Пропустити навігацію

План роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області на 2019 рік

PLAN 2019 1024x736 - План роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області на 2019 рік

 

   

                                                                     

 

 

 

ПЛАН  роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області на 2019 рік

 

Кроки Обґрунтування Відповідальні за виконання Строк Індикатор виконання Очікувані результати  
 

ПРІОРИТЕТ I

Забезпечення європейських стандартів

функціонування та надання послуг органами Пенсійного фонду України

 

 
Мета 1

Підвищення продуктивності та якості обслуговування громадян

 

 
1.     Забезпечення уніфікації стандартів прийому та обслуговування громадян в органах Пенсійного фонду України в Чернігівській області

(далі – Головне управління)

необхідність підвищення якості обслуговування громадян

 

 

 

 

 

Рем О.М.,

Кисла Л. І.,

керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління,

голови комісій з припинення управлінь Фонду

 

згідно окремого плану опрацьовано відповідні інформаційні матеріали та впроваджено при здійсненні обслуговування громадян;

реалізовано заходи щодо поліпшення умов обслуговування громадян, у тому числі ремонтні роботи

 

підвищення якості обслуговування громадян  
2. Впровадження електронної системи керування прийомом громадян з урахуванням контролю часу та якості обслуговування потреба у скороченні часу на відвідування Головного управління, прогнозуванні часу відвідування Рем О.М.,

Кисла Л. І.,

Тимофєєва І. М.,

керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління,

голови комісій з припинення управлінь Фонду

 

після надходження відповідного програмного забезпечення забезпечено використання програмного забезпечення для дистанційного запису на прийом, самостійного вибору дати та часу прийому, друку квитанції із зазначенням дати, часу прийому, висвітлення на електронних табло системи керування чергою відповідної інформації

 

попереджено утворення черг в Головному управліні, чітко визначено час та тривалість відвідування  
3. Забезпечення можливості для звернення про призначення (перерахунок) пенсії за принципом “одне відвідування” необхідність скоротити кількість відвідувань Головного управління, зменшити тривалість розгляду заяв Рем О.М.,

Кисла Л. І.,

керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління,

голови комісій з припинення управлінь Фонду

 

після прийняття відповідного нормативного акту

 

забезпечено використання програмного забезпечення для подання заяви про призначення (перерахунок) пенсії через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, прикріплення необхідних електронних копій документів

 

можливість дистанційного подання документів для призначення (перерахунку) пенсій з необхідністю один раз відвідати Головне управління

 

 
4. Створення електронних пенсійних справ шляхом переведення паперових пенсійних справ в електронний вигляд Стратегія модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, схвалена розпоряд-женням Кабінету Міністрів України від   14 вересня 2016 р.  № 672-р

 

Рем О.М.,

Тимофєєва І. М.,

Кисла Л. І.,

керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління,

голови комісій з припинення управлінь Фонду

 

протягом строків, визначених Пенсійним фондом України, та після отримання програмного забезпечення впроваджено програмне забезпечення щодо створення електронних пенсійних справ шляхом переведення паперових пенсійних справ в електронний вигляд, визначено потребу в апаратному забезпеченні, розпочато переведення паперових пенсійних справ в електронний вигляд

 

забезпечено створення технології обслуговування з доступом до пенсійної справи незалежно від місця звернення з можливістю автоматизованого контролю обгрунтованості здійснення пенсійних виплат  
5. Продовження створення віддалених робочих місць з обслуговування громадян на базі об’єднаних територі-альних громад, місцевих органів влади, надання всіх послуг на відділених робочих місцях

 

наближення послуг до осіб, які проживають у віддалених населених пунктах Рем О.М.,

Симанчук С.Г.,

Кисла Л.І.,

голови комісій з припинення управлінь Фонду

 

протягом року збільшено кількість віддалених  робочих місць в територіальних громадах, місцевих органах влади та впроваджено технологію надання всіх послуг на віддалених робочих місцях розширення переліку пунктів обслуговування громадян, підвищення якості обслуговування громадян  
6. Забезпечення архітектурної доступності до адміністративних приміщень Головного управління, де здійснюється прийом громадян, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення необхідність забезпечення архітектурної доступності, відповідність Державним будівельним нормам Рем О.М.,

Гриценко М.В.,

голови комісій з припинення управлінь Фонду

 

протягом року,

контроль щокварталу

наявність в адміністративних приміщеннях Головного управління, де здійснюється прийом громадян архітектурної доступності забезпечення належних умов для прийому громадян з особливими потребами  
Мета 2

Зміцнення та модернізація інформаційних ресурсів і технічної бази, підвищення ефективності системи управління

 

 
1. Впровадження та тестування системи аналітики та звітності з використанням концепцій, технологій та програмних засобів аналізу первинних даних та візуалізації результатів для підтримки рішень

 

необхідність побудови достовірних поточних та прогнозних даних щодо стану системи загальнообов`язкового державного пенсійного страхування

 

Рем О.М.,

Тимофєєва І.М.,

Фаізова Я.В.

