Пропустити навігацію

Результати роботи внутрішнього аудиту в області за 2019 рік

Упродовж 2019 року в структурних підрозділах головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області проведено шість внутрішніх аудитів на теми:

– «Оцінка стану внутрішнього контролю за дотриманням вимог пенсійного законодавства при призначенні (перерахунку) і виплаті пенсій та допомоги на поховання»;

– «Оцінка внутрішнього контролю за обліком переплат пенсій, їх відшкодуванням та списанням відповідно до нормативно-правових актів»;

– «Оцінка повноти вжитих заходів щодо наповнення бюджету Пенсійного фонду України»;

– «Оцінка стану дотримання законодавчих та нормативно – правових актів під час встановлення та виплати надбавок за вислугу років державним службовцям»;

– «Оцінка якості роботи щодо обслуговування громадян, які звертаються до органів Фонду на відаллених робочих місцях»;

– «Оцінка стану дотримання законодавчих та нормативно-правових актів при здійсненні державних закупівель, використання коштів на придбання запасів та ведення бухгалтерського обліку і звітності».

Виконання планових завдань забезпечено в повному обсязі.

Крім того, проведено п’ять інших контрольних заходів, а саме:

– три перевірки на тему: «Оцінка стану організації контролю за своєчасністю та повнотою опрацювання списків одержувачів пенсій, по яких виявлено факт недостовірності даних про працевлаштування пенсіонерів;

– одна перевірка на тему: «Оцінка внутрішнього контролю за обліком переплат пенсій, їх відшкодуванням та списанням  відповідно до нормативно-правових актів;

– одна позапланова перевірка щодо правильності призначення пенсії.

За результатами аудитів та інших контрольних заходів надано 63 рекомендації, які повністю прийнято до виконання. Упровадження в практичну діяльність структурними підрозділами головного управління наданих аудиторських рекомендацій сприяло підвищенню рівня виконавської та фінансово-бюджетної дисципліни.

background Layer 1