Пропустити навігацію

Результати аудиторського дослідження діяльності головного управління Пенсійного фонду України в області та підпорядкованих йому управлінь з питань управління коштами Пенсійного фонду України в 2018 році

Протягом 2018 року проведено 10 внутрішніх аудитів, у тому числі:

в І півріччі :

– аудит відповідності, фінансовий аудитоцінка стану роботи управління щодо дотримання законодавчих і нормативно-правових актів з питань надходження коштів до бюджету Пенсійного фонду України, призначення і виплати пенсій, проведення адміністративних видатків, ведення бухгалтерського обліку і звітності в Чернігівському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України;

– аудит відповідностіоцінка стану роботи щодо дотримання законодавчих і нормативно-правових актів з питань прийому і обслуговування осіб, які звертаються до органів Фонду в Чернігівському та Менському відділах обслуговування громадян Чернігівського об’єднаного управління Пенсійного фонду України;

– аудит відповідностіоцінка стану роботи щодо дотримання законодавчих і нормативно-правових актів з питань прийому і обслуговування осіб, які звертаються до органів Фонду в Бобровицькому секторі обслуговування громадян Бобровицького об’єднаного управління Пенсійного фонду України;

– аудит відповідності, фінансовий аудитоцінка стану роботи управління щодо дотримання законодавчих і нормативно-правових актів з питань надходження коштів до бюджету Пенсійного фонду України, призначення і виплати пенсій, проведення адміністративних видатків, ведення бухгалтерського обліку і звітності в Бобровицькому об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України;

– аудит відповідностіоцінка організації роботи територіальних управлінь щодо дотримання порядку використання даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

– аудит відповідностіоцінка стану дотримання законодавчих і нормативно-правових актів з питань призначення/перерахунку і виплати пенсій, обслуговування громадян в Талалаївському секторі з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій та Талалаївському секторі обслуговування громадян Бахмацького об’єднаного управління Пенсійного фонду України;

в ІІ півріччі:

– аудит відповідності, фінансовий аудитоцінка стану роботи управління щодо дотримання законодавчих і нормативно-правових актів з питань надходження коштів до бюджету Пенсійного фонду України, призначення і виплати пенсій, проведення адміністративних видатків, ведення бухгалтерського обліку і звітності в Новгород-Сіверському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України;

– аудит відповідності, фінансовий аудитоцінка стану роботи управління щодо дотримання законодавчих і нормативно-правових актів з питань надходження коштів до бюджету Пенсійного фонду України, призначення і виплати пенсій, проведення адміністративних видатків, ведення бухгалтерського обліку і звітності в Борзнянському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України;

– аудит відповідностіоцінка результатів роботи об’єднаних управлінь Пенсійного фонду України в області щодо оптимізації видатків, пов’язаних з утриманням службових приміщень та експлуатаційних послуг;

– аудит відповідності – оцінка стану роботи щодо обслуговування громадян, які звертаються до органів Пенсійного фонду України та дотримання законодавчих і нормативно-правових актів з питань призначення/перерахунку та виплати пенсій. Аудиторський звіт разом з рекомендаціями по зазначеному аудиту відповідності складений 29.12.2018.

Проведеними аудиторськими дослідженнями  встановлені порушення у всіх об’єднаних управліннях Пенсійного фонду України в області.

Виявлено 190 нефінансових порушень з яких:

– 157 недотримано актів  законодавства, у т.ч: 17 – в Чернігівському об’єднаному управлінні, 26 – в Бобровицькому об’єднаному управлінні, 21 – в Бахмацькому об’єднаному управлінні; 36 – в Новгород-Сіверському об’єднаному управлінні, 24 – в Борзнянському об’єднаному управлінні, 18 – в Сосницькому об’єднаному управлінні, 4 – в Корюківському об’єднаному управлінні, 11 – в Ніжинському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України);

