Пропустити навігацію

БЮДЖЕТ Пенсійного фонду України на 2008 рік ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2008 р. № 30

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від   30 січня 2008 р.  № 30

БЮДЖЕТ
Пенсійного фонду України на 2008 рік

 

 

(тис. гривень)

Залишок коштів на початок
року

4 330 844,8

Доходи:

 

власні надходження, всього

101 836 147,8

у тому числі:

 

 

обов’язкові внески
підприємств, установ та організацій

88 087 598,4

 

обов’язкові внески громадян

5 395 839,9

 

обов’язкові внески від
платників, що працюють у галузі сільського господарства

1 926 461,1

 

обов’язкові внески від
військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх
справ та деяких інших осіб

3 962 617,2

 

обов’язкові внески від
платників, що обрали спрощену систему оподаткування

769 854,8

 

інші надходження

899 124,3

 

кошти банків за користування
тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду України

27 115,5

 

кошти на виплату різниці у
пенсійному забезпеченні наукових працівників, що відшкодовується з небюджетних підприємств та установ

36 584,5

 

кошти від підприємств на
покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій працівникам, зайнятим
на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком
№ 1

718 666,3

 

кошти на виплату пенсій
іноземним пенсіонерам, які проживають на території України

12 285,8

усього власних доходів з
урахуванням залишку

106 166 992,6

кошти Державного бюджету України,
всього

34 823 744,6

у тому числі:

 

 

дотація на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених
за різними пенсійними програмами

20 918 650

 

дотація на пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб
начальницького і рядового складу та суддів у відставці

12 737 968,5

 

 

 

 

 

 

 

на компенсацію втрат від застосування платниками фіксованого
сільськогосподарського податку спеціальної ставки із сплати збору на
обов’язкове пенсійне страхування

1 167 126,1

кошти Фонду загальнообовязкового державного соціального страхування на
випадок безробіття

75 586,5

кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань

95 115,3

Усього доходів

141 161 439

Видатки:

 

за рахунок власних надходжень, всього

108 384 271,4

у тому числі на:

 

 

пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким
призначена згідно із Законом України “Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування”

101 907 458,3

 

пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким
призначена згідно з іншими законодавчими актами в частині, що не перевищує
розміру трудової пенсії за віком, на яку особа має право відповідно до Закону
України “Про загальнообов
язкове державне пенсійне страхування”

1 772 566

 

виплату різниці у пенсійному забезпеченні
наукових працівників, що відшкодовується за рахунок небюджетних
підприємств та установ

78 557,7

 

виплату доплати відповідно до Закону України
“Про поліпшення матеріального становища учасника бойових дій та інвалідів
війни”

186 408,3

 

пенсійне забезпечення осіб, які проживають за
кордоном, та іноземних пенсіонерів

21 747,9

 

розрахунково-касове обслуговування та оплату
за підкріплення готівкою виплати пенсії і грошової допомоги

92 522,7

 

керівництво та управління у сфері пенсійного
забезпечення

1 765 571,3

 

виготовлення свідоцтв загальнообов’язкового державного соціального
страхування та пенсійних посвідчень

5 340

 

виготовлення бланків, виплатних відомостей для виконання функцій з
призначення та виплати пенсій

31 577,7

 

створення програмно-технічного забезпечення системи
інформаційно-аналітичної підтримки органів Пенсійного фонду України

59 031,4

 

створення та впровадження автоматизованої системи Накопичувального
фонду загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

50 000

 

погашення позички, наданої для забезпечення своєчасної виплати пенсій у
січні 2008 року

2 413 490,1

за рахунок коштів
Державного бюджету України, всього

32 606 465,8

у тому числі на:

 

 

виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними
пенсійними програмами

19 868 497,3

 

пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і
рядового складу та суддів у відставці

12 737 968,5

за рахунок коштів Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок
безробіття

75 586,5

за рахунок коштів Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

95 115,3

 

 

Усього видатків

141 161 439

Перевищення доходів над видатками (+),
видатків
над доходами (-)

0

 

background Layer 1