 

 

після надходження відповідного програмного забезпечення впроваджено та проведено тестування програмного забезпечення для реалізації моделі актуарних розрахунків, фінансової моделі показників бюджету, що побудована на первинних даних, створення системи звітності та аналізу

 

наявна оперативна інформація щодо фінансового стану Головного управління  
2. Впровадження  системи електронного документообігу необхідність впровадження документування управлінської діяльності в електронній формі Рем О.М.,

Тимофєєва І.М.,

Гриценко М.В.,

голови комісій з припинення управлінь Фонду

 

після надходження відповідного програмного забезпечення забезпечено використання програмного забезпечення щодо формування, використання та контролю документів в електронній формі, накладання електронного цифрового підпису на документи

 

здійснюється використання системи електронного документообігу в Головному управлінні  
3. Забезпечення електронного обміну документами з виплати пенсій Стратегія модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від            14 вересня 2016 р. № 672-р Рем О.М.,

Тимофєєва І. М.,

Кисла Л. І.,

керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління,

голови комісій з припинення управлінь Фонду

 

після надходження відповідного програмного забезпечення забезпечено використання програмного забезпечення щодо електронного обміну документами з організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, формування в електронному вигляді документів для переказу пенсій за кордон пенсіонерам, яким пенсії призначені на виконання міжнародних угод, виплати аліментів та інших утримань, що проводяться з пенсій, залучення уповноважених банків до обміну документами для виплати пенсій в електронному вигляді

 

документи для виплати пенсій формуються виключно в електронному вигляді
4. Оновлення парку апаратних засобів автоматизованих робочих місць необхідність забезпечення належних умов роботи з обслуговування громадян Рем О.М.,

Тимофєєва І.М.,

голови комісій з припинення управлінь Фонду

грудень оновлено парк апаратних засобів автоматизованих робочих місць не менше ніж на 10% оновлено парк апаратних засобів  
 

 

 

 

 

 

 

Мета 3

Розвиток інфраструктури системи кіберзахисту

 

 
1.   Забезпечення  розгортання модернізованої комплексної системи захисту інформації Інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України Закон України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” Рем О.М.,

Тимофєєва І.М.,

голови комісій з припинення управлінь Фонду

 

протягом року комплексна система захисту інформації функціонує в Головному управлінні розгорнуто модернізовану комплексну систему захисту інформації  
 

 

Мета 4

Вдосконалення організаційної структури, системи комплектування та підвищення кваліфікаційної підготовки персоналу

 

 
1.   Оптимізація  функціональних процесів та скорочення чисельності працівників органів Головного управління Стратегія модерні-зації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, схвалена розпоряд-женням Кабінету Міністрів України від  14 вересня           2016 р. № 672-р; постанова Кабінету Міністрів України від  22 серпня               2018 р. № 628

 

Веселова Н.М.,

голови комісій з припинення управлінь Фонду

 

квітень проведено оптимізацію функціональних процесів у Головному управлінні оптимізовані функціональні процеси, скорочена відповідна кількість працівників  
2.    Організація проведення професійного навчання державних службовців Головного управління

 

Закон України “Про державну службу” Веселова Н.М.,

 

протягом року відповідно до затверджених графіків забезпечено підвищення рівня професійної компетентності не менше 30% державних службовців Головного управління відповідно до визначених потреб

 

підвищено рівень професійної компетентності державних службовців Головного управління  
3.   Забезпечення проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців органів Пенсійного фонду України в області

 

Закон України “Про державну службу” Веселова Н.М.,

 

IV квартал ознайомлено 100 % державних службовців органів Пенсійного фонду України в області, які підлягали оцінюванню, з висновками щодо результатів оцінювання службової діяльності результати оцінювання службової діяльності затверджені наказом Головного управління;

результати оцінювання службової діяльності керівників територіальних управлінь та їх заступників затверджені наказом Пенсійного фонду України

 
 

