Пропустити навігацію

Про підвищення пенсій в зв'язку з ростом середньої заробітної плати

 

Підвищення пенсій

в звязку з ростом середньої
заробітної плати


 

Кабінетом Міністрів України в квітні місяці
схвалена постанова “Про підвищення пенсій деяким громадянам у зв’язку із
зростанням середньої заробітної плати” що передбачено частиною другою статті
42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, в
зв’язку з чим буде проведений перерахунок пенсій з 1 березня 2007 року, які
призначені відповідно до

                     
Закону
України  “Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування”;

                     
Закону
України  “Про наукову і
науково-технічну діяльність”;

                     
Закону
України “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

                     
Закону
України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та
деяких інших осіб”.

 

Відповідно до частини 2 статті 42 Закону України
“Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” у разі
зростання середньої заробітної плати, пенсії підвищуються на коефіцієнт, який
відповідає не менше ніж 20 відсоткам темпів зростання середньої заробітної
плати в Україні порівняно з попереднім роком.

Коефіцієнти підвищення пенсій в 2007 році
становлять:

а) для пенсій, обчислених з урахуванням середньої
заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, за 2004 рік
та 2005 рік – 1,0584;

б) для пенсій, обчислених з урахуванням середньої
заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, до 2004
року – 1,1022.

 

При визначенні індивідуального коефіцієнту
підвищення пенсійних виплат в минулому році порівнюватимуться розміри пенсійних
виплат станом на 31 грудня 2006 року до розміру пенсійної виплати станом на
31 грудня 2005 року, або на день призначення пенсії, у разі якщо пенсію
призначено після 1 січня 2006 року, або на дату переводу з виду на вид із
зміною закону, відповідно до якого була призначена пенсія, у разі якщо
переведення з виду на вид проведений після 1 січня 2006 року, а також
поновлених, перерахованих з урахуванням середньої заробітної плати працівників,
зайнятих у галузях економіки України, за календарний рік, що передує
попередньому року підвищення пенсій (2005 рік).

Якщо одержаний результат менше 1, то для визначення
коефіцієнту підвищення береться 1.

 

Розмір пенсії станом на 31.12.2005 року – це розмір
пенсії обчислений відповідно до статті 27 з урахуванням підвищення згідно
абзацу першого частини першої статті 28 (в частині доплати до мінімального
розміру пенсії) або визначений відповідно до пункту 4 розділу XV “Прикінцевих
положень” з урахуванням підвищення пенсії згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 20.11.2003 року №1783, доплати до пенсій, передбаченої
постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2004 року №943, дотації
згідно з постановою Кабінет Міністрів України від 18.09.2004 року № 1215.

 

Розмір пенсії станом 31.12.2006 року – це розмір
пенсії обчислений відповідно до статті 27 з урахуванням підвищення згідно
абзацу першого частини першої статті 28 або визначений відповідно до пункту 4
розділу XV “Прикінцевих положень” з урахуванням підвищення пенсії згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 року №1783, доплати до
пенсій, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від
24 липня 2004 року № 943, дотації згідно з постановою Кабінет Міністрів України
від 18.09.2004 року № 1215.

 

Сума збільшення визначається на розмір пенсійної
виплати станом на 31.12.2006 року, а додається до розміру пенсійної виплати
станом на 28.02.2007 року.

 

З 01.03.2007 року провадитиметься перерахунок
пенсій по особових рахунках, пенсії по яких призначені відповідно до частин 3,
4, 20, 20, 22 статті 24 Закону України “Про наукову і науково – технічну
діяльність” з урахуванням попередніх підвищень розміру пенсії на
коефіцієнт, що відповідає 20 відсоткам зростання середньої заробітної плати в
Україні порівняно з попереднім роком.

Для визначення індивідуального коефіцієнта будуть
співвідноситися розміри пенсій станом на 31.12.2006 р. та на 31.12.2005 р., де
розмір пенсії станом на 31.12.2006 року або на дату переводу з виду на вид
протягом
2006 року – це розмір пенсії обчислений відповідно до частин 3, 4, 20, 21, 22
статті 24 з урахуванням дотації згідно з постановою Кабінет Міністрів України
від 18.09.2004 року № 1215.