– 33 інших нефінансових порушень, у т.ч.: 3 – в Менському відділі обслуговування громадян Чернігівського об’єднаного управління, 2 – в Чернігівському відділі обслуговування громадян Чернігівського об’єднаного управління, 2 – в Бобровицькому секторі обслуговування громадян Бобровицького об’єднаного управління, 1 – в Талалаївському секторі обслуговування громадян Бахмацького об’єднаного управління, 5 – в Сосницькому об’єднаному управлінні, 7 – в Борзнянському об’єднаному управлінні, 5 – в Прилуцькому об’єднаному управлінні, 2 – в Новгород-Сіверському об’єднаному управлінні, 3 – в Ріпкинському об’єднаному управлінні, 1 – в Корюківському відділі обслуговування громадян Корюківського об’єднаного управління, 2 – в Ніжинському об’єднаному управлінні.

З 33 інших нефінансових порушень встановлено, що:

– в Менському відділі обслуговування громадян Чернігівського об’єднаного управління вхід до приміщення не обладнаний пандусом та відсутня кнопка швидкого виклику спеціалістів;

– в Ічнянському відділі обслуговування громадян Борзнянського об’єднаного управління вхід до приміщення не обладнаний пандусом, в Борзнянському секторі обслуговування громадян Борзнянського об’єднаного управління, в Ріпкинському відділі обслуговування громадян Ріпкинського об’єднаного управління та в Сосницькому секторі обслуговування громадян Сосницького об’єднаного управління приміщення, де здійснюється прийом громадян, обладнані пандусами, які частково відповідають вимогам ДБН;

– в Чернігівському відділі обслуговування громадян Чернігівського об’єднаного управління немає напису щодо призначення кнопки швидкого виклику спеціалістів та знаходиться вона у малопомітному місці;

– приміщення Менського та Чернігівського відділів обслуговування громадян Чернігівського об’єднаного управління, Талалаївського сектору обслуговування громадян Бахмацького об’єднаного управління, не забезпечені транслітерацією шрифтом Брайля; на території приміщень Корюківського відділу обслуговування громадян Корюківського об’єднаного управління, Ніжинського та Носівського відділів обслуговування громадян Ніжинського об’єднаного управління не повністю виконані вимоги щодо забезпечення транслітерацією шрифтом Брайля;

– в Бобровицькому секторі обслуговування громадян відсутній реєстраційний штамп відповідального підрозділу за роботу по веденню діловодства за зверненнями, не в повній мірі виконуються вимоги п.1 Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 в частині ведення діловодства за зверненнями громадян окремо від інших видів діловодства;

– в Борзнянському об’єднаному управлінні письмові звернення громадян обліковуються та контролюються тільки за допомогою РКК без проставляння реєстраційного номеру на листах, що є порушенням Інструкції від 14.04.1997 № 348 в частині  реєстрації звернень та проставляння реєстраційних штампів;

– в Борзнянському та Сосницькому об’єднаних управліннях відповіді головному управлінню надсилаються з порушенням контрольного терміну;

– в Сосницькому об’єднаному управлінні виявлені 2 випадки порушення вимог частини 2 статті 8 Закону України «Про звернення громадян» (не розглядаються звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше було вирішено по суті);

– в Ріпкинському об’єднаному управлінні порушені вимоги пункту 21 Інструкції з діловодства № 182 від 05.12.2012 (при наданні відповідей заявникам копія відповіді роздруковується на бланках для листів та не нумерується і не обліковується) та пунктів 57, 58 Інструкції з діловодства № 182 від 05.12.2012 (примірник відповіді, який підшивається до справи, не візується всіма посадовими особами, які відповідно до їх компетенції вирішують питання, порушені в даному документі);

– в Сосницькому, Борзнянському та Прилуцькому об’єднаних управліннях  встановлено 5 випадків порушення строку надання відповідей на звернення, які надійшли засобами Веб-порталу Фонду;

– у приміщеннях, де здійснюється прийом громадян Новгород-Сіверського та Борзнянського об’єднаних управлінь, не встановлені засоби аудіо та відеофіксації.