Мета 5

Забезпечення прозорості та відкритості діяльності, підвищення рівня довіри населення до органів Пенсійного фонду України

 

 
1.    Забезпечення оперативного висвітлення питань діяльності Пенсійного фонду України у засобах масової інформації, на інформаційній сторінці Веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України, єдиному державному веб-порталі відкритих даних, інформаці-йних стендах тощо

 

Закон України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, Закон України “Про доступ до публічної інформації” Рем О.М.,

Туревська Н.Л.,

керівники  структурних підрозділів Головного управління,

голови комісій з припинення управлінь Фонду

 

протягом року відсутні порушення вимог нормативно-правових та розпорядчих актів щодо строків оприлюднення інформації поінформованість громадян про діяльність Пенсійного фонду України  
2. Забезпечення  участі регіональних ЗМІ в прес-турах Пенсійного фонду України щодо запровадження нових сервісів веб-порталу електронних послуг  Пенсійного фонду України

 

поінформованість громадян Рем О.М.,

Туревська Н.Л.,

голови комісій з припинення управлінь Фонду

 

травень участь регіональних ЗМІ в прес-турах поінформованість громадян про отримання послуг через електронні сервіси Пенсійного фонду України  
3. Забезпечення дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запитів) Закон України “Про доступ до публічної інформації” Рем О.М.,

Туревська Н.Л.,

керівники  структурних підрозділів Головного управління,

голови комісій з припинення управлінь Фонду

 

протягом  року відсутність порушень строків та порядку розгляду запитів на інформацію, інших порушень законодавства про інформацію забезпечення громадян права на доступ до публічної інформації  
 

 

 

 

 

 

 

ПРІОРИТЕТ ІІ

Своєчасне призначення, перерахунок та здійснення пенсійних виплат, забезпечення додержання пенсійного законодавства

 

 
Мета 1

Забезпечення своєчасного призначення пенсій, проведення перерахунків та виплати пенсій

 

 
1.  Забезпечення проведення призна­чення (перерахунків) пенсій у зв’язку із змінами у законод­австві та за заявами у строки, визначені законодавством виконання законодавства про пенсійне забезпечення Рем О.М.,

Кисла Л.І.,

Симанчук С.Г.,

Тимофєєва І.М.,

голови комісій з припинення управлінь Фонду

 

 

постійно відсутні порушення строків призначення (перерахунків) пенсій своєчасність проведення призначення (перерахунків) пенсій  
2.   Забезпечення контролю за своєчасністю і повнотою взяття на облік та виплатами пенсій внутрішньо переміщеним особам необхідність контролю обгрунтованості здійснення виплат, додержання строків поновлення виплати пенсій Рем О.М.,

Кисла Л.І.,

Симанчук С.Г.,

Тимофєєва І.М.,

голови комісій з припинення управлінь Фонду

 

щомісячно впроваджено технологію щомісячного контролю обгрунтованості здійснення виплат, додержання строків поновлення виплати пенсій

 

забезпечено контроль за своєчасністю і повнотою взяття на облік та виплатами пенсій внутрішньо переміщеним особам  
3.    Забезпечення своєчасного фінансування пенсійних виплат Закон України “Про загально­обов’язкове державне пенсійне страхування”

 

Фаізова Я.В. щомісячно з  1 по 25 число відсутні порушення строків фінансування виплати пенсій своєчасна виплата пенсії  
4.   Забезпечення своєчасної виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які постійно проживають в Чернігівській області міжнародні договори з питань пенсійного забезпечення Фаізова Л.І.,

Кисла Л.І.

 

щокварталу відсутні порушення строків виплати пенсій своєчасна виплата пенсій громадянам України, які проживають за кордоном, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Чернігівській області  
Мета 2

Забезпечення правильності застосування законодавства у сфері пенсійного забезпечення

 

 
1.    Здійснення моніторингу судової практики з актуальних питань діяльності у справах за участю Головного управління необхідність урахування правових висновків судів при застосуванні пенсійного законодавства,  обґрунтуванні правової позиції в суді

 

Манько І.В. протягом року підготовлено не менше двох оглядів судової практики на рік підвищення якості представлення інтересів Головного управління в судах  
2.   Забезпечення використання автоматизованого обліку судових справ про пенсійне забезпечення та інформації про стан виконання ухвалених у справах судових рішень з можливістю формування на його основі реєстру судових рішень, виплата за якими не проведена, з підтриманням інформації в актуальному стані

 

необхідність забезпечення оперативного одержання інформації про стан судових справ про пенсійне забезпечення та виконання судових рішень, з метою їх моніторингу та формування за потреби реєстрів судових рішень за окремими категоріями справ Тимофєєва І.М.,

Манько І.В.