 

На коефіцієнт підвищення  розміру пенсії збільшується розмір пенсії
станом на 31.12.2006 року, який обчислений відповідно до Закону України
“Про наукову і науково – технічну діяльність” з урахуванням
попередніх підвищень розміру пенсії на коефіцієнт, що відповідає 20 відсоткам
зростання середньої заробітної плати в Україні порівняно з попереднім роком.

 

Також, з 01.03.2007 року провадитиметься
перерахунок пенсій, які призначені відповідно до частини 1 статті 54 Закону
України “Про статус та соціальний захист громадян, що постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи” без урахування збільшення пенсій
згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2005 року № 1293
“Про збільшення розмірів пенсій деяким категоріям громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

 

При визначення індивідуального
коефіцієнту підвищення пенсійних виплат в минулому році порівнюватимуться
розміри пенсійних виплат станом на 31 грудня 2006 року до розміру пенсійної
виплати станом на
31 грудня 2005 року, або на день призначення пенсії, у разі якщо пенсію
призначено після 1 січня 2006 року, або на дату переводу з виду на вид із
зміною закону, відповідно до якого була призначена пенсія, у разі якщо перехід
з виду на вид проведений після 1 січня 2006 року, де:

1)   розмір пенсії станом на 31.12.2005 року – це  розмір пенсії обчислений відповідно до частини
1 статті 54 без урахування збільшення пенсій згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 27.12.2005 року № 1293 “Про збільшення розмірів
пенсій деяким категоріям громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи”.

2)   розмір
пенсії станом на 31.12.2006 року, або на дату первинного призначення пенсії
протягом 2006 року, або на дату переводу з виду на вид протягом 2006 року – це
розмір пенсії обчислений відповідно до статті 54 з урахуванням збільшення
пенсій згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2005 року №
1293 “Про збільшення розмірів пенсій деяким категоріям громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

Якщо одержаний результат менше 1, то для визначення
коефіцієнту підвищення береться 1.

 

Коефіцієнт підвищення пенсійних виплат з
урахуванням індивідуального коефіцієнту підвищення пенсійних виплат
визначається шляхом ділення коефіцієнту підвищення пенсій в 2007 році (1.0584
або 1.1022) на індивідуальний коефіцієнт підвищення пенсійної виплати в минулому
році.

 

На коефіцієнт підвищення розміру пенсії
збільшується розмір пенсії станом на 31.12.2006 року, який обчислений
відповідно до частини 1
статті 54 Закону України “Про статус та соціальний захист громадян, що
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” без урахування збільшення
пенсій згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2005 року №
1293 “Про збільшення розмірів пенсій деяким категоріям громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

 

Право на перерахунок пенсії з 01.03.2007 року мають
також пенсіонери, пенсії яким призначені відповідно до статей 21,36 Закону
України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та
деяких інших осіб” особам з числа військовослужбовців строкової служби та членам
їх сімей.

Індивідуальний
коефіцієнт підвищення визначається шляхом ділення розміру пенсійної виплати
станом на 31.12.2006 року на розмір пенсійної виплати станом на 31.12.2005
року, або на день первинного призначення протягом 2006 року, або на дату переводу
з виду на вид протягом 2006 року.

Якщо одержаний результат менше 1, то для визначення
коефіцієнту підвищення береться 1, де

1)   розмір
пенсії станом на 31.12.2005 року – це 
розмір пенсії обчислений відповідно до статей 21, 36 з урахуванням
дотації згідно з постановою Кабінет Міністрів України від 18.09.2004 року №
1215.

2)   розмір
пенсії станом на 31.12.2006 року, або на дату первинного призначення пенсії
протягом 2006 року, або на дату переходу з виду на вид протягом 2006 року
  це розмір пенсії, обчислений
відповідно до статей 21, 22, 36, 37 з урахуванням підвищення розміру пенсії
згідно зі статтею 104 Закону України “Про Державний бюджет України на 2006
рік.

На коефіцієнт підвищення розміру пенсії
збільшується розмір пенсії станом на 31.12.2006 року, який обчислений
відповідно до статей 21, 36 Закону України “Про пенсійне забезпечення
осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.

 

 

Заступник

Голови правління                                                             В.С.
Никитенко

 

background Layer 1