Пропустити навігацію

Звіт про результатів роботи з питань запобігання і протидії корупції за 2013 рік

У Пенсійному фонді України (далі – Фонд) та
підпорядкованих органах впродовж 2013 року здійснювалися заходи  щодо дотримання антикорупційного
законодавства України відповідно до вимог Закону України «Про засади
запобігання і протидії корупції», Указу Президента України  від  21
жовтня 2011 року № 1001/2011 «Про національну антикорупційну стратегію на 2011 –
2015 роки»,  постанови Кабінету Міністрів
України від 28 листопада 2011 року  
1240 «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції»
і  наказу  Голови правління Пенсійного фонду України  від  1
листопада 2011 року № 154 «Про організацію виконання в Пенсійному фонді України
та його органах законодавчих та нормативно-правових актів у сфері запобігання і
протидії корупції».

У звітному періоді продовжено комплектування кадрового
апарату органів Фонду фахівцями з питань запобігання та виявлення корупції.
Зазначені посади залишаються вакантними в головних управліннях в Автономній
Республіці Крим та Запорізькій області.

У  зв’язку 
з   вимогами  постанови 
Кабінету  Міністрів   України  
від   4 вересня 2013 року № 706
«Питання запобігання та виявлення корупції» щодо затвердження Типового
положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань  запобігання  та  виявлення  корупції,  яке  вступило
 в  дію з 1 січня 2014 року, у Фонді та його
підпорядкованих органах існуючі положення про підрозділи з питань запобігання
та виявлення корупції, а також посадові інструкції завідувачів секторів і
головних спеціалістів приведені у відповідність до чинного законодавства.

У центральному апараті, регіональних та територіальних
управліннях Фонду плани заходів на 2013 рік щодо попередження, виявлення та
профілактики корупційних правопорушень, що направлені на дотримання визначеної
державної антикорупційної стратегії, в цілому виконані. Інформація про
результати роботи висвітлена на відповідних офіційних веб-сайтах
у розділі «Запобігання проявам корупції».

У процесі роботи основний акцент був зосереджений на проведенні
роз’яснювальної роботи серед державних службовців та претендентів на заміщення
вакантних посад, яка спрямована на формування достатніх знань з
антикорупційного законодавства, неухильне дотримання його вимог та обмежень. В органах Фонду протягом звітного періоду
проведено 2448 семінарів, занять, лекцій, круглих столів з питань
антикорупційного законодавства, в яких в цілому взяли участь 99688 осіб. Зазначені
питання розглянуті на 2322 колегіях та нарадах. З цієї тематики в друкованих  засобах масової інформації оприлюднено
383 статті, здійснено виступів на радіо і телебаченні – 341, надано роз’яснень
в мережі Інтернет – 425.

Крім того, у звітному періоді фахівцями з питань
запобігання та виявлення корупції надана практична допомога щодо

правильного заповнення та своєчасного подання державними
службовцями декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 201
2 рік. Всього в системі Фонду подали декларацію 38569
працюючих державних службовців (100%).

Нами систематично здійснюється аналіз вжитих заходів за
результатами розгляду в Фонді та його підпорядкованих органах звернень
підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців, органів
місцевого самоврядування та громадян щодо можливих корупційних діянь чи інших
правопорушень з боку працівників Фонду, 
а також  пов’язаних з його
діяльністю осіб. Загалом розглянуто 146
звернень. Всі вони були перевірені у визначені терміни. Відповіді по
суті направлені адресатам, крім анонімних або оформлених з порушеннями вимог
Закону України «Про звернення громадян».

Згідно ст. 11 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” передбачено проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. У свою чергу, Указом Президента України від 25 січня 2012 року № 33 визначений порядок такої перевірки.

У Фонді та його підпорядкованих органах уповноваженими підрозділами із залученням фахівців з питань запобігання та виявлення корупції впродовж 2013 року проводилась спеціальна перевірка стосовно 1798 кандидатів на посади державних службовців, з них  1735 прийнято на державну службу, 46 не погодились на зарахування, 1 відмовлено у прийомі через отримання відомостей, які не відповідають встановленим законодавством вимогам для заміщення посади.

Керівництвом органів, співробітниками кадрових підрозділів та фахівцями з питань запобігання та виявлення корупції забезпечується контроль за об’єктивністю і своєчасністю спеціальних перевірок.

Проведення
організаційно-управлінських заходів щодо дотримання вимог антикорупційного
законодавства в системі Фонду дозволили покращити стан дотримання законодавчих
вимог та
 
спеціальних обмежень державними службовцями Фонду. В 2013 році працівники Фонду
та його підпорядкованих органів до кримінальної, адміністративної чи
дисциплінарної відповідальності за порушення вимог чинного антикорупційного
законодавства не притягувались. Матеріали стосовно однієї особи направлені для
правової оцінки в органи прокуратури. До дисциплінарної відповідальності за
порушення інших нормативно-правових актів (Закон України «Про звернення
громадян», Закон України «Про державну службу», Типова інструкція з діловодства
у територіальних органах Пенсійного фонду України та інші), що були виявлені
під час перевірок, притягнуто 16  осіб.

Слід
зазначити, що в 97 випадках при виявленні ознак протиправних діянь сторонніми
особами, у тому числі в результаті перевірки правомірності отримання особами
статусу учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (кримінальні злочини,
адміністративні правопорушення) матеріали були направлені в правоохоронні
органи за підслідністю.

Під час виїздів головних спеціалістів з питань запобігання та
виявлення корупції з тематичними перевірками в територіальні органи Фонду виявлено
переплат з бюджету Фонду, які сталися як з вини пенсіонерів, так із вини
працівників Фонду, на загальну суму понад 1 млн. тисяч гривень, з них повернуто
на рахунок Фонду понад 200 тис. гривень.

У 2014 році планується активізувати роботи у зазначеній
сфері, завершити комплектування кадрового апарату досвідченими фахівцями, здійснити
їх подальше навчання, підвищення кваліфікації, удосконалити  системи контролю за виконанням планових та
поточних заходів тощо
.

background Layer 1