після надходження відповідного програмного забезпечення забезпечено використання автоматизованого обліку інформації про розгляд судами справ щодо пенсійного забезпечення та стан виконання ухвалених судових рішень впровадження ефективної інформаційної системи щодо стану розгляду судами справ про пенсійне забезпечення та виконання судових рішень, ухвалених за цими справами  
3.   Забезпечення представлення  інтересів Головного управління в судах: підготовка та подання в установлені строки адміністратив­них позовів, відзивів на позовні заяви, апеляційних та касаційних скарг, оскарження в апеля­ційному та касацій­ному порядку рішень, постановлених з порушенням законодавства необхідність ефективного захисту інтересів Головного управління судах при розгляді справ за його участю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Манько І.В.,

Кисла Л.І.,

Фаізова Я. В.,

голови комісій з припинення управлінь Фонду

 

в міру потреби забезпечено своєчасну підготовку та подання до судів процесуальних документів у справах, де Головне управління визначений позивачем, відповідачем, третьою особою забезпечено представлення інтересів Головного управління в судах  
4. Проведення перевірки стану організації правової роботи в Головному управлінні

 

необхідність виявлення недоліків в організації правової роботи та безпосереднього надання практичної допомоги

 

 

 

Манько І.В., за окремим планом проведено перевірки у строки, передбачені планом, складено довідки за результатами перевірок підвищено рівень правової роботи, усунуто недоліки та передумови можливих порушень

 

 
4.   Здійснення перегляду актів Головного  управління з метою приведення їх у відповідність з Конституцією та законами України, іншими актами законодавства відповідність розпорядчих актів Головного управління вимогам законодавства Манько І.В.,

керівники структурних підрозділів Головного управління

протягом року затвердження висновку за результатами перегляду  актів Головного управління у розпорядчих актах Головного управління відсутні норми, що суперечать Конституції України та законам України, указам Президента України та постановам Верховної Ради України, актам Кабінету Міністрів України, іншим нормативно-правовим актам

 

 
 

ПРІОРИТЕТ ІІІ

 

Зміцнення фінансової стабільності

пенсійної системи, мобілізація надходження коштів до бюджету Пенсійного фонду України та їх раціональне використання

 

 
Мета 1

Виконання бюджету Головного управління у 2019 році та формування проекту бюджету на 2020 рік

 

 
1.  Підготовка бюджету Головного управління, підготовка до затвердження планів доходів і видатків територіальних управлінь на 2019 рік постанова правління Пенсійного фонду України від             31 серпня 2009 р.        № 21-2 “Про затвердження Порядку розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України”

(із змінами)

Фаізова Я.В.,

голови комісій з припинення управлінь Фонду

 

у місячний термін після затвердження бюджету Пенсійного фонду України затверджено бюджет Головного управління, доведено до територіальних управлінь граничні обсяги показників планів доходів і видатків своєчасність формування бюджету Головного управління, граничних обсягів показників доходів і видатків територіальних управлінь на 2019 рік  
2.    Виконання планових показників з надходження до бюджету Головного управління коштів, адміністру­вання яких здійснюють органи Пенсійного фонду України

 

постанова правління Пенсійного фонду України від 31 серпня 2009 р.       № 21-2 “Про затвердження Порядку розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України”

 (із змінами)

 

Фаізова Я.В.,

голови комісій з припинення управлінь Фонду

 

протягом  року

 

 

помісячний розпис основних груп доходів та видатків бюджету Пенсійного фонду України надходження коштів, адміністрування яких здійснюють органи Пенсійного фонду України, в повному обсязі запланових показників

 

 

 
3. Опрацювання спільно з Головним управлінням  Державної  фіскальної служби України в Чернігівській області  питання погашення заборгованості зі сплати єдиного внеску та відновлення страхового стажу застрахованих осіб Закон України “Про загально-обов’язкове державне пенсійне страхування”

 

 

 

 

 

 

 

 

Фаізова Я.В.

 

протягом  року зменшення заборгованості зі сплати єдиного внеску  та відновлення страхового стажу застрахованих осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

наповнення бюджету Головного управління та зарахування страхового стажу  застрахованим особам  
4. Забезпечення стягнення переплат пенсій, витрат на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, різниці у розмірі пенсій науковим працівникам та іншої заборгованості, що підлягає стягненню Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” Манько І. В.,

Фаізова Я. В.,

Кисла Л. І.

