Пропустити навігацію

Колегія № 4 від 17 липнгя 2019 року (4-4)

 

ПЕНСІЙНИЙ  ФОНД  УКРАЇНИ

КОЛЕГІЯ

ПРИ НАЧАЛЬНИКУ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ                          

ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В  ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

                                                                                 м. Чернігів                                 № __________                     

Про стан виконання Закону України “Про звернення громадян”,

 указу Президента України від 07.02.2008 № 109 “Про першочергові заходи

щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права

на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”

в органах Пенсійного фонду України області

Заслухавши доповідь начальника відділу обробки звернень громадян управління адміністративного забезпечення Сизих В.М. про стан виконання Закону України “Про звернення громадян”, указу Президента України  від 07.02.2008 № 109“Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, колегія відмічає, що з метою забезпечення вимог Конституції України щодо реалізації прав громадян на звернення головним та підвідомчими управліннями Пенсійного фонду області здійснювалася низка комплексних заходів, спрямованих на створення необхідних умов для реалізації конституційного права громадян на письмові звернення та особистий прийом, оперативне вирішення проблем, які турбують жителів, усунення причин, що породжують скарги.

Робота управлінь спрямовувалася на безумовне виконання Закону України “Про звернення громадян” та відповідного указу Президента України.

         Забезпечено недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей на звернення громадян, із порушенням строків, установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам.

З’ясовувалися та аналізувалися причини, що породжують повторні звернення громадян, випадки безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників для подальшого їх усунення, проведення упереджувальних заходів.

         Забезпечувалося право заявників на участь у перевірці поданих ними звернень та ознайомлення з матеріалами перевірок у разі виявлення ними бажання.

Надавалися роз’яснення громадянам про порядок оскарження прийнятих органами Пенсійного фонду рішень.

Поновлювалася інформація на стендах про години прийому громадян, графіки особистого прийому керівниками органів Фонду, актуальні питання в діючому законодавстві або внесені зміни. Це дає змогу громадянам ознайомитися з діючим законодавством самостійно, допомагає знайти відповіді на значну частину запитань, що цікавлять відвідувачів.

Взято під особистий контроль начальниками головного та об’єднаних управлінь розгляд звернень та забезпечено проведення першочергового особистого прийому інвалідів Великої Вітчизняної війни та жінок, яким присвоєно почесне звання України “Мати – героїня”. Герої Соціалістичної Праці, Герої Радянського Союзу та Герої України протягом 6 місяців 2019 року до органів Пенсійного фонду області не зверталися.

  Приділялася особлива увага вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

Головним управлінням надавалася практична допомога підвідомчим управлінням Пенсійного фонду у забезпеченні виконання Закону України “Про звернення громадян”.

         Продовжувалася практика проведення виїзних прийомів за місцем роботи та місцем проживання громадян.

         Забезпечувалося функціонування “гарячих ліній” для реалізації права громадян на звернення за допомогою засобів телефонного зв’язку.

  На веб-сайтах розміщувалися графіки особистих прийомів громадян посадовими особами органів Фонду.

Протягом 6 місяців 2019 року до управлінь Пенсійного фонду України  області письмово і усно звернулися більш як 9,3 тис. громадян, що на 14% менше, ніж за аналогічний період 2018 року. У тому числі письмово звернулися майже 2,3 тис. громадян, що менше від рівня 2018 року – 3485. З них до головного управління надійшло 1326 звернень, що на 58% менше від кількості письмових звернень за 6 місяців 2018 року (2270). Дещо зменшилася за цей період кількість письмових звернень до підвідомчих управлінь: з 1217 у 2018 році до 953 у поточному.

За перше півріччя 2019 року до головного управління Пенсійного фонду України в області з Урядової гарячої лінії на розгляд надійшло 974 звернення від жителів області, що на 43% більше від рівня минулого року (679). На Веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України надійшло 204 звернення.       

  У порівнянні з 6 місяцями 2018 року кількість повторних звернень цього року збільшилася з 3 до 7. Вони складають 0,3% від загальної кількості письмових звернень громадян.

Кількість звернень, що надійшли до головного управління з вищих органів влади та організацій зменшилася з 271 до 242, у процентному відношенні цей показник складає 20% від загальної кількості письмових звернень.

Найбільше письмових пропозицій, заяв та скарг головним управлінням отримано від жителів м. Чернігова та Чернігівського району  – 734 (55 % від загальної кількості звернень),  м.  Прилук  та  Прилуцького району –  207 (16%),
м. Ніжин та Ніжинського району – 87 (7%).

