодо дотримання антикорупційного
законодавства, забезпечується контроль за додержанням порядку їх узгодження та
схвалення

З метою вдосконалення
контрольно-аналітичної роботи Пенсійним фондом України переглянуто
адміністративну звітність про результати діяльності органів Фонду.
З використанням програмно–технологічного
комплексу здійснено суцільну перевірку правильності виплати пенсій державним
службовцям, визнаних інвалідами І та ІІ груп, п
роведено черговий контроль своєчасності припинення виплати пенсій у зв’язку
із смертю пенсіонерів. Щомісячно
аналізувалась своєчасність проведення перерахунку пенсійних виплат інвалідам
війни ІІ та ІІІ груп, учасникам бойових дій, які досягли 85-річного  віку.
У ІІ півріччі 2016 року в
територіальних управліннях Пенсійного фонду України передбачається проведення
тематичних перевірок з питань дотримання порядку обліку платежів.

Здійснюється дослідження фактів прийняття рішень про пенсійне забезпечення працівників органів Пенсійного
фонду України та членів їх сімей, у тому числі на виконання судових рішень. Під час проведення аудиторських досліджень у І півріччі
цього року у Рівненській, Івано-Франківській, Тернопільській областях
перевірено правомірність прийняття рішень щодо пенсійного забезпечення
керівного складу головних та 16 підпорядкованих їм управлінь. Аналогічні дії
здійснюються і головними управліннями. За встановленими фактами проінформовано
спеціально
уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції. Так, на сьогоднішній день на розгляді Миргородської місцевої прокуратури Полтавської
області перебувають матеріали по факту подання начальником управління в Зіньківському районі позовної заяви щодо визнання
протиправним рішення цього ж управління про не виплату їй пенсії, оскільки вона
продовжує працювати на посаді державного службовця.

В практику роботи впроваджуються різноманітні
методи попередження та протидії корупційним проявам. Так, головним управлінням
у Львівській області для вивчення реального стану роботи підпорядкованих
управлінь щодо організації прийому громадян проводяться оперативні перевірки за
принципом «таємного покупця» із залученням представників громадськості. У
головному та територіальних управліннях у Чернівецькій області встановлено
«антикорупційні скриньки» для повідомлень про неправомірні дії працівників
органів Фонду. В головних управліннях у Запорізькій, Кіровоградській,
Херсонській, Чернівецькій областях запроваджено роботу «телефонів довіри». У
головному та територіальних управліннях у Чернівецькій області  службові приміщення, в яких здійснюється
прийом громадян, обладнано системами відеоспостереження
з можливістю віддаленого доступу та контролю з боку посадових осіб обладнано
системи відеоспостереження з можливістю віддаленого
доступу та контролю з боку посадових осіб.
Проведення таких контрольних заходів передбачається  продовжити у ІІ півріччі 2016 року.

Для забезпечення відкритості та прозорості діяльності осіб, уповноважених
на виконання функцій держави перевірено своєчасність подання, правильність та
повноту заповнення 31,8 тис. декларацій про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік.

Протягом І півріччя
2016 року організовано проведення спеціальної
перевірки відомостей щодо 5 осіб, які претендували на зайняття посад, пов’язаних із
виконанням функцій держави. Обставин, які перешкоджали зайняттю передбачених
посад, не виявлено.

Згідно Закону
України “Про очищення влади” звільнено 8 посадових
осіб територіальних  органів Пенсійного
фонду України.

Здійснюється постійний моніторинг додержання
посадовими особами антикорупційного законодавства, в тому числі, щодо
сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи
близьких осіб. У
І півріччі встановлено 3 випадки
порушення вимог законодавства працівниками Уманського та Смілянського об’єднаних
управлінь Черкаської області щодо обмеження
сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності,
одного працівника
визнано винним у скоєнні правопорушення та притягнуто до адміністративної
відповідальності (накладено адміністративний штраф з конфіскацією в дохід
держави винагороди від роботи за сумісництвом). Також виявлено 90 випадків
конфлікту інтересів, з яких 41 – врегульовано. По всіх не врегульованих
випадках конфлікту інтересів направлено листи до спеціально уповноважених
суб`єктів в сфері протидії корупції.

Від підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців, органів
місцевого самоврядування та громадян отримано 47 повідомлень щодо можливих
корупційних порушень з боку посадових осіб органів Фонду, в тому числі – 18
анонімних. За результатами розгляду 43 звернень викладені факти не
підтвердились, 4 звернення залишені без розгляду у зв’язку з відсутністю у них
фактичних даних, які можуть бути перевірені.