– в Прилуцькому об’єднаному управлінні встановлені 2 порушення в частині подання недостовірної звітності про кількість виданих довідок за формами ОК-5, ОК-7 особисто громадянам та на запити підрозділів пенсійного забезпечення.

В ході проведення внутрішнього аудиту виявлено 135 фінансових порушень на загальну суму 158315,33 грн., з яких:

– 105 порушень, що не призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на загальну суму 118699,88 грн. (20 недоплат пенсій на загальну суму 63701,74 грн., 65 випадків порушень обліку товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 37796,00 грн., що обліковувались на субрахунках 1026, 1024, 1123, які необхідно обліковувати на інших субрахунках 1024, 1123, 1525, 15 порушень при виплаті одержувачам, які перебувають на повному державному утриманні, на загальну  суму 17142,85 грн., 1 інше порушення на суму 41,19 грн. в частині недоутримання пенсії при проведенні відрахувань за виконавчим листом, 4 випадки  некоректного формування платіжних доручень в базі даних АРМу ОССВ на загальну суму 18,10 грн.);

– 30 порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на загальну суму 39615,45 грн. (переплати пенсій).

Протягом 2018 року усунуто 109 нефінансових порушень та 113 фінансових порушення на загальну суму 95552,03 грн.

Усунуто 93 порушення, що не призвели до втрат, на загальну суму 92417,32 грн., з яких: 13 недоплат пенсії на загальну суму 41117,73 грн., 65 випадків порушень обліку товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 37796,00 грн., що обліковувались на субрахунках 1026, 1024, 1123, які необхідно обліковувати на інших субрахунках 1024, 1123, 1525, 10 порушень при виплаті одержувачам, які перебувають на повному державному утриманні, на загальну суму 13444,30 грн., 1 інше порушення на суму 41,19 грн. в частині недоутримання пенсії при проведенні відрахувань за виконавчим листом, 4 випадки  некоректного формування платіжних доручень в базі даних АРМу ОССВ на загальну суму 18,10 грн.

Усунуто 20 фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на загальну суму 3134,71 грн. (переплати пенсії).

Надано 9 умовно-позитивних висновків та 1 негативний висновок. Надано та прийнято 106 рекомендацій, по 26 з них не настав термін виконання. Видано 9 управлінських рішень в головному управлінні та 27 управлінських рішень в територіальних управліннях.

В Чернігівському об’єднаному управлінні притягнуто до відповідальності 15 осіб, в тому числі:

– винесено 3 догани (начальнику відділу, 2 заступникам начальників відділів);

– застосовано  дисциплінарне стягнення  у вигляді зауваження   1 начальнику відділу;

– зменшено розміру надбавки за інтенсивність праці до посадового окладу за лютий 2018 року від 5% до 35%  11 головним спеціалістам.

Не усунуто 81 нефінасове порушення, з яких:

– 70 недотримано актів пенсійного законодавства, в т.ч: 20- в Бобровицькому об’єднаному управлінні, 17 – в Бахмацькому об’єднаному управлінні; 18 – в Сосницькому об’єднаному управлінні, 4 – в Корюківському об’єднаному управлінні, 11 – в Ніжинському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України;