На контроль, по строках виконання, взято всі звернення громадян. Порушень термінів розгляду письмових звернень в головному та підвідомчих управліннях не зафіксовано.

  Протягом звітнього періоду на особистому прийомі керівництвом управлінь Пенсійного фонду області прийнято 6089 громадян, що на 8% менше від кількості звернень за аналогічний період 2018 року (6627). Переважна більшість питань, що порушувалися громадянами на особистих прийомах, розглядалися та вирішувалися  під час прийому. З цієї кількості звернень на виїзних приймальнях прийнято майже 2,3 тис. громадян, зменшення до минулого періоду становить 17% (2762).

Також здійснювалися виїзні прийоми до осіб з обмеженими фізичними можливостями, інвалідів по зору та осіб, яким виповнилось 80 і більше років. Протягом 6 місяців 2019 року прийнято 84 таких пенсіонерів.

  Результати моніторингу розгляду звернень, що надійшли до головного та підвідомчих управлінь Пенсійного фонду України в області за I півріччя 2019 року свідчать, що найбільше громадян зверталося з питання призначення та перерахунку пенсій – 3107 звернень або 33% від загальної кількості; роз’яснення діючого пенсійного законодавства – 1872 або 20%; визначення права на пенсію та підвищення розміру пенсії – 1545 або 17%, виконання рішення суду – 296 або 3%. 

Стан роботи із зверненнями громадян постійно обговорюється на апаратних нарадах.

З метою створення умов відкритості, доступності своєї діяльності, додаткових можливостей для спілкування громадян з керівництвом Пенсійного фонду області та упередження звернень громадян активно проводиться інформаційно – роз’яснювальна робота.

У кожному управлінні Пенсійного фонду України області організовані постійно діючі “гарячі” телефонні лінії та забезпечено їх роботу протягом усього тижня у часи, визначені розпорядком роботи управлінь. Номери телефонів “гарячих” ліній оприлюднені у місцевій пресі, по радіо та телебаченню, на WEB-сайті головного управління та облдержадміністрації, на інформаційних стендах в органах Пенсійного фонду та органах місцевого самоврядування. На «гарячу» телефонну лінію за звітний період за консультацією звернулися близько 11,5 тис. громадян, що майже вдвічі більше від кількості звернень у 2018 році (6238).

         У приймальнях громадян Пенсійного фонду України в області, діючих за принципом “єдиного вікна”, за звітній період зареєстровано майже 176,5 тис. громадян, яким було надано консультації та роз’яснення.      

Керівники головного та підвідомчих управлінь завжди тримають на особливому контролі питання по роботі із зверненнями громадян, вживають заходи щодо усунення та упередження причин, що породжують скарги.

Разом з тим, робота управлінь Пенсійного фонду України області по організації розгляду порушених у зверненнях громадян питань, потребує подальшого   покращення.   Мали  місце  такі   упущення   в   роботі:

– інформації на запити головного управління щодо розгляду звернень громадян з боку окремих управлінь потребували доповнення та уточнення, іноді надходили до головного управління з порушенням визначених термінів;

–  на адресу головного управління надходили заяви та скарги з питань, які відповідно до чинного законодавства повинні вирішуватися управліннями Пенсійного фонду України на місцях.

 Виходячи з вищевикладеного та з урахуванням розгляду на розширеному засіданні колегії при начальнику головного управління,

 

ВИРІШИЛИ:

 

 1. Заступникам начальника, керівникам структурних підрозділів головного управління Пенсійного фонду України в області забезпечити вимоги Закону України “Про звернення громадян”, указів Президента України та інших нормативних актів з цих питань.
 2. Керівникам самостійних підрозділів головного управління Пенсійного фонду України в області:
  • 1. Забезпечити якість надання соціальних послуг та здійснювати постійний контроль за їх наданням.
  • 2. Забезпечити ефективність та якість розгляду звернень, з якими громадяни звертаються до органів Пенсійного фонду України, тримати на особливому контролі питання по роботі із зверненнями громадян, вживати заходи щодо усунення та упередження причин, що породжують скарги та повторні звернення.
  • 3. Звернути особливу увагу на забезпечення виїзних прийомів до осіб з обмеженими фізичними можливостями, інвалідів по зору та осіб, яким виповнилося 80 і більше років.
  • 4. Забезпечити належну якість та повноту надання відповідей на звернення громадян.
  • 5. Забезпечити постійне проведення інформаційно – роз’яснювальних заходів з питань, що відносяться до компетенції органів Фонду.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника начальника головного управління відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

Голова колегії                                                                         Ю. ЮРЧЕНКО

Секретар колегії                                                                     О. СКОРОБАГАТА

background Layer 1