Пропустити навігацію

План заходів Пенсійного фонду України щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Пенсійного фонду України

24.09.07    № 159

 

 

План заходів Пенсійного фонду України щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні “На шляху до доброчесності” на період до 2010 року

 

 

п/п

 

 

Найменування
заходу

 

 

 

Термін виконання

 

 

Виконавець

 

 

Примітка

 

1

 

Забезпечити   реалізацію   плану
заходів   Концепції   подолання корупції в Україні “На шляху до
доброчесності” на період до 2010 року,
затвердженого
розпорядженням  Кабінету  Міністрів України  від  15.08.07
№657, дотримання вимог постанови   Кабінету
Міністрів України  від  20.12.06
№1767  “Про  затвердження  Комплексної програми   профілактики   правопорушень   на
2007-2009   роки”, інших
нормативно – правових актів антикорупційного характеру.

 

 

 

постійно, щороку

 

Новак
В.М.,

 

Кравчук
В.О.,

 

Никитенко В.С.,

 

Короневський В.М.,

 

Підліснюк В.Б.,

 

Лещенко І.В.,

 

Коренєв О.С.,

 

Усачова Т.М.,

 

керівники структурних
підрозділів центрального апарату Фонду
;

 

начальники
головних

 

управлінь
Фонду

 

 

 

2

 

Взяти участь в обговоренні
проектів нормативно–правових актів щодо визначення засад діяльності та
статусу державних службовців щодо:

 

створення прозорої системи прийняття та просування

 

по
службі державних службовців, забезпечення
добору і розстановки
кадрів на засадах
неупередженого конкурсного відбору,

 


посилення  значення кадрового резерву, врахування
результатів атестації;

 


розроблення дієвого механізму
ротації державних службовців та визначення порядку її проведення;

 


реформування системи оплати праці
державних службовців  та вдосконалення
системи преміювання.

 

 

у разі
надходження  проектів документів

 

 

Новак В.М.,

 

Усачова
Т.М.,

 

Рябцева
Т.Б.,

 

керівники
структурних підрозділів центрального апарату Фонду;

 

 

 

3

 

Вдосконалювати структуру органів
Пенсійного фонду України з метою запобігання проявам корупційних діянь.

 

 

 

постійно

 

Кравчук
В.О.,

 

Новак
В.М.,

 

Никитенко В.С.,

 

Короневський В.М.,

 

Підліснюк В.Б.,

 

Лещенко І.В.,

 

Коренєв О.С.,

 

Усачова Т.М.,

 

Рябцева Т.Б.,

 

начальники
головних управлінь Фонду

 

 

 

4

 

Включати
до тематики постійно діючих, короткотермінових семінарів, вибіркових
навчальних модулів професійних програм підвищення кваліфікації основні положення
постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.06 №1767 “Про затвердження
Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007-2009 роки”, плану
заходів Концепції подолання корупції в Україні “На шляху до доброчесності” на
період до 2010 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 15.08.07  №657 та  інших нормативно – правових актів
антикорупційного характеру.

 

 

щороку

 

Новак В.М.,

 

Усачова
Т.М.,

 

начальники головних
управлінь Фонду

 

 

5

 

Підвищувати
кваліфікацію державних службовців, на яких покладено обов’язки з організації
роботи із запобігання корупції в органах Фонду.

 

 

постійно

 

Новак В.М.,

 

Усачова
Т.М.,

 

начальники головних
управлінь Фонду 

 

 

 

 

6

 

Закріпити на практиці участь
юридичних служб у розгляді питань, пов’язаних із застосування норм
законодавства про працю, у здійсненні контролю за виконанням державними
службовцями вимог законів України “ Про державну службу”, “Про боротьбу з
корупцією”, запобіганню нецільового використання  коштів Пенсійного фонду України та
Державного бюджету.

 

 

постійно

 

Новак В.М.,

 

Усачова
Т.М.,

 

Рябцева
Т.Б.,

 

Зленко
Ж.В.,

 

начальники головних
управлінь Фонду  

 

 

7

 

Посилити контроль за додержанням
вимог антикорупційного законодавства. Своєчасно вживати дисциплінарні заходи
до державних службовців, притягнутих до відповідальності за порушення вимог
законів України “Про державну службу”, “Про боротьбу з корупцією”. 

 

 

постійно

 

Новак В.М.,

 

Усачова
Т.М.,

 

начальники головних
управлінь Фонду

 

 

8

 

Проводити
комплексні перевірки щодо дотримання вимог законів України “Про державну
службу”, “Про боротьбу з корупцією” та інших нормативно – правових актів з питань
проходження державної служби з метою постійного контролю за додержанням
законодавства та  запобігання корупції
в органах Фонду.

 

 

 

щороку

 

Кравчук
В.О.,

 

Новак В.М.,

 

Усачова
Т.М.,

 

Рябцева
Т.Б.,

 

Зленко
Ж.В.,

 

начальники  головних

 

управлінь
Фонду

 

 

 

9

 

Забезпечити
дієвий контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України,
чітким дотриманням державними службовцями фінансової дисципліни, своєчасним
реагуванням на виявлені правопорушення.

 

 

постійно

 

 

Кравчук
В.О.,

 

Короневський В.М.,

 

Підліснюк В.Б.,

 

Лещенко І.В.,

 

Зленко
Ж.В.,

 

начальники  головних

 

управлінь
Фонду

 

 

 

10

 

Інформувати правління Фонду та колегії при начальниках
головних управлінь Фонду
про дотримання вимог законів України
“Про державну службу” та “Про боротьбу з корупцією”.

 

 

щороку

 

Новак
В.М.,

 

Усачова Т.М.,

 

начальники    головних

 

управлінь Фонду

 

 

11

 

Забезпечити своєчасне
подання державними службовцями системи Фонду і особами, які претендують на зайняття
вакантних посад державних службовців, декларацій про доходи, зобов’язання
фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім’ї.

 

 

 

щороку,

 

до 15 квітня

 

Новак В.М.,

 

Усачова
Т.М.,

 

начальники
головних управлінь Фонду

 

 

12

 

Запровадити на офіційному вебсайті Фонду рубрику
“Запобігання проявам корупції“ з метою посилення відомчого контролю за
додержанням принципів прозорості та відкритості діяльності Фонду.

 

 

ІІ півріччя

 

2007року

 

Новак
В.М.,

 

Усачова Т.М.

 

 

13

 

Проводити
інформаційно – роз’яснювальну роботу щодо попередження, профілактики,
запобігання та протидії корупції, висвітлення цих питань у засобах масової
інформації, журналі “Вісник Пенсійного фонду України” та газеті “Пенсійний
кур’єр”.

 

 

постійно

 

Новак
В.М.,

 

Усачова Т.М.,

 

начальники
головних управлінь Фонду

 

 

 

 

 

Директор департаменту

 

кадрового забезпечення та

 

організаційно–інформаційної роботи                                                                                                Т.М.
Усачова

 

background Layer 1