– 11 інших нефінансових порушень, в т.ч.: в Ічнянському відділі обслуговування громадян Борзнянського об’єднаного управління вхід до приміщення не обладнаний пандусом, в Борзнянському секторі обслуговування громадян Борзнянського об’єднаного управління, в Ріпкинському відділі обслуговування громадян Ріпкинського об’єднаного управління та в Сосницькому секторі обслуговування громадян Сосницького об’єднаного управління приміщення, де здійснюється прийом громадян, обладнані пандусами, які частково відповідають вимогам ДБН; на території приміщень Корюківського відділу обслуговування громадян Корюківського об’єднаного управління, Ніжинського та Носівського відділів обслуговування громадян Ніжинського об’єднаного управління не повністю виконані вимоги щодо забезпечення транслітерацією шрифтом Брайля; в Сосницькому об’єднаному управлінні відповіді головному управлінню надсилаються з порушенням контрольного терміну; в Сосницькому об’єднаному управлінні виявлені 2 випадки порушення вимог частини 2 статті 8 Закону України «Про звернення громадян»; в Ріпкинському об’єднаному управлінні порушені вимоги пунктів 21, 57, 58 Інструкції з діловодства № 182 від 05.12.2012.

Не усунуто 12 порушень, що не призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на загальну суму 26282,56 грн., з яких:

– 7 недоплат пенсій на загальну суму 22584,01 грн. (1 недоплата пенсії в Борзнянському об’єднаному управлінні в сум 166,59 грн., 1 – в Бахмацькому об’єднаному управлінні в сумі 20155,80 грн., 1 – в Бобровицькому об’єднаному управлінні в сумі 1639,62 грн., 1 – в Корюківському об’єднаному управлінні в сумі 543,96 грн., 3- в Ніжинському об’єднаному управлінні на загальну суму 78,04 грн.);

– 5 порушень при виплаті пенсій одержувачам, які перебувають на повному державному утриманні, на загальну  суму 3698,55 грн. (2 – в Бобровицькому об’єднаному управлінні на загальну суму 960,49 грн., 2 – в Корюківському об’єднаному управлінні на загальну суму 2682,64 грн., 1- в Ніжинському об’єднаному управлінні в  сумі 55,42 грн.).

Не усунуто 10 порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на загальну суму 36480,74 грн. (переплати пенсій: 1 – в Бахмацькому об’єднаному управлінні в сумі 17,19 грн., 1 – в Борзнянському об’єднаному управлінні в сумі 558,48 грн., 3 – в Бобровицькому об’єднаному управлінні на загальну суму 1075,52 грн., 1 – в Корюківському об’єднаному управлінні в сумі 1050,78 грн., 3- в Ніжинському об’єднаному управлінні на загальну суму 707,55 грн., 1 – в Новгород-Сіверському об’єднаному управлінні залишок переплати склав 33071,22 грн.).

Відділом фінансового аудиту та контролю операційних процесів управління внутрішнього аудиту та фінансового контролю відповідно до поданих управліннями інформацій, постійно проводиться моніторинг впровадження рекомендацій за результатами проведених заходів.

Крім того, проведено тематичну перевірку стану дотримання вимог пенсійного законодавства при призначенні, проведенні перерахунків, виплаті пенсій та допомоги на поховання в Менському відділі з питань призначення,  перерахунку та виплати пенсій Чернігівського об’єднаного управління Пенсійного фонду України. Перевірено 86 пенсійних справ, встановлені порушення по 11 пенсійних справах, в тому числі: по 1 пенсійній справі виявлено недоплату пенсії в сумі 11,81 грн.; по 10 пенсійних справах порушення не вплинули на розмір пенсії до виплати.

 З початку року в області організовано здійснення 5902 контрольних заходів, в тому числі 1996 позапланових перевірок платників, 3674 зустрічних перевірок достовірності довідок, виданих для призначення пенсій, 232 перевірки цільового використання коштів Пенсійного фонду установами поштового зв’язку, банківськими установами та установами, де особи перебувають на повному державному утриманні. Проведено 48 звірок контролю за надходженням коштів за додатковими ставками. За результатами перевірок виявлено 1065 порушень,   видано 1757 приписів про усунення порушень щодо недостовірності відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб.

За результатами перевірок донараховано страхових внесків 5,6 тис. грн.,  застосовано фінансові санкції до платників на суму 4,9 тис.грн., які сплачені в повному обсязі.

background Layer 1