Пропустити навігацію

Діяльність колегії при начальнику головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області

Постійно діючим консультативно-дорадчим органом для обговорення найважливіших питань діяльності головного управління Фонду, забезпечення координації роботи його структурних підрозділів є колегія при начальнику головного управління, яка діє на громадських засадах.

Колегія утворюється відповідно до наказу начальника головного управління Фонду у складі 7-11 осіб. Її персональний склад затверджує голова правління Фонду за поданням начальника головного управління Фонду.

До складу колегії входять начальник головного управління Фонду та його перший заступник (за посадою).

До складу колегії можуть включатися інші відповідальні працівники головного управління Фонду, представники місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, установ та організацій, діяльність яких пов’язана з вирішенням питань, що належать до компетенції Фонду, представники сторін соціального діалогу (за згодою).

Колегія при начальнику головного управління Фонду:

– визначає перспективні та поточні напрями роботи, розглядає результати діяльності головного управління Фонду, розробляє пропозиції щодо вдосконалення організації роботи головного управління Фонду і в разі потреби подає їх на розгляд правління Фонду, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

– контролює виконання головним управлінням Фонду постанов правління, наказів Фонду;

– заслуховує звіти про діяльність структурних підрозділів головного управління Фонду;

– розглядає питання своєчасного і в повному обсязі надходження платежів до бюджету Фонду, фінансування видатків на виплату пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством, призначення (перерахунку) і виплати пенсій і щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці;

– забезпечує координацію діяльності структурних підрозділів головного управління Фонду;

– забезпечує координацію діяльності головного управління Фонду з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, іншими відповідними установами та організаціями;

– розглядає інші питання діяльності головного управління Фонду.

Засідання колегії проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал. Колегія правочинна приймати рішення за наявності на засіданні не менше половини членів. Рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість присутніх на засіданні членів. Рішення колегій оформляються протоколом і впроваджуються відповідно до наказу начальника головного управління Фонду.

Начальник головного управління Фонду  здійснює керівництво головним управлінням Фонду, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, очолює колегію, організовує та забезпечує її роботу.

background Layer 1