Пропустити навігацію

Законодавчі основи запобігання і протидії корупції

У сучасній
Україні замість фрагментарного законодавства створено систему антикорупційного
законодавства, яке охоплює всі сфери суспільного життя і включає різні види
нормативно-правових актів.

Основним
антикорупційним нормативно-правовим актом в нашій державі є Закон України «Про
засади запобігання і протидії корупції». Відповідно до статті 2 вказаного
Закону відносини, що виникають у сфері запобігання і протидії корупції,
регулюються цим законом, іншими законами і міжнародними договорами України,
згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, а також прийнятими
на їх виконання іншими нормативно-правовими актами.

До актів, що
утворюють основу антикорупційного законодавства України, належать наступні:

              
Конституція України;

              
Конвенція ООН проти корупції
(ратифікована Законом України від 18 жовтня 2006 року № 251-
V);

              
Цивільна конвенція Ради Європи про
боротьбу з корупцією (ратифікована Законом України від 16 березня 2005 року №
2476-І
V);

              
Кримінальна конвенція Ради Європи про
боротьбу з корупцією (ратифікована Законом України від 18 жовтня 2006 року №
252-
V);

              
Додатковий протокол до Кримінальної
конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією (ратифікована Законом України
від 18 жовтня 2006 року № 253-
V);

              
Кримінальний кодекс України;

              
Кодекс України про адміністративні
правопорушення;

              
Закон України «Про засади запобігання
і протидії корупції»;

              
Закон України «Про правила етичної
поведінки»;

              
Закон України « Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про
засади запобігання і протидії корупції»;

              
Національна антикорупційна стратегія
на 2011-2015 роки, схвалена Указом Президента України від 21 жовтня 2001 року №
1001;

              
Указ Президента України від 1 вересня
2001 року № 890 «Питання Національного антикорупційного комітету»;

              
Указ Президента України від 5 жовтня
2011 року № 964 «Про першочергові заходи з реалізації Закону України «Про засади
запобігання і протидії корупції»;

              
Указ Президента України від 25 січня
2012 року № 33 «Про порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо
осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій
держави або місцевого самоврядування»;

              
Державна програма щодо запобігання і
протидії корупції, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28
листопада 2011 року № 1240;

              
постанова Кабінету Міністрів України  від  8
грудня  2009 року  № 1422 «Питання запобігання та виявлення корупції
в органах виконавчої влади»;

              
Порядок інформування Національного
агентства з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв’язку з
притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1072;

              
Порядок підготовки та оприлюднення
звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції,
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 року
1094;

              
Порядок передачі дарунків, одержаних
як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді,
державним або комунальним установам чи організація, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1195;

              
Порядок зберігання документів і
використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного
рахунка в установі банку-нерезидента, затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 8 лютого 2012 року № 64 «Про виготовлення бланків
декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру»;

              
постанова  Кабінету 
Міністрів  України від 8 лютого
2012 року № 64 «Про виготовлення бланків декларації про майно, доходи, витрати
і зобов’язання фінансового характеру»;

              
розпорядження Кабінету Міністрів
України «Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування   з   питань  
запобігання   і   протидії 
корупції  на  державній

службі та службі в органах
місцевого самоврядування  від 6 липня
2011  року

№ 642-р;

              
наказ 
Міністерства  юстиції  України 
від  5  серпня 
2013  року № 1608/5 «Питання
проведення антикорупційної експертизи»;

              
Методологія проведення
антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, затверджена
наказом Міністерства  юстиції України від
23 червня 2010 року № 1380/5;

              
Положення про Єдиний державний реєстр
осіб, які винили корупційні правопорушення, затверджене наказом Міністерства
юстиції України від 11 січня 2012 року № 39/5;

              
Порядок звірки переліку осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які
звільнені з посад у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне
правопорушення, затверджений спільним наказом Міністерства юстиції України та
Національного    агентства    України   
з    питань   державної  
служби   від  29 листопада 2012 року № 1764/5/228;

              
 Порядок надсилання електронних копій судових
рішень щодо осіб, які вчинили корупційні правопорушення, затверджений спільним
наказом Державної судової адміністрації України та Міністерства юстиції України
від 26 січня 2012 року № 12/152/5;

              
наказ Міністерства юстиції України та
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 вересня 2013 року
№ 2055/5/1153 «Про національну систему оцінки рівня корупції»;

              
Інструкція про порядок обліку
кримінальних та адміністративних корупційних правопорушень, затверджена
спільним наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ
України, Служби безпеки України, Міністерства доходів та зборів України,
Міністерства оборони України і Державної судової адміністрації України від 22
квітня 2013 року № 52/394/172/71/268/60;

              
Загальні правила поведінки державного
службовця, затверджені наказом 
Головного  управління  державної 
служби України  від 4 серпня 2010
року № 214.

Наведений
перелік не є вичерпним і включає лише основні нормативно-правові акти у сфері
запобігання і протидії корупції. Спеціальні норми щодо запобігання і протидії
корупції також визначені актами законодавства, якими врегульовано діяльність
окремих державних органів, служб тощо (в частині визначення їх статусу,
функцій, процедур та ін.). Такі норми є важливими з огляду на те, що вони
утворюють превентивні механізми неналежної поведінки посадовців. У цій частині національне
законодавство є динамічним, воно постійно вдосконалюється і розвивається.

 

background Layer 1