Пропустити навігацію

ПРЕС-РЕЛІЗ: Актуальні питання пенсійного реформування та діяльності органів Пенсійного фонду України у 2015 році

ПРЕС-РЕЛІЗ

 

Актуальні питання пенсійного реформування та діяльності
органів Пенсійного фонду України у 2015 році

 

Фінансування пенсій. За  січень –
травень  2015 року до бюджету Пенсійного
фонду України з усіх законодавчо визначених джерел доходів надійшло 103,6 млрд.
грн., з яких власні надходження становили 64,1  млрд. грн.

За рахунок цих
ресурсів у повному обсязі забезпечено фінансування пенсій та грошової допомоги 12,3
млн. пенсіонерів у законодавчо визначені строки по всіх регіонах України.

Довідково.

Відповідно до поденного графіка фінансування, станом на ранок 12
червня  на пенсійні виплати червня спрямовано
10,0  млрд. грн., або 49,1 % місячної
потреби. Пенсійний фонд України продовжує фінансування пенсій за поточний
місяць по всіх регіонах України.  

 

Спеціальні пенсії. З  1 червня
2015 року скасовано норми щодо призначення та перерахунку пенсій в порядку та
на умовах, визначених законами України «Про державну
службу»
,  «Про прокуратуру», «Про
судоустрій і статус суддів»
, «Про статус
народного депутата України»
, «Про Кабінет
Міністрів України»
, «Про судову
експертизу»
, «Про Національний банк України»,
«Про службу в органах місцевого самоврядування»,
«Про дипломатичну службу», Податковим та Митним
кодексами України, Положенням про помічника-консультанта
народного депутата України
.

Законодавчі
норми щодо скасування спеціальних пенсій не торкнуться пенсій, які призначаються
науковим (науково-педагогічним) працівникам, військовим пенсіонерам та «чорнобильцям».

Слід зазначити,
що у 2014 році за спеціальними законами було призначено пенсії           5243 особам, а саме:

за нормами
Закону України «Про державну службу» – 1478
особам, середній розмір  пенсій становив 3401,62
грн.;

за нормами
Закону України «Про статус народного депутата
України»
 – 18 особам, середній
розмір призначених пенсій становив  6161,11 грн.;

відповідно до Положення про помічника-консультанта народного депутата
України
– трьом  особам,
середній розмір призначених пенсій пенсії становив 6000,00 грн.;

за нормами
Закону України «Про Національний банк України»
 45 особам, середній розмір призначених
пенсій становив 7713,33 грн.;

за нормами
Закону України «Про державну підтримку засобів
масової інформації та соціальний захист журналістів»
  25
особам, середній розмір призначених пенсій становив 3496,00 грн.;

за нормами
Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» – 486 особам, середній
розмір призначених пенсій становив 2744,86 грн.

Середній розмір пенсій,
призначених у 2014 році за спеціальними законами, – 3006,65 грн.

Виплата пенсій працюючим пенсіонерам.  З 1 квітня 2015 року змінились умови виплати працюючим пенсіонерам. Так,
усім  пенсіонерам (крім одержувачів
наукових пенсій), які працюють на «спеціальних» посадах, тобто посадах, які
дають право на призначення пенсії або щомісячного довічного грошового утримання
у порядку та на умовах, передбачених законами України «Про статус народного
депутата України», «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про судоустрій
і статус суддів», пенсії не виплачуються.

За умови роботи на інших посадах (роботах)
пенсії виплачуються в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше
150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили
працездатність (на сьогодні – 1423,50 грн.).

Виняток становлять інваліди I та II груп,
інваліди війни III групи та учасники бойових дій, особи, на яких поширюється
дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту».

Обмеження щодо виплати пенсії також не
застосовуються протягом особливого періоду до пенсій, що призначені особам, які
проходять військову службу або перебувають на посадах у Міністерстві оборони
України, Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України,
Міністерстві внутрішніх справ України, Апараті Ради національної безпеки і
оборони України, Державній спеціальній службі транспорту, Службі безпеки
України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України,
Управлінні державної охорони України, Державній пенітенціарній службі України,
Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній службі спеціального
зв’язку та захисту інформації України, Національній гвардії України, органах
військової прокуратури або беруть участь в антитерористичних операціях,
здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні.

Наукові пенсії працюючим пенсіонерам
виплачують у розмірі 85 відсотків пенсії, якщо робота не пов’язана із науковою
діяльністю або перебуванням на «спеціальній» посаді, а також пенсіонерам, яким
пенсію призначено до 01.10.2011 та які займаються науковою діяльністю.