З метою проведення електронних
консультацій з громадськістю на 
web-сторінці: www.pfu.gov.ua  оприлюднено план
діяльності Пенсійного фонду України з підготовки проектів регуляторних актів та
змін до нього, проекти регуляторних актів, аналіз регуляторного впливу, звіти
про відстеження результативності регуляторних актів, оприлюднювались проекти
актів Кабінету Міністрів України, та проекти відомчих нормативно-правових актів
Пенсійного фонду України.

Відповідно до Закону України «Про
доступ до публічної інформації» та постанови правління Пенсійного фонду України
від 15.08.2011 № 22-1 “Про організацію виконання норм Закону України «Про
доступ до публічної інформації» опрацьовано 647 інформаційних запитів.
Забезпечено ведення системи обліку публічної інформації відповідно до вимог
постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2011 № 1277  «Питання системи обліку публічної інформації».
Зведений реєстр відомостей про документи електронної бази даних системи обліку
публічної інформації публікується на офіційному веб-сайті
Пенсійного фонду України.

У березні 2016 року за участю представників громадськості проведено
публічне представлення звіту про виконання бюджету Пенсійного фонду України за
2015 рік. Відповідна інформація розміщена на офіційному веб-сайті
Фонду.  Також проведено виїзне засідання
Громадської ради при Пенсійному фонді України до управління Пенсійного фонду
України у м. Буча Київської області, на якому розглянуто підсумки роботи
Пенсійного фонду у 2015 році, основні завдання на 2016 рік та завдання щодо
модернізації Фонду на період до 2020 року, стан організації обслуговування
громадян в органах Пенсійного фонду на базі централізованої системи призначення
та виплати пенсій.

Відповідно до постанови правління Пенсійного фонд України від 05.11.2015
№20-2 «Про впровадження системи обслуговування громадян в органах Пенсійного
фонду України на базі централізованих інформаційних технологій», станом на
01.07.2016 впровадження в експлуатацію централізованої системи призначення та
виплати пенсій розпочато в 19 головних управліннях. Розроблено практичні
рекомендації щодо роботи спеціалістів підрозділів обслуговування громадян в
умовах запровадження централізованого призначення та виплати пенсій.

Розпочато модернізацію прикладних підсистем програмного забезпечення обліку
сплати страхових внесків в Пенсійному фонді України, зокрема  створення централізованої підсистеми ОССВ для
територіальних органів Фонду районного рівня, що дозволить обробку та
зберігання даних загальнообов’язкового державного пенсійного страхування з
повною актуалізацією та даними по Україні загалом.

Опрацьовуються зміни до Положення про реєстр застрахованих осіб Державного
реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого
постановою правління Пенсійного фонду України від 18.06.2014 № 10-1 в частині
вдосконалення контролю за достовірністю надання страхувальником відомостей про застраховану особу.

Питання удосконалення критеріїв та
системи оцінки ефективності роботи працівників органів Пенсійного фонду України
для
визначення рівня результативності та ефективності служби, планування
кар’єри, виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності,
стимулювання результативної діяльності знаходиться в процесі розробки. В
територіальних управліннях розповсюджено досвід головного управління Пенсійного
фонду України у Запорізькій області щодо запровадження Методики визначення
комплексу оцінки (рейтингу) результатів роботи територіальних управлінь.
Запроваджено проведення систематичних
навчальних заходів для працівників територіальних управлінь щодо вивчення змін
у законодавстві, у т. ч. антикорупційних норм.

У встановленому порядку забезпечується оприлюднення інформації про закупівлі
товарів, робіт і послуг та використання коштів Пенсійного фонду України,
передбачених законодавством. Здійснюється моніторинг організації та проведення
підвідомчими органами процедур закупівель.

Всі територіальні управління Фонду зареєструвалися в електронній системі
публічних закупівель.

Забезпечується постійний контроль за формуванням потреби
для фінансування пенсійних виплат з метою недопущення надання переваг при
спрямуванні коштів на об’єкти з виплати та доставки пенсій. Здійснюється
моніторинг результатів перевірок виплатних об’єктів поштового зв’язку
національного оператора поштового зв’язку та банків. Спільно з УДППЗ «Укрпошта»
проведено робочу зустріч з питань  врегулювання
механізмів контролю за цільовим використанням коштів, призначених для виплати
пенсій і допомоги.

Стан виконання антикорупційних заходів в органах Пенсійного фонду України розглянуто на засіданні правління Фонду у 22
липня 2016
року та прийнято постанову правління від 22.07.2016 №17-3 «Про виконання
антикорупційного законодавства
в органах Пенсійного фонду України».

 

 

background Layer 1