протягом року зменшення заборгованості у порівнянні до початку року не менше ніж 5% наповнення бюджету Пенсійного фонду України  
 

Мета 2

Використання даних Реєстру застрахованих осіб для забезпечення реалізації прав застрахованих осіб

 

 
1.    Здійснення моніторингу відомостей Реєстру застрахованих осіб, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, постанова правління Пенсійного фонду України від             29 травня 2017 р.         № 11-1 “Про Порядок обміну інформацією про відомості, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень законо-давства про працю”

 

Рем О.М.,

Фаізова Я.В.,

Тимофєєва І.М.,

голови комісій з припинення управлінь Фонду

 

щомісяця Інформування Головного управління Держпраці та Головного управління Державної фіскальної служби в Чернігівській області про виявлені ознаки порушення законодавства про працю  збільшення чисельності застрахованих осіб та надходження єдиного внеску  
2. Проведення інвентаризації пенсійних справ та перевірки наявних у них даних, які містяться в електронних базах даних

 

постанова правління Пенсійного фонду України від                   03 вересня 2018 р. № 19-1 “Про проведення інвентаризації пенсійних справ” Тимофєєва І.М.,

Кисла Л. І.

вересень отримано та проаналізовано результати перевірки, визначено строки щодо виправлення даних підтвердження обгрунтованості інформації для здійснення пенсійних виплат
 

Мета 3

Забезпечення контролю за управлінням коштами Пенсійного фонду України

 

 
1.    Забезпечення контролю за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, та в установах, у яких особи перебувають на повному державному утриманні

 

Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” Мазко О.В.,

голови комісій з припинення управлінь Фонду

 

за окремими графіками перевірено всі організації, що здійснюють виплату і доставку пенсій, та установи, у яких особи перебувають на повному державному утриманні запобігання порушень щодо використання пенсійних коштів та вжиття заходів, передбачених законодавством, у разі їх виявлення  
2.     Організація складання

річного плану перевірок суб’єктів господарювання на наступний плановий період

 

Закон України “Про основні засади державного нагляду (конторлю) у сфері господарської діяльності”

 

Мазко О.В.,

голови комісій з припинення управлінь Фонду

 

до 15 жовтня

 

забезпечено внесення інформації про суб’єктів господарювання  до пілотного модулю інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду

 

суб’єкти господарювання включено до річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю)  Пенсійного фонду України  
3.     Проведення перевірок суб’єктів системи загальнообов’язко-вого державного пенсійного страхування відповідно до річного плану перевірок суб’єктів господарювання

 

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

 

Мазко О.В.,

голови комісій з припинення управлінь Фонду

 

відповідно до строків річного плану перевірок суб’єктів господарю-вання забезпечено внесення відомостей про результати перевірок до пілотного модулю інтегрованої автоматизованої  системи державного нагляду (контролю) забезпечено контроль за додержанням суб’єктами господарювання вимог законодавства  
4.   Забезпечення  формування стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на період до                   2021 року Порядок здійснення внутрішнього аудитут та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України                 від 28 вересня     2011 р. № 1001

 (із змінами)

 

 

 

Мазко О.В.,

Карцан О.В.

до 30 січня затверджено стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту на період до 2021 року та надано Пенсійному фонду України для формування Зведеного стратегічного плану дотримані вимоги нормативних актів щодо порядку планування діяльності з внутрішнього аудиту  
5.   Забезпечення  формування  операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту у 2019 та 2020 роках Порядок здійснення внутрішнього аудитут та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України                 від 28 вересня     2011 р. № 1001

(із змінами)

Мазко О.В.,

Карцан О.В.

до 30 січня та до 15 грудня затверджено операційні плани діяльності з внутрішнього аудиту у 2019 та 2020 роках та надано Пенсійному фонду України для формування зведених операційних планів дотримані вимоги нормативних актів щодо порядку планування діяльності з внутрішнього аудиту  
Мета 4

Вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами Пенсійного фонду України та зміцнення її фінансової стабільності

 

 
1.   Забезпечення проведення внутрішніх аудитів відповідно до Зведеного операційного плану проведення внутрішніх аудитів в органах Пенсійного фонду України стаття 26 Бюджетного кодексу України, інші і нормативно-правові акти щодо діяльності з внутрішнього аудиту Мазко О.В.,

Карцан О.В.,

керівники  структурних підрозділів Головного управління,

голови комісій з припинення управлінь Фонду

 