Іншим науковим пенсіонерам, яким пенсію
призначено після 1 жовтня 2011 року та які займаються науковою діяльністю, або
які працюють на «спеціальних» посадах, пенсії  виплачуються в розмірі, обчисленому відповідно
до Закону України «Про  загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Обмеження розмірів пенсій з 1  квітня ц.р. торкнулося 872 тис. пенсіонерів,
або 7,5% їх загальної чисельності, серед них припинено виплату пенсій 24,5 тис.
осіб.

Пенсію в розмірі 85 відсотків призначеного
розміру отримують 832,9 тис. пенсіонерів.

Запровадження
накопичувальної системи.
Програмою
діяльності Уряду та Коаліційною угодою визначено основні завдання та заходи,
які планується вжити для подальшого реформування пенсійної системи України.

Зокрема,
передбачено створення справедливої системи пенсійного забезпечення шляхом:


запровадження обов’язкової накопичувальної професійної пенсійної системи; 


запровадження обов’язкової накопичувальної системи пенсійного страхування.

На сьогодні
у Верховній Раді України зареєстровано законопроект за № 2767 «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо призначення пенсій різним
категоріям осіб за єдиним законом», який, зокрема, передбачає
запровадження  з 01.01.2017 обов’язкової
накопичувальної пенсійної системи, або, як її ще називають, другого рівня
пенсійної системи.

Очікується,
що участь у другому рівні буде обов’язковою для осіб, які не досягли 35-річного
віку. Особи від 35 до 55 років братимуть у ній добровільну участь.

Ставка
внеску становитиме 2 % і щорічно збільшуватиметься на 1 %  – до 7 %.

Кошти, які
обліковуються на накопичувальному пенсійному рахунку учасника другого рівня, є
його власністю та підлягають успадкуванню.

Страхові
внески до накопичувальної системи пенсійного страхування сплачуватимуться до
Накопичувального пенсійного фонду.

Адміністратором
накопичувальної системи є Пенсійний фонд України.

Довідково.

Повноцінна трирівнева пенсійна система
дозволить розподілити між трьома її складовими ризики, пов’язані із змінами в
демографічній ситуації (до чого більш чутлива солідарна система) та з
коливаннями в економіці і на ринку капіталів (що більше відчувається у
накопичувальній системі). Такий розподіл ризиків дозволить зробити пенсійну систему
більш фінансово збалансованою та стійкою, що застрахує працівників від зниження
загального рівня доходів після виходу на пенсію і є принципово важливим та
вигідним для них.

Наприклад, заміщення пенсією втраченого заробітку у солідарній системі
зараз становить  45 %, а при
запровадженні накопичувальної системи таке заміщення становитиме 61 %.

При цьому, за попередніми 
розрахунками, тільки за перший рік роботи другого рівня в економіку надійдуть
до 6 млрд. гривень «накопичених» інвестицій. Ці гроші будуть працювати на
фінансову стабільність  країни.

 

Окрім цього,
в рамках функціонування обов’язкової накопичувальної пенсійної системи
заплановано запровадження з 1 січня 2016 року обов’язкової професійної
пенсійної системи.

Ця система
запроваджується для працівників, які на сьогодні мають право на призначення
пенсії за віком на пільгових умовах та за вислугу років. Їх поділено на п’ять
категорій:

ПЕРША
категорія – особи, які працюють за Списком № 1;

ДРУГА
категорія – особи, які працюють за Списком № 2, а також на інших роботах
(робітники локомотивних бригад та окремі категорії працівників; водії вантажних
автомобілів та ін.);

ТРЕТЯ
категорія – особи, які мають право на пенсію за вислугу років (освіта, охорона
здоров’я та ін.);

ЧЕТВЕРТА
категорія – жінки трактористи-машиністи та ін. (пільгові умови та за вислугу
років);

П’ЯТА
категорія –  державні службовці та
прирівняні до них особи.

Джерелом
фінансування пенсійних виплат із накопичувальної професійної пенсійної програми
для вказаних категорій працівників стануть підвищені розміри страхового внеску.

Зберігаються
діючі умови призначення пенсій за віком на пільгових умовах та за вислугу років
для осіб, яким на 1 січня 2016 року виповниться більше 35 років.

Страхові
внески до накопичувальної професійної пенсійної програми сплачуватимуться до
Накопичувального пенсійного фонду.

Акумулювання
сплачених страхових внесків здійснюватиметься у банку-зберігачі
Накопичувального пенсійного фонду.

 

12.06.2015

 

Прес-служба Пенсійного фонду України

(044) 284-26-51

 

background Layer 1