Пропустити навігацію

Постанова Правління Пенсійного фонду України Про стан виконання органами Пенсійного фонду України Закону УКраїни “Про боротьбу з корупцією”

PM280image002

 

 

Правління Пенсійного фонду України

 

 

П О С Т А Н О В А

 

 

12 жовтня 2007 року                        м. Київ                                            № 18-4

 

 

Про стан виконання органами Пенсійного фонду України

 

Закону України “Про боротьбу з корупцією”

 

 

Правління Пенсійного фонду України відзначає, що робота органів Фонду протягом 9 місяців поточного року була спрямована на реалізацію положень Концепції подолання корупції в Україні “На шляху до доброчесності” на період до 2010 року, Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007-2009 роки.

 

З метою реалізації Указу Президента України від 11.09.06 №742 “Про Концепцію подолання корупції в Україні “На шляху до доброчесності”, постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.06 № 1767 “Про затвердження Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007-2009 роки”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.08.07 №657 “Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні “На шляху до доброчесності” на період до 2010 року”, розроблено та затверджено наказом Пенсійного фонду України від 24.09.07 №159 заходи до 2010 року щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам та корупції.

 

В органах Фонду забезпечено прийом на державну службу відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.02 №169. З початку року на конкурсній основі до органів Пенсійного фонду України зараховано 3819 осіб.

 

Своєчасно подаються декларації про доходи, на засадах законності та неупередженості проводяться щорічні оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань.

 

До професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців системи Пенсійного фонду України в регіональних центрах підвищення кваліфікації та на базі вищих навчальних закладів включені положення нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії корупції. Так, тільки на базі Інституту вищої кваліфікації Київського національного торговельно-економічного університету в поточному році пройшли навчання 120 осіб керівного складу територіальних органів Фонду, до кінця року планується залучити до навчання 480 осіб.

 

Питання боротьби з корупцією періодично розглядаються на засіданнях колегій при начальниках головних управлінь, виробничих нарадах, зборах колективів  управлінь. Здійснюються організаційні заходи по посиленню роз’яснювальної роботи щодо упередження порушень державними службовцями вимог Закону України ”Про боротьбу з корупцією”. В головних управліннях Фонду налагоджені відкриті діалоги з мешканцями області шляхом телефонної ”гарячої лінії”, лінії прямого спілкування з громадянами – “телефон довіри” (Черкаська область тощо). 

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.98 №668 “Про заходи щодо запобігання порушень фінансової дисципліни у бюджетних установах і організаціях”, в органах Пенсійного фонду систематично здійснюється контроль за дотриманням фінансової дисципліни. З цією метою проводяться комплексні ревізії та тематичні перевірки діяльності органів Пенсійного фонду, перевірки цільового використання коштів Фонду, в тому числі в структурних підрозділах УДППЗ “Укрпошта” та установах банків.

 

Так, у поточному році проведено комплексні ревізії виконання бюджету головних управлінь у шести регіональних управліннях та 262 комплексні ревізії – в територіальних управліннях Фонду. За результатами ревізій притягнуто до відповідальності 19 державних службовців органів Фонду, 2 посадови особи звільнено із займаних посад, фінансові збитки відшкодовано.

 

Однак, поряд з вжитими заходами ще мають місце факти порушень законів України “Про державну службу” та “Про боротьбу з корупцією” в системі Фонду.

 

Так, в поточному році притягнено до адміністративної відповідальності    4 державних службовці в Дніпропетровській, Одеській та Тернопільській областях. За аналогічний період минулого року було притягнуто до адміністративної відповідальності 7 державних службовців.

 

Виходячи з вище зазначеного, правління Пенсійного фонду України

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

 

1. Інформацію першого заступника Голови правління Новака В.М. “Про стан виконання органами Пенсійного фонду України Закону України “Про боротьбу з корупцією” взяти до відома.

 

 

2. Контрольно-ревізійному управлінню (Зленко Ж.В.), департаменту зведеного бюджету (Придня Т.Г.) продовжувати постійний контроль за цільовим використанням бюджетних коштів та оперативно реагувати на порушення фінансової дисципліни.

 

 

3. Директору департаменту кадрового забезпечення та організаційно-інформаційної роботи Усачовій Т.М., начальникам головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі:

 

забезпечити системний аналіз природи виникнення окремих випадків корупції для визначення та упередження ризиків корупційних проявів в системі  органів Фонду;

 

 забезпечити безумовне виконання Заходів Пенсійного фонду України щодо реалізації  Концепції подолання корупції в Україні “На шляху до доброчесності” на період до 2010 року, затверджених наказом Фонду від 24.09.07 № 159.

 

 

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови правління  Пенсійного фонду України Новака В.М.

 

 

 

Голова правління                                                         Б.Зайчук

 

 

background Layer 1