Пропустити навігацію

Звіт про результати роботи з питань запобігання та виявлення корупції за 9 місяців 2014 року

У Пенсійному фонді України (далі –
Фонд) та підпорядкованих органах впродовж 9 місяців 2014 року здійснювалися
заходи  щодо дотримання антикорупційного
законодавства України відповідно до вимог Закону України «Про засади
запобігання і протидії корупції», Указу Президента України від 21 жовтня 2011
року № 1001/2011 «Про національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки»,
постанови Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 року № 706 «Питання
запобігання та виявлення корупції», а також наказу  Голови Правління Пенсійного фонду
України  від  1 листопада 2011 року № 154 «Про організацію
виконання в Пенсійному фонді України та його органах законодавчих та нормативно-правових
актів у сфері запобігання і протидії корупції».

У звітному періоді продовжено
комплектування кадрового апарату органів Фонду фахівцями з питань запобігання
та виявлення корупції. Зазначені посади залишаються вакантними в головних
управліннях у Запорізькій, Черкаській і Кіровоградській областях (визначено
відповідальних осіб).

У 
зв’язку  з   вимогами 
постанови  Кабінету  Міністрів  
України   від   4 вересня 2013 року № 706 «Питання
запобігання та виявлення корупції» щодо затвердження Типового положення про
уповноважений підрозділ (особу) з питань 
запобігання  та  виявлення 
корупції,  яке  вступило 
в  дію з 1 січня 2014 року, у
Фонді та його підпорядкованих органах положення про підрозділи з питань
запобігання та виявлення корупції, а також посадові інструкції завідувачів
секторів і головних спеціалістів приведені у відповідність до чинного
законодавства.

У центральному апараті,
регіональних та територіальних управліннях Фонду плани заходів щодо
попередження, виявлення та профілактики корупційних правопорушень, що
направлені на дотримання визначеної державної антикорупційної стратегії, в
цілому виконані. Інформація про результати роботи висвітлена на відповідних
офіційних веб-сайтах у розділі «Запобігання проявам корупції».

У процесі роботи основний акцент
було зроблено на проведенні роз’яснювальної роботи серед державних службовців
та претендентів на заміщення вакантних посад, яка спрямована на формування
достатніх знань з антикорупційного законодавства, неухильне дотримання його
вимог та обмежень. В органах Фонду протягом звітного періоду проведено 3033
семінари, заняття, лекції, круглі столи з питань антикорупційного
законодавства, в яких загалом взяли участь 65842 особи. Зазначені питання
розглянуто на 272 колегіях та нарадах. З цієї тематики в друкованих  засобах масової інформації оприлюднено 405
статей, здійснено виступів на радіо і телебаченні – 272, надано роз’яснень у
мережі Інтернет – 797.

Крім того, у звітному періоді
фахівцями з питань запобігання та виявлення корупції надана практична допомога
щодо правильного заповнення та своєчасного подання державними службовцями
декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за
2013 рік. Всього в системі Фонду подали декларацію 35538 працюючих державних
службовців (99,58%). Інші не мали можливості подати декларацію за місцем роботи
через перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами або для
догляду за дитиною (подають таку декларацію за звітний рік до 31 грудня).
Порушень чинного антикорупційного законодавства у вказаній сфері державними
службовцями центрального апарату Фонду не встановлено.

Систематично здійснюється аналіз
вжитих заходів за результатами розгляду в Фонді та його підпорядкованих органах
звернень підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців,
органів місцевого самоврядування та громадян щодо можливих корупційних діянь чи
інших правопорушень з боку працівників Фонду, 
а також  пов’язаних з його діяльністю
осіб. Загалом розглянуто 498 звернень. Всі вони були перевірені у визначені
терміни. Відповіді по суті направлені адресатам, крім анонімних або оформлених
з порушеннями вимог Закону України «Про звернення громадян».

Згідно ст. 11 Закону України «Про
засади запобігання і протидії корупції» передбачено проведення спеціальної перевірки
відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. У свою чергу, Указом
Президента України від 25 січня 2012 року № 33 визначений порядок такої
перевірки.

У Фонді та його підпорядкованих
органах уповноваженими підрозділами із залученням фахівців з питань запобігання
та виявлення корупції впродовж першого півріччя 2014 року проводилася
спеціальна перевірка стосовно 1027 кандидатів на посади державних службовців, з
них 1015 прийнято на державну службу, 7 не погодились на зарахування, у 5
випадках відмовлено у прийомі через отримання відомостей, які не відповідають
встановленим законодавством вимогам для заміщення посади.

Керівництвом органів,
співробітниками кадрових підрозділів та фахівцями з питань запобігання та
виявлення корупції забезпечується контроль за об’єктивністю і своєчасністю
спеціальних перевірок.

Проведення
організаційно-управлінських заходів щодо дотримання вимог антикорупційного
законодавства в системі Фонду дозволили покращити стан дотримання законодавчих
вимог та  спеціальних обмежень державними службовцями Фонду. В звітний
період році працівники Фонду та його підпорядкованих органів до кримінальної,
адміністративної чи дисциплінарної відповідальності за порушення вимог чинного
антикорупційного законодавства не притягались. Матеріали стосовно однієї особи
направлені для правової оцінки в органи прокуратури. До дисциплінарної
відповідальності за порушення інших нормативно-правових актів (Закон України
«Про звернення громадян», Закон України «Про державну службу», Типова
інструкція з діловодства у територіальних органах Пенсійного фонду України та
інші), що були виявленні під час перевірок, притягнуто 19 осіб.

Слід зазначити, що в 40 випадках
при виявленні ознак протиправних діянь сторонніми особами, у тому числі в
результаті перевірки правомірності отримання особами статусу учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи (кримінальні злочини, адміністративні правопорушення),
матеріали були направлені в правоохоронні органи за підслідністю.

Під час виїздів головних
спеціалістів з питань запобігання та виявлення корупції з тематичними
перевірками в територіальні органи Фонду виявлено переплат з бюджету Фонду, які
сталися як з вини пенсіонерів, так і з вини працівників Фонду, на загальну суму
1 млн. 369 тис. 676 грн., з них повернуто на рахунок Фонду понад 899 тис. грн.

 

background Layer 1