у терміни, визначені Зведеним операційним планом проведення внутрішніх аудитів в органах Пенсійного фонду України проведення запланованих внутрішніх аудитів забезпечена діяльність управління внутрішнього аудиту та фінансового контролю, спрямована на удосконалення системи управління державними коштами, запобігання фактам їх незаконного, неефективного та нецільового використання, виникненню помилок та інших недоліків у діяльності Головного управління, підвищенню ефективності функціонування системи внутрішнього контролю

 

 
2. Забезпечення моніторингу впровадження аудиторських рекомендацій за результатами прове­дення внутрішніх аудитів Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 04 жовтня     2011 р. № 1247                (із змінами)

 

Мазко О.В.,

Карцан О.В.,

керівники  структурних підрозділів Головного управління,

голови комісій з припинення управлінь Фонду

 

згідно термінів, встановлених розпорядчими документами про результати аудиторських досліджень опрацьована інформація об’єктів аудиту про результати реалізації аудиторських рекомендацій повнота та своєчасність врахування об’єктом аудиту наданих рекомендацій та виконання заходів щодо усунення порушень та недоліків, виявлених аудиторськими дослідженнями  
3. Забезпечення моніторингу повноти відшкодування виявлених в ході аудитів та інших контрольних заходів коштів та виправлення допущених порушень Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 04 жовтня     2011 р. № 1247             (із змінами) Мазко О.В.,

Карцан О.В.,

керівники  структурних підрозділів Головного управління,

голови комісій з припинення управлінь Фонду

 

щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом узагальнено інформацію щодо відшкодування коштів та виправлення допущених порушень, направлено відповідну звітність департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю надходження до бюджету Пенсійного фонду України коштів в результаті відшкодування неправомірних витрат, виявлених в ході аудитів та інших контрольних заходів, та усунення допущених порушень

 

 
ПРІОРИТЕТ IV

Реалізація державної антикорупційної політики

 

 
Мета 1

Здійснення заходів, спрямованих на мінімізацію корупційних ризиків, запобігання виникненню корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень

 

 
1.    Розроблення заходів щодо реалізації Антикорупційної прграми Пенсійного фонду України на 2019 рік, та забезпечення контролю за їх виконанням Закон України “Про запобігання корупції” Пінчук В.І.,

керівники  структурних підрозділів Головного управління,

голови комісій з припинення управлінь Фонду

 

 

 

 

до 01 квітня, контроль щокварталу затверджені заходи щодо реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду України на      2019 рік, щоквартальне інформування Пенсійного фонду України про їх виконання вдосконалення системи запобігання і протидії корупції в Головному управлінні, подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків та підвищення рівня довіри громадян до діяльності Пенсійного фонду України  
2.     Забезпечення проведення перевірок факту своєчасності подання щорічних декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави в Головному управлінні за минулий рік та декларацій суб’єктів декларування, які припинили діяльність

 

Закон України “Про запобігання корупції” Пінчук В.І.,

Веселова Н.М.,

голови комісій з припинення управлінь Фонду

 

до 12 квітня, протягом року перевірка 100%  фактів своєчасності подання щорічних декларацій дотримання вимог антикорупційного законодавства щодо заходів фінансового контролю  
3.     Забезпечення моніторингу прове­дення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави та декларацій суб’єктів декларування, які припиняють діяльність

 

Закон України “Про запобігання корупції” Пінчук В.І.,

 Веселова Н.М.,

голови комісій з припинення управлінь Фонду

 

щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом узагальнені результати проведених спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави отримання інформації про додержання вимог статей       56-58 Закону України «Про запобігання корупції» в Головному управлінні з метою вжиття заходів для мінімізації ризиків виникнення порушень законодавства  
4.     Здійснення моніторингу дотримання державними службовцями Головного управління обмежень, передбачених законами України “Про запобігання корупції” та “Про державну службу”, вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Положення про головні управління Пенсійного фонду України в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затверджене постановою правління Пенсійного фонду України від 22.12.2014 р. № 28-2

(зі змінами), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15.01.2015 р. № 40/26485

Пінчук В.І.,

Веселова Н.М.,

голови комісій з припинення управлінь Фонду

 

щокварталу до 05 числа місяця, наступного за звітним кварталом узагальнені результати моніторингу отримання інформації про додержання вимог законодавства в Головному управлінні з метою вжиття заходів для мінімізації ризиків виникнення правопорушень  
                             

 

background